SiolNET. Posel danes Novice
Vsebino omogoča Generali

Foto: Shutterstock

 • Messenger
 • Messenger
Zavarovanja zaposlenih

Tako podjetja skrbijo za zadovoljstvo in varnost zaposlenih

Vsebino omogoča Generali

Foto: Shutterstock

Kdo so dobri delodajalci? Na kakšne načine lahko skrbijo za svoje zaposlene in s tem vplivajo tudi na uspešnost podjetja? Številni ob skrbi delodajalca, podjetja za zaposlene najprej pomislijo na višjo plačo. A strošek plače je le majhen kamenček v mozaiku širše slike podjetja. Sodobna in napredna podjetja, ki svoje zaposlene dejansko obravnavajo kot največje bogastvo in konkurenčno prednost, se njihovo dobro počutje trudijo ohranjati na različne načine. Pomembno je, da se zaposleni lahko zanesejo na svoje podjetje in da se počutijo varne. Tudi zavarovanja so nedvomno pomemben del dobrega delovnega okolja, še posebej pri delih, kjer obstaja večja možnost nezgod.

Generali | Foto:

Denar seveda še vedno spada med pomembne motivatorje, a dejstvo je, da plača ni edina motivacija za zaposlene. Številni posebej cenijo možnosti dokazovanja, napredovanja, osebno rast, občutek pripadnosti, možnost učenja, pa pogoje dela, varnost zaposlitve, ugodnosti delovnega mesta. Ali podjetje velja za družinam prijazno, ali zaposlenim ponuja možnost cenejše rekreacije ter ustrezna izobraževanja? Dejavnikov je mnogo. Tako ali drugače je pomemben vidik delovnih okolij tudi varnost. Danes in jutri. Kaj se bo zgodilo ob bolniški odsotnosti zaposlenih, kakšna bo njihova pokojnina?

Vložek v skrb za zaposlene se podjetjem nedvomno obrestuje. Prizadevni in predvsem zdravi zaposleni so namreč ključni za doseganje poslovnih ciljev. Med ustrezne pogoje vsekakor spadajo tudi različna zavarovanja, ki jih delodajalec ponuja zaposlenim. Vodstvo mora zato poskrbeti za ustrezne pogoje dela, na primer kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih, ki jim v primeru poškodb omogoča hitrejše okrevanje in zagotavlja finančno varnost.

Služba, odnosi | Foto:

Kakšen je pomen kolektivnih zavarovanj?

Zdravi, zadovoljni in zavzeti zaposleni so ključni za doseganje strateških in poslovnih ciljev. In kaj lahko na področju zavarovanja glede tega stori podjetje? Podjetja lahko poskrbijo za dodatno varnost in finančno zaščito svojih zaposlenih tudi tako, da jim ponudijo vključitev v kolektivna zavarovanja. Kolektivne oblike zavarovanj so za zavarovance ugodnejše od drugih oblik zavarovanj.

Podjetja lahko poskrbijo za zdravje in prihodnost zaposlenih z različnimi kolektivnimi zavarovanji, ki jih ponuja Zavarovalnica Generali, od kolektivnega nezgodnega zavarovanja in specialistov z asistenco do dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Delodajalci lahko z življenjskimi in pokojninskimi zavarovanji poskrbijo, da se bodo zaposleni počutili varno danes in v letih, ko ne bodo več delovno aktivni. Gledano v celoti, z dodatnimi zdravstvenimi zavarovanji delodajalec svojim zaposlenim, ki imajo zdravstvene težave, omogoči hiter dostop do obravnave – brez dodatnih stroškov in dolgih čakalnih vrst – ter poskrbi za dodatno finančno varnost. S tem skrajša bolniške odsotnosti in poskrbi za pozitivne učinke za podjetje in zaposlene.

Generali | Foto:

Specialisti z asistenco

Podjetje, ki želi biti uspešno, se trudi, da zaposlenim pomaga lajšati usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in delavcu pomaga do hitrejšega zdravljenja, ko zboli ali se poškoduje. Dejstvo je, da je pravočasno postavljena diagnoza ključna za začetek in potek zdravljenja. Bistveno vpliva na kakovost zdravja zavarovanca, hitrost njegovega okrevanja, prepreči morebitne zaplete in posledice ter prispeva k hitrejši vrnitvi na delovno mesto in v aktivno življenje. Aktualno stanje v slovenskem zdravstvu ni rožnato, v času dolgih čakalnih vrst in pomanjkanju osebnih zdravnikov je še kako pomembno imeti dostop do zdravstvenih storitev, kar zagotavlja zavarovanje Specialisti z asistenco.

Generali | Foto:

"Zadovoljni in zdravi zaposleni prispevajo k uspehu podjetja. Ko se pojavi bolezen, je zelo hitro zdravljenje mogoče samo v samoplačniškem sistemu, ki pa še zdaleč ni poceni. Druga, hitra pot do zdravja, ki je bistveno cenejša, ne samo za delavca, temveč tudi za podjetje, pa je zavarovanje zaposlenih. Za zavarovanje Specialisti z asistenco se ne odločajo le majhna podjetja. Obseg pozitivnih učinkov zavarovanja prepoznavajo tudi veliki, zato je število zavarovancev v nekaj letih precej naraslo," povedo pri Zavarovalnici Generali.  

Kolektivno zavarovanje Specialisti z asistenco zaposlenim omogoča hiter in enostaven dostop do zdravnikov specialistov, diagnostičnih preiskav, storitve Halo doktor ter asistenčnih storitev. Podjetje tako aktivno poskrbi za boljše zdravje zaposlenih, jim omogoča dodatno varnost in hitrejše okrevanje po bolezni ali nezgodi. Zaradi hitrejšega pregleda pri specialistih je njihovo zdravstveno stanje boljše, krajša pa je tudi odsotnost z dela, kar zaposlenim omogoča manjši izpad dohodka zaradi krajše bolniške odsotnosti. Podjetju se obenem zmanjšajo stroški bolnišničnih nadomestil, manj je tudi težav z nadomeščanjem odsotnosti. Dobra skrb za zaposlene se odraža v večjem zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu, kar pomeni tudi rast ugleda podjetja.

Prednosti za zaposlene:

 • Dostop do splošnega zdravnika vse dni v letu (tudi med vikendi in prazniki).
 • Hitra izdaja napotnice in s tem tudi hiter termin pri zdravniku specialistu.
 • Hitra postavitev diagnoze in začetek zdravljenja in s tem preprečitev hujših stanj obolenj.
 • Hitrejša vrnitev v aktivno življenje in v službo.

Prednosti za delodajalca:

 • Nižji stroški bolniških nadomestil.
 • Izognitev težavam z iskanjem nadomestnega zaposlenega.
 • Uvrstitev podjetja na trg kot skrbnega gospodarja zaposlenih.

Dodatno pokojninsko zavarovanje

Vsi si želimo jesen življenja preživeti zdravi, uživati v druženju s prijatelji na izletih, potovanjih, se ukvarjati s hobiji, za katere prej nismo imeli časa. Časa za vse našteto je takrat več, je pa treba vedeti, da so za uresničitev sanj potrebna finančna sredstva in da je dohodek po upokojitvi precej manjši. Z rednim in pravočasnim dodatnim varčevanjem je mogoče tudi v pokoju živeli svoje sanje. Dejstvo je, da se starostne pokojnine praviloma iz leta v leto nižajo. O denarju za dostojno življenje tudi po upokojitvi morate razmišljati že danes. Dodatno pokojninsko zavarovanje vam zagotavlja dodatni prihodek za brezskrbno starost.

Generali | Foto:

Varčevanje za dodatno pokojnino je finančno ugodna oblika varčevanja za finančno varnost zaposlenih v zrelih letih. Delodajalec s vplačili premije na pokojninski račun zaposlenega neposredno poskrbi za njegovo socialno varnost v pokoju. Poleg tega pa se znesek vplačane premije, od katerega se ne obračunavajo prispevki in davki, delodajalcu prizna kot davčna olajšava pri davku od dohodka pravnih oseb.

Prednosti zaposlenega:

 • Če si zaposleni sami vplačuje sredstva na račun, si s tem zagotovi nižjo davčno osnovo.
 • Ob upokojitvi poskrbi za boljšo finančno osnovo.
 • Dodatne ugodnosti pri Generali zavarovalnici.
 • Vložena sredstva se nenehno plemenitijo.

Prednosti za delodajalca:

 • Od vplačanih zneskov premije delodajalec ne plačuje prispevkov za socialno varnost.
 • Premija se prizna kot davčna olajšava pri davku od dohodkov pravnih oseb in pri davku od dohodkov iz dejavnosti.
 • Premije se ne štejejo za izplačilo plače in se ne upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove, ki jo izračunava ZPIZ.

Kolektivno nezgodno zavarovanje

Nesreča nikoli ne počiva, zato dodatna finančna varnost nikoli ni odveč. Nezgode, ki jih nihče ne more predvideti, vam lahko življenje hitro obrnejo na glavo. V tem primeru še kako prav pride kolektivno nezgodno zavarovanje oseb, ki je namenjeno zavarovanju članov kolektiva v podjetjih in zagotavlja finančno varnost v primeru, ko se zaposlenemu pripeti manjša ali hujša nezgoda.  

Generali | Foto:

Zavarovanje krije nezgode, ki bi se zavarovancu lahko pripetile kjerkoli in kadarkoli, torej 24 ur na dan. Kolektivno nezgodno zavarovanje je med drugim mogoče skleniti za primere, kot so smrt zaradi nezgode, trajna invalidnost zaradi nezgode, zlomi, izpahi, opekline zaradi nezgode, operacije zaradi nezgode, smrt v prometni nesreči, smrt zaradi bolezni, stroški zdravljenje zaradi nezgode …

Zavarujejo se lahko osebe od 14. do dopolnjenega 74. leta starosti. Zavarovanje sklene delodajalec (oziroma sindikalna organizacija) za svoje delavce ne glede na to, ali plača premijo iz svojih sredstev ali jo odteguje delavcem od plače.

Zavarujejo se lahko vsi zaposleni delavci po kadrovski evidenci ali pa samo določena skupina delavcev. Zavarovanje se lahko sklene, če se zavaruje najmanj pet oseb. Zavarovanje lahko sklenete z omejenim kritjem (delovni čas na delovnem mestu) ali neomejenim kritjem (24 ur na dan ne glede na to, kdaj in kje se pripeti nezgoda).

V zavarovanje se lahko vključijo tudi družinski člani zaposlenega. Družinski člani so zakonec ali zunajzakonski partner in otroci, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Pod enakimi pogoji se lahko ob soglasju Zavarovalnice Generali zavaruje tudi širše sorodstvo (npr. starši, sestra, brat).

Prednost za zaposlenega:

 • Možnost izbire med 24-urnim kritjem in med kritjem le med delovnim časom in na poti na delo ter z dela.
 • Finančna varnost med bolniško odsotnostjo za zavarovanca in v primeru smrti za družinske člane.
 • Zaposleni imajo možnost zavarovati tudi svoje družinske člane z enakimi ugodnostmi, kot jih imajo sami.
 • Cenejše zavarovanje od individualnih.

Glede na panogo ali vrsto dela je pri Zavarovalnici Generali mogoče skleniti še vrsto drugih zavarovanj (preverite, katera vam priporoča konfigurator podjetniških tveganj), s katerimi so zaposleni bolj varni, zadovoljni in motivirani. To v podjetje prinese boljše vzdušje in izboljša učinkovitost, posledično pa je manjša tudi fluktuacija zaposlenih.
Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin