Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Četrtek,
25. 1. 2024,
22.24

Osveženo pred

2 meseca, 1 teden

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 1,50

Natisni članek

socialna pomoč varstveni dodatek Pravnik na dlani Pravni nasvet Pravni nasvet

Četrtek, 25. 1. 2024, 22.24

2 meseca, 1 teden

Pravni nasvet

Mama želi varstveni dodatek. Mora pomagati tudi moj mož? #pravni nasvet

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 1,50
demenca starejši | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Sem poročena, dela samo mož. Moja mama je zaprosila za varstveni dodatek. A v centru za socialno delo (CSD) zahtevajo vpogled v moje dohodke. Teh sicer nimam, vendar pa me zanima, ali jim mora dokazila o svojih dogodkih podati tudi moj mož? Tu gre za mojo mamo, ne njegovo, in tudi nima namena nič plačevati za mojo mamo. V družinskem zakoniku piše, da so le otroci dolžni skrbeti za svoje starše. Kaj pomeni torej dohodek mojega moža glede mamine upravičenosti do varstvenega dodatka? Natka K.

Pravnik na dlani odgovarja:

Varstveni dodatek je samostojna socialnovarstvena pravica za tiste, ki si lastne materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Sredstva se zagotavljajo za stroške, povezane z vzdrževanjem stanovanja ali nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin in ne za stroške za zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb.

Varstveni dodatek je odvisen od višine dohodkov, poleg tega pa tudi od števila družinskih članov (upošteva se npr. zakonec ali zunajzakonski partner), prihrankov ter zagotovljene oskrbe (bivanje, prehrana na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju, izročilne pogodbe ali drugega pravnega posla) in morebitnega obstoja krivdnega razloga (na primer neuveljavljanja dolžnosti preživljanja s strani polnoletnih otrok).

dedovanje, dedni spor
Novice Mama je umrla, kako bo z dediščino po babici?

Pravila o prejemu varstvenega dodatka ureja več zakonov, predvsem zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in zakon o socialno varstvenih prejemkih.

Po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev o zahtevkih odločajo CSD. V 10. členu navedenega zakona so naštete osebe, katerih materialni položaj se upošteva, in sicer so to zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti, ki je po predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ter otroci in pastorki, ki so jih vlagatelj ali oseba iz prejšnje točke dolžni preživljati po zakonu.

dedovanje, dedni spor
Novice Po smrti moža bi se vrnila v stanovanje. Toda zet pravi drugače.

12. člen navedenega zakona tudi našteva, kaj se všteva v dohodek vlagatelja.

Zakon o socialno varstvenih prejemkih določa upravičence do varstvenega dodatka, in sicer so to osebe, ki so trajno nezaposljive, trajno nezmožne za delo ali nezaposlene, starejše od 63 let (ženske) oziroma od 65 let (moški). V drugem odstavku pa določa, da so upravičenci do varstvenega dodatka tisti, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma bi do nje lahko bile upravičene.

Na podlagi povedanega menimo, da lahko navedete, da ste oseba brez dohodka, dohodek vašega moža pa se v cenzus ne všteva.

pokojnina maček ljudje
Novice Otroci ne omogočajo dokupa let za upokojitev
oče in hči
Novice Hči izkorišča pravico do šolanja, oče pa mora plačevati preživnino. Do kdaj še?

Ne spreglejte