SiolNET. Dom Nizkoogljična prihodnost
Vsebino omogoča Petrol
  • Messenger
  • Messenger

Novo vetrno polje ob Jadranskem morju, ki že žanje moč vetra

Vsebino omogoča Petrol

Napovedujejo, da bo do leta 2030 veter največji vir električne energije v EU. Tehnologije za vetrne elektrarne se namreč razvijajo zelo hitro in omogočajo visok izkoristek energije tudi pri nižjih hitrostih vetra. Lopatice vetrnic lovijo moč kinetične energije, ki se v generatorjih pretvarja v električno energijo.

Ljubač bo zagotavljal električno energijo, ki zadostuje za 30 tisoč povprečnih gospodinjstev. | Foto: Ljubač bo zagotavljal električno energijo, ki zadostuje za 30 tisoč povprečnih gospodinjstev.

Na ravnini ob Jadranskem morju, v bližini Knina, je Petrol postavil novo polje vetrnih elektrarn, ki z devetimi vetrnicami izkorišča moč vetra. Vetrno polje Ljubač bo lahko napajalo približno 30 tisoč povprečnih gospodinjstev. Delovanje vetrne elektrarne Ljubač so testno zagnali že julija lani, aprila letos pa je elektrarna prejela status pooblaščenega proizvajalca.

Elektrika za 30 tisoč gospodinjstev

  • Ljubač: uradno odprtje 10. 5. 2022
  • višina vetrnice: 114 m
  • premer rotorja: 131 m
  • dolžina ene lopatice: 64 m
  • moč turbine Nordex: 3,6 MW
  • količina letno proizvedene energije: 96 GWh

V okviru skupine Petrol trenutno obratujejo: 2 vetrni elektrarni, 30 manjših sončnih elektrarn in 6 malih hidroelektrarn. Večino projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije Petrol izvaja na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji, kjer je velik naravni potencial vetra, sonca in vode.

Gre za Petrolovo drugo vetrno polje (prvo je vetrno polje Glunča v bližini Šibenika s prav tako devetimi vetrnicami) in njihov prvi tovrstni  projekt, ki so ga izpeljali brez finančnih podpor ali subvencij. Tako uresničujejo svojo strateško zavezo – prehod na trajnostno in okolju prijazno energijo.

V skupini Petrol vidijo velik potencial v vetrni energiji, zato načrtujejo, gradijo in upravljajo vetrne parke na lokacijah, kjer je mogoče ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoristiti potencial vetra. V bližini vetrne elektrarne Ljubač bodo v začetku prihodnjega leta postavili tudi tri sončne elektrarne skupne inštalirane moči 22 MW in s pričakovano proizvodnjo električne energije v višini 29 GWh.

Zanesljiva oskrba z elektriko in podpora pri večji energetski samozadostnosti

Petrol | Foto:

Petrol s svojimi energetskimi rešitvami za dom, gospodarstvo ter mesta in lokalne skupnosti skupaj s vami piše nizkoogljično prihodnost. Predvsem pa svojim strankam zagotavlja celovito podporo, da lahko preidejo na energetsko samooskrbo, uporabnikom pa omogočajo zanesljivo oskrbo z elektriko in drugimi energenti.

Kot ena največjih energetskih družb v regiji se je med prvimi pričela dejavno vključevati v energetsko tranzicijo v nizkoogljično družbo.

"Investicije v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije so naš zelo oprijemljiv prispevek k reševanju aktualne energetske krize, k dolgoročni krepitvi samooskrbe in k energetski tranziciji gospodinjstev, gospodarstva in države," je ob otvoritvi izpostavila Nada Drobne Popović, predsednica uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Borut Bizjak, direktor področja za proizvodnjo obnovljivih virov energije: "V Sloveniji imamo na področju zelenih rešitev še veliko potenciala, predvsem na področju spodbud za vpeljavo tehnologij vodika, obnovljivih virov energije (OVE), kot tudi na področju izboljšanja energetske učinkovitosti."

Ogljična nevtralnost ključna za omejitev globalnega segrevanja

Petrol | Foto:

Ekstremni vremenski pogoji, kot so suše, vročinski valovi, obilna deževja, poplave in plazovi, tudi v Evropi postajajo vse pogostejši. Če želimo globalno segrevanje omejiti na 1,5 stopinje Celzija – to je meja, ki jo znanstveniki prepoznavajo kot varno –, je doseganje ogljične nevtralnosti ključnega pomena.

Ogljična nevtralnost je ravnovesje med izpusti CO2 v ozračje in zajemanjem ogljika iz ozračja v ponore. Ponori so sistemi, kot so gozdovi in oceani, ki zajemajo več ogljika, kot ga s svojim delovanjem izpustijo v naravi. Poleg tega je za doseganje ogljične nevtralnosti nujno tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.

Evropska unija se z evropskimi podnebnimi pravili zavezuje, da bo ogljično nevtralna postala do leta 2050, kar je zapisano v Pariškem podnebnem sporazumu, ki ga je podpisalo 195 držav in tudi Evropska unija.

Nizkoogljično prihodnost lahko dosežemo z večjim deležem obnovljivih virov energije – sonce, veter, vodni tok, biomasa in zemeljski toplotni tokovi –, ki so ključni za prihodnost vseh nas. Zajemanje vira obnovljive energije le-tega ne izčrpa, saj se obnovi skozi naravne procese.

Obnovljivi viri energije za varčnejšo prihodnost

Petrol | Foto:

Na velike spremembe energetike v globalnem smislu vplivajo povečane potrebe po energiji in okoljevarstvene zahteve zaradi podnebnih sprememb. Petrol kot največja energetska družba želi prispevati svoj delež pri doseganju zavezujočih ciljev Slovenije na področju uvajanja obnovljivih virov, zato intenzivno vlaga v proizvodnjo elektrike iz vetrnih, sončnih in hidroelektrarn.

S svojimi rešitvami so  pomagali že več kot tisoč objektom – javnim, industrijskim, poslovnim, turističnim, gostinskim, športnim, izobraževalnim, objektom za nego in zdravstvo, pa tudi kmetijam, cerkvam, večstanovanjskim stavbam in drugim. Poskrbeli so za energetsko prenovo 59 ljubljanskih stavb, Mestni občini Kranj pomagajo do trajnostnega upravljanja z viri, z energetsko prenovo Maribora so v javno-zasebnem partnerstvu pomagali do 500 tisoč evrov letnega prihranka, prenovili so pet izobraževalnih stavb Univerze Maribor v Kranju, 15 javnih objektov Občine Brežice, vzpostavili prvo slovensko lokalno samoskrbno energetsko skupnost v Lučah. Poleg tega so prenovili javno razsvetljavo v številnih mestih v regiji, med drugim v Izoli, Kopru, na Bledu, v srbskem Zaječarju in hrvaškem Zaboku, s sončno elektrarno pa so pomagali do samooskrbe črpališča Rižanski vodovod.

Energetske rešitve za poslovne uporabnike

Petrol | Foto:

Sončne elektrarne

V Petrolu podjetjem, javnim ustanovam, industriji in drugim poslovnim uporabnikom pomagajo zagotoviti stabilno oskrbo z električno energijo iz energije sonca. Sončna elektrarna za poslovne uporabnike, ki je lahko del celovite energetske rešitve za prenove in novogradnje, lahko poganja sisteme za ogrevanje in hlajenje, razsvetljavo in druge porabnike električne energije, predstavlja pa tudi vir energije za polnjenje električnih vozil.

Petrol | Foto:

Poleg ugodnih pogojev odplačevanja Petrol poskrbi za zavarovanje, oddaljen nadzor in zanesljivo vzdrževanje v času trajanja odplačevanja investicije. Projekt izvedejo na ključ, uredijo pa tudi vso dokumentacijo. Za sončno elektrarno lahko pridobite tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada ali druga razpoložljiva sredstva na odprtih razpisih s področja gospodarstva, infrastrukture in podobno.

Za sončne elektrarne se odloča vse več lokalnih skupnosti, ki zasledujejo moderne koncepte energetske lokalne samooskrbe, saj želijo izboljšati zanesljivost oskrbe z električno energijo in znižati stroške. Med njimi je tudi lokalna energetsko samooskrbna skupnost Luče, del evropskega projekta COMPILE in pilotni projekt, ki ga je Petrol razvil v sodelovanju z Elektrom Celje in Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Gre za prvo tovrstno skupnost v regiji, ki omogoča otočno delovanje.

Rok Suhodolnik Luče Dom "Vesela sva, da bodo otroci lahko uporabljali energijo sonca"

Vetrna polja

Petrol | Foto:

Petrol načrtuje, gradi in upravlja vetrne parke v vlogi investitorja in partnerja pri razvoju projektov.

Pri upravljanju vetrnih parkov je ključnega pomena sodelovanje z lokalnimi podjetji in okoljem. Pred izvedbo projekta vetrne elektrarne morajo biti izvedene zahtevne študije vplivov na okolje in monitoring ptic, meritve povprečne hitrosti vetra in analiza njegove značilnosti. Pri načrtovanju vetrne elektrarne sta ključnega pomena še zahtevnost terena in razpoložljivost preostale infrastrukture, ki mora omogočati transport opreme in možnost priključitve na električno omrežje. V primeru večjih projektov uporabljajo tudi model PPA (upstream Power Purchase Agreement), kjer gre za pogodbo o nakupu energije, ki zagotavlja dolgoročno zanesljivo oskrbo z električno energijo in predvidljive stroške. Načrtovanju sledijo gradnja temeljev, transport sestavnih delov, montaža in zagon vetrnega polja.

Male hidroelektrarne

Hidroelektrarna Jeleč v BiH | Foto: Hidroelektrarna Jeleč v BiH Do energetske neodvisnosti pomagajo tudi z gradnjo in upravljanjem malih hidroelektrarn, ki jih gradijo na lokacijah, kjer je mogoče ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoristiti energetski potencial vode. Največ obnovljive električne energije na svetu je namreč proizvedene iz energije vode. Ob poganjanju turbin se energetski potencial vode pretvori v mehansko energijo, ki se nato prek generatorjev pretvarja v električno energijo. Ker ne prihaja do izpustov toplogrednih plinov, se voda razume kot čist vir energije. V Petrolu stavijo na trajnostno proizvodnjo elektrike, zato so v Bosni in Hercegovini zgradili hidroelektrarno Jeleč, upravljajo pa še s petimi hidroelektrarnami v JV regiji.

Hidroelektrarne se gradijo na lokacijah, kjer je mogoče ekonomsko učinkovito izkoristiti potencial vode, pri čemer je treba zmanjšati vse negativne vplive na okolje. Pred gradnjo hidroelektrarne se izvajajo večletne meritve in raziskave predvidene lokacije. Običajno je za gradnjo hidroelektrarne treba  pridobiti koncesijo od inštitucije pristojne za to področje – mesta, regije ali države.

Vodilo družbe Petrol je celovita energetska oskrba s poudarkom na izboljšanju kakovosti življenja, učinkoviti, trajnostni rabi energije in vode ter digitalizaciji infrastrukturnih sistemov v mestih.

Preverite energetske rešitve za svoj dom.

Poiščite pravo rešitev za svoje podjetje, svojo skupnost ali mesto.

Preberite še:

Petrol, čebele Dom Grmički sivke na Petrolovih bencinskih servisih hranijo urbane čebele električni avtomobil Kitajska Dom Večji paket za polnjenje prinaša večji popust
Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin