Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Torek,
10. 11. 2020,
18.54

Osveženo pred

3 leta, 5 mesecev

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue Green 4,70

23

Natisni članek

COVID-19 Janez Janša Janez Janša Vlada Republike Slovenije Olimpijski komite Slovenije

Torek, 10. 11. 2020, 18.54

3 leta, 5 mesecev

Odprto pismo OKS predsedniku vlade Janezu Janši

OKS Janezu Janši poslal odprto pismo, premier se je odzval

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue Green 4,70

23

Bogdan Gabrovec | V OKS, ki mu predseduje Bogdan Gabrovec (na sliki), ugotavljajo, da je vlada pri šestem svežnju protikoronskih ukrepov pozabila na šport. | Foto Vid Ponikvar/Sportida

V OKS, ki mu predseduje Bogdan Gabrovec (na sliki), ugotavljajo, da je vlada pri šestem svežnju protikoronskih ukrepov pozabila na šport.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Čeprav so kazalniki, ki uokvirjajo epidemijo bolezni covid-19, v zadnjih dneh nekoliko bolj vzpodbudni, ni prostora za pretirani optimizem. Vse kaže, da se tudi športu v Sloveniji ne piše nič dobrega," sporočajo iz Olimpijskega komiteja Slovenije po tem, ko je vlada predstavila pesti sveženj protikoronskih ukrepov. Na šport je vlada pozabila, ugotavljajo v OKS. Pozno zvečer se je na pismo odzval premier Janez Janša.

"Tudi najnovejši predlogi šestega svežnja ukrepov za ublažitev koronakrize ne govorijo namreč ničesar o ukrepih v športu in o dejavnostih, povezanih s športom. Tudi zato je olimpijski komite Slovenije poslal odprto pismo predsedniku vlade Republike Slovenije Janezu Janši. Vso podporo omenjenemu pismu so že podale nekatere nacionalne panožne športne zveze. Pisma podpore iz neposredne športne proizvodnje še prihajajo," pišejo v sporočilu za javnost.

Vlada prisluhnila športu

Vlada bo del predlogov vključila v najnovejši sveženj, ostale pa v naslednjega, poroča STA. "Hvala za predloge. Delno so pokriti s pravkar sprejetim #PKP6. Z naslednjim tednom pa stečejo priprave za hitro oblikovanje #PKP7, ki bo namenjen blaženju posledic #2valCovid v dejavnostih, ki doslej s paketi v celoti niso bile zajete in kamor bo vključeno večino predlaganega," je pozno zvečer prek Twitterja sporočil predsednik vlade Janez Janša.

Odprto pismo OKS predsedniku vlade objavljamo v celoti in brez popravkov.

Spoštovani predsednik vlade g. Janez Janša,

športne organizacije smo in bomo vseskozi odgovorno in aktivno sodelovale pri spoštovanju ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa. Brez zadržkov smo tudi izrazili podporo Vladi Republike Slovenije ob sprejemu ukrepov, ki so vsaj v določeni obliki omogočili minimalno delovanje športa v Sloveniji.

V luči sprejemanja novega paketa ukrepov za blaženje posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) (PKP6) pa moramo opozoriti, da šport ne sme biti izpuščen. Težko je prezreti posledice, ki jih bo epidemija pustila dolgoročno tudi v športu. Izpad izvajanja organiziranega rekreativnega športa ter prostočasnih aktivnosti otrok in mladine ter usmerjenih programov otrok in mladine v kakovostni in vrhunski šport je širši družbeni problem, saj je ustrezna športna vadba pomembna naložba v zdravje državljanov, prav tako je vrhunski šport postavljen pred velik izziv ustreznega razvoja in posledično zmanjšanja mednarodne konkurenčnosti. Menimo, da je potrebno zato področje športa ustrezno upoštevati in umestiti med ukrepe, ki so namenjeni blaženju posledic epidemije.

Športne organizacije zato pozivamo k sprejetju ukrepov:

1. Za kategorizirane in poklicne športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj mednarodnih športnih zvez, se testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) krije iz državnih sredstev

Športniki so pri udeležbi na mednarodnih tekmovanjih podvrženi stalnemu testiranju na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), kar predstavlja zelo velik strošek za športne organizacije, ki ga pri svojem delovanju niso mogli vnaprej načrtovati in nimajo ustreznih virov za pokrivanje le-tega. Mednarodne športne zveze in Vlade posameznih držav so uvedle protokole z namenom preprečevanja širjenja na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki zahtevajo obvezno testiranje pred in na športnih dogodkih, obenem pa so testiranja obvezna tudi za prehajanje meja in vračanje v domovino. Tak ukrep so že sprejele naše sosednje države (npr. Hrvaška).

2. Sponzorstva

Sponzorji oziroma gospodarstvo je pomemben sofinancer slovenskega športa. V času nižanja stroškov v podjetjih, bo za slovenski šport (in tudi druge dejavnosti, ki prejemajo sponzorska sredstva) ključnega pomena, da se sredstva sponzorstev ohrani v čim večji meri. Zato predlagamo ukrepe, ki bi predstavljali po našem mnenju in mnenju predstavnikov posameznih velikih sponzorjev slovenskega športa, vsaj začasno (interventno) spodbudo na davčnem področju, na podlagi katere bi sponzorstva lahko obstala v čim večji meri. Prav tako bi predlagali olajšavo za prejemnike sponzorstev. Oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 in 2021 za prejemnika sponzorstva. Prav tako naj bodo odhodki pri dajalcu sponzorstva davčno priznani v višini 3-kratnika danega sponzorstva.

3. Oprostitev plačila najemnin športnih objektov in povračilo izpada zaprtja športih objektov

Kot je bilo določeno že v 94. členu Zakona interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic, pozivamo, da se ponovno uvede oprostitev plačila najemnin športnih objektov v času neuporabe le-teh. Obenem se naj predvidi ukrepe, ki bodo nadomestili izpad najemnin zasebnim lastnikom športnih objektov, ki z omejitvijo dejavnosti ne morejo oddajati prostorov za športne aktivnosti.

4. Subvencioniranje nakupa zaščitnih sredstev

Za športne organizacije oziroma upravljalce ter lastnike športnih objektov predstavlja nakup zaščitnih sredstev in plačevanja kadra za izpolnjevanje vseh zahtev za preprečevanje širjenja koronavirusa nezanemarljiv strošek, ki ga navedene organizacije ne morejo pokrivati, sploh ob upoštevanju zmanjšanih prihodkov zaradi omejevanja pridobitne dejavnosti, ki jo lahko izvajajo v času brez epidemije. Pozivamo, da se predvidi objava javnega poziva za subvencioniranje nakupa zaščitnih sredstev po zgledu Javnega podjetniškega sklada in zagotovi zaščitna sredstva za ustrezno varnost športnikov in športnic ter strokovnega kadra in varno delovanje v času epidemije COVID- 19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

5. (So)financiranje kadra za izvajanje preventivnih ukrepov širjenja koronavirusa

Športne organizacije oziroma upravljalci ter lastniki športnih objektov so že v času delovanja v normalnih pogojih kadrovsko podhranjeni. Delovanje športnih organizacij, upravljalcev ter lastnikov športnih objektov skladno s priporočili in navodili NIJZ in skladno z ukrepi Vlade RS prinaša dodatne kadrovske težave. Zato pozivamo, da se pripravi ukrep za (so)financiranje kadra za pomoč pri izvajanju preventivnih ukrepov širjenja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) v športnih objektih. Lastniki oz. upravljalci športnih objektov namreč kadra za izvajanje preventivnih ukrepov v času izvajanja športnih programov nimajo in za njih to predstavlja dodatni strošek, ki ga niso sposobni pokrivati. Prav tako tega stroška ne zmorejo pokriti najemniki objektov (športne organizacije), saj je njihova pridobitna dejavnost v času omejitev ali zaustavljena ali izjemno omejena.

6. Sofinanciranje fiksnih stroškov

Športne organizacije, ne glede na pravno obliko, v kateri delujejo, dokazano prispevajo k dvigu prihodkov v proračun in so del gospodarske dejavnosti. V času epidemije in omejitev izvajanja športnih aktivnosti oziroma zaprtja dejavnosti so bile močno prizadete tudi športne organizacije. Predlagamo, da se za športne organizacije, ne glede na pravno obliko, v kateri delujejo, uvede ukrep pokrivanja fiksnih stroškov.

7. Pokrivanje izpada prihodkov

Šport je tako kot tudi druge panoge utrpel negativne posledice začasnih omejitev ali celo prepovedi izvajanja dejavnosti, ki v normalnih razmerah omogoča športnim neprofitnim organizacijam pridobitno dejavnost, s katero pokrivajo stroške lastnega delovanja in izvajanja dejavnosti. Zaradi specifičnosti delovanja športnih organizacij izpada dejavnosti ni mogoče nadomestiti, kar se močno pozna pri načrtovanih prihodkih le teh. Predlagamo, da se po zgledu drugih držav uvede ukrep finančne pomoči športnim organizacijam, v primeru upada letnih prihodkov za več kot 30% v času razglašene epidemije in omejitev izvajanja dejavnosti. Športne organizacije so trenutno v dosti slabšem položaju in finančni kondiciji, kot so bile v prvem valu epidemije. Predvidevamo tudi, da se bodo negativne posledice odrazile mnogo bolj še v naslednjih mesecih, ko predvidoma pandemija še ne bo popustila.

Šport je poleg vseh znanstveno potrjenih pozitivnih učinkov na družbo lahko tudi eden izmed ključnih elementov vzbujanja domoljubja, predvsem pa družbeni podsistem, ki vedno znova poveže vse državljane. Spodaj podpisani vas pozivamo, da podporo športu pokažete s sprejetjem predlaganih ukrepov in zagotovite pogoje za delovanje športa v dani situaciji in predvsem v prihodnje.

Bodimo enotni in NAVIJAJMO ZA ŠPORT!

V želji po pozitivnem odzivu vas lepo pozdravljamo,

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
Bogdan Gabrovec, predsednik

Nogometna zveza Slovenije
Radenko Mijatovič, predsednik

Odbojkarska zveza Slovenije
Metod Ropret, predsednik

Kolesarska zveza Slovenije
Tomaž Grm, predsednik

Smučarska zveza Slovenije
Uroš Zupan, direktor

Rokometna zveza Slovenije
Franjo Bobinac, predsednik

Hokejska zveza Slovenije
Dejan Kontrec, generalni sekretar

Športna zveza Ljubljana
mag. Janez Sodržnik, predsednik

Judo zveza Slovenije
Darko Mušič, predsednik

Plavalna zveza Slovenije
Boro Štrumbelj, predsednik

Košarkarska zveza Slovenije
Matej Erjavec, predsednik

Kajakaška zveza Slovenije
Andrej Ribič, predsednik

Jadralna zveza Slovenije
Samo Lozej, predsednik

Strelska zveza Slovenije
Janez Slapar, predsednik

Balinarska zveza Slovenije
Primož Marinko, predsednik

Šahovska zveza Slovenije
Nina Rob, generalna sekretarka

Plesna zveza Slovenije
Jadran Živković, predsednik

Sabljaška zveza Slovenije
Aleksander Mravljak, predsednik

Rokoborska zveza Slovenije
Suzana Majcen Dvoršak, predsednica

Letalska zveza Slovenije
Igor Eržen, predsednik

Športna unija Slovenije
Janez Ovsenik, generalni sekretar

Športna zveza Škofljica
Milan Knez, predsednik

Športna zveza Ig
Gregor Pirc, predsednik

Športna zveza Murska Sobota
Andrej Gomboši, predsednik

Športna zveza Tržič
Boris Tomazin, predsednik

Športna zveza Komen
Rajko Kralj, predsednik

Športna zveza Radlje ob Dravi
Jože Vertovšek, predsednik

Športna zveza Ljutomer
Aleš Ploj, strokovni sodelavec

Občinska športna zveza Moravske Toplice
Branko Recek, predsednik

Rokometni klub RK Celje Pivovarna Laško
Rok Plankelj, direktor

Kickboxing klub Pomurje
David Žibrat, predsednik

Zveza Wushu-Taijiquan Slovenije
Aleksander Žejn, tajnik

RK Krim Mercator
Deja Doler Ivanović, direktorica

RK Trimo Trebnje
Anton Janc, predsednik

Moški odbojkarski klub Krka Novo mesto
Aleš Hvala, predsednik

RK Gorenje Velenje
Janez Gams, direktor

ŽOK Murska Sobota
Eva Rožman, predsednica

Košarkarska šola Ljutomer
Andrej Copot, predsednik

Preberite še:

Tomaž Gantar
Novice Nas čakajo še strožji ukrepi? Gantar predlaga popolno zaprtje države. #video
Ne spreglejte