Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Ponedeljek,
10. 6. 2024,
2.00

Osveženo pred

1 mesec

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,56

Natisni članek

komunala gradbeno dovoljenje občine zemljišča Pravnik na dlani Pravni nasvet Pravni nasvet

Ponedeljek, 10. 6. 2024, 2.00

1 mesec

Lahko občina pogojuje skupinsko izgradnjo komunalne infrastrukture za izdajo gradbenega dovoljenja? #pravni nasvet

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,56
Zemljišče za kampus | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Stavbno zemljišče, na katerem želim graditi enostanovanjsko hišo, je treba komunalno opremiti. Občina zahteva, da sklenem pogodbo o opremljanju z vsemi lastniki okoliških zemljišč (teh je šest), ki tudi še niso komunalno opremljena. Lastniki naj bi izgradili komunalno infrastrukturo in jo predali občini. Podpisana pogodba o opremljanju je namreč pogoj za veljavnost mnenja, ki ga izda občina, in je potrebna pri oddaji vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo objekta na zemljišču. S pogodbo je tudi določeno, kolikšen znesek posameznemu lastniku zemljišča upoštevajo pri komunalnem prispevku. Težava je v tem, da dva lastnika zemljišča pogodbe ne želita podpisati. Gradnje v bližnji prihodnosti ne načrtujeta, zato se jima s komunalno ureditvijo zemljišča ne mudi. Razlog so žal tudi določeni sosedski spori. Posledično sta oba v položaju, da lahko postavljata finančne in druge pogoje v zameno za njun podpis. To se mi zdi nesprejemljivo. Kakšne so pravne možnosti, da lahko sklenemo pogodbo z občino in da lahko lastniki zemljišč nadaljujemo postopke za izgradnjo objektov? Andraž P. 

Pravnik na dlani odgovarja:

Najprej za namen razjasnitve pojmov opredelimo, kaj je komunalni prispevek. To je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali investitor oziroma lastnik, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Višino komunalnega prispevka odmeri občina z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. 

Zakonske podlage za odmero komunalnega prispevka so pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (uradni list, št. 95/07 z dne 19. 10. 2007), uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (uradni list, št. 20/19 z dne 29. 3. 2019) ter zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-NPB7). 

podeželjska cesta
Novice Občina ni odkupila zemljišča za cesto. Je to motenje posesti? #pravni nasvet

V zakonu o prostorskem načrtovanju komunalni prispevek obravnava poglavje Komunalni prispevek od 79. do 84. člena. Vsebino 79. člena smo navedli v prvem odstavku. 

Vsaka občina pa ima še svoje akte glede plačevanja in obračuna komunalnega prispevka. 

Zdaj se vračamo na vaše vprašanje. Na e-upravi obstaja obrazec Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku. Vloga se odda na občino, kjer parcela in prihodnja nova nepremičnina ležita. Iz vašega vprašanja ne izhaja, ali ste postopek za izdajo odločbe že vložili. Tudi ne izhaja, ali vam je občina že izdala kakršnokoli odločbo, iz katere bi izhajale njene zahteve. 

sosedje
Novice Kako je s premikanjem služnostne poti? Je to mogoče brez soglasja? #pravni nasvet

Nikjer v veljavni zakonodaji nismo zasledili, da bi občina imela možnost omejevanja oziroma zahteve po skupni naložbi v komunalno infrastrukturo, kot to pišete vi. Mogoča je sicer izgradnja komunalne infrastrukture ter potem prenos in predaja te infrastrukture občini. V vašem primeru infrastruktura očitno še ni narejena. 

Predlagamo, da ravnate skladno z dokumentacijo, ki ste jo prejeli od občine ali vložite ustrezno vlogo. Če vam je občina zavrnila priključek oziroma že pisno naložila, da morate infrastrukturo narediti, vam preostane le še ustrezna tožba, ki jo vložite na upravno sodišče. 

šivilje Peko
Novice Pred upokojitvijo ugotovila, da ji delodajalci niso plačevali prispevkov #pravni nasvet
delovni stroj, bager
Novice Bager poškodoval plinovod, škodo pa naj krije lastnik parcele? #pravni nasvet

Ne spreglejte