Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Četrtek,
13. 6. 2024,
22.11

Osveženo pred

1 mesec, 1 teden

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,64
kmetijsko zemljišče prodaja zemljišča Pravnik na dlani Pravni nasvet Pravni nasvet

Natisni članek

Četrtek, 13. 6. 2024, 22.11

1 mesec, 1 teden

Pravni nasvet

Kako je s ceno parcele, če država uveljavlja predkupno pravico? #pravni nasvet

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,64
Gozd | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

S prodajalcem gozdnega zemljišča, ki meji na našo parcelo, kjer so vpisani trije lastniki, imamo sklenjen ustni dogovor. Parcela je velika približno štiri tisoč kvadratnih metrov, pretežni del je gozdno zemljišče, zasnova varovalnih gozdov in v ozkem pasu ob državni cesti kmetijsko zemljišče (prvo območje kmetijskih zemljišč). Prodajalca skrbi, da če bo država uveljavljala predkupno pravico, ne bo možno skleniti nakupa z nami (dogovorjeni smo za primerno ceno), in da bo moral prodati zemljišče po bistveno nižji ceni. Zanima ga, ali lahko v tem primeru odstopi od prodaje? Mejimo na njegov gozd, do katerega praktično nima dostopa, zato ga želimo odkupiti vsaj delno ter po višji ceni, ki jo zdaj zahteva. Imamo tudi status kmeta. Kaj menite, ali bo država zemljišče odkupila po enaki ali višji ceni, če nam ali komu drugemu, navadnemu zainteresiranemu kupcu ne izda dovoljenja po predpisanem postopku? Jasna J. 

Pravnik na dlani odgovarja:

Lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora ponudbo za prodajo predložiti upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži.  

Za promet z zemljiščem, ki je po namenski rabi opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, je treba upoštevati poseben postopek prometa, ki ga ureja zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ). Za promet z gozdnimi zemljišči (zemljišča z namensko rabo gozdno zemljišče) se uporabljajo določbe zakona o gozdovih (ZG).  

Prodajalec v skladu z 20. členom ZKZ vloži ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda v treh izvodih na upravno enoto, na območju katere je pretežni del zemljišč, ki so predmet prodaje. Upravna enota ponudbo objavi na (fizični) oglasni deski in na elektronski oglasni deski upravnih enot.

Zemljišče za kampus
Novice Lahko občina pogojuje skupinsko izgradnjo komunalne infrastrukture za izdajo gradbenega dovoljenja? #pravni nasvet

Objavi se lahko ponudba, na kateri prodajalec navede "kupec je znan". Po izteku roka za sprejem ponudbe prodajalec in kupec lahko presenečena ugotovita, da je ponudbo sprejel še nekdo, ki uveljavlja predkupno pravico in da je ta tudi vložil vlogo za odobritev pravnega posla z njim. Prvotno predvideni kupec nima predkupne pravice, zato njegov pravni posel ne bo mogel biti odobren.

Dogaja sicer se, da se nekateri prijavljajo na take ponudbe le z namenom nekaj zaslužiti. Predkupni upravičenec pa je morda pripravljen sprejeti določeno plačilo v zameno za umik uveljavljanja predkupne pravice. Ali pa tudi ne in bo pri uveljavljanju predkupne pravice vztrajal do konca. 

podeželjska cesta
Novice Občina ni odkupila zemljišča za cesto. Je to motenje posesti? #pravni nasvet

Morebiten kupec mora pisno izjavo o sprejemu ponudbe poslati prodajalcu in upravni enoti v roku 15 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski (21. člen ZKZ). Od trenutka, ko kupec sprejme ponudbo, je ta zavezujoča tudi za prodajalca. Ta je vezan na svojo ponudbo in zato zemljišča ne more prodati nekomu, ki ponudbe ni sprejel. Če nihče v 15-dnevnem roku ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če še vedno želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, svojo ponudbo ponoviti. 

V primeru uveljavljanja predkupne pravice, bo moral kupec, ki to uveljavlja, parcelo kupiti po izklicni oziroma objavljeni ceni, tako da ni možnosti nižje cene od objavljene. Predkupni pravici pa se ni mogoče izogniti. To velja tudi v primeru uveljavljanja predkupne pravice države.

sosedje
Novice Kako je s premikanjem služnostne poti? Je to mogoče brez soglasja? #pravni nasvet
drevo na meji
Novice Sosedovo drevje mu povzroča senco. Lahko zahteva odstranitev? #pravni nasvet

Ne spreglejte