Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Petek,
15. 5. 2020,
7.00

Osveženo pred

3 mesece, 2 tedna

Vsebino omogoča DARS

Animacija: Bojan Dovrtel

Foto: Dars, STA in Miran Kambič.

Natisni članek

advertorial DARS Golovec prenova avtocesta avtocesta promet promet

Petek, 15. 5. 2020, 7.00

3 mesece, 2 tedna

POLETJE V ZNAMENJU PRVEGA DELA SANACIJE PREDORA GOLOVEC PRI LJUBLJANI

Eden izmed večjih obnovitvenih projektov na slovenskem avtocestnem križu

Vsebino omogoča DARS

Animacija: Bojan Dovrtel

Foto: Dars, STA in Miran Kambič.

Na Darsu bodo letos poleti celovito obnovili zahodno cev predora Golovec, ki iz smeri vzhodne obvoznice - Štajerske vodi proti južni obvoznici - Dolenjski. V poletnih mesecih je namreč na ljubljanskem obroču manjša obremenitev s prometom, saj je zaradi počitnic in dopustov manj dnevnih migracij kot v preostalih mesecih. Obnova vzhodne cevi predora Golovec, ki iz smeri južne obvoznice - Dolenjske vodi proti vzhodni obvoznici - Štajerski, je načrtovana za poletje 2021. Prenova predora Golovec velja za enega večjih obnovitvenih projektov na slovenskem avtocestnem križu.

V animaciji preverite, kako bo potekala prenova predora Golovec.

Pisalo se je leto 1999. Leto poprej, preden smo vstopili v tretje tisočletje, je bil zgrajen predor Golovec, istega leta je skozi predor stekel promet. V enaindvajsetih letih je bil predor resda vseskozi redno vzdrževan, medtem ko obsežnejših obnovitvenih posegov ni bil deležen. Prometna obremenjenost pa je z leti rasla.

Predor Golovec leži na vzhodni ljubljanski obvoznici, na odseku avtoceste A1 med Bizovikom (Litijska cesta) in razcepom Malence. Na južni strani predora Golovec se v razcepu Malence križata avtocesti A1 Šentilj–Srmin in A2 Karavanke–Obrežje, kar pomeni, da skozi predor poteka tranzitni promet iz smeri Primorske in Dolenjske proti Štajerski ter obratno, hkrati pa lokalni promet v južni oziroma severni del Ljubljane.

Prometna obremenjenost in vidne poškodbe v voziščni konstrukciji

Skozi predor Golovec se je v smeri razcepa Zadobrova peljalo na povprečen delovni dan v letu 2019 7.230 vozil med 6.30 in 8.30 zjutraj, medtem ko se v juliju in avgustu to število zmanjšalo na 6.350.

Število težkih tovornjakov, ki vozijo skozi predor Golovec (obe smeri), je vseskozi raslo: če ga je še leta 2000 v obe smeri dnevno prevozilo v povprečju 1.100 težkih tovornjakov, ga je leta 2013 že več kot 3.300, lani pa že skoraj 4.900 na dan.

Če bo v prihodnosti sprejeta odločitev o prepovedi tranzitnega tovornega prometa po severni ljubljanski obvoznici, bo to še bolj obremenilo voziščno konstrukcijo predora, ki mora zato ustrezati novim prometnim obremenitvam.

Predor Golovec je bil odprt leta 1999. Skozi predor poteka tranzitni promet iz smeri Primorske in Dolenjske proti Štajerski ter obratno, in lokalni promet v južni oziroma severni del Ljubljane. | Foto: Predor Golovec je bil odprt leta 1999. Skozi predor poteka tranzitni promet iz smeri Primorske in Dolenjske proti Štajerski ter obratno, in lokalni promet v južni oziroma severni del Ljubljane.

Po več kot dveh desetletjih uporabe predora so v njem že vidne poškodbe v voziščni konstrukciji, ki so posledica obrabe predora in specifičnih lastnosti terena, zlasti prodiranja hribinske vode skozi talni obok predora. Predor se obnavlja tudi zaradi povečanja prometne varnosti, saj trenutna elektrostrojna oprema ne ustreza več sodobnim zahtevam.

Problem prodiranja hribinske vode

Ključni problem predstavlja hribinska voda, ki prodira skozi talni obok predora, zaradi česar se pojavljata nasičenost z vodo med sloji voziščne konstrukcije ter zamakanje vozišča na stikih in dilatacijah. Posledice zastajanja vode so poškodbe vozišča in zmanjšanje prometne varnosti. Voda v voziščni konstrukciji zaradi kapilarnega dviga močno navlažuje tudi notranjo betonsko oblogo predora, kar povzroča odstopanje stenskega opleska. Dodatno poslabšuje stanje še prisotnost soli s cestišča, ki povečuje tveganje za nastanek korozije armature v betonu predora.

Problematika prodiranja hribinske vode skozi talni obok se bo reševala z izvedbo drenažnega sloja pod voziščno konstrukcijo, ki ima v kombinaciji z zbirnimi drenažnimi cevmi funkcijo zbiranja talne vode pod voziščno konstrukcijo in njeno odvajanje iz predora. Za izvedbo drenažnega sloja se bo v celoti odstranila obstoječa voziščna konstrukcija. Poseglo se bo tudi v polnilni beton, saj je treba za zagotovitev odtekanja vode v zbirne drenažne cevi izvesti prečni nagib polnilnega betona in poglobitev za vgradnjo zbirnih drenažnih cevi. Z izvedeno sanacijo bo obstoječe betonsko vozišče, ki je bilo na nekaterih odsekih v preteklih letih že urgentno sanirano, nadomeščeno z asfaltnim voziščem.

Celovito sanacijo predora bo družba DARS izkoristila tudi za ureditev prezračevanja ter nadgradnjo razsvetljave in drugih varnostnih sistemov ter s tem izboljšala varnost v predoru. Foto: Miran Kambič.  | Foto: Celovito sanacijo predora bo družba DARS izkoristila tudi za ureditev prezračevanja ter nadgradnjo razsvetljave in drugih varnostnih sistemov ter s tem izboljšala varnost v predoru. Foto: Miran Kambič.

Glavni cilji sanacije in nadgradnje predora Golovec

Celovito obnovo predora bodo na Darsu izkoristili za odpravo poškodb na gradbenih konstrukcijah, ureditev prezračevanja ter nadgradnjo razsvetljave in drugih varnostnih sistemov. S tem bodo izboljšali tudi varnost v predoru.

Na področju gradbenih del so glavni cilji rešitev problema prodiranja hribinske vode v voziščno konstrukcijo in posledično poškodb vozišča, sanacija opleska notranje betonske obloge ter sanacija razpok v predoru in na portalnih konstrukcijah.

Na področju elektrostrojnih del so glavni cilji prezračevanje in razsvetljava predora, nadgradnja sistema nadzora in vodenja predora ter poenotenje algoritma samodejnega vodenja, posodobitev sistema za samodejno detekcijo prometa in zamenjava razsvetljave pokritega vkopa Strmec.

Kdaj bodo potekala dela?

Pripravljalna dela na zahodni cevi, ki ne zahtevajo popolne zapore predora, so se začela že v drugi polovici letošnjega maja.

Obnova predora Golovec | Foto:

Obnova zahodne cevi predora Golovec je predvidena od sredine junija do sredine avgusta. Po zaključku del zahodne cevi v avgustu sledi septembra in oktobra zamenjava razsvetljave v pokritem vkopu Strmec, kjer bodo dela potekala ponoči in pod prometom, ob zapori enega prometnega pasu.

Obnova vzhodne cevi predora Golovec, ki iz smeri južne obvoznice - Dolenjske vodi proti vzhodni obvoznici - Štajerski, je načrtovana za poletje 2021.

Predvidena dela v letu 2020 (zahodna predorska cev):

  • 18. maj–11. junij: dela na križnih prehodih med smernima voziščema avtoceste (dela bodo potekala pod prometom, ki bo še vedno urejen po obeh polovicah tripasovne avtoceste, vendar le po dveh prometnih pasovih v vsako smer vožnje).
  • 12. junij–16. avgust: dela v zahodni cevi predora, ki bo v času del zaprta za ves promet (vključeni sta tudi postavitev in odstranitev zapore).
  • 17. avgust: sprostitev prometa skozi obnovljeno predorsko cev.
  • September in oktober: dela v galeriji Strmec v nočnem času in pod prometom, ob zapori praviloma enega pasu.
  • Sanacija in nadgradnja druge, vzhodne cevi se bosta izvedli poleti 2021.

Obnova predora Golovec | Foto:

Potek prometa v času del

In kako bo potekal promet v času prenova predora Golovec? Na Darsu si kot upravljavec in vzdrževalec avtocest prizadevajo, da vsa dela izvajajo s prometnimi zaporami, ki v največji možni meri omogočajo neoviran potek prometa, in v terminih, ki so za posamezen odsek avtoceste glede na pričakovane prometne obremenitve najbolj ugodni – dejstvo pa je, da vsaka zapora pomeni motnjo v prometu, na prometno obremenjenih odsekih pa tudi zastoje. Jasno, tudi poleti.

V poletnih mesecih je na ljubljanskem obroču manjša obremenitev s prometom, saj je zaradi počitnic in dopustov manj dnevnih migracij kot v drugih mesecih. V času del, ki bodo v izbranem terminu potekala 24 ur na dan, bo zahodna cev povsem zaprta za promet. Ta bo speljan skozi vzhodno cev predora.

Zaradi prometne obremenjenosti je bila posebna pozornost namenjena iskanju najustreznejšega tipa zapore v času izvedbe sanacije. Izdelano je bilo mikroskopsko modeliranje, s katerim se je simuliral promet pri različnih tipih zapor v območju razcepa Malence. Izvedena je bila tudi mezoskopska simulacija, s katero se je obravnaval promet v času zapore na širšem območju ljubljanskega obroča in vpadnih cest.

Obnova predora Golovec | Foto:

Na podlagi navedenih simulacij se je kot najustreznejši izkazal tip zapore 2+1 - dva pasova v smeri prometne konice in eden v nasprotni smeri. Pričakovati je mogoče zastoje, še posebej v prometnih konicah in v smeri, kjer bo promet potekal samo po enem pasu. Na Darsu zato voznike prosijo za strpnost in previdnost za volanom.

Med zaporo zahodne cevi bo promet po sosednji cevi dovoljen samo za vozila do 3,5 tone največje dovoljene mase (torej le za t. i. vinjetna vozila), preostala bodo morala uporabiti druge dele obroča. S tem bo, poleg večje pretočnosti, zagotovljena predvsem večja varnost prometa v vzhodni cevi, po kateri bo promet potekal dvosmerno.

Za zagotavljanje večje pretočnosti prometa skozi predor v času zapore se bo pred začetkom glavnih gradbenih del izvedla preureditev križnega prehoda z ene polovice avtoceste na drugo na južni strani predora. Trenutno stanje zaradi velike višinske razlike med levo in desno polovico avtoceste dopušča varen prehod le pri manjših hitrostih. Na celotnem območju zapore bo hitrost omejena na 60 kilometrov na uro.

predot Golovec | Foto: STA , Foto: STA ,

Rezultata prenove bomo deležni vsi uporabniki

Rezultata prenove bomo deležni vsi uporabniki avtocestnega omrežja. Odražal se bo na treh ključnih področjih: večji varnosti in pretočnosti, nižjih stroških vzdrževanja in udobnejšem potovanju. Pa varno in srečno na poti!

Želite hitreje do cilja? Preden se odpravite na pot, se pozanimajte o stanju na cestah. Priporočeni viri informacij:

 

Ne spreglejte