SiolNET. Sportal ZOI
0

termometer

 • Messenger
 • Messenger

Pravila in pogoji sodelovanja v olimpijskem 360-stopinjskem kvizu

0

termometer

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem Sava Turizem, d. d. (ki zagotavlja glavno nagrado), organizira olimpijski kviz (v nadaljevanju kviz), ki bo potekal od 5. 2. 2018 do vključno 28. 2. 2018 do 23.59. Kviz poteka na mediju Siol.net (https://siol.net/sportal/zoi).

S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v kvizu.

Kdo lahko sodeluje?

V kvizu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net ter se prijavijo za sodelovanje v kvizu.

V kvizu lahko sodelujejo (vendar ne morejo biti izžrebani) zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani, uporabniki družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia, d. o. o., zaposleni pri Sava Turizem, d. d., in druge osebe, ki so vključene v organizacijo tega kviza.

S prijavo v kviz udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v kvizu in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v kvizu sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v kvizu tako, da na spletnem mestu https://siol.net/sportal/zoi/olimpijski-kviz-vstopite-v-360-svet-olimpijskih-disciplin-458449:

 • v aplikaciji odgovori na tri olimpijska vprašanja,
 • prek obrazca odda naslednje podatke: elektronski naslov, spol, poštno številko in kraj,
 • strinjati se mora s pravili in pogoji sodelovanja v kvizu.

V olimpijskem kvizu lahko sodeluje vsak uporabnik spleta, ki uporablja medij Siol.net (https://siol.net). Posamezni uporabnik lahko v kvizu sodeluje večkrat. Podatki o sodelujočih se beležijo s pomočjo računalniškega sistema in so shranjeni v računalniški bazi. Vse, za katere bomo ugotovili, da so zlorabili napoved, bomo izključili iz možnosti za pridobitev nagrad.

Žrebanje nagrad

Organizator bo v tedenskih žrebanjih (žrebanja bodo 7. 2. 2018, 14. 2. 2018, 21. 2. 2018) podelil naslednje nagrade za vse sodelujoče v kvizu:

 • 2-krat palica za selfije,
 • 2-krat blok za pisanje,
 • 5-krat paket čokolad.

 

Ob koncu kviza, in sicer 1. 3. 2018, bo organizator izžrebal še glavne nagrade:

 • 1-krat prestižne počitnice na Bledu za dva v Glampingu Gozdne vile (5*) v vrednosti 250 EUR (z DDV),
 • 5-krat plišasta maskota Foksi,
 • 10-krat paket čokolad.

Več o glavni nagradi:

Like Lovers Do Sexy vikend glamping paket

Paket za vse, ki si želijo svoje življenje začiniti na prav poseben način:

 • dve nočitvi za dve osebi v Gozdnih Vilah,
 • uporaba vroče kadi,
 • najem zasebne kopalnice,
 • dvakrat zajtrk v postelji (piknik košare, pladenj za zajtrk v postelji),
 • knjiga Kamasutra in masažno olje z okusom jagode v hišici,
 • večerja Gourmet v vroči kadi in steklenica penine.

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja kviza pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: e-naslov, označijo spol in zapišejo kraj bivanja. Vsak udeleženec kviza lahko na posamezno žrebanje prejme le eno nagrado in je v posameznem tednu lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav.

V kvizu se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom, in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi v kviz.

Za izvedbo kviza in nadzor nad njegovim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev za tedenske nagrade bo vsak teden ob sredah, in sicer 7. 2. 2018, 14. 2. 2018 in 21. 2. 2018. Žrebanje za tedenske nagrade bo potekalo na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana. Žrebanje za glavne nagrade bo 1. 3. 2018 ob 10. uri na istem naslovu. Razglasitev ne bo javna, pritožba na rezultate ni mogoča. Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic razglasila skupaj 25 nagrajencev. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v kvizu ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu udeležencu kviza oz. drugemu izžrebancu.

O razglasitvi zmagovalcev in žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju razglasitve oz. žrebanja, navzočih osebah, poteku razglasitve oz. žrebanja, izžrebanih e-naslovih ter uri konca žrebanja oz. razglasitve. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje oz. razglasitev zmagovalcev je dokončna.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Vsi nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-naslovu najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo najpozneje v treh dneh po razglasitvi objavljen na https://siol.net.

Nagrajenci se morajo na obvestilo odzvati v roku, navedenem v e-pošti. Če se v tem roku ne odzovejo, izgubijo pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjim sodelujočim.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v kvizih, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti:

 • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in
 • davčno številko

ter navesti davčni urad.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Glavni nagrajenec bo organizatorju povrnil del stroškov nagrade v višini akontacije dohodnine (v višini 62,50 evra), ki jo mora v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) za nagrajenca/davčnega zavezanca poravnati podeljevalec nagrade/izplačevalec dohodka.

Glavni nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizator kviza si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji kviza oziroma žrebanja.

Fotografije nagrad so simbolične, nagrajenci bodo nagrade prevzeli na sedežu organizatorja ali na drugem dogovorjenem kraju.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v kvizu udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tem kvizu, vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja, da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o kvizu, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa Siol.net, Sportalovega tedenskega elektronskega časopisa ter Sportalovega olimpijskega dnevnega časopisa (v času zimskih olimpijskih iger). Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov, pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator, pa tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem. Organizator se zaveže, da v razmiku 30 dni ne bo poslal več kot sedem elektronskih sporočil komercialne narave tretjih oseb. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošilja organizator.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče na naslednji način: odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo "Odjava", ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila.

Udeleženec kviza organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator kviza se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Končne določbe

Organizator kviza ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju kviza. Organizator kviza ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem kviza sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@tsmedia.si. Ustrezna tolmačenja vseh vprašanj, ki se lahko pojavijo v zvezi s kvizom in niso urejena s temi pravili, daje komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem kvizom ter z njim povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba. Organizator kviza lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo ter pravila in pogoje kviza, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila kviza so dostopna na spletni strani na https://siol.net.

TSmedia, d. o. o.

Ljubljana, 1. 2. 2018

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin