SiolNET. Trendi Odnosi
Oglasno sporočilo
  • Messenger
  • Messenger

Kako ravnati, ko se znajdemo pred postopkom ločitve?

Oglasno sporočilo

Partnerji se dandanes pogosto odločijo za ločitev, ko pridejo do točke in občutka, da njihova zveza enostavno nima več prave prihodnosti. A ko se človek znajde v tem položaju, se ponavadi pojavljajo vprašanja, kako ločitev kar se da hitro in poceni izvesti ter pri tem ne prizadeti otrok, če sta jih partnerja imela. Ločitveni postopek nas postavi v položaj, ko se moramo soočiti sami s sabo, hkrati pa tudi s svojim partnerjem. Zagotovo gre za zelo stresen položaj, kjer se nam postavlja nešteto vprašanj, zato vam bomo v naslednjem članku poskušali odgovoriti vsaj na nekatera.

ločitev_naslovna | Foto:

V začetni fazi ločitvenega postopka je zelo pomembno, da dobimo čim več podpore in informacij o svojih pravicah in obveznostih. Potek ločitvenega postopka je v prvi vrsti odvisen od tega, ali gre za sporazumno ločitev ali ne. Tako v glavnem ločimo med dvema možnostma ločitve – ločitev s sporazumom in brez njega (oz. ločitev s tožbo).

ločitev_banner | Foto:

SPORAZUMNA LOČITEV

Pri sporazumni ločitvi oba zakonca soglašata z ločitvijo in sta se tudi dogovorila o preživljanju in vzgoji otrok ter o delitvi premoženja. Ta pot razveze zakonske zveze je hitra, najenostavnejša, z nižjimi stroški in ponavadi brez nezaželenih zapletov. Zakonca lahko sporazumno razvezo opravita tudi pri notarju, vendar le če nimata skupnih otrok. Če zakonca imata skupne otroke, o ustreznem varstvu, vzgoji in preživljanju otrok ter njihovih stikov s staršema ugotavlja sodišče na glavni obravnavi. Pri tem postopku sodeluje tudi center za socialno delo, ki predhodno poda mnenje o sporazumu med zakoncema.

Sporazumna ločitev se izvede tako, da oba zakonca pristojnemu okrožnemu sodišču podata predlog za sporazumno razvezo z njunima podpisoma ter izpisek iz poročne matične knjige in rojstne matične knjige za skupne otroke, če jih imata. Predlogu mora biti priložen tudi notarski zapis sporazuma o delitvi skupnega premoženja.

NESPORAZUMNA LOČITEV ALI LOČITEV S TOŽBO

Nekoliko zapletenejši, daljši in tudi dražji je drugi način razveze zakonske zveze – ločitev s tožbo, ki lahko privede tudi do nekaterih zapletov. Ta način je vezan predvsem na nesoglasja o razvezi in z njo povezanimi vprašanji (skupni otroci in skupno premoženje).

Tudi pri tej vrsti razveze se morata zakonca, če imata skupne mladoletne otroke, najprej udeležiti predhodnega svetovanja na CSD. Tam dobita zapisnik, ki ga je treba predložiti predlogu za razvezo. Sledi vložitev tožbe za razvezo enega od zakoncev, ki mora vsebovati kratko obrazložitev, zakaj je zakonska zveza postala nevzdržna. Tožbi za razvezo je prav tako treba dodati nekatera dokazila: izpisek iz poročne in matične knjige, predlog o ureditvi razmerij med starši in otroci. Pomembno je, da je predlog vložen na sodišče, v območju katerega biva nasprotni zakonec, ali na okrožno sodišče na območju zadnjega skupnega bivališča.

Zadeva se nato dodeli v reševanju sodniku. Če imata zakonca skupne otroke, se vlogo pošlje na CSD, nato zakoncema ponudijo možnost mediacije. V primeru njenega negativnega rezultata sodišče oba zakonca povabi na glavno obravnavo. Tam zaslišijo stranke in priče ter morebitne izvedence. Če ima otrok željo do izražanja svojega mnenja, se z njim pogovori strokovni delavec CSD. Sodišče s pomočjo morebitnega izvedenca določi sklep in razveže zakonsko zvezo. Pri tem določi pogoje glede varstva, vzgoje in preživljanja skupnih otrok ter o stikih med otroki in staršema, pri čemer sodišče odloča v skladu s koristjo otrok (po predhodnem mnenju CSD).

V obeh primerih imata zakonca 30-dnevni rok za vlogo pritožbi sodnega sklepa. Ko poteče rok za pritožbo (in ta ni bila vložena), sklep postane pravnomočen.

POMEN CENTRA ZA SOCIALNO DELO

Pri razvezi ima pomembno vlogo center za socialno delo, ki ga je treba obiskati pri obeh vrstah ločitve. Svetovalni razgovor na CSD ni potreben le v naslednjih primerih: (1) zakonca nimata skupnih otrok, (2) eden od zakoncev je nerazsoden, (3) eden od zakoncev ima neznano prebivališče ali je pogrešan, (4) eden od zakoncev ali oba zakonca živita v tujini. Če razgovor v drugih primerih ni opravljen, bo sodišče predlog o razvezi zavrglo.  

ČAS TRAJANJA POSTOPKA IN STROŠKI

Postopek razveze povprečno traja štiri mesece. Trajanje je odvisno predvsem od vrste in zapletenosti zadeve ter ravnanja strank v postopku. Če gre za razvezo z otroki, postopek povprečno traja nekoliko dlje – okrog sedem mesecev.

Pri obeh načinih razveze zakonske zveze je treba plačati sodno takso, ki je določena v zakonu o sodnih taksah. Pri sporazumni ločitvi nastanejo stroški notarskih storitev. V primeru nesporazumne razveze pa mora vsaka stranka vnaprej kriti svoje stroške postopka (npr. stroške odvetnika, stroške postavitve izvedenca). V družinskih postopkih sodišče o stroških odloči po prostem preudarku (npr. določi, da vsaka stranka krije svoje stroške ali da mora ena povrniti vse stroške ali del stroškov drugi stranki).

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA, D. O. O. 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin