SiolNET. Posel danes Finance
3,45

termometer

  • Messenger
  • Messenger
Poslovanje občin v Sloveniji

Katere občine najbolje poslujejo

3,45

termometer

hranilnik stroški proračun denar

Ker sta v letu 2017 svoje prihodke povečali dobri dve tretjini občin v Sloveniji, so njihovi skupni prihodki zrasli za slabe štiri odstotke. Najvišje prihodke na občana ima najredkeje poseljena občina Solčava, najnižje občina Log-Dragomer. Občina Hoče-Slivnica je imela najvišji proračunski presežek, najvišjo rast prihodkov in tudi najvišjo rast stroškov.

Glede na preliminarne podatke ministrstva za finance so se skupni prihodki občin v letu 2017 nekoliko povečali. Ti so po, zaradi spremenjenega zakona o financiranju občin, najvišjem padcu skupnih prihodkov občin v letu 2016, v letu 2017 zrasli za slabe štiri odstotke.

Rast gre v največji meri pripisati višjim prihodkom od pobranih dohodnin, na račun katerih gre 64 odstotkov rasti prihodkov. Glede na leto prej so se prihodki iz naslova evropskih sredstev povečali za 17 odstotkov in prihodki na račun državnih sredstev za investicije za dobrih sedem odstotkov.

Med tem so se stroški oziroma odhodki občin v letu 2017 povečali za dobrih pet odstotkov. Posledično so občine tretje leto zapored poslovale pozitivno oziroma imele presežek prihodkov nad odhodki v višini dobrega odstotka prihodkov.

Najvišji prihodki na občana v občini Solčava

Občino Solčava je v letu 2016, glede na višino prihodkov na občana (zaradi transfernih sredstev za projekt Kanin), prehitela le občina Bohinj. V letu 2017 se je občina s 521 prebivalci uvrstila na sam vrh. Županja Katarina Prelesnik je njihovo uspešnost komentirala z besedami: "Občina Solčava je s petimi prebivalci na kvadratni kilometer najredkeje poseljena občina v Sloveniji. Vsaka primerjava glede na število prebivalcev nas uvršča v sam vrh. Država nalaga lokalnim skupnostim veliko nalog in dober rezultat prihodkov na število prebivalcev pomeni, da znamo dobro gospodariti z vso javno infrastrukturo, naj bo državna ali lokalna. V mandatu 2014-18 nam regionalni razvoj ni bil naklonjen, saj iz razvoja regij nismo prejeli niti evra. Zato želimo in upamo, da lahko v prihodnje računamo tudi na ta finančna sredstva in na sredstva iz razpisov, ki ne bodo imeli takšnih kriterijev, da bi izločali manjše kraje po številu prebivalcev."

Občine z najvišjo rastjo prihodkov

Prihodki so se v letu 2017 najbolj povečali v občini Hoče-Slivnica, ki je beležila 141-odstotno rast prihodkov. Z občine so nam sporočili, da so se v občini povečali prihodki iz naslova davčnih prihodkov, davkov od premoženja, davkov na nepremičnine in prihodkov od komunalnih prispevkov. Občina je prejela tudi transferne prihodke za financiranje projekta Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone.

Tako kot v letu 2016, je tudi v 2017 na drugem mestu občina Žužemberk. Glede na pojasnila z občine, so se prihodki in odhodki občine povečali na račun projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine. Ta se je začel v letu 2016 in bo zaključen konec leta 2018, financiran pa je iz državnih in kohezijskih sredstev. V projektu sodeluje pet občin, od katerih največji delež pade na občino Žužemberk. V 36 mio. evrov vrednem projektu ima občina največji, to je 13 mio. evrov vreden delež. Poleg tega občina s 4.606 prebivalci trenutno izvaja še 25 različnih projektov.

Več kot polovično rast prihodkov je imela tudi občina Dolenjske Toplice. Je ena izmed petih, ki so del projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine. Glede na odziv z občine so prihodki narasli zaradi investicij v novo vodovodno omrežje. Investicijski odhodki v občini so narasli tudi zaradi izvajanja nekaterih infrastrukturnih projektov, v katerih sodeluje tudi država.

 

Občine z najvišjo rastjo stroškov

Enako kot na prihodkovni strani sta tudi po rasti odhodkov na prvih dveh mestih občini Hoče-Slivnica in Žužemberk.

V občini Hoče-Slivnica je bila rast tekočih odhodkov nizka, visoka rast odhodkov pa gre v glavnem na račun investicijskih odhodkov. Največji delež so prispevali investicijski odhodki na področju prometa in cestne infrastrukture (gradnja in obnova cest), vodovodnih sistemov in odhodki, vezani na projekt "premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone".

Na tretjem mestu glede na rast stroškov je občina Mirna Peč, ki izvaja največje investicije v občini. Porast stroškov na občini pojasnijo: "Izvrševanje proračuna v preteklem letu sta zaznamovali dve največji naložbi občine v tem obdobju, to je gradnja nove športne dvorane ob Osnovni šoli Toneta Pavčka, ki se je lani tudi zaključila. Druga je izgradnja vodovodne infrastrukture projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine, ki se bo gradbeno zaključila do konca letošnjega leta. Sicer pa smo v Občini Mirna Peč v preteklem letu med drugim zgradili še javno razsvetljavo na Šrangi in kanalizacijo na Postaji, opravili zemeljska dela pri izgradnji gozdne ceste nad Biško vasjo, postavili električno polnilno postajo v Mirni Peči in začeli rekonstrukcijo večnamenskih prostorov v stari šoli za Mirnopeški Slakov center … Za financiranje izgradnje dvorane in suhokrajinskega vodovoda smo v preteklem letu deloma zalagali tudi lastna sredstva, saj je sofinanciranje s strani države potekalo neenakomerno. Za to smo med letom dajali na stran določen denar, najet je bil tudi namenski kredit za financiranje tega vodovodnega infrastrukturnega projekta."

Na četrtem mestu glede na rast stroškov je občina Škocjan, ki izvaja tudi enega od največjih projektov v zgodovini občine. Višje izdatke so na občini pojasnili: "Največji investicijski odhodki so bili: izvajanje kohezijskega projekta z ostalimi občinami (hidravlična izboljšava vodovodnega sistema, kjer gre za enega največjih projektov v zgodovini občine – 2,3 mio. €), investicije v vrtcu Škocjan, upravljanje in vzdrževanje občinskih cest, ureditev naselja Zloganje (vodovod, kanalizacija, asfalt, javna razsvetljava), ureditev naselja Dolnja Stara vas (vodovod, asfalt, javna razsvetljava), postavitev električne polnilnice za vozila, ureditev sprehajalne poti v Škocjanu. Veliko sredstev je bilo namenjenih financiranju prostorskih načrtov in projektov za izgradnjo (OPPN Škocjan jedro, OPPN Hrastulje II stanovanjsko naselje, večnamenski dom v Škocjanu, muzej Škocjan, športni center Škocjan)". Na četrtem mestu glede na rast stroškov je občina Škocjan, ki izvaja tudi enega od največjih projektov v zgodovini občine. Višje izdatke so na občini pojasnili: "Največji investicijski odhodki so bili: izvajanje kohezijskega projekta z ostalimi občinami (hidravlična izboljšava vodovodnega sistema, kjer gre za enega največjih projektov v zgodovini občine – 2,3 mio. €), investicije v vrtcu Škocjan, upravljanje in vzdrževanje občinskih cest, ureditev naselja Zloganje (vodovod, kanalizacija, asfalt, javna razsvetljava), ureditev naselja Dolnja Stara vas (vodovod, asfalt, javna razsvetljava), postavitev električne polnilnice za vozila, ureditev sprehajalne poti v Škocjanu. Veliko sredstev je bilo namenjenih financiranju prostorskih načrtov in projektov za izgradnjo (OPPN Škocjan jedro, OPPN Hrastulje II stanovanjsko naselje, večnamenski dom v Škocjanu, muzej Škocjan, športni center Škocjan)". Foto: Wikimedia Commons .

Odranci med občinami z najvišjim proračunskim presežkom

Slabi dve tretjini občin sta v letu 2017 izkazali presežek prihodkov nad stroški. To predstavlja skoraj deset odstotnih točk manj občin s pozitivnim poslovanjem kot leto prej. Največji proračunski presežek je izkazala občina z najvišjo rastjo tako prihodkov, kot tudi stroškov, to je občina Hoče-Slivnica.

Glede na proračunski presežek, ji sledi občina Odranci. Dober poslovni uspeh v letu 2017 na občini komentirajo: "V naši občini so se v letu 2017 v primerjavi s prihodki leta 2016 povečali zaradi zaračunanega komunalnega prispevka v naši industrijski coni. Ker je priliv prišel v zadnjih mesecih, ga seveda nismo mogli potrošiti in smo ga kot proračunski presežek prenesli v naslednje (2018) leto. To nam je uspelo s pravočasno organiziranostjo in opremljenostjo industrijske cone, ki smo jo sedaj dokončno prodali in iz nje tudi dobivamo vrnjena vložena sredstva."

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

delitve: 7
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin