dars
 • 24.05.2019. 19:12 A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Ivančna Gorica in cestninsko postajo Dob v smeri Novega mesta je zaradi predmeta na vozišču oviran promet.
 • 24.05.2019. 07:36 A2, Ljubljana - Obrežje na izvozu Drnovo iz smeri Ljubljane popolna zapora zaradi del.
 • 24.05.2019. 07:35 A2, Obrežje - Ljubljana na izvozu Drnovo iz smeri Obrežja, Hrvaške popolna zapora zaradi del.
 • 24.05.2019. 07:34 A2, Ljubljana - Obrežje na uvozu Drnovo v smeri Obrežja je popolna zapora zaradi del.
 • 24.05.2019. 07:33 A2, Obrežje - Ljubljana na uvozu Drnovo v smeri Ljubljane je popolna zapora zaradi del.
 • 24.05.2019. 08:51 A2, Ljubljana - Obrežje, na cestninski postaji Dob v smeri Novega mesta je zaradi izrednega dogodka oviran promet.
 • 23.05.2019. 04:26 RT-933, Breg - Jurklošter, Polana - Razbor, popolna zapora zaradi krpanja udarnih jam, do 25. 5. 2019, do 19. ure. Obvoz za osebna vozila in kombije je možen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Loka - Breg in obratno, za tovorna vozila in avtobuse pa po cesti Rimske Toplice - Laško - Celje - Šentjur - Planina pri Sevnici - Jurklošter in obratno.
 • 22.05.2019. 05:41 R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri, Marof - Ledinsko Razpotje, polovična zapora zaradi poškodovanega vozišča. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • 20.05.2019. 06:58 LC, Laze - Planina, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 31. 10. 2019. Obvoz po regionalni cesti.
 • 20.05.2019. 05:27 A2, Obrežje - Ljubljana, na cestninski postaji Dob v smeri Ljubljane je zaradi izrednega dogodka oviran promet.
 • 15.05.2019. 10:07 RT-905, Gorje - Pokljuka, pri Mrzlem Studencu, popolna zapora zaradi obnove vozišča od ponedeljka do petka predvidoma do 10.6.2019 . Obvoz po cesti Krnica - Zg. Gorje - Sp. Gorje - Bled - Bohinjska Bela - Bitnje - Jereka.
 • 14.05.2019. 07:09 LZ-183440, Škofjeloška cesta, v Zgornjih Bitnjah, popolna zapora zaradi del. Obvoz po cesti lokalnih cestah.
 • 13.05.2019. 10:59 R3-728, Škofljica - Ig, na Škofljici, pri krožišču, popolna zapora zaradi gradnje krožišča na Škofljici. Obvoz po cesti Škofljica (Ind. cona) - Ig - Ljubljana - Škofljica. Preko vikendov bo promet predvidoma urejen izmenično enosmerno.
 • 23.05.2019. 16:24 A1, Ljubljana - Koper uvoz Kozina v smeri Kopra popolna zapora zaradi del.
 • 23.05.2019. 16:24 A1, Koper - Ljubljana uvoz Kozina v smeri Ljubljane je popolna zapora zaradi del.
 • 23.05.2019. 16:23 A1, Ljubljana - Koper izvoz Kozina iz smeri Ljubljane popolna zapora zaradi del.
 • 23.05.2019. 16:23 A1, Koper - Ljubljana izvoz Kozina iz smeri Kopra popolna zapora zaradi del.
 • 15.05.2019. 13:32 RT-917, Kočevje - Željne, popolna zapora zaradi modernizacije vozišča. Obvoz urejen po cestah Kočevje - Livold, Kočevje - Stari trg.
 • 11.05.2019. 04:41 G2-101, Tržič - Ljubelj, Podljubelj - predor Ljubelj, polovična zapora zaradi nevarnosti skalnega podora in poškodovanega vozišča, možne so kratkotrajne 15 minutne popolne zapore.
 • 17.04.2019. 06:59 R2-408, Logatec - Rovte - Žiri, pri Rovtah, popolna zapora zaradi sanacije zidu in brežine do 20. 6. 2019. Obvoz za osebna vozila na relaciji Rovte - Hlevni vrh - Vrh Sv. Treh Kraljev - Račeva - Žiri in obratno, za tovorna pa Logatec - Vrhnika - Horjul - Gorenja vas - Žiri in obratno.
 • 20.05.2019. 07:04 R3-633, Jereka - Jezero, v Stari Fužini, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste. Obvoz po cesti Stara Fužina - Srednja vas - Bohinjska Česnjica - Bitnje - Bohinjska Bistrica - Ribčev Laz.
 • 10.04.2019. 13:06 Ljubljana, Litijska cesta, med Fužinsko cesto in Potjo na Breje, popolna zapora zaradi ureditve kanalizacije. Obvoz za vozila lažja od 3,5t je urejen po Hruševski cesti, za tovorna vozila pa po Zaloški in Kajuhovi cesti.
 • 23.05.2019. 06:18 R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Višnji Gori, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 18. 6. 2019. Obvoz po lokalnih cestah.
 • 13.05.2019. 08:56 R3-694, Polzela - Velenje, pri Andražu nad Polzelo, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 26. 5. 2019. Obvoz po cesti Velenje - Gorenje - Šmartno ob Paki - Polzela - Ložnica. Obvoz za lokalni promet urejen tudi po občinskih cestah.
 • 28.03.2019. 09:36 R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Selce, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča in hladne reciklaže do 14. 9. 2019. Obvoz po cesti Janežovci - Trnovska vas - Lenart v Sl. Goricah - Lormanje - Sp. Voličina - Dolge Njive in obratno.
 • 20.05.2019. 05:23 RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila zaradi poškodovanega vozišča.
 • 15.04.2019. 10:31 R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, zaradi sanacije Delavskega mostu prepoved za tovorna vozila nad 3,5 t .
 • 16.03.2019. 04:48 RT-915, Grda Draga - Pudob, v Leskovi Dolini, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa predvidoma do 30. 9. 2019. Obvoz je možen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Ilirska Bistrica.
 • 13.03.2019. 11:42 R2-428, Luče - Sestre Logar, med Firštom in Klemenčo žago, popolna zapora zaradi sečnje lesa do 31. 5. 2019 , dnevno med 8. in 18. uro, razen nedelj in praznikov. Promet bo v času zapore sproščen predvidoma vsako polno uro za 15 minut.
 • 25.02.2019. 08:07 R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, pri Spodnji Kapli, popolna zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 28. 6. 2019. Obvoz po lokalni cesti.
 • 29.04.2019. 06:42 R2-409, Kozina - Črni Kal, v Kozini pri avtocestnem priključku, popolna zapora zaradi gradnje krožišča do 31. 5. 2019. Obvoz je označen in urejen po Obvozni in Bazoviški cesti.
 • 28.03.2019. 16:44 LZ-212410, Ljubljana, Sneberska cesta, v Sneberjah, popolna zapora zaradi gradnje do 30. 8. 2019. Obvoz po Zadobrovški in Šmartinski cesti ter drugih lokalnih cestah.
 • 11.01.2019. 06:45 R3-665, Vel. Reka - Radeče, popolna zapora zaradi modernizacije ceste. Obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po državnih cestah Vel. Preska - Ljubež v Lazih - Šmartno pri Litiji - Litija - Zagorje ob Savi - Podkum.
 • 04.03.2019. 11:10 R3-724, Berkovci - Kobilje, Motvarjevci - Kobilje, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča predvidoma do 31. 5. 2019. Obvoz je urejen po cesti Kobilje - Dobrovnik - Bogojina - Motvarjevci.
 • 29.03.2019. 07:16 R3-721, Petrovci - Kuzma, oviran promet zaradi plazenja vozišča.
 • 29.04.2019. 07:20 LC Trboje - Voklo, pri Trbojah, popolna zapora zaradi del, predvidoma do 30. 5. 2019. Obvoz je urejen.
 • 20.05.2019. 07:38 R3-643, Cerknica - Rakitna, v Begunjah pri Cerknici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste. Obvoz po lokalnih cestah.
 • 15.03.2019. 06:19 RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • 29.03.2019. 07:38 R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je prevozna samo za vozila do 3,5 t na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.
 • 05.03.2019. 11:13 R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Veliki Polani, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 8. 2019. Obvoz po cesti Gornji Kraj - Črenšovci - Jula Marof - Ložič - Velika Polana in obratno.
 • 20.08.2018. 08:13 Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
 • 15.11.2018. 07:25 RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 15.01.2019. 07:18 RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 28. 6. 2019. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
 • 31.12.2018. 06:45 R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • 29.12.2018. 04:58 R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste predvidoma do 29. 6. 2019. Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
 • 24.09.2018. 08:18 R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
 • 15.11.2018. 07:27 RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 • 31.12.2018. 07:03 R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 • 24.05.2019. 19:12 A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Ivančna Gorica in cestninsko postajo Dob v smeri Novega mesta je zaradi predmeta na vozišču oviran promet.
 • 24.05.2019. 07:36 A2, Ljubljana - Obrežje na izvozu Drnovo iz smeri Ljubljane popolna zapora zaradi del.
 • 24.05.2019. 07:35 A2, Obrežje - Ljubljana na izvozu Drnovo iz smeri Obrežja, Hrvaške popolna zapora zaradi del.
 • 24.05.2019. 07:34 A2, Ljubljana - Obrežje na uvozu Drnovo v smeri Obrežja je popolna zapora zaradi del.
 • 24.05.2019. 07:33 A2, Obrežje - Ljubljana na uvozu Drnovo v smeri Ljubljane je popolna zapora zaradi del.
 • 24.05.2019. 08:51 A2, Ljubljana - Obrežje, na cestninski postaji Dob v smeri Novega mesta je zaradi izrednega dogodka oviran promet.
 • 23.05.2019. 04:26 RT-933, Breg - Jurklošter, Polana - Razbor, popolna zapora zaradi krpanja udarnih jam, do 25. 5. 2019, do 19. ure. Obvoz za osebna vozila in kombije je možen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Loka - Breg in obratno, za tovorna vozila in avtobuse pa po cesti Rimske Toplice - Laško - Celje - Šentjur - Planina pri Sevnici - Jurklošter in obratno.
 • 22.05.2019. 05:41 R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri, Marof - Ledinsko Razpotje, polovična zapora zaradi poškodovanega vozišča. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • 20.05.2019. 06:58 LC, Laze - Planina, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 31. 10. 2019. Obvoz po regionalni cesti.
 • 20.05.2019. 05:27 A2, Obrežje - Ljubljana, na cestninski postaji Dob v smeri Ljubljane je zaradi izrednega dogodka oviran promet.
 • 15.05.2019. 10:07 RT-905, Gorje - Pokljuka, pri Mrzlem Studencu, popolna zapora zaradi obnove vozišča od ponedeljka do petka predvidoma do 10.6.2019 . Obvoz po cesti Krnica - Zg. Gorje - Sp. Gorje - Bled - Bohinjska Bela - Bitnje - Jereka.
 • 14.05.2019. 07:09 LZ-183440, Škofjeloška cesta, v Zgornjih Bitnjah, popolna zapora zaradi del. Obvoz po cesti lokalnih cestah.
 • 13.05.2019. 10:59 R3-728, Škofljica - Ig, na Škofljici, pri krožišču, popolna zapora zaradi gradnje krožišča na Škofljici. Obvoz po cesti Škofljica (Ind. cona) - Ig - Ljubljana - Škofljica. Preko vikendov bo promet predvidoma urejen izmenično enosmerno.
 • 23.05.2019. 16:24 A1, Ljubljana - Koper uvoz Kozina v smeri Kopra popolna zapora zaradi del.
 • 23.05.2019. 16:24 A1, Koper - Ljubljana uvoz Kozina v smeri Ljubljane je popolna zapora zaradi del.
 • 23.05.2019. 16:23 A1, Ljubljana - Koper izvoz Kozina iz smeri Ljubljane popolna zapora zaradi del.
 • 23.05.2019. 16:23 A1, Koper - Ljubljana izvoz Kozina iz smeri Kopra popolna zapora zaradi del.
 • 15.05.2019. 13:32 RT-917, Kočevje - Željne, popolna zapora zaradi modernizacije vozišča. Obvoz urejen po cestah Kočevje - Livold, Kočevje - Stari trg.
 • 11.05.2019. 04:41 G2-101, Tržič - Ljubelj, Podljubelj - predor Ljubelj, polovična zapora zaradi nevarnosti skalnega podora in poškodovanega vozišča, možne so kratkotrajne 15 minutne popolne zapore.
 • 17.04.2019. 06:59 R2-408, Logatec - Rovte - Žiri, pri Rovtah, popolna zapora zaradi sanacije zidu in brežine do 20. 6. 2019. Obvoz za osebna vozila na relaciji Rovte - Hlevni vrh - Vrh Sv. Treh Kraljev - Račeva - Žiri in obratno, za tovorna pa Logatec - Vrhnika - Horjul - Gorenja vas - Žiri in obratno.
 • 20.05.2019. 07:04 R3-633, Jereka - Jezero, v Stari Fužini, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste. Obvoz po cesti Stara Fužina - Srednja vas - Bohinjska Česnjica - Bitnje - Bohinjska Bistrica - Ribčev Laz.
 • 10.04.2019. 13:06 Ljubljana, Litijska cesta, med Fužinsko cesto in Potjo na Breje, popolna zapora zaradi ureditve kanalizacije. Obvoz za vozila lažja od 3,5t je urejen po Hruševski cesti, za tovorna vozila pa po Zaloški in Kajuhovi cesti.
 • 23.05.2019. 06:18 R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Višnji Gori, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 18. 6. 2019. Obvoz po lokalnih cestah.
 • 13.05.2019. 08:56 R3-694, Polzela - Velenje, pri Andražu nad Polzelo, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 26. 5. 2019. Obvoz po cesti Velenje - Gorenje - Šmartno ob Paki - Polzela - Ložnica. Obvoz za lokalni promet urejen tudi po občinskih cestah.
 • 28.03.2019. 09:36 R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Selce, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča in hladne reciklaže do 14. 9. 2019. Obvoz po cesti Janežovci - Trnovska vas - Lenart v Sl. Goricah - Lormanje - Sp. Voličina - Dolge Njive in obratno.
 • 20.05.2019. 05:23 RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila zaradi poškodovanega vozišča.
 • 15.04.2019. 10:31 R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, zaradi sanacije Delavskega mostu prepoved za tovorna vozila nad 3,5 t .
 • 16.03.2019. 04:48 RT-915, Grda Draga - Pudob, v Leskovi Dolini, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa predvidoma do 30. 9. 2019. Obvoz je možen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Ilirska Bistrica.
 • 13.03.2019. 11:42 R2-428, Luče - Sestre Logar, med Firštom in Klemenčo žago, popolna zapora zaradi sečnje lesa do 31. 5. 2019 , dnevno med 8. in 18. uro, razen nedelj in praznikov. Promet bo v času zapore sproščen predvidoma vsako polno uro za 15 minut.
 • 25.02.2019. 08:07 R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, pri Spodnji Kapli, popolna zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 28. 6. 2019. Obvoz po lokalni cesti.
 • 29.04.2019. 06:42 R2-409, Kozina - Črni Kal, v Kozini pri avtocestnem priključku, popolna zapora zaradi gradnje krožišča do 31. 5. 2019. Obvoz je označen in urejen po Obvozni in Bazoviški cesti.
 • 28.03.2019. 16:44 LZ-212410, Ljubljana, Sneberska cesta, v Sneberjah, popolna zapora zaradi gradnje do 30. 8. 2019. Obvoz po Zadobrovški in Šmartinski cesti ter drugih lokalnih cestah.
 • 11.01.2019. 06:45 R3-665, Vel. Reka - Radeče, popolna zapora zaradi modernizacije ceste. Obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po državnih cestah Vel. Preska - Ljubež v Lazih - Šmartno pri Litiji - Litija - Zagorje ob Savi - Podkum.
 • 04.03.2019. 11:10 R3-724, Berkovci - Kobilje, Motvarjevci - Kobilje, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča predvidoma do 31. 5. 2019. Obvoz je urejen po cesti Kobilje - Dobrovnik - Bogojina - Motvarjevci.
 • 29.03.2019. 07:16 R3-721, Petrovci - Kuzma, oviran promet zaradi plazenja vozišča.
 • 29.04.2019. 07:20 LC Trboje - Voklo, pri Trbojah, popolna zapora zaradi del, predvidoma do 30. 5. 2019. Obvoz je urejen.
 • 20.05.2019. 07:38 R3-643, Cerknica - Rakitna, v Begunjah pri Cerknici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste. Obvoz po lokalnih cestah.
 • 15.03.2019. 06:19 RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • 29.03.2019. 07:38 R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je prevozna samo za vozila do 3,5 t na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.
 • 05.03.2019. 11:13 R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Veliki Polani, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 8. 2019. Obvoz po cesti Gornji Kraj - Črenšovci - Jula Marof - Ložič - Velika Polana in obratno.
 • 20.08.2018. 08:13 Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
 • 15.11.2018. 07:25 RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 15.01.2019. 07:18 RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 28. 6. 2019. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
 • 31.12.2018. 06:45 R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • 29.12.2018. 04:58 R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste predvidoma do 29. 6. 2019. Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
 • 24.09.2018. 08:18 R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
 • 15.11.2018. 07:27 RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 • 31.12.2018. 07:03 R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.

Promet