So domače naloge sploh potrebne?

Domače naloge so stalnica (in pogosto vzrok prepirov) popoldanskega urnika v številnih družinah. So domače naloge potrebne in kakšne koristi prinašajo, če sploh?

Znan prizor? Domače naloge spadajo med nepriljubljene šolske dejavnosti.

1 / 5

Znan prizor? Domače naloge spadajo med nepriljubljene šolske dejavnosti. Foto: Thinkstock

2 / 5

Foto: Thinkstock

3 / 5

Foto: Thinkstock

4 / 5

Foto: Thinkstock

5 / 5

Foto: Thinkstock

Ključni poudarki:

 • Najpogostejše opazke v zvezi z domačimi nalogami:
  - otroci se jim izogibajo in jih prepisujejo,
  - z njimi se morajo ukvarjati starši,
  - domače naloge kalijo družinski mir.
 • Anton Meden, predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije: "Domače naloge, pa čeprav v obliki minimalne prisile, več dajejo tistim učencem, ki doma ne dobijo zadosti spodbude za učenje."
 • Gita Mateja de Laat, mama, ki svojo hčer šola doma: "Domače naloge so nepotrebne."
 • Dejan Kramžar, naj učitelj 2016: "Moji učenci nalogo naredijo v šoli, popoldne so tako manj obremenjeni."
 • Gregor Pečan, predsednik združenja ravnateljev: "Z domačimi nalogami otrok pridobiva delovne navade."

Domače naloge so hočeš nočeš del družinskega vsakdana. Domače naloge so hočeš nočeš del družinskega vsakdana. Foto: Thinkstock

K raziskovanju teme o potrebnosti domačih nalog so nas spodbudile tri stvari:

 • negodovanje staršev, ki se morajo po službi ukvarjati z domačimi nalogami svojih otrok,
 • poziv Združenja ravnateljev nemško govoreče Švice, v katerem so se pred začetkom novega šolskega leta zavzeli za odpravo domačih nalog za učence, saj naj bi te povečevale razlike med učenci, ki jim doma starši lahko pomagajo, in tistimi, ki te sreče nimajo, ter
 • pismo ameriške učiteljice Brandy Young (ta se je odločila, da svojim otrokom v letošnjem šolskem letu ne bo dajala nalog, da bodo lahko ta čas raje izkoristili za igro ter druženje s člani družine in prijatelji), ki je zaokrožilo po spletu.

Ali vaš otrok nalogo opravi brez vaše pomoči? Ali vaš otrok nalogo opravi brez vaše pomoči? Foto: Thinkstock

Naloga da ali ne? Kakšno je vaše mnenje?

Mnenja staršev glede opravljanja domačih nalog so deljena. Ker nas zanima tudi vaše, vas o njem sprašujemo v anketi v nadaljevanju besedila. Mnogi menijo, da so domače naloge pomemben del utrjevanja snovi, a da bi morale biti zasnovane tako, da jih otrok lahko rešuje sam, ne pa, da ves čas ali pogosto potrebuje pomoč staršev. Nekaterim se domače naloge zdijo povsem nepotrebne, saj bi snov z učitelji (in ne s starši) morali usvojiti in utrditi že v šoli.


Preberite še:


Bi morale biti domače naloge zasnovane tako, da jih otrok lahko reši samostojno? Bi morale biti domače naloge zasnovane tako, da jih otrok lahko reši samostojno? Foto: Thinkstock

Meden: Utrjevanje znanja je pomemben element učenja

Anton Meden, predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, opozarja, da se je razprave o smiselnosti domačih nalog treba lotiti s previdnostjo in pri tem upoštevati širši kontekst.

"Dodatne naloge so sredstvo utrjevanja učne snovi," poudarja predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije Anton Meden. (Arhiv fakultete za računalništvo). "Dodatne naloge so sredstvo utrjevanja učne snovi," poudarja predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije Anton Meden. (Arhiv fakultete za računalništvo). "Precej narobe bi namreč bilo, če bi predloge o 'ukinjanju' domačih nalog kdo razumel v smeri, da to pomeni, da bo učenec vse potrebno znanje usvojil le pri rednem pouku.

Dodatne naloge zunaj rednega pouka namreč niso cilj učnega procesa, temveč sredstvo utrjevanja snovi. Načine in izvedbe utrjevanja znanja je treba prepustiti stroki," predlaga Meden. Dopušča možnost, da učitelji, ki svojim otrokom ne dajejo domačih nalog, uporabljajo kako drugo metodo utrjevanja snovi. 

Zakaj je popoldansko ponavljanje snovi nenadomestljivo?

Sogovornik poudarja, da spoznanja o delovanju možganov kažejo, da je ponavljanje naučenega v primernih časovnih razmikih koristno. "V tem kontekstu je popoldansko ponavljanje snovi, naučene dopoldne, verjetno nenadomestljivo," razmišlja.

Dodaja, da ni nujno, da šolarji ponavljanje opravijo v obliki domače naloge, je pa nujno, da to naredijo. Domača naloga je po njegovem mnenju sicer najbolj uveljavljena, preverjena in dobro delujoča oblika.

Učenci razredne stopnje lahko nalogo opravijo med podaljšanim bivanjem. "Za učence, ki jim doma starši ne morejo prenesti teh veščin, je zagotovo pomembneje, da jih pridobijo v šoli," poudarja Meden. Učenci razredne stopnje lahko nalogo opravijo med podaljšanim bivanjem. "Za učence, ki jim doma starši ne morejo prenesti teh veščin, je zagotovo pomembneje, da jih pridobijo v šoli," poudarja Meden. Foto: Ana Kovač

Nalogo lahko otroci opravijo v podaljšanjem bivanju

Ni nujno, da otroci celotno breme domačih nalog odnašajo domov, poudarja. Vsaj v razredih razredne stopnje jih lahko opravijo v okviru podaljšanega bivanja, kjer se ob strokovnem spremljanju šolarji učijo oblikovati lastno metodo učenja.

"Razlike med učenci bi se ob ukinitvi domačih nalog povečale, ne obratno"

Prepričan je, da domače naloge, pa čeprav v obliki minimalne prisile, več dajejo tistim učencem, ki doma ne dobijo zadosti spodbude za učenje. "Če bi ostalo le pri ukinitvi domačih nalog, je mogoče pričakovati, da se bodo razlike povečale, ne zmanjšale," opozarja.

Naj učitelj leta 2016 Dejan Kramžar je pred dvema letoma opustil nalaganje domačih nalog. Naj učitelj leta 2016 Dejan Kramžar je pred dvema letoma opustil nalaganje domačih nalog.

Naj učitelj leta 2016 Dejan Kramžar je domače naloge ukinil

Dejan Kramžar, učitelj nemškega jezika in zgodovine, ki so ga bralci revije Ona izbrali za naj učitelja leta 2016, se je pred dvema letoma odločil, da učencem ne bo nalagal domačih nalog.

"Držim se načela, da naloge (vaje) opravljamo kar v šoli. In to ne vseh, ampak le najpomembnejše in skrbno izbrane," pravi Kramžar.

Za ukinitev domačih nalog se je Kramžar odločil na podlagi izkušenj, saj je opazil, da domače naloge niso prinesle takšnega učinka, kot bi ga lahko. Čeprav domačih nalog njegovi učenci ne opravljajo, pa jih pogosto opozarja na redno učenje. "Nekatere študije so celo pokazale, da boljši učenci niso boljši zaradi domačih nalog, obratno pa slabši niso boljši zaradi njih, ampak so učenci zaradi nalog le dodatno obremenjeni, naloge pa predstavljajo zgolj nekakšen pedagoški ritual." Za ukinitev domačih nalog se je Kramžar odločil na podlagi izkušenj, saj je opazil, da domače naloge niso prinesle takšnega učinka, kot bi ga lahko. Čeprav domačih nalog njegovi učenci ne opravljajo, pa jih pogosto opozarja na redno učenje. "Nekatere študije so celo pokazale, da boljši učenci niso boljši zaradi domačih nalog, obratno pa slabši niso boljši zaradi njih, ampak so učenci zaradi nalog le dodatno obremenjeni, naloge pa predstavljajo zgolj nekakšen pedagoški ritual."

Razbremenjeno popoldne

Kramžar meni, da na ta način učence razbremeni v popoldanskih urah. "Poleg tega zaradi domačih nalog niso obremenjeni starši oziroma družinsko vzdušje," dodaja.

Predsednik Združenja ravnateljev slovenskih osnovnih šol Gregor Pečan podpira prakso domačih nalog, ki naj jih učenci opravijo doma. S tem se navadijo na domače delo, vendar mora biti število nalog obvladljivo. Predsednik Združenja ravnateljev slovenskih osnovnih šol Gregor Pečan podpira prakso domačih nalog, ki naj jih učenci opravijo doma. S tem se navadijo na domače delo, vendar mora biti število nalog obvladljivo. Foto: Thinkstock

Ravnatelj Gregor Pečan: Brez domačega dela ni rezultatov

Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva, je prepričan, da sta predloga združenja švicarskih ravnateljev in ameriške učiteljice, ki smo ju omenili na začetku prispevka, zgolj posamični poskus vprašljivega dometa in smiselnosti. Namen je po njegovem prepričanju (gre za njegovo osebno mnenje, ne mnenje združenja, op. a.) predvsem opozoriti javnost nase.

Brez domačega dela ni mogoče opraviti srednje šole, kaj šele fakultete, opozarja ravnatelj Gregor Pečan. Brez domačega dela ni mogoče opraviti srednje šole, kaj šele fakultete, opozarja ravnatelj Gregor Pečan. Foto: Mediaspeed

"Menim, da bi morale domače naloge učencem omogočiti sprotno ponavljanje snovi in jih predvsem navaditi na domače delo. Vsakomur je verjetno povsem jasno, da brez domačega dela ni mogoče opraviti srednje šole, da o fakulteti sploh ne govorimo. Pri tem je izjemno pomemben tudi vzgojni vidik," poudarja Pečan. Sam podpira dajanje domačih nalog, ki naj jih učenci opravijo doma, ne v šoli, ni pa potrebno, da je nalog veliko.

Mama, ki otroka izobražuje doma: Domače naloge so nepotrebne

"Večina otrok se snovi ne nauči v šoli, ampak jo samo prepišejo v zvezke, naučiti pa se je morajo doma," opozarja Gita Mateja de Laat, ki svojo hčer izobražuje sama. "Večina otrok se snovi ne nauči v šoli, ampak jo samo prepišejo v zvezke, naučiti pa se je morajo doma," opozarja Gita Mateja de Laat, ki svojo hčer izobražuje sama. Foto: Osebni arhiv Drugačno mnenje ima Gita Mateja de Laat, ki svojo hčer šola doma. Po njenem mnenju so domače naloge nepotrebne.

To, da so potrebne, je odraz slabo delujočega izobraževalnega sistema, je prepričana. Razlog je po njenem mnenju to, da način poučevanja, ki se izvaja v šolah, ustreza le peščici otrok.

"Učenci se učijo doma, namesto da bi to počeli v šoli"

"Večina otrok se snovi ne nauči v šoli, temveč jo samo prepišejo v zvezke, naučiti pa se je morajo doma, ko morajo narediti domačo nalogo. Otroci so v šolah do popoldneva in čas, ki ga preživijo z družino, je krajši od tistega, ki ga preživijo v šoli, zato se mi zdi popolnoma nesmiselno, da še tisti čas preživijo za šolskimi knjigami in zvezki.

To močno vpliva na družinsko življenje, odnose in kakovostno otroštvo," poudarja de Laatova.

Prenatrpani učni načrti

Domače naloge so po njenem mnenju tudi posledica prenatrpanih učnih načrtov, zaradi katerih učitelji nimajo časa za utrjevanje snovi in preverjanje, kateri učenci potrebujejo dodatno razlago. To delo prek domačih nalog preložijo na družino in dom.

Pri Giti Mateji de Laat hči nima domače naloge, ima pa projektno nalogo, ki jo izdela samostojno. Pri Giti Mateji de Laat hči nima domače naloge, ima pa projektno nalogo, ki jo izdela samostojno. Foto: Thinkstock

Kdaj je domača naloga koristna?

Domača naloga se ji zdi smiselna samo, če bi z njo učenci naredili nekaj, kar jih veseli. S tem bi spodbujali ustvarjalnost in krepili svoje talente ter iskali motive in interese, skratka delali tisto, česar v učnih načrtih ni, in s tem krepili svoj potencial.

"Večina otrok se snovi ne nauči v šoli, temveč jo samo prepišejo v zvezke, naučiti pa se je morajo doma, ko morajo narediti domačo nalogo," opozarja Gita Mateja de Laat, ki svoje otroke poučuje na domu. (Fotografija je simbolična.) "Večina otrok se snovi ne nauči v šoli, temveč jo samo prepišejo v zvezke, naučiti pa se je morajo doma, ko morajo narediti domačo nalogo," opozarja Gita Mateja de Laat, ki svoje otroke poučuje na domu. (Fotografija je simbolična.) Foto: Klemen Korenjak

Prepričana je, da je izobraževanje na domu bolj učinkovito, "ker je v središču učnega procesa otrok, ki se lahko uči na način, ki mu najbolj ustreza". Hkrati zahteva manj časa, tudi za utrjevanje snovi, če je to sploh potrebno.

"Zato potrebe po domači nalogi ni," sklene de Laatova. Namesto domačih nalog njeni otroci izdelajo projektne naloge. Temo določijo skupaj, otrok pa nalogo izdela samostojno.

Ali lahko otrok nalogo naredi povsem sam? "Ne, to bi bilo mogoče samo, če bi učiteljica domačo nalogo dodelila vsakemu učencu posebej, kar je ob tako velikem številu učencev v razredu nemogoče. Domačo nalogo bi tako morala prilagoditi najslabšemu učencu v razredu, kar seveda spet ni učinkovito," ugotavlja de Laatova. Ali lahko otrok nalogo naredi povsem sam? "Ne, to bi bilo mogoče samo, če bi učiteljica domačo nalogo dodelila vsakemu učencu posebej, kar je ob tako velikem številu učencev v razredu nemogoče. Domačo nalogo bi tako morala prilagoditi najslabšemu učencu v razredu, kar seveda spet ni učinkovito," ugotavlja de Laatova. Foto: Thinkstock

Koristi ukinitve domačih nalog

Prepričana je, da bi ukinitev domačih nalog prinesla več koristi. "Otroci bi bolj zadihali, se sprostili, bolj bi se lahko posvetili stvarem, ki jih resnično zanimajo, starši bi dobili možnost za boljšo kakovost družinskega življenja, do izraza bi prišla kakovost poučevanja posameznega učitelja."

Sogovornica ob tem opozarja, da brez korenite spremembe načina poučevanja v šolah ukinitev domačih nalog pravega učinka ne bi prinesla. "Zaradi prenatrpanosti učnih načrtov, ki so polni neživljenjskih informacij in neprimernega podajanja snovi, bi se morali otroci še vedno učiti doma," poudarja.

Vabimo vas, da izpolnite spodnjo anketo ali nam svoje mnenje zapišete kot komentar ter nam pomagate ustvariti čim bolj celostno sliko slovenskega mnenja o pomembnosti oz. nepomembnosti domačih nalog.

Domače naloge so:

 • Nepotrebne, snov naj otroci usvojijo v šoli. 48,48%
 • Potrebne, ker otroci tako utrjujejo snov. 28,28%
 • Nepotrebne, predvsem zato, ker slabo vplivajo na družinsko vzdušje. 2,02%
 • Potrebne, a le če so na taki ravni zahtevnosti, da jih otrok lahko opravi samostojno. 20,20%
 • Potrebne, ker zbližajo otroke in starše, ki jim pomagajo opravljati naloge. 0,76%
 • Ne vem, me ne zanima. 0,25%

Sorodne vsebine

Komentarji

3
 • dros17 / 10.01.2017. ob 10:48

  ja, lepo je 'brati' nekoga, ki so mu otroci resnično mar! To je prava ljubezen in skrb, da prihraniš otroku konvencije in okvire,... kjer žal pristane večina. Pred časom sem na to temo objavil 'celo' peticijo - 'zaščita učencev pred odvečnim znanjem'. kdor se zares ne poglobi v otrokove (razvojne) potrebe in ga na slepo zaupa vsem mogočim institucijam, ni prepričljiv v svoji starševski ljubezni....ker si otrok zasluži več, čimveč.... tudi naš dragi jezus je neskončno cenil otroke

 • jstopar / 09.10.2016. ob 09:40

  Domače naloge bi bile koristne le, če bi jih otroci lahko rešili sami, brez pomoči staršev. Sedaj pa za domačo nalogo dobijo naloge, ki so zahtevnejše od tistih, ki so jih delali v šoli, zato moramo starši doma pomagati pri razlagi, s tem pa opravljamo učiteljsko nalogo. Zahtevnejše naloge naj opravijo v šoli, kjer imajo strokovno pomoč. Obvezno je treba učne načrte spremeniti! Zelo narobe pri sestavljanju učnih načrtov je to, da se upošteva količina in ne kakovost.

 • Biba / 01.10.2016. ob 18:15

  Normalno, da je nam, staršem, najlažje, če rečemo, da naj se vse naučijo v šoli. Pa bomo potem tisti prosti čas res preživeli skupaj ali vsak za svojim ekranom ipd.? Kako se bodo otroci potem navadili na popoldansko delo? Menim, da je "boj" proti domačim nalogam samo prelaganje odgovornosti/obveznosti drugim. Vse prevečkrat pozabljamo, da je družina prva, ki vpliva na uspeh. Učitelji pa morajo poskrbeti, da jih bodo otroci znali sami rešiti. Saj ni potrebno, da vsi dobijo isto.

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Popularno

Vroči članki

Najbolj brano