SiolNET. Trendi Zdravje
Vsebino omogoča Hand Studio d.o.o.

Foto in video: arhiv naročnika in Gettyimages

  • Messenger
  • Messenger
Pomen samonadzora pri preprečevanju hipoglikemije

Nič več bolečega zbadanja prstov: nova rešitev za sladkorne bolnike

Vsebino omogoča Hand Studio d.o.o.

Foto in video: arhiv naročnika in Gettyimages

Sladkorna bolezen je, poleg hipertenzije in povišanih vrednosti maščob in holesterola v krvi, najpogostejša kronična nenalezljiva bolezen. Samonadzor pomeni za bolnika sestavni del zdravljenja ter mu odpira pot za samostojno skrb za lastno bolezen.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje oseba s sladkorno boleznijo na svojo bolezen povprečno pomisli na vsakih 20 minut vsak dan, vse življenje, zaradi česar sladkorna bolezen zanj pomeni veliko breme ter posledično vpliva na kakovost njegovega življenja in njegove družine. | Foto: Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje oseba s sladkorno boleznijo na svojo bolezen povprečno pomisli na vsakih 20 minut vsak dan, vse življenje, zaradi česar sladkorna bolezen zanj pomeni veliko breme ter posledično vpliva na kakovost njegovega življenja in njegove družine.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje oseba s sladkorno boleznijo na svojo bolezen povprečno pomisli na vsakih 20 minut vsak dan, vse življenje, zaradi česar sladkorna bolezen zanj pomeni veliko breme ter posledično vpliva na kakovost njegovega življenja in njegove družine.

Neprekinjeno merjenje glukoze s pomočjo senzorja je zadnja leta postala pomembna alternativna možnost merjenju glukoze v krvi, ki se je predvsem razširila pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 1. Sistem, ki to omogoča, je po novem na voljo tudi v Sloveniji, uporabne izkušnje pa kažejo, da je bil resnično težko pričakovan.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje oseba s sladkorno boleznijo na svojo bolezen povprečno pomisli na vsakih 20 minut vsak dan, vse življenje, zaradi česar sladkorna bolezen zanj pomeni veliko breme ter posledično vpliva na kakovost njegovega življenja in njegove družine.

Sladkorna bolezen je krovna bolezen, v kateri se skriva veliko oblik. Zelo pogost akutni zaplet pri zdravljenju sladkorne bolezni je hipoglikemija, ki je posledica nepravilnega zdravljenja in prehranjevanja bolnika. Normalne koncentracije glukoze v krvi so sicer med vrednostmi 3,5 in 6,0 mmol/l, vrednost pod 3,5 mmol/l pa je že v območju hipoglikemije.

Sistem FreeStyle Libre v izhodišče postavlja vprašanje – zakaj bi zbadali, če lahko odčitate? Če morate izmeriti glukozo v krvi na stari način, z zbadanjem v prst, to zmoti življenjski način, izveste pa "le" vrednost glukoze in nič drugega. | Foto: Sistem FreeStyle Libre v izhodišče postavlja vprašanje – zakaj bi zbadali, če lahko odčitate? Če morate izmeriti glukozo v krvi na stari način, z zbadanjem v prst, to zmoti življenjski način, izveste pa "le" vrednost glukoze in nič drugega. Poleg sodelovanja s pristojnimi institucijami je pomembno, da se diabetik "preiskuje" tudi sam, dobro urejenost krvnega sladkorja, ki je eden od ciljev zdravljenja sladkorne bolezni, je namreč mogoče doseči le s stalnim nadzorom sladkorne bolezni. Rezultati številnih raziskav potrjujejo pomembnost samokontrole glukoze v krvi pri vseh bolnikih s sladkorno boleznijo, ne glede na tip bolezni. Pri bolnikih, ki se zdravijo z inzulinom, je samonadzor glukoze v krvi sprejet kot sestavni del vodenja sladkorne bolezni.

Vzdrževanje ciljnih vrednosti sladkorja v krvi vam pomaga preprečevati trenutne zaplete, kot sta že omenjena hipoglikemija (prenizka vrednost krvnega sladkorja) in hiperglikemija (previsoka vrednost krvnega sladkorja).

Samonadzor sladkorne bolezni je tisti koristni ukrep, ki pomaga k ohranitvi in vzdrževanju zdravja, če ga znate pravilno izpeljati, vrednotiti ter tudi ukrepati.

Pomembno je, da rezultate meritev ustrezno ovrednotite in glede na izmerjene vrednosti ukrepate, na primer s spremembo prehrane ali življenjskega sloga. Poleg vzdrževanja ciljnih vrednosti je posebej pomembno, da si diabetik pregleduje noge, prav tako je pomembno redno nadzorovanje telesne teže.

Kako neboleče izvajati samonadzor?

Ne glede na zavedanje o pomenu izvajanja samonadzora doseganje ciljne glikemije pomeni za vse osebe s sladkorno boleznijo velik izziv.

Za merjenje glukoze v krvi vzorec krvi najpogosteje vzamemo iz prsta, zbadanje pa je pogosto povezano z bolečino, ki se ji žal ni mogoče popolnoma izogniti. Tako je bilo vse do zdaj. V zadnjih letih si je močno utrlo pot spremljanje glukoze v medceličnini s pomočjo glukoznega senzorja*. S tem je urejenost sladkorne bolezni bistveno boljša, boljši je nadzor nad celodnevno glikemijo, manjše je tudi tveganje za pojav hipoglikemije.

Kako neboleče izvajati samonadzor?

Ne glede na zavedanje o pomenu izvajanja samonadzora doseganje ciljne glikemije pomeni za vse osebe s sladkorno boleznijo velik izziv.

Za merjenje glukoze v krvi vzorec krvi najpogosteje vzamemo iz prsta, zbadanje pa je pogosto povezano z bolečino, ki se ji žal ni mogoče popolnoma izogniti. Tako je bilo vse do zdaj. V zadnjih letih si je močno utrlo pot spremljanje glukoze v medceličnini s pomočjo glukoznega senzorja. S tem je urejenost sladkorne bolezni bistveno boljša, boljši je nadzor nad celodnevno glikemijo, manjše je tudi tveganje za pojav hipoglikemije.

Fotografija (simbolična), ki je lahko za sladkorne bolnike le še (neprijeten) spomin. Od junija lani vam je na voljo popolnoma nov način preverjanja glukoze s hitrim odčitavanjem, brez bolečin, brez nevšečnosti in brez prekinitev, ki spremljajo običajno zbadanje prstov. Hkrati dobite tudi več informacij o koncentraciji glukoze kot kadarkoli prej. | Foto: Fotografija (simbolična), ki je lahko za sladkorne bolnike le še (neprijeten) spomin. Od junija lani vam je na voljo popolnoma nov način preverjanja glukoze s hitrim odčitavanjem, brez bolečin, brez nevšečnosti in brez prekinitev, ki spremljajo običajno zbadanje prstov. Hkrati dobite tudi več informacij o koncentraciji glukoze kot kadarkoli prej.

Od junija lani vam je na voljo popolnoma nov način preverjanja glukoze s hitrim odčitavanjem, brez bolečin, brez nevšečnosti in brez prekinitev, ki spremljajo običajno zbadanje prstov. Hkrati dobite tudi več informacij o koncentraciji glukoze kot kadarkoli prej.

Brez vbodov v konice prstov

Free StyleLibre je revolucionaren aparat za preprosto spremljanje glukoze in prvi flash sistem za nadzor glukoze na svetu. Preprosto, varno in zanesljivo!

Revolucionarni aparat FreeStyle Libre omogoča neprekinjeno spremljanje vrednosti glukoze na neboleč način, brez vbodov v konice prstov.

Uporaba sistema je zelo preprosta, saj brezstično skeniranje senzorja, ki je nameščen na koži, v trenutku prikaže vrednost glukoze in trend spreminjanja v primerjavi s predhodnimi vrednostmi.

Naučite se več

Če želite več informacij o izdelku, prenesite uporabniški priročnik ali vodnik za hiter začetek.

Težko pričakovani sistem

Sistem FreeStyle Libre je bil zelo pričakovan sistem, saj smo ga v Sloveniji čakali več let. Sistem FreeStyle Libre je sicer s prvo generacijo pripomočka prišel na trg jeseni leta 2014. To je nekatere osebe s sladkorno boleznijo opogumilo, da so se predčasno odločile za samoplačniški sistem FreeStyle Libre zunaj Slovenije. Zdaj jim tega, na veliko zadovoljstvo sladkornih bolnikov, na srečo ni več treba storiti. Dobra novica je tudi, da so osebe s sladkorno boleznijo novi sistem FreeStyle Libre hitro usvojile, večjih težav z nameščanjem in vodenjem sistema pa prav tako ni mogoče zaznati.

Sistem sicer omogoča boljši nadzor nad vodenjem sladkorne bolezni in ponuja celovitejši vpogled v glikemični profil, s čimer lahko odkrijemo različne glikemične vzorce in hipoglikemije. Sistem lahko povežemo s črpalko ali pa ga uporabljamo samostojno. Podatke odčitamo neposredno z zaslona ali pa jih naknadno analiziramo z računalniškim programom. Za klinično učinkovitost sistema sta potrebna dobro sodelovanje bolnika in redna uporaba senzorskega sistema.

Bolj pogoste meritve sicer pomenijo tudi bolje urejeno sladkorno bolezen. Rezultati številnih raziskav potrjujejo pomembnost samonadzora glukoze v krvi pri vseh bolnikih s sladkorno boleznijo ne glede na tip bolezni. Randomizirane raziskave so med drugim tako pokazale, da je uporaba tega sistema povečala pogostnost meritev glukoze, kar je tako pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2 izboljšalo urejenost sladkorne bolezni. Manj je bilo tudi hipoglikemije.

Ključne prednosti nove metode neprekinjenega spremljanja glukoze s sistemom FreeStyle Libre so:

- Namesto vbodov v prst je za podatek o trenutni ravni glukoze vsakokrat potrebno le skenirati senzor s čitalnikom.

- Omogoča veliko število (neinvazivnih in nebolečih) preverjanj ravni glukoze.

- Senzor je za enkratno uporabo in deluje do 14 dni.

- Ni potrebna kalibracija (umerjanje senzorja), saj je tovarniško umerjen.

- Omogoča preprost in celovit način prikaza večje količine podatkov o ravni glukoze.

- Pomeni primeren način samonadzora za širši krog bolnikov, ne glede na tip sladkorne bolezni.

Free StyleLibre | Foto:

Pozitivne izkušnje za obe strani

Celostno gledano je po osmih mesecih uporabe novega sistema FreeStyle Libre velika revolucija za osebe s sladkorno boleznijo, saj se jim skoraj ni treba več zbadati v prste. Izdelek pomeni velik napredek v obravnavi oseb s sladkorno boleznijo, izboljšanje kakovosti življenja in izboljšanje urejenosti sladkorne bolezni v splošnem pa naj bosta glavni smernici še naprej. Odzivi in prve izkušnje uporabe sistema oseb s sladkorno boleznijo so samo pozitivni in kažejo, da je sistem dober in zanesljiv, zmanjša število merjenja krvnega sladkorja iz prsta in olajša breme sladkorne bolezni.

FreeStyle Libre Flash sistem za spremljanje glukoze

FreeStyle Libre Flash sistem za spremljanje glukoze ima dva glavna dela: ročni čitalnik in senzor za enkratno uporabo, ki ga nosite pritrjenega na telo.

FreeStyle Libre Flash sistem za spremljanje glukoze ima dva glavna dela: ročni čitalnik in senzor za enkratno uporabo, ki ga nosite pritrjenega na telo.  | Foto: FreeStyle Libre Flash sistem za spremljanje glukoze ima dva glavna dela: ročni čitalnik in senzor za enkratno uporabo, ki ga nosite pritrjenega na telo. Sistem je olajšal vsakdan in delovni proces v dveh smereh: tako za osebo s sladkorno boleznijo, ki dnevno spremlja glukozo, ker ima večji nadzor in s tem lažje vodi sladkorno bolezen, edukatorja, ki ga z nasveti usmerja v izboljšanje urejenosti sladkorne bolezni, kot tudi diabetologa, ki ga vodi ob ustrezni inzulinski terapiji.

V pristojnih institucijah je novi sistem FreeStyle Libre velika pomoč pri svetovanju izboljšanja urejenosti sladkorne bolezni. Lažje je svetovati spremembe, olajšano je vodenje oseb s sladkorno boleznijo na funkcionalni inzulinski terapiji (FIT).

Dodatne izkušnje (pomembno se je predvsem naučiti oziroma spoznati, kako pravilno ovrednotiti izmerjene vrednosti in ob njih ustrezno ukrepati) bodo uporabo samo še olajšale: končni rezultat, ki ga lahko pričakujete, je stabilna glikemija oziroma dobra presnovna urejenost.

Komu je na voljo izdelek, kje ga je mogoče dobiti?

Sistem je v breme ZZZS na voljo za vse zavarovane osebe s sladkorno boleznijo, ki so na podlagi meritev sposobne izboljšati urejenost glikemije, če imajo pravico do inzulinske črpalke, ali se zdravijo s štirimi ali več injekcijami inzulina dnevno ali so noseče in se zdravijo z inzulinom. Sistem je na voljo pediatrični populaciji, otrokom nad četrtim letom starosti.

Izdelek je na voljo v specializiranih trgovinah Sanolabor.

Za vse dodatne informacije sta za pomoč uporabnikom na voljo brezplačna telefonska številka podjetja Abbott Laboratories, d. o. o., 080 11 00, in njihov elektronski naslov podpora.si@abbott.com

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ

PREVERITE POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

* Meritev s krvjo iz prsta in merilnikom glukoze v krvi je potrebna, če imate simptome, ki se ne ujemajo z odčitki ravni glukoze v senzorju, ali menite, da je odčitek morda nepravilen. Če menite, da je raven glukoze nizka (hipoglikemija), ali če ne veste, ali imate hipoglikemijo, izvedite merjenje s krvjo, pridobljeno iz prstne blazinice.

Slike imajo izključno ilustrativen namen in niso prikaz resničnega bolnika ali zdravstvenega delavca.

FreeStyle, Libre in sorodne blagovne znamke so znamke podjetja Abbott. © 2021 Abbott. ADC- 43042 v 1.0. Abbott Laboratories d.o.o., Dolenjska c. 242c, 1000 Ljubljana

Free StyleLibre Trendi Velik korak naprej: sistem, ki bo olajšal vsakdan sladkornim bolnikom Free StyleLibre Trendi Revolucionaren aparat za preprosto merjenje glukoze

 

delitve: 87
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin