SiolNET. Planet TV Gasilci
0,00

termometer

 • Messenger
 • Messenger
Gasilci

Pravila in splošni pogoji nagradne igre: Ozaveščamo Slovenijo - Gasilci

0,00

termometer

1. Organizator in ponudnik poti

Ta pravila določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »Ozaveščamo Slovenijo«.

Organizator  nagradne igre je PLANET TV d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, matična številka: 6130526000, ID za DDV: SI87883678 (v nadaljevanju Organizator oziroma Planet TV).

Ponudnik poti - storitve je SEDEM d.o.o.,  Ljubljanska  cesta  13b,  1236  Trzin (v nadaljevanju soorganizator).

Podeljevalec nagrade je Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju podeljevalec nagrade).

Odgovornost za delovanje storitve in reševanje reklamacij soorganizator.

Ta pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.planet.si.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

Nagradna igra se izvaja na mediju Planet TV, katerega izdajateljica je družba PLANET TV d.o.o.

V  nagradni igri lahko  sodelujejo vse fizične osebe, starejše od  15 let, s stalnim  prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mlajši od 18 let lahko v glasovanju sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Mladoletne osebe so lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre na zahtevo organizatorja dolžne predložiti pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za njihovo sodelovanje v nagradni igri. V kolikor soglasja ne predložijo, ima organizator pravico, da jih brez kakršnih koli obveznosti izloči iz nagradne igre in/ali jim ne podeli nagrade.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega pri organizatorju) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb. Vsaka takšna prijava bo šteta za neveljavno.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili drugega in/ali tretjega odstavka te točke, šteje za neveljavno in ne bo upoštevana v nagradni igri.

3. Načini sodelovanja v nagradni igri

V oddaji Gasilci – Veliki gasilski izziv in na spletni strani www.planet.si bo gledalcem v času oddaje zastavljeno vprašanje in ponujeni trije možni odgovori. Gledalci bodo lahko pravilni odgovor poslali prek telefona (SMS sporočila) ali brezplačno prek elektronske pošte nagradna.igra@planet-tv.si. Vsi gledalci, ki bodo pravilno odgovorili, se bodo v žrebu potegovali za nagrado. Konec sodelovanja nagradne igre v posamezni oddaji, vsakokrat razglasi voditelj. Nato se izvede žrebanje, pri čemer se izžreba 5 sodelujočih, ki so poslali SMS sporočilo ali elektronsko sporočilo in se jih pokliče po vrstnem redu. Prvi sodelujoči, ki se oglasi, ter sporoči svoje podatke: ime, priimek, naslov ter davčno številko, prejme glavno nagrado tistega tedna. Organizator nato v naslednjem oglasnem bloku objavi ime nagrajenca ter kraj iz katerega prihaja nagrajenec. Drugih osebnih podatkov se ne objavlja.

Gledalce pozivamo, da si pred poslanim SMS-om ali sporočilom poslanim prek elektronske pošte nagradna.igra@planet-tv.si , preberejo pravila in pogoje, saj poslani SMS ali elektronsko sporočilo pomeni, da se strinjajo s pravili in pogoji te nagradne igre.

Uporabnik sodeluje tako, da:

 •  Odda svoj odgovor prek elektronske pošte: nagradna.igra@planet-tv.si ter pripiše telefonsko številko, na kateri bo dosegljiv v času nagradne igre.
 • pošlje SMS s črko pravilnega odgovora na kratko številko 4411:

A na kratko številko  4411 za odgovor A

B na kratko številko  4411 za odgovor B

C na kratko številko  4411 za odgovor C

Uporabniki sodelujejo preko SMS sporočil. Strošek SMS se obračuna po veljavnem ceniku uporabnikovega operaterja.

4. Trajanje

Trajanje celotne nagradne igre poteka od  4. 9. 2020 do 30. 11. 2020 in sicer ob petkih od 20.00 do 21.00 oziroma do voditeljeve razglasitve konca nagradne igre, pri čemer bo organizator vsak teden v oddaji postavil nova vprašanja.

Odgovore, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja posamezne tedenske nagradne igre (po voditeljevi razglasitvi), ne bodo vključeni v žreb za nagrado tistega tedna.

5. Žrebanje nagrad, nagradni sklad in obveščanje nagrajencev

Nagradni sklad celotne nagradne igre vsebuje naslednje nagrade:

 • 12 x BONPET GASILNA AMPULA

Tedensko žrebanje nagrad izvede organizator na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana in sicer v času oddaje Gasilci – Veliki gasilski, takoj po voditeljevi razglasitvi konca nagradne igre. Na žrebanju bo soorganizator izžrebal  5 oseb (nagrajenca in nadomestne nagrajence) in jih poklical po vrstnem redu, pri čemer nagrado prejme sodelujoči v žrebu, ki bo v času klica dosegljiv na posredovani telefonski številki, bo sporočil ime in priimek, se s tem strinjal s pravili nagradne igre  ter prejel nagrado BONPET GASILNA AMPULA.  Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna in žrebanje ni javno.

Nagrajenci bodo objavljeni na Planet TV v prvi prekinitvi oddaje (prvem reklamnem bloku), ki sledi za oddajo Gasilci – Veliki gasilski izziv oziroma na spletni strani www.planet.si  in  v  drugih  medijih  po  izboru  organizatorja. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre, kar za nagrajenca vključuje objavo njegovega imena in priimka ter kraja na zgoraj navedenih medijih. 

Nagrajenci so pozvani k posredovanju osebnih podatkov in izrecno dovoljujejo, da se ti (ime, priimek, naslov, tel. številka, elektronski naslov in davčna številka)) uporabijo v namen, zaradi katerega so bili dani – podelitev nagrade, kar vključuje tudi objavo imena in priimka ter kraja v seznamu nagrajencev. Nagrajenec mora podatke posredovati v času klica oziroma davčno številko najkasneje v roku 5 dni.

Nagrada ni prenosljiva in ni zamenljiva. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljena v pravilih te nagradne igre.

6. Prevzem nagrad

Nagrajencem bo nagrada poslana na naslov, ki ga bo nagrajenec posredoval soorganizatorju, najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov.

Davčne obveznosti

V skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) za nagrajenca/davčnega zavezanca akontacijo dohodnine poravna podeljevalec nagrade/izplačevalec dohodka, ki je v tem primeru Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.

Nagrajenci, ki se jim bo podelila glavna nagrada v glavnem žrebanju, morajo za prevzem nagrade organizatorjema Planet TV, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana in Zavarovalnici Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

7. Plačilo storitev

Celotni znesek, ki ga je uporabnik dolžan plačati za udeležbo v nagradni igri je:

SMS glasovanje: Poslani SMS po ceniku vašega operaterja.

8. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem uporabnik potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve in se strinja, da podjetja Planet TV, d.o.o., Sedem d.o.o. ter Zavarovalnica Triglav, d.d. obdelujejo njegove podatke (telefonsko številko oziroma elektronski naslov) za namene izvedbe žrebanja, pošiljanja nagrade in plačila akontacije dohodnine. Privolitev je prostovoljna, uporabnik s poslanim SMS sporočilom ali elektronskim sporočilom pristane na izvedbo storitve.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljalcu

Upravljavec osebnih podatkov je Planet TV, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, www.planet.si

V delu, ki se nanaša na osebne podatke, ki jih nagrajenec posreduje neposredno soorganizatorju ter podeljevalcu nagrade, sta upravljavca osebnih podatkov tudi SEDEM  d.o.o.,  Ljubljanska  cesta  13b,  1236  Trzin ter Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec  obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

 • za zagotavljanje in izvajanje nagradne igre – kjer je za zagotavljanja nagradne igre v skladu s temi pogoji potrebna obdelava osebnih podatkov, bo upravljavec obdeloval osebne podatke, potrebne za izvajanje nagradne igre.
 • Za pošiljanje nagrad v okviru nagrade igre ter za plačilo akontacije dohodnine.

Vrste podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke:

- ob pošiljanju nagrade nagrajencu: ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka nagrajenca.

- Ob plačilu akontacije dohodnine: ime, priimek, naslov ter davčna številka.

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v glasovanju za pravilni odgovor.

Obdobje hrambe

Upravljavec bo zbrane podatke hranil do preklica s strani uporabnika ali le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov: Planet TV, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@tplanet-tv.si.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so Planet TV SL, d. o. o., Sedem d.o.o., Zavarovalnica Triglav, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od upravljavcev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec praviloma ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcu.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da družbi Planet TV posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov info@planet-tv.si
 • na poštni naslov: Planet TV, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da družbi Sedem posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov info@sedem.biz
 • na poštni naslov: SEDEM d.o.o.,  Ljubljanska  cesta  13b,  1236  Trzin
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega poslanega sms-a

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da družbi Zavarovalnica Triglav posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov dpo@triglav.si
 • na poštni naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko uporabniki upravljavcu sporočijo pisno ali pa s podpisom novega dokumenta za pogodbeno razmerje, v katerem se navedejo popravljeni podatki.

Določene pravice uporabnikov so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če uporabnik meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri Planet TV. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: Planet TV, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov info@planet-tv.si.

Če nagrajenec meni, da SEDEM d.o.o. pri obdelavi podatkov krši njegove pravice lahko vloži pritožbo pri SEDEM d.o.o. Ljubljanska  cesta  13b,  1236  Trzin, telefon 08 200 12 81, e-mail: info@sedem.biz

Če nagrajenec meni, da Zavarovalnica Triglav, d.d. pri obdelavi podatkov krši njegove pravice lahko vloži pritožbo pri Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, e-mail: dpo@triglav.si

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

Planet TV pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih Planet TV ne more pridobiti, Planet TV ne more poslati nagrade in se nagrada pošlje drugemu izžrebancu.

9. Pomoč uporabnikom in reklamacije

Pomoč uporabnikom zagotavlja družba Sedem d.o.o.

Telefon: 08 200 12 81

Email: info@sedem.biz

Delovni čas reševanja reklamacij: ob delavnikih od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00.

Soorganizator je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev. V primeru utemeljenih reklamacij se soorganizator zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

V kolikor se reklamacije nanašajo na soorganizatorja, bo soorganizator predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi soorganizatorja.

Soorganizator rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko soorganizatorja poti v roku 15 dni od prejema računa.

Vse ostale reklamacije rešuje soorganizator.

10. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • soorganizator ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami;
 • soorganizator ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom;
 • soorganizator ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki;
 • tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika;
 • soorganizator  ne  odgovarja  za  kakršne  koli  napake  ali  nedelovanje  telefona,  ki  so  posledica  uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih;
 • soorganizator ne  more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

11. Kršitve

Organizator bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

12. Končne določbe

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s poslanim SMS sporočilom ali poslano elektronsko pošto izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in splošnimi pogoji nagradne igre Ozaveščamo Slovenijo – Gasilci.

Pravila pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.planet.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.planet.si.

Soorganizator ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju zelo slabega signala, itd.).

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo.

Ljubljana, 4. 9. 2020

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin