TELEKOM SLOVENIJE

Ponedeljek,
30. 3. 2020,
6.07

Osveženo pred

3 leta, 10 mesecev

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 1,64

4

Natisni članek

prepoved zbiranja Koronavirus

Ponedeljek, 30. 3. 2020, 6.07

3 leta, 10 mesecev

Strožje prepovedi: kje in kako se lahko giba posameznik? #video

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 1,64

4

Opolnoči so v Sloveniji začele veljati strožje prepovedi gibanja. Prepovedano je gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča in gibanje oziroma zbiranje ljudi na javnih krajih. Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča, seveda vsak posamezno, razen če gre za družino.

Kot piše v odloku, je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije sars-cov-2 (covid-19) do nadaljnjega prepovedano:

 • gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah,
 • dostop na javna mesta in površine,
 • gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če odlok ne določa drugače.
slovenska policija
Novice Minister Hojs: Vrag je vzel šalo #video

Kaj je dovoljeno

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju so ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeni za:

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Za posameznike je dovoljen tudi:

 • dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
 • dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
 • dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
 • dostop do mest za prodajo hrane za živali,
 • dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
 • dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,
 • dostop do bencinskih črpalk,
 • dostop do bank in pošt,
 • dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
 • dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
 • dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Podrobnejšo opredelitev vseh navedenih izjem za območje posamezne samoupravne lokalne skupnosti lahko glede na specifične potrebe v skupnosti opredeli župan s sklepom.

ljudje sprehod narava | Foto: Getty Images Foto: Getty Images

Posameznik v času epidemije le na enem naslovu

V času razglašene epidemije nalezljive bolezni je lahko posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.

Na sprehajalno površino le v svoji občini

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Za območje posamezne lokalne skupnosti lahko župan s sklepom, ki se javno objavi, določi način in pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

Nadzira lahko tudi Civilna zaščita

Za nadzor nad izvajanjem odloka in sklepa župana lahko župan na območju svoje občine uporabi tudi vpoklicane pripadnike Civilne zaščite. Če pri nadzoru pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o tem nemudoma obvesti najbližjo policijsko postajo.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem, ki so zapisane v alinejah zgoraj, dovoljuje tudi:

 • skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,
 • skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

V trgovinah in drugih zaprtih javnih krajih je obvezna maska

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve, kot so na primer odhod v trgovino ali lekarno in preostale, zapisane v alinejah zgoraj, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

maske razkužilo koronavirus blago
Novice Maske so obvezne! Iz česa in kako jih izdelati?

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Opolnoči je prenehal veljati dozdajšnji odlok o prepovedi zbiranja in gibanja.

Preberite še:

koronavirus
Novice Posamezniku, ki bi namenoma razširjal virus, grozi celo do 15 let zapora
širjenje virusa
Novice Zakaj se novi koronavirus širi tako hitro #video
Evro denar evri
Novice "Ničesar podobnega v Sloveniji še ni bilo" #video

koronavirus grafika | Foto: Vlada RS Foto: Vlada RS

 

Ne spreglejte