SiolNET. Posel danes Sanjska služba
Oglasno sporočilo
  • Messenger
  • Messenger

Vpis na dodiplomski študijski program "SLOVENSKI ŠTUDIJI" 2021/2022

Oglasno sporočilo

Te zanima skupen študij zgodovine, slovenščine, filozofije, sodobne umetnosti, prava, okoljevarstva in geografije? Vpiši se na interdisciplinarni študijski program Slovenski študiji in postani študentka ali študent slovenoslovja na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije

FSMŠ

Nova univerza zagotavlja štipendije prvim petim vpisanim študentom v akademskem letu 2021/2022!

Slovenci v letu 2021 obeležujemo dogodka, ki sta temeljito vplivala tako na našo družbenopolitično kot kulturno bivanje: tridesetletnico slovenske samostojnosti in dvestoletnico drugega kongresa Svete alianse, ki je potekal v Ljubljani. V spomin nanj je bil nekdanji Kapucinski trg preimenovan v današnji Kongresni trg. Letos mineva tudi osemdeset let od napada nacistične Nemčije in njenih zaveznic na Jugoslavijo, hkrati pa tudi od začetka upora proti okupatorju. Ti dogodki samodejno napeljujejo k bolj poglobljenemu spoznavanju ključnih vidikov, znotraj katerih se je zgodovinsko izoblikovalo in se še aktualno oblikuje slovenstvo. Obenem je to spodbuda za raziskovanje manj poznanih, pa vendar določilnih elementov naše družbene in kulturne zgodovine, predvsem v zvezi z njenim umeščenjem v širši evropski in globalni prostor, saj smo vseskozi bivali na stičišču slovanskega, germanskega, romanskega in ogrskega sveta. Študijski pristop k obravnavi ključnih vsebin ni omejen na posamezne vede, temveč ga odlikujejo interdisciplinarni pristopi. Samo tako je mogoče strukturno razgrniti ključne silnice, ki so skozi večstoletno zgodovino opredeljevale razvoj slovenskega jezika in kulture, obenem tudi izobraževalne, znanstvene, verske in politične ustanove ter ne nazadnje lastno državnost.

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ) je edina fakulteta v Sloveniji, ki nudi interdisciplinarni študijski pristop v sklopu akreditiranega triletnega univerzitetnega dodiplomskega programa Slovenski študiji na študijski smeri slovenoslovja. Od leta 2020/2021 pa je na FSMŠ mogoče nadaljevati univerzitetni študijski program tudi na drugi in tretji stopnji.

V Sloveniji je tovrstni program edinstven, podobni študiji v tujini (npr. American Studies, Deutsche Studien, English Studies, Études françaises, Jewish Studies, Irish studies idr.) pa se izvajajo na priznanih univerzah (Harvard University, Heidelberg Universität, Freie Universität Berlin, SAOS University of London, Sorbonne Université, Queen's University Belfast, University College Dublin idr.).

FSMŠ

Študij na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije na Novi univerzi je usmerjen k disciplinarnemu preučevanju in razvijanju slovenskih kulturnih temeljev. Študentke in študenti slovenoslovja pridobijo znanje s področja humanistike (npr. iz zgodovine, jezikoslovja, filozofije, umetnosti in kulture, teologije, kulturne dediščine), družboslovja (tj. iz sociologije, prava, geopolitike, mednarodnih odnosov, turizma) in naravoslovja (aktualni primeri iz naravovarstva, gospodarstva, infrastrukture in trajnostnega razvoja).

Na fakulteti so zaposleni mednarodno uveljavljeni profesorji in profesorice ter raziskovalci in raziskovalke, ki predavajo tematsko raznovrstne vsebine: od "zgodovine Slovencev" do "novejše zgodovine", preučujejo vprašanja glede "narodnih in nacionalnih konceptov in programov", "etičnih raznolikosti", "evropske integracije", analizirajo "družbenopolitične okoliščine in položaj Slovenije v mednarodnem prostoru pred in po osamosvojitvi", posvečajo se temam, ki zadevajo posameznikovo bivanje in skupno sobivanje; preučujejo se "okoljski vidiki trajnostnega razvoja", "naravni pogoji ekologije" in "gospodarski razvoj"; predvsem pa je poudarek na humanistiki, znotraj katere študenti podrobno spoznajo "slovensko filozofijo", "filozofijo medkulturnosti", "slovenski jezik", "slovensko in evropsko književnost", "bralno kulturo", "naravno in kulturno dediščino", "kulturno umetnost" …

FSMŠ

Katere so prednosti študija na FSMŠ?

  1. Ekskluziven, interdisciplinaren program slovenoslovja s temeljno obravnavo ter aplikativnimi podpornimi raziskavami slovenskega ozemlja in identitete slovenskega naroda.
  2. Kakovosten, svobodomiseln, kritičen, nepristranski študijski program, ki obsega slovensko književnost, zgodovino, geopolitiko, filozofijo, kulturo in umetnost.
  3. Odličen akademski zbor: red. prof. Matej Avbelj, red. prof. dr. Janez Bogataj, red. prof. dr. Rada Cossutta, red. prof. dr. Darko Darovec, red. prof. dr. Peter Jambrek, red. prof. dr. Dušan Kirbiš, red. prof. dr. Janko Kos, prof. dr. Monika Kropej Telban, red. prof. dr. Lovrenc Lipej, red. prof. dr. Ernest Petrič, red. prof. dr. Dimitrij Rupel, red. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj, red. prof. dr. Ivan Štuhec, red. prof. dr. Polona Tratnik, red. prof. dr. Drago Zajc, red. prof. dr. Mitja Žagar, izr. prof. dr. Liliana Brožič, izr. prof. dr. Vito Bobek, izr. prof. dr. Aleš Gabrič, izr. prof. dr. Tomaž Kladnik, izr. prof. dr. Anita Maček, izr. prof. dr. Barbara Murovec, doc. dr. Sara Brezigar, doc. dr. Tatiana Bajuk Senčar, doc. dr. Manca Erzetič, doc. dr. Urška Lampe, doc. dr. Anita Maček, doc. dr. Jelka Pirković, doc. dr. Tina Rožac, doc. dr. Andrej Sovinc, doc. dr. Mateja Šmid Hribar, doc. dr. Verena Vidrih Perko, doc. dr. Ines Vodopivec, asist. dr. Simon Malmenvall.
  4. Študijska praksa in odlične zaposlitvene možnosti: diplomantom omogočamo študijsko prakso, ki pripomore k usposabljanju za kreativna delovna mesta in ponuja možnost vključitve v delovni proces. Naši diplomanti se zaposlujejo kot svetovalci v diplomaciji, novinarji, ustvarjalci v kreativnih in kulturnih industrijah, javni upravi in drugih državnih službah, v kulturnih in turističnih organizacijah, občinski upravi, gospodarstvu in drugih razvojnih projektih; kot strokovnjaki v muzejih, arhivih, založbah, knjižnicah; na področju dela z medijskimi komunikacijami, kulturno in naravno dediščino, literarnimi in zgodovinskimi vedami, digitalno humanistiko itd.
  5. Dosegljiva cena študija in štipendije.
  6. Prilagojeni urniki in poglobljen, interaktiven ter individualen pristop do študenta – študentom smo na voljo za njihove individualne študijske potrebe.
  7. Možnosti kombiniranega študija (e-študij).
  8. Fakulteta ima listino ECHE.

Študij na FSMŠ v centru Ljubljane odpira širino sveta v malem prostoru, a hkrati nudi možnost, da mali prostor daje široka obzorja: slovenoslovje v evropski in svetovni perspektivi.

FSMŠ

Pridruži se slovenskim intelektualcem, ki potujejo skozi zgodovino, filozofijo, kulturo in geopolitiko, tudi ti! Prvih pet študentov prejeme 50-odstotni popust na šolnino.

Ko izbiraš prihodnost, izberi slovensko!

Prijavni roki na dodiplomske študijske programe: od 16. 2. do 19. 3. 2021

Več na fsms.nova-uni.si!

 

Avtorica članka: doc. dr. Manca Erzetič, prodekanja


Naročnik oglasne vsebine je Fakulteta za slovenske in mednarodne študije.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin