Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Ponedeljek,
10. 6. 2024,
7.00

Osveženo pred

1 mesec, 1 teden

Vsebino omogoča ARAG
advertorial dopust delodajalec regres ARAG

Natisni članek

Ponedeljek, 10. 6. 2024, 7.00

1 mesec, 1 teden

Koliko regresa morate dobiti do 1. julija?

Vsebino omogoča ARAG

Regres je eno izmed ključnih denarnih izplačil, ki ga morajo delodajalci vsako leto izplačati svojim zaposlenim. Namenjen je delnemu kritju stroškov letnega dopusta zaposlenega, njegova višina pa je odvisna od različnih dejavnikov. Regres ni odvisen od dobre volje delodajalca, ampak gre za vašo pravico, ki je določena z zakonom. Mnogo delodajalcev izplačuje regres po delih ali z zamudo, pri čemer se najpogosteje sklicujejo na likvidnostne težave v podjetju, pogosta pa so tudi neupravičena neizplačila, tudi zaradi bolniških odsotnosti delavcev. Kakšen je minimalni regres v letu 2024, je obdavčen? Kako lahko delavec ukrepa, če delodajalec tako ali drugače krši njegove delovne pravice tudi z neizplačilom regresa?

ARAG | Foto:

Podjetja morajo delavcem regres za letni dopust izplačati v roku do 1. julija 2024. Izjemoma se ta rok lahko podaljša, vendar mora biti po zakonodaji izplačilo izvedeno najpozneje do 1. novembra 2024.

Kakšen je minimalni regres v letu 2024?

ZDR-1 določa, da mora biti višina regresa enaka najmanj minimalni plači v Republiki Sloveniji. V letu 2024 bruto minimalna plača znaša 1253,90 evra, kar predstavlja tudi minimalni neto znesek za izplačilo regresa. Kolektivna pogodba lahko določa, da mora delodajalec izplačati višji regres, kot je določen v ZDR-1, prav tako se za višje izplačilo lahko odloči delodajalec sam. Višina regresa sicer nima zgornje omejitve, vendar ga lahko delodajalci neobdavčeno izplačajo do višine povprečne plače. V času pisanja članka znaša povprečna plača 2332,70 evra.

ARAG | Foto:

Kdaj vam pripada celotni in kdaj sorazmerni regres?

Celotni regres vam pripada, če ste pri podjetju zaposleni vsaj eno leto. Zaposleni, ki je v istem letu zamenjal službo oziroma sklenil pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, dobi izplačan sorazmerni del od prejšnjega in novega delodajalca. Na višino zneska lahko vpliva tudi krajši delovni čas oziroma število ur, kar ne velja v primeru starševstva in bolezni, ko vam pripada celotni regres.

Oseba, ki je na porodniškem dopustu, je upravičena do stoodstotnega izplačila regresa, a pod pogojem, da je v trajanju takega dopusta zaposlena. Enako je z bolniškim dopustom. Če se ta pogoj – zaposlitev – prekine med odsotnostjo, delavcu pripada sorazmerni delež regresa. Ta znaša 1/12 za vsak mesec pogodbe o zaposlitvi v koledarskem letu.

Kakšna je globa za neizplačilo?

Številni delodajalci si (ne)izplačilo regresa razlagajo po svoje – v svojo korist in v škodo delavcev. Tudi v primeru bolniške odsotnosti je delavec upravičen do izplačila celotnega regresa, v nasprotnem primeru je podjetje v prekršku. Kaj to pomeni? Za neizplačilo ali zamudo pri izplačilu je določena globa od 3 tisoč do 20 tisoč evrov, plačati pa jo mora podjetje, ki krši zakon o delovnem razmerju. Delavec lahko delodajalca prijavi na delovni inšpektorat, kjer bodo sprožili ustrezni postopek in izrekli globo. Svoj regres lahko zahteva po sodni poti na delovnem sodišču, kar pa stane.

Za pravilno ukrepanje se morate najprej dobro zavedati svojih pravic in dolžnosti. Delavec, ki ima pravico do dopusta, ima praviloma pravico do regresa, ampak v nekaterih primerih ni tako. O tem priča tudi zgodba marsikaterega slovenskega delavca, ki ni dobil izplačanega celotnega regresa.

Ob pravdanju na sodišču v iskanju pravice praviloma spoznamo, da so stroški pravne pomoči zelo visoki. Nekateri odvetniki zaračunajo že prvi razgovor, med zastopanjem pišejo dopise, svetujejo, vlagajo tožbe, sestankujejo in hodijo na obravnave. V vsakem primeru pa velja, da so stroški, ki bi jih odšteli za tarife sodnih postopkov oziroma odvetnika v primerjavi z zavarovanjem pravne zaščite znatno višji.

ARAG | Foto:

Ukrepajte pravočasno

Mnogo zaposlenih se ne zna postaviti zase v položajih, ko jim delodajalec ne izplača regresa ali jih neupravičeno odpusti, jim zniža plačo, ne plačuje prispevkov, nad njimi izvaja mobing in podobno. Ker si marsikdo ne more privoščiti visokih stroškov pri iskanju pravice, se jim številni odpovejo. Obstaja boljša rešitev? Gotovo.

Pomagali vam bodo pri zavarovalnici ARAG. Izberite paket Služba, pri katerem boste v primeru spora z delodajalcem sami izbrali svojega odvetnika, medtem ko vam bodo pri zavarovalnici ARAG krili vse odvetniške (v skladu z odvetniško tarifo) in sodne stroške.

Preprečite plačilo visokih odvetniških in sodnih stroškov že danes ter sklenite zavarovanje pravne zaščite in dovolite, da ARAG prevzame tveganje visokih odvetniških ter sodnih stroškov namesto vas!

"Vsak državljan naj ima možnost uveljaviti svoj prav, ne le tisti, ki si to lahko privoščijo"

Kot eden od vodilnih ponudnikov zavarovanja pravne zaščite na svetu vam ARAG ponuja cenovno dostopen način za upravljanje pravnih zadev in trdno stoji za načelom ustanovitelja: "Vsak državljan naj ima možnost uveljaviti svoj prav, ne le tisti, ki si to lahko privoščijo."

Cena zavarovanja je nizka, če seveda dejansko potrebujete storitev. A dejstvo je, da skoraj vsi, čeprav živijo po črki zakona, potrebujejo pravno pomoč. Primerov strank podjetja ARAG, ki jih je pokril njihov paket Služba (na voljo so sicer tudi drugi, ki pridejo prav na preostalih področjih), je iz dneva v dan več.

Pomembno je, da se zavedate svojih pravic in ukrepate pravočasno, saj zavarovanje ne velja za primere, ki so se zgodili pred zavarovanjem. Poskrbite za svojo mirno in sproščeno prihodnost tudi na delovnem mestu, in to že danes.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost

Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške:

  • odvetniške stroške,
  • stroške od sodišča imenovanih izvedencev,
  • stroške prič in tolmačev,
  • dodatne materialne stroške (npr. fotokopiranje),
  • sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,
  • polog varščine do sto tisoč evrov,
  • potne stroške za sojenje v tujini,
  • stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,
  • s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani.

CENA: od 12,59 evra za paketa Varnost in Služba.

Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

ARAG | Foto:

Zavarovanje delovnih pravic

Čeprav pravno pomoč pogosto potrebujemo tudi na drugih področjih življenja, je trenutno največ primerov z delovnopravnega področja. Ste kdaj pomislili na vse položaje, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Poznate svoje pravice (in obveznosti) iz delovnega razmerja? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, kot že omenjeno, ne izplača regresa, vam ne plačuje prispevkov ali nad vami izvaja mobing. Dobivate plačo neredno in le po delih, ste bili neupravičeno odpuščeni (premeščeni)? Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali?

ARAG vam v tem primeru zagotavlja odvetnika, ki bo zastopal vaše interese v sodnem postopku. Ob tem velja omeniti, da zavarovanje ne velja za primere, ki so se zgodili pred začetkom zavarovanja. Za pravno zaščito na področju delovnega prava je predvidena čakalna doba treh mesecev. Za spore, ki se zgodijo v času od začetka zavarovanja do poteka čakalne dobe, zavarovalnega varstva ni.

Pravna pomoč tudi na drugih področjih življenja in vsakdana

Življenja ne predstavlja le služba, zato pravna pomoč pride prav tudi drugje. Položajev, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, razširjeni pa so na vsa področja našega življenja in vsakdana – družino, promet in nepremičnine.

Osebno, kot je osebno vaše življenje

Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje, zato si lahko izberete tako zavarovanje, ki vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Služba dodate naslednja področja:

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na položaje, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ

Arag | Foto:

ARAG v Ljubljani Arag | Foto:

ARAG SE – podružnica Slovenija

Dunajska cesta 63

1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 236 41 81

Elektronski naslov: info@arag.si

Ne spreglejte