Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Ponedeljek,
5. 9. 2022,
9.19

Osveženo pred

1 leto, 7 mesecev

Oglasno sporočilo

Natisni članek

pogodba zaposlovanje Pravnik na dlani PR članek

Ponedeljek, 5. 9. 2022, 9.19

1 leto, 7 mesecev

Je vaša sklenjena pogodba o zaposlitvi sploh veljavna?

Oglasno sporočilo

Število poslovnih dogovorov in poslovnih dejanj med pravnimi in fizičnimi subjekti iz leta v leto narašča, zato je poznavanje pogodbenega prava ne samo prednost, ampak že skoraj nujnost. Poznavanje je pomembno tudi zaradi zaščite lastnih interesov, poslovnega, pravnega in tudi osebnega položaja.

naslovna-slika-pogodba-Pravniknadlani | Foto:

Pogodba pomeni sporazum med dvema ali več pravnimi ali fizičnimi osebami o medsebojnih obveznostih. Pogodbe so največkrat sklenjene v pisni obliki, redkeje v ustni. Poznamo več vrst pogodb, med katerimi so najpogostejše prodajne, najemne in meddržavne pogodbe, te so pa lahko enostranske ali dvostranske. Pa vendarle, ni nujno, da je vsaka sklenjena pogodba sploh veljavna. Veste, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da bo veljavna?

Banner-Pravniknadlani | Foto:

Za nekatere sporazume zakonodaja zahteva posebno obličnost, kar pomeni, da je nujno, da so sklenjeni v pisni obliki, medtem ko je pri nekaterih dovolj že ustni dogovor med strankama (primer: pogodba o zaposlitvi se mora po zakonu skleniti v pisni obliki in delodajalec mora izročiti delavcu pogodbo, v nasprotnem primeru stori prekršek, ampak to ne pomeni, da pogodba ni veljavna!). 

KDAJ JE POGODBA NEVELJAVNA?

Hitro se lahko zgodi, da podpišemo nekaj, česar v resnici nismo želeli podpisati, na primer, podpišete pogodbo in ugotovite, da se njena vsebina ne sklada z vašimi pričakovanji ali željami, ali pa celo sklenete pogodbo v zmoti ali na podlagi grožnje ali prevare. V teh naštetih primerih govorimo o napakah volje.

KAKO LAHKO STORI STRANKA, KI JE SKLENILA POGODBO V ZMOTI?

Načeloma lahko zahteva razveljavitev pogodbe, a le v primeru, če govorimo o bistveni zmoti in je bila s strani stranke upoštevana ustrezna skrbnost, ki je zahtevana v prometu. V tem primeru ima nasprotna stranka pravico do povrnitve škode.

KAKO JE V PRIMERU SKLEPANJA POGODBE NA PODLAGI GROŽNJE ALI PREVARE?

Tudi v takšnem položaju ima stranka pravico zahtevati razveljavitev pogodbe, v primeru prevare pa lahko prevarana stranka zahteva še povrnitev nastale škode.

KDAJ JE POGODBA NIČNA IN KDAJ IZPODBOJNA?

V primeru, da se odkrijejo nepravilnosti pri sklenjenih pogodbah, se jih ustrezno označi za nične ali neizpodbojne. V katero skupino bo pogodba "padla", pa je odvisno od napak(e), ki se skriva(jo) v njej. Tudi sankcije so za izpodbojno pogodbo drugačne kot za nično, a strožje so v primeru ničnih pogodb.

Banner-Pravniknadlani_1 | Foto:

Izpodbojna pogodba

Če je pri sklenitvi obstajala napaka volje (stranka je podpisala pogodbo v zmoti ali na podlagi grožnje ali prevare), govorimo o izpodbojni pogodbi, prav tako je pogodba izpodbojna tudi v primeru, da jo je sklenila stranka, ki je poslovno omejeno sposobna, ali če zakon določa izpodbojnost. Stranka, v katere interesu je izpodbojnost (pogodbena stranka), lahko zahteva razveljavitev pogodbe, a pogodba bo veljavna vse do takrat, dokler ne bo uradno razveljavljena. Če je bilo kaj izpolnjeno po sklenitvi pogodbe, ki je bila razveljavljena, je to treba vrniti. Pogodbena stranka pa mora biti pozorna tudi na čas, v katerem lahko razveljavi pogodbo na podlagi izpodbojnosti, saj je omejen.

Nična pogodba

Ena izmed razlik med nično in izpodbojno pogodbo je tudi ta, da je nična neveljavna že od vsega začetka. Nične pogodbe so tiste pogodbe, ki so v nasprotju z Ustavo RS, in tiste, ki niso v skladu s prisilnimi predpisi ter z moralnimi načeli. Nična je tudi pogodba, ki ni bila sklenjena v predpisani ali vnaprej dogovorjeni/določeni obliki (v primeru, da sta se stranki sporazumeli, da je pogoj za veljavnost posebna oblika sklenitve) ali pa, če jo je sklenila poslovno popolnoma nesposobna oseba. Obstaja pa izjema, ki jo načeloma uvrščamo med nične pogodbe, in sicer pogodba, v kateri je prisotno oderuštvo; v tem primeru je pogodba veljavna, a le, če se zniža znesek.

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA, D. O. O.

Ne spreglejte