Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Nedelja,
11. 2. 2024,
22.10

Osveženo pred

1 teden, 1 dan

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue Green 4,13

Natisni članek

Prenova in gradnja lastnik zemljišča Pravnik na dlani Pravni nasvet Pravni nasvet

Nedelja, 11. 2. 2024, 22.10

1 teden, 1 dan

Pravni nasvet

Podedoval je majhne deleže parcel. Kako se znebiti te lastnine? #pravni nasvet

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue Green 4,13
Zemljišče za kampus | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Po očetu sem v last dobil delčke na več parcelah v velikosti 1/99 celote, ki so že desetletja v reševanju in bodo nerešene tudi ostale. Niti ne vem, kje so v naravi, zato jih ne uporabljam, sem pa lastnik in tudi obdavčen. Kako naj se tem lastniškim deležem odpovem, ker nisem zainteresiran zanje? Ivan M.

Pravnik na dlani odgovarja:

Odpoved lastništvu po zakonodaji ni predvidena in ni mogoča. Lastnina zemljišča se lahko spremeni s prodajno pogodbo, darilno pogodbo ali menjalno pogodbo.

Stvarnopravni zakonik v prvem členu določa temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja. Vse glede ustreznih pogodb pa je urejeno še v obligacijskem zakoniku.

Predlagamo vam torej tri različne mogoče načine odsvojitve vaših deležev na parcelah.

Prva možnost je prodaja vašega deleža drugemu solastniku. Predvidevamo, da deleži na parcelah niso določeni in gre za solastništvo v idealnem deležu. Problem pri prodaji se pojavi, ker imajo solastniki predkupno pravico in morate svoj delež ponuditi vsem po enaki ceni. Če gre za kmetijsko zemljišče, pa morate svojo lastnino prek upravne enote ponuditi tudi z objavo na oglasni deski.

Zemljišče za kampus
Novice Kako "neboleče" urediti že dolgo neurejene evidence o lastništvu parcel?

Druga možnost je darilna pogodba. Svoj delež lahko podarite komurkoli. Obdavčitev je različna glede na to, komu podarjate. Davka na darila ni treba plačati dedičem 1. dednega reda (otroci in zakonci) oz. osebam, ki so izenačene z dediči prvega dednega reda – to so zeti, snahe, pastorki in potomci pastorkov ter partner iz registrirane partnerske skupnosti. Vsi preostali so davčni zavezanci in morajo plačati ustrezen davek. Tudi pri takih pogodbah je treba upoštevati dodatna pravila za promet v primeru kmetijskega zemljišča.

Tretja možnost, ki je morda za vas celo najprimernejša, pa je menjalna pogodba. Sicer ste napisali, da so parcele lastniško neurejene, kar verjetno pomeni, da se vsaj za nekatere lastnike ne ve ali pa so se kje izgubili. Pa vendar verjetno za nekatere veste. Tako lahko solastniki svoje deleže izmenjate in s tem postajate večji lastnik na nekaterih parcelah, ki jih sami izberete. Tako boste koncentrirali lastništvo. Pravna podlaga menjalne pogodbe je prenos lastninske pravice na drugega sopogodbenika oziroma menjava lastninske pravice na zamenjanih parcelah ali deležih na parcelah. Menjalna pogodba je vsebinsko pogodba, ki je sestavljena iz dveh prodajnih pogodb.

Stanovanjski blok
Novice Želim urediti etažno lastnino, a svak ni za to. Kaj zdaj? #pravni nasvet

Pri zamenjavi nepremičnine je davčni zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost nepremičnine, ki jo odtuji. Davčna osnova je praviloma vrednost nepremičnine, ki je določena v menjalni pogodbi. Davek se plačuje po stopnji dva odstotka od davčne osnove. Prav tako je treba oddati tudi napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine, če je bila nepremičnina, ki je predmet menjalne pogodbe, pridobljena po 1. januarju 2002.

kozolec
Novice Leseno hiško na nezazidljivi parceli bi spremenil v bivalni objekt. Se to sme?
Center Bellevue. nepremičnine stanovanje stanovanja ljubljana
Novice Je prodaja idealnega deleža v hiši sploh mogoča "potiho"?

Ne spreglejte