SiolNET. Planet TV Planet na obisku
0,00

termometer

 • Messenger
 • Messenger

Pravila in splošni pogoji nagradne igre: Planet na obisku

0,00

termometer

1. Organizator in podeljevalec nagradne igre

Ta pravila določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »Planet na obisku«.

Organizator nagradne igre je PLANET TV d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, matična številka: 6130526000, ID za DDV: SI87883678 (v nadaljevanju: »organizator« oziroma »Planet TV«).

Podeljevalec nagrade je Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »podeljevalec nagrade« oziroma »soorganizator«).

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na spletni strani www.planet.si (v nadaljevanju: »Spletna stran«).

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

Nagradna igra se izvaja na mediju Planet TV, katerega izdajatelj je organizator.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, starejše od 15 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.

Na zahtevo organizatorja nagradne igre so mladoletne osebe dolžne predložiti pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za njihovo sodelovanje v nagradni igri. V kolikor soglasja ne predložijo, ima organizator pravico, da jih brez kakršnih koli obveznosti izloči iz nagradne igre in/ali jim ne podeli nagrade.

Zaposleni pri organizatorju ali soorganizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci, posvojenci oz. rejenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega pri organizatorju) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani in vse druge osebe, ki so z navedenimi osebami na kakršen koli način interesno povezane, ne morejo oz. ne smejo sodelovati v nagradni igri.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z zgornjimi določili, je neveljavna in ne bo upoštevana v nagradni igri.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

3. Načini sodelovanja v nagradni igri

V oddaji Planet na obisku in na Facebook strani Planet TV ter profilu Planet TV na Instagramu bo v času oddaje zastavljeno nagradno vprašanje.

Udeleženci nagradne igre so osebe, ki pošljejo odgovor na zastavljeno vprašanje na elektronski naslov: nagradna.igra@planet-tv.si ter pripišejo svoje kontaktne podatke ali objavijo komentar z odgovorom pod objavo z nagradnim vprašanjem na Planetovem Facebook profilu ali Planetovem Instagramu profilu (v nadaljevanju: »udeleženci«).

Udeleženci, ki bodo pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje, se bodo v žrebu potegovali za nagrado. V tedenskem žrebanju bodo izžrebani štirje udeleženci, ki bodo prejeli nagrado (v nadaljevanju: »nagrajenci«).

Udeležence pozivamo, da si pred posredovanjem elektronskega sporočila na naslov nagradna.igra@planet-tv.si ali objavo komentarja na Planetovem Facebook ali Instagram profilu, preberejo ta pravila in splošne pogoje sodelovanja. Poslano elektronsko sporočilo ali objava komentarja na Planetovem Facebook ali Instagram profilu pod zastavljenim vprašanjem namreč pomeni, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov udeleženca si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno (npr. nagrajenec ne posreduje zahtevanih podatkov, podatki so nepopolni, nepravilni ali neresničnih ali niso posredovani pravočasno).

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

4. Trajanje

Trajanje celotne nagradne igre je od 30. 5. 2021 do 31. 8. 2021, pri čemer bo organizator vsak teden v oddaji postavil novo vprašanje.

Odgovori, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja posamezne tedenske nagradne igre (tedenska nagradna igra se zaključi ob ponedeljkih ob 11. uri), ne bodo vključeni v žreb za nagrado tistega tedna.

5. Nagradni sklad in žrebanje nagrad

Posamezni udeleženec lahko prejme le eno izmed tedenskih nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat v isti tedenski nagradni igri, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrad ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. 

Vrsta in opis posameznih tedenskih nagrad sta predstavljena v besedilu nagradne igre v oddaji, na spletni strani in Planetovem Facebook in Instagram profilu. 

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih te nagradne igre.

Tedensko žrebanje nagrad izvede organizator na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana, in sicer v vsak ponedeljek ob 12. uri. Na žrebanju bo soorganizator izžrebal eno osebo, ki je pravilno odgovorila na vprašanje preko elektronske pošte, dve osebi, ki sta pravilno odgovorili na vprašanje na Planetovem Facebook profilu in eno osebo, ki je pravilno odgovorila na vprašanje na Planetovem Instagram profilu ter jih pozval, da posredujejo osebne podatke.

Organizator bo nagrajence prek elektronske pošte ali zasebnega sporočila na Facebooku ali Instagramu pozval, naj posredujejo svoje podatke. Nagrajenci morajo organizatorju sporočiti svoje podatke: ime, priimek, naslov, elektronski naslov ter davčno številko v zahtevanem roku. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje pravočasno ali popolno ali pravilno, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti do nagrajenca.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna in žrebanje ni javno.

6. Objava nagrajencev

Na spletni strani, Facebook in Instagram profilu organizator objavi ime nagrajenca ter kraj iz katerega prihaja nagrajenec. Drugih osebnih podatkov organizator ne objavi.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja z obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre, kar za nagrajenca vključuje objavo njegovega imena in priimka ter kraja na zgoraj navedenih medijih. 

7. Prevzem nagrad

Nagrajencu bo nagrada poslana na naslov, ki ga bo nagrajenec posredoval soorganizatorju, najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov oziroma posredovanih podatkov o naslovu nagrajenca.

Ker so nagrade obdavčene po Zakonu o dohodnini, je nagrajenec zavezanec za plačilo dohodnine. Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator, ki zagotovi nagrado.

8. Zasebnost in varstvo podatkov udeleženca

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

Udeleženec se strinja, da organizator in soorganizator obdelujeta njegove podatke (ime, priimek, naslov, elektronski naslov ter davčna številka) za namene izvedbe žrebanja, pošiljanja nagrade in plačila akontacije dohodnine. Udeleženec tudi izrecno dovoljuje, da organizator od Facebooka ali Instagrama pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook ali Instagram profilu, in sicer ime in priimek oz. uporabniško ime.

Privolitev je prostovoljna, udeleženec s poslanim elektronskim sporočilom ali objavo komentarja na Planetovem Facebooku ali Instagramu profilu pristane na izvedbo storitve.

Informacije o upravljalcu

Upravljavec osebnih podatkov je organizator, v delu, ki se nanaša na osebne podatke, ki jih nagrajenec posreduje neposredno soorganizatorju, pa je upravljavec osebnih podatkov soorganizator (v nadaljevanju posamično ali skupaj: »upravljalec«).

Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno obdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani soorganizatorju.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

 • za zagotavljanje in izvajanje nagradne igre – kjer je za zagotavljanja nagradne igre v skladu s temi pogoji potrebna obdelava osebnih podatkov, bo upravljavec obdeloval osebne podatke, potrebne za izvajanje nagradne igre;
 • za pošiljanje nagrad v okviru nagrade igre ter za plačilo akontacije dohodnine.

Vrste podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ob pošiljanju nagrade nagrajencu: ime, priimek, naslov, elektronski naslov;
 • ob plačilu akontacije dohodnine: ime, priimek, naslov ter davčna številka.

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od udeleženca.

Obdobje hrambe

Upravljavec bo zbrane podatke hranil do preklica s strani udeleženca ali le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, nato bodo podatki izbrisani.

Preklic soglasja lahko udeleženec poda pisno na naslov: Planet TV, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ali z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@planet-tv.si.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so organizator in soorganizator.

Iznos v tretje države

Brez izrecne privolitve udeleženca posamezne nagradne igre, osebni podatki udeleženca ne bo posredovani tretji osebi ali uporabljeni v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

Pravice posameznikov

Udeleženec lahko zahteva:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznani z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o udeležencu obdeluje;
 • popravek podatkov v primerih, ko udeleženec meni, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni;
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želi, da upravljavec preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njegovih osebnih podatkov;
 • uveljavlja pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu;
 • vloži pritožbo zaradi kršitve pravic.

Udeleženec pravice uveljavlja tako, da organizatorju posreduje zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov info@planet-tv.si ali
 • na poštni naslov: Planet TV, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ali
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Udeleženec pravice uveljavlja tako, da soorganizatorju posreduje zahtevo v pisni obliki, in sicer:

Udeleženec se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Udeleženec lahko vloži pritožbo pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov, in sicer pri Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

9. Zavrnitev odgovornosti

Udeleženec se mora zavedati, da:

 • soorganizator ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva udeleženca s storitvami;
 • soorganizator ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom;
 • soorganizator ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo udeleženci;
 • tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti udeleženca;
 • soorganizator ne odgovarja za kakršne koli napake ali nedelovanje telefona, ki so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih;
 • soorganizator ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebooka ali Instagrama s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook ali Instagram profilu.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo.

12. Končne določbe

Ta pravila in pogoji sodelovanja pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na Spletni strani.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na Spletni strani.

 

Ljubljana, 30. 5. 2020

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin