SiolNET. Avtomoto Novice
Oglasno sporočilo
  • Messenger
  • Messenger

Prometni prekrški in kazni v tujini

Oglasno sporočilo

Prihaja čas prvomajskih praznikov in kasneje poletje, ko se bomo pogosteje odpravljali na dopust v tuje države. Tudi pri vožnji v tujini je treba spoštovati prometne predpise in paziti, da ne naredimo prometnega prekrška. Če nas policija v tujini ustavi na kraju prometnega prekrška, je postopek dokaj jasen – globo plačamo takoj. Kaj pa, če je prometni prekršek v tujini zaznan s samodejno napravo?

prekrsek v tujini_naslovna | Foto: 12MEDIA D.O.O. Foto: 12MEDIA D.O.O.

V tem primeru tuji varnostni organi kazen za prekršek pošljejo na domači naslov lastnika vozila. Pravna podlaga za izterjavo kazni v tujini storjenega prekrška je Konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami EU in Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma. V primeru storjenega cestnoprometnega prekrška v državah članicah EU je mogoče storilcu prekrška izdati evropski plačilni nalog.

POSTOPEK IZVRŠITVE

Če ne poravnamo kazni za prometni prekršek, ki smo ga storili v tujini, lahko postopki potekajo na dva različna načina. Odločbo o prekršku nam lahko neposredno ali posredno vročijo organi tuje države prek mednarodne pravne pomoči ali se odločba posreduje našim pristojnim organom v priznanje in izvršitev, odvisno od razlogov in okoliščin.

Ni pa vsaka kazen za prekršek v tujini samodejno izterljiva v Sloveniji. Sodišče v Sloveniji namreč zavrne priznanje in izvršitev tuje odločbe, če denarna sankcija ne dosega vsaj 70 evrov. Pomembno je tudi, da so odločbe o cestnoprometnih prekrških napisane v jeziku, ki ga naslovnik razume. Če se listine vročajo preko zaprosila slovenskega organa, sodišče obvesti naslovnika, da lahko zavrne sprejem listin, če obstaja razlog za domnevo, da naslovnik ne razume jezika, v katerem so listine napisane. Vendar pa mora biti argument "nerazumevanja" prepričljiv. Na primer, če je storilec prekrška (naslovnik) že komuniciral s policijo ali drugim tujim organom v angleščini, se ne bo mogel sklicevati na nerazumevanje angleškega jezika, če bodo listine napisane v tem jeziku.

Plačilni nalog za prekršek v tujini, ki vas pričaka v domačem nabiralniku, je lahko razlog za slabo voljo po dopustu. | Foto: 12MEDIA D.O.O. Plačilni nalog za prekršek v tujini, ki vas pričaka v domačem nabiralniku, je lahko razlog za slabo voljo po dopustu. Foto: 12MEDIA D.O.O.

UGOVOR ZOPER PLAČILA

Morebitni ugovor zoper plačilni nalog je sicer možen, vendar ni priporočljiv, če ste prekršek res storili. Neuspešen ugovor lahko povzroči dodatne stroške, ki niso zanemarljivi, zato je pogosto bolj smiselno plačati globo kot podati ugovor.

KAZNI ZA PROMETNI PREKRŠEK V TUJINI

Upoštevanje hitrostne omejitve in drugih prometnih predpisov v tujini je venomer smiselno, saj je mogoče kazni, ki jih prejmete v državah članicah EU, izvršiti tudi v Sloveniji. Kot že zapisano: v primeru, da je odločba iz tujine posredovana preko naših pristojnih organov, se ta izvrši v primeru, da je denarna sankcija višja od 70 evrov. A te kazni znajo biti občutno dražje, zato ne ignorirajte obvestil o prekršku iz tujine, če jih po dopustu najdete v svojem poštnem nabiralniku.

Ignoriranje plačila ima namreč lahko nepredvidljive posledice. Lahko se sicer zgodi, da tuji organ v matični državi storilca prekrška postopka ne bo nadaljeval (morda bo enostavno presodil, da je postopek zanj predolg in predrag), a za to ni nobenih garancij. Če bo postopek nadaljeval, se lahko stroški za storilca prekrška občutno povišajo. Višina globe namreč naraste, računati je treba še na plačilo stroškov postopka.

PLAČILO KAZNI

Če torej slovenski voznik prejme (zakonito in verodostojno) obvestilo o prekršku, predlagamo, da kazen za omenjeni prekršek tudi čim prej plača, saj so zneski v primerih takojšnjega plačila občutno nižji kot v primerih poznejšega plačila.

Pazljivi bodite tudi na roke plačila. Na primer na obvestilih italijanskih organov je rok za (prvo) plačilo še posebej kratek, in sicer pet dni od prejema obvestila. Kazen za prekršek se običajno plača na bančni račun izdajatelja (policije, občine). Potrdilo o plačilu vselej varno shranite. Obstaja namreč možnost, da je storilec navkljub že plačani kazni prejel opomin pred izterjavo. Znesek na tem opominu je bil že občutno višji od zneskov, ki jih je plačal na osnovi prvotnega obvestila. Do tega lahko običajno pride zaradi pomanjkljivo urejenih evidenc pošiljatelja. V tem primeru je priporočljivo, da plačnik čim prej obvesti pošiljatelja, da je znesek že poravnal in priloži tudi potrdilo. Tako se najlažje zaščitimo pred morebitno prevaro in ponovnim plačilom.

 Naročnik oglasnega sporočila je 12Media. 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin