Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Četrtek,
20. 6. 2024,
22.27

Osveženo pred

3 tedne, 4 dni

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,49

Natisni članek

dolgotrajna oskrba dom za ostarele starost Pravnik na dlani Pravni nasvet Pravni nasvet

Četrtek, 20. 6. 2024, 22.27

3 tedne, 4 dni

Pravni nasvet

Če občina prevzame doplačevanje za dom, kaj je s premoženjem in zapuščino? #pravni nasvet

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,49
starostnik | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Brat je že pet let v domu. Je delno pokreten in zanj plačujem razliko od njegove pokojnine za oskrbnino. Ta znaša že 800 evrov. Ker razliko vedno težje pokrivam, bom morala doplačilo prepustiti občini. Brat ima nekaj vredne zemlje, vendar je jaz ne morem odkupiti. Sprašujem, ali bi bila pri nakupu bratove zemlje upravičena do upoštevanja mojega deleža pri plačilu oskrbnine? Če ne bom zmogla plačevati oskrbnine, ali bratovo premoženje v celoti prevzame občina? Zemlja je sicer ob naši hiši. Sem upokojenka. Amalija J. 

Pravnik na dlani odgovarja:

Stanovalcem v domovih za starejše (DSO) so zdravstvene storitve zagotovljene iz njihovega zdravstvenega zavarovanja, storitve oskrbe pa praviloma plačujejo sami oziroma s pomočjo svojcev. Za svojce štejejo zakonec in/ali odrasli otroci oziroma kdo drug, ki to prevzame s pogodbo. 

Če stanovalec storitev v domu za starejše ne zmore plačevati sam, lahko starostnik ali njegov zastopnik pri centru za socialno delo prosi za oprostitev plačila storitev. Ob tem mora navesti tudi vse osebe, ki so ga dolžne preživljati, in njegovo premoženje.

Center pri določitvi zneska, ki ga ima vsak zavezanec, ugotavlja mejo socialne varnosti za posameznega zavezanca za plačilo. Pri izračunu upošteva kopico podatkov, višino pokojnine, morebitne socialne prejemke, starostnikove prihranke in drugo premoženje. Če starostnik in drugi zavezanci ne zmorejo v celoti plačevati bivanja v domu za starejše, stroške praviloma (do)plačuje občina.  

oče in hči
Novice Otrok ne spoštuje staršev. Se ga lahko izključi iz dedovanja? #pravni nasvet

Če bo za storitev v domu starejših (do)plačevala občina, morate vedeti, da bo v zemljiško knjigo na nepremičnini vpisala prepoved odtujitve in obremenitve. Ob dedovanju bodo dediči lahko pridobiti zapustnikove nepremičnine le, če bodo občini te zneske povrnili. Torej bo občina zahtevala vračilo doplačil za oskrbo v domu v višini njenih dejanskih stroškov za to. Ne gre nujno za to, da bi občina kar v celoti prevzela premoženje zapustnika.

Vsekakor lahko v imenu brata zaprosite za dodatek za pomoč in postrežbo ter s tem znižate mesečni strošek za bivanje v DSO. Ta dodatek lahko znaša od 146 in do skoraj 419 evrov. Do njega so upravičeni prejemniki starostne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine ali vseh življenjskih potreb (npr. ne morejo se samostojno gibati v stanovanju in zunaj njega, se samostojno hraniti, oblačiti in slačiti, se obuvati in sezuvati, skrbeti za osebno higieno oziroma opravljati drugih življenjskih opravil, nujnih za ohranjanje življenja).

razočarana mama
Novice Sin se mi bo odrekel. Kakšne so posledice zame? #pravni nasvet

Zahtevo za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo poda upravičenec, njegov pooblaščenec ali skrbnik pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Postopek se lahko začne tudi na predlog osebnega zdravnika, ki na podlagi upravičenčeve prošnje, zdravstvene dokumentacije, pregleda bolnika in mnenja specialista pripravi potrebno dokumentacijo.

Za pripravo te dokumentacije je treba običajno plačati. Odločbo o upravičenosti in višini do dodatka za pomoč ter postrežbo izda Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje na podlagi mnenja invalidske komisije. Pomoč je nepovratna, zato ne bremeni starostnikovih nepremičnin, kot to velja, ko za bivanje v domu doplačuje občina.

Zemljišče za kampus
Novice Lahko občina pogojuje skupinsko izgradnjo komunalne infrastrukture za izdajo gradbenega dovoljenja? #pravni nasvet
opraskan avto
Novice Zavarovalnica škodo na avtomobilu ocenila kot samopoškodbo. Kaj storiti? #pravni nasvet

Ne spreglejte