Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Nedelja,
26. 11. 2023,
21.54

Osveženo pred

3 tedne, 4 dni

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 2,99

Natisni članek

pravila šolstvo gimnazija Pravnik na dlani Pravni nasvet Pravni nasvet

Nedelja, 26. 11. 2023, 21.54

3 tedne, 4 dni

Pravni nasvet

Hči je dobila ukor, zdaj pa ne sme na ekskurzijo?!

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 2,99
razred šola učenje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Sem oče gimnazijke v Trbovljah. Na začetku tega šolskega leta je dobila ukor. Zdaj je prišel razpis za neko večdnevno nadstandardno ekskurzijo v tujino, na katero pa ji ne pustijo, češ da ima šola v 24. členu svojih pravil določbo, ki dijakom z ukorom onemogoča udeležbo na takšnih ekskurzijah. Ima šola sploh pravico to omejevati? Ravnateljica trdi, da postopek izrekanja ukora ni upravni postopek, torej da šola ni dolžna upoštevati zakona o upravnem postopku. Mar ni tako, da je možno v pravice posegati zgolj z upravnim postopkom? Marko B.

Pravnik na dlani odgovarja:

Sistem in pravila šolanja v gimnazijah v Sloveniji ureja zakon o gimnazijah. V tretjem odstavku 27. člena (vzgojno delovanje) so določeni tudi vzgojni ukrepi za disciplinske kršitve. To so opomin, ukor in izključitev iz šole. V 6. in 7. odstavku je določeno naslednje:

  • V postopku vzgojnega ukrepanja, v katerem sodelujejo tudi starši, se upoštevajo vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev. Če s starši dijaka ni bilo mogoče vzpostaviti stika ali če so sodelovanje odklonili, se lahko postopek nadaljuje brez njihove prisotnosti. Na željo dijaka v postopku sodeluje strokovni delavec šole ali druga polnoletna oseba, ki ji dijak zaupa.
  •  Šola lahko dijaku prepove prisotnost pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole, če s svojim ravnanjem ogroža oziroma bi lahko ogrozil svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih. Prepoved lahko traja največ do konca šolskih obveznosti tistega dne, v primeru hujših ali dolgotrajnejših posledic kršitve pa lahko največ do zaključka postopka vzgojnega ukrepanja.
razred šola učenje
Novice Profesorica ga je negativno ocenila. Bi lahko prekršila pravilnik?

Vsaka šola pa ima poleg tega še svoj pravilnik, na podlagi katerega izvaja zakon o gimnazijah. Pravilnik ne sme biti v nasprotju z zakonom.

Pomembno je, ali vas je šola pri izreku ukora povabila v postopek, saj bi vas morala. Če tega ni storila, je kršila zakon o gimnazijah. Prav tako bo morala biti odločitev o izreku ukora obrazložena, saj mora dijak in njegovi starši vedeti, zakaj je bil dijak oziroma dijakinja kaznovana in kakšen prekršek šolskih pravil je naredil(a).

Sosedi, sosedje
Novice Ko otroci sosedov zganjajo prekomeren hrup

Po našem mnenju je prepoved udeležbe na ekskurziji zelo skrajen ukrep, ki mora biti zelo podrobno obrazložen. Pogledali smo tudi pravilnik šole in to določa drugi odstavek 24. člena, ki dejansko določa prepoved udeležbe. Za izpodbijanje te določbe bi morali izpodbijati cel pravilnik, tako pa zaenkrat šola lahko omeji udeležbo.

Vsekakor pa se vsi postopki izvajajo na podlagi pravil upravnega postopka. Tukaj imate popolnoma prav in je trditev ravnateljice napačna. Izrek disciplinskega ukrepa – ukor prav tako mora imeti pravila postopka.

krave živina
Novice V strnjenem naselju se je odločil za intenzivno živinorejo. Sosedje pa?
ženska upokojenka varčevanje pokojnina denar
Novice Dokupila bi leta za pokojnino. Toda ali se sploh izplača?

Ne spreglejte