SiolNET. Novice Slovenija
Vsebino omogoča CARE4CLIMATE
 • Messenger
 • Messenger

Z zelenimi javnimi naročili prihranimo vode za skoraj 180 tisoč ljudi

Vsebino omogoča CARE4CLIMATE

Za zmanjšanje ogljičnega odtisa država skrbi tudi tako, da spodbuja javna naročila, ki manj obremenjujejo okolje, zdravje človeka in živali ter nam prinašajo tudi izjemne prihranke.

otroci gradbišče | Foto:

Zeleno javno naročanje je namreč javno naročanje izdelkov, ki so v celotnem življenjskem ciklu manj obremenjujoči za okolje, so bolj energetsko učinkoviti in ne vsebujejo strupenih ali zdravju človeka škodljivih snovi, so prijazni do človeka in okolja. Na splošno imajo manjši negativni vpliv na okolje, ljudi, živali.

Javna naročila predstavljajo približno 14 odstotkov BDP v EU in 11 odstotkov pri nas, kar pomeni, da imajo javni organi veliko kupno moč in lahko s svojimi nakupi pomembno vplivajo na številna področja življenja. V zadnjem času se krepi pomen zelene komponente v okviru javnih naročil, ki jih lahko dojemamo tudi kot orodje za doseganje okoljskih ciljev. Trajnostna potrošnja javnih porabnikov denarja lahko vpliva tudi na podnebne spremembe ter na razvoj do okolja prijaznih izdelkov in storitev, kar lahko spodbudi zagon krožnega gospodarstva.

CARE4CLIMATE nagrajuje: Preverite svoje znanje

Sodelujte v poučnem kvizu in se potegujte za praktične nagrade, ki jih podarja ekipa projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Človekova dejavnost obremenjuje okolje, gradnja pa prispeva kar 40 odstotkov vseh toplogrednih plinov, ki segrevajo ozračje. Trajnostna gradnja je eno od področij, ki jih moramo upoštevati tudi posamezniki, če želimo prispevati k zmanjšanju učinka toplogrednih plinov na naše podnebje. Preizkusite svoje znanje o različnih vidikih učinkovite rabe energije.

Desetletje zelenega naročanja

okolje narava trajnost obnovljivi viri | Foto:

Zeleno javno naročanje ima podporo v številnih politikah in strategijah EU, v Sloveniji pa mineva že deset let od začetka uporabe Uredbe o zelenem javnem naročanju v Sloveniji.

Naročniki so v letu 2018 oddali 5.771 zelenih javnih naročil, leto kasneje 5.712 in v letu 2020 le še 4.361. To predstavlja približno tretjino v številu vseh naročil oz. 34,2 odstotka v letu 2018, 32,9 odstotka v 2019 in nekoliko manj v 2020 (25,9 odstotka). Pogodbena vrednost zelenih javnih naročil je v letu 2020 znašala skoraj 753 milijonov evrov, kar predstavlja 19,3 odstotka vrednosti vseh naročil. Ti podatki kažejo na to, da deleži vseh obravnavanih premetov zelenega javnega naročanja z leti upadajo, s skupno malce več kot devetodstotnega deleža vseh zelenih javnih naročil na manj kot pet odstotkov.

"Za leto 2020 verjetno lahko pokažemo s prstom kar na koronavirus, ker so se naročniki osredotočili bolj na zdravstveni položaj, pa tudi uredba se ni tako dosledno upoštevala, ker smo vedeli, da je fokus drugje. V prihodnjih letih bi moralo biti vse več zelenih javnih naročil. Šele po koronavirusu bomo videli realne številke," je povedal Matej Cerovšek, svetovalec v ekipi za zeleno javno naročanje ministrstva za okolje in prostor. V zadnjih letih se je zgodil upad zelenih naročil, razen pri elektronski pisarniški opremi, ker smo veliko delali od doma in so javni naročniki kupovali veliko računalniške opreme. Zaradi spodbujanja dela od doma bo tudi v prihodnosti vse več takšnih naročil.

Care4Climate | Foto:

Postopki enaki kot pri običajnih naročilih

Postopki zelenega naročanja so enaki kot pri drugih javnih naročilih, razlikujejo se le v tistem segmentu, kjer javni naročniki opredeljujejo tehnične specifikacije, kjer podrobno opišejo, kaj kupujejo. Eden izmed teh kriterijev je energetska učinkovitost. Pri gradnji, kjer je zahtevano, da je vključeno 30 odstotkov lesa, pa je javno naročanje kompleksnejše, ker mora že projektant to upoštevati. Za večino predmetov zelenega javnega naročanja postopek ni nič bolj kompleksen. Uredba je precej fleksibilna, saj zavezuje le v cilju, ne pa v načinu dosega tega cilja, kar je prepuščeno javnim naročnikom

Upoštevanje okoljskih vidikov v postopkih javnega naročanja je obvezno za naslednje predmete:

1.      električna energija,
2.      živila in gostinske storitve,
3.      tekstilni izdelki,
4.      pisarniški papir in higienski papirnati izdelki,
5.      elektronska pisarniška oprema,
6.      televizorji,
7.      hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave,
8.      pohištvo,
9.      grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode,
10.   sanitarne armature,
11.   oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje,
12.   stenske plošče,
13.   projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb,
14.   projektiranje oziroma izvedba gradnje cest,
15.   vozila za cestni prevoz in storitve prevoza,
16.   pnevmatike,
17.   električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih,
18.   cestna razsvetljava in prometna signalizacija,
19.   čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila,
20.   vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje,
21.   stavbno pohištvo,
22.   protihrupne cestne ograje.
 

okolje narava trajnost obnovljivi viri | Foto:

Nekateri cilji zelenega javnega naročanja:

 • delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov, znaša najmanj 50 odstotkov,
 • delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, znaša najmanj 85 odstotkov,
 • delež sanitarnih armatur, ki omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 odstotkov,
 • delež splakovalnih sistemov, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 odstotkov,
 • delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, znaša najmanj 90 odstotkov,
 • delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 odstotkov.

Analiza: gre za ogromne prihranke

okolje narava trajnost obnovljivi viri | Foto:

Ministrstvo za okolje in prostor je z Laboratorijem za energetske strategije Fakultete za elektrotehniko v okviru projekta CARE4CLIMATE izvedlo Analizo učinkov zelenega javnega naročanja v Republiki Sloveniji, ki se je osredotočila na električne in elektronske naprave, cestna vozila in gradnje za obdobje od 2018 do 2020. Skupna vrednost naročil vključenih v analizo je znašala 109,1 milijona evrov.

Izračunali so ekonomske in družbene učinke ter okoljske koristi zelenih javnih naročil s teh področij in na podlagi več kot stotih naročil prenesli učinke na vsa zelena naročila. "Rezultati so nam pokazali, da gre za zares ogromne pozitivne učinke," je povedal Matej Cerovšek.

Nekaj izsledkov iz raziskave:

Z upoštevanjem zahtev uredbe o zelenem javnem naročanju so naročniki v triletnem obdobju prihranili 301.480 MWh energije, v ozračje so izpustili 101.506 ton manj ogljikovega dioksida in zmanjšali porabo vode za 10.455 tisoč m3 ter prihranili 61 milijonov evrov.

 • Skupen prihranek elektrike je v treh letih znašal približno 2,43 % celotnega odjema elektrike v Sloveniji.
 • Dosegli smo skupno zmanjšanje ogljičnega odtisa za 0,5 % celotnega CO2 odtisa v Sloveniji (podatki za Slovenijo v 2018: 17,5 milijona ton CO2). V ozračje smo tako spustili 101.506 ton manj CO2.
 • Prihranili smo za približno 179.331 ljudi vode. Z uporabo stranišč z dvojnim splakovanjem na leto prihranimo vode za približno 970 ljudi.
 • Skupaj smo prihranili 61 milijonov evrov.

Uporaba lesa bolj izjema kot pravilo

gradnja les gradbišče trajnost | Foto:

Največji energetski prihranki in posledično tudi najvišji finančni prihranki in zmanjšanje emisij CO2 so doseženi pri naročanju gradenj. Žal so ugotovili, da je 30-odstotni delež lesa v razpisih bolj izjema kot pravilo in bi na tem področju vsekakor lahko naredili kakšen korak naprej. Vseeno področje gradenj prinaša kar 8,5 milijona evrov prihrankov, za gradnjami so električne in elektronske naprave (6,9 milijona evrov) ter cestna vozila (3,8 milijona evrov).

Skupaj so naročniki prihranili skupno 301.480 MWh energije, v ozračje se je izpustilo 101.506 ton manj CO2. 

Prihodnost zelenih javnih naročil

V Sloveniji je zeleno javno naročanje obvezno, medtem ko je nadzor uveden samo nad dvema predmetoma. Na ravni Evropske unije bodo zelena javna naročila in upoštevanje določenih kriterijev gotovo postali obvezni, kar za Slovenijo ne bo pretresljivo, ker uredbo uporabljamo že deset let. Javno naročanje bo vključevalo vedno ambicioznejše okoljske cilje in sledilo načelom krožnega gospodarstva, tako da bomo še bolj uporabljali že uporabljene materiale in reciklate.

trajnost | Foto:

Strokovna podpora javnim naročnikom

Na ministrstvu za okolje za javne naročnike vsaj enkrat mesečno izvajajo izobraževalne delavnice in jim ponujajo strokovno podporo na temo zelenega javnega naročanja. Delavnice organizirajo na glede na potrebe javnih naročnikov, njihovo pobudo ali ob spremembi zakonodaje.

Največ vprašanj se nanaša na naročanje živil, ker v šolskih kuhinjah javno naročilo pogosto pripravljajo osebe, ki za javna naročanja niso dovolj strokovno podkovane, gre pa za kompleksne postopke. Od lani je na področju živil tudi predpisana globa, če ne naročajo "zeleno".

Naročniki v stik z ministrstvom praviloma stopijo v fazi priprave razpisne dokumentacije in poizvedujejo, ali je neka okoljska zahteva ustrezno zapisana ter kam lahko umestijo neke okoljske vidike. Včasih jih zanima, kako bi odločilne dejavnike umestili v merila, da ne bi bila cena edino merilo, ter kakšne pogoje naj določijo za ponudnike, kako jih omejujeta uredba in zakonodaja ter kakšna dokazila lahko zahtevajo. "Na voljo smo za kogarkoli, ki šele vstopa v ta svet," je povedal sogovornik.

V preteklih treh letih so pripravili več kot 30 delavnic, ki se jih je udeležilo več kot tisoč udeležencev.

Projekti, kot je LIFE IP CARE4CLIMATE, s 15 partnerji z ozaveščanjem, izobraževanjem, usposabljanjem in informiranjem pospešujejo izvajanje ukrepov blaženja podnebnih sprememb oziroma zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev projekta.

CARE4CLIMATE | Foto:

Preberite še:

SCAPELAB_CUKRARNA--17- Novice Kaj imata skupnega portugalska Évora in ljubljanska Cukrarna? Eko sklad Novice Potratne evropske stavbe na nujni dieti Lubadar Bled Bohinj gozd sečnja gozdar Novice Trajnostna raba zemljišč v kontekstu blaženja podnebnih sprememb
Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin