SiolNET. Novice Slovenija
2,76

termometer

 • Messenger
 • Messenger

Vse to je vlada v tem mandatu storila za upokojence

2,76

termometer

upokojenka | Vlada je med zadnje ukrepe za starejše uvrstila izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov, ki so ga med drugim prejeli tudi upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil ter prejemniki poklicnih pokojnin, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal tisoč evrov ali manj. | Foto: Getty Images
Vlada je med zadnje ukrepe za starejše uvrstila izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov, ki so ga med drugim prejeli tudi upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil ter prejemniki poklicnih pokojnin, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal tisoč evrov ali manj. Foto: Getty Images

V mandatu zdajšnje vlade so večkrat razveselili številne upokojence – z višjimi pokojninami, usklajevanjem drugih prejemkov, energetskim solidarnostnim dodatkom in tudi popravo nekaterih krivic za nazaj. Vlada je sprejela številne pomembne dokumente za izboljšanje njihovega socialno-ekonomskega položaja. Objavljamo, kaj prinašajo spremembe, in tudi primerjavo rešitev za upokojence v obdobju vlade Marjana Šarca in aktualne vlade Janeza Janše. 

Takega povečanja pokojnin še ni bilo 

Med ukrepi, ki so izboljšali ekonomski položaj upokojencev, so uskladitve pokojnin, ki so jih v mandatu aktualne vlade izvedli večkrat.

V letu 2020 je poleg sistemske redne uskladitve pokojnin za 3,2 odstotka vlada v decembru 2020 izvedla tudi dodatno, izredno uskladitev pokojnin v višini dveh odstotkov. 
Leta 2021 so se pokojnine redno sistemsko uskladile za 2,5 odstotka. 
V januarju 2022 pa je vlada izvedla izredno uskladitev pokojnin za 3,5 oziroma 1,7 odstotka oziroma odstotek, odvisno od leta upokojitve. V februarju je sledila še redna uskladitev pokojnin v višini 4,4 odstotka.

denar Novice Upokojenci se bodo razveselili višjih pokojnin

V spodnji tabeli je primerjava uskladitve pokojnin v prejšnji vladi Marjana Šarca in aktualni Janeza Janše

uskladitve penzije | Foto: Vlada RS Foto: Vlada RS

Od decembra 2020 do februarja 2022 so se pokojnine upokojencev dvignile za 10,3 odstotka do 13 odstotkov, odvisno od leta upokojitve, zagotovljena pokojnina se je v istem obdobju dvignila za 17,63 odstotka, najnižja pokojnina pa za 22 odstotkov. Od 1. 5. 2021 do danes se je tudi najnižji znesek invalidske pokojnine dvignil za 5,4 odstotka.

Tako so se dvigovale pokojnine: 

 • Tistim, ki so se upokojili do 31. decembra 2010:
  2 % (izredno), 2,5 % (redno), 3,5 % (dodatno), 4,4 % (redno) = 13 %
 • Tistim, ki so se upokojili od 1. januarja do 31. decembra 2011:
  2 % (izredno), 2,5 % (redno), 1,7 % (dodatno), 4,4 % (redno)  = 11 %
 • Tistim, ki so se upokojili od 1. januarja 2012:
  2 % (izredno), 2,5 % (redno), 1 % (dodatno), 4,4 % (redno)  = 10,3 %

  Spreminjanje zneska zagotovljene pokojnine in najnižje pokojnine:

  spreminjanje pokojnin | Foto: Vlada RS Foto: Vlada RS

        Tako pa so se zneski spremenili v mandatu te vlade: 

primerjava zneski | Foto: Vlada RS Foto: Vlada RS

ženska upokojenka varčevanje pokojnina denar Novice Poslanci soglasno: pokojnine bodo višje še ta mesec

Solidarnostni dodatek med epidemijo covid-19 izplačali trikrat 

Solidarnostni dodatek v skupni vrednosti čez 134 milijonov evrov so izplačali trikrat, aprila 2020, januarja 2021 in januarja 2022. Prejeli so ga socialno najšibkejši upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Solidarnostni dodatek je bil v enakih rokih trikrat izplačan tudi prejemnikom poklicnih pokojnin. | Foto: Getty Images Solidarnostni dodatek je bil v enakih rokih trikrat izplačan tudi prejemnikom poklicnih pokojnin. Foto: Getty Images

150 evrov za energetski vavčer 

Za izboljšanje socialne varnosti ranljivih skupin je vlada določila tudi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov, ki so ga med drugim prejeli tudi upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil ter prejemniki poklicnih pokojnin, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal tisoč evrov ali manj. Dodatek je v aprilu 2022 izplačal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Izplačilo letnega dodatka

V mandatu te vlade je bil tako v letu 2021 kot v letu 2022 izplačan letni dodatek v petih razredih, saj je tako mogoče boljše upoštevati njegovo socialnovarstveno funkcijo, poleg tega pa so zaradi več razredov manjše razlike med zneski in s tem med upokojenci.

Višino letnih dodatkov si lahko ogledate v spodnjih tabelah: 

Letni dodatek 2021:
letni dodatek 2021 | Foto: Vlada RS Foto: Vlada RS

Letni dodatek 2022:
letni dodatek 2022 | Foto: Vlada RS Foto: Vlada RS

Takšni so bili zneski letnega dodatka v mandatu vlade Marjana Šarca:
letni dodatek vlade M. Šarca | Foto: Vlada RS Foto: Vlada RS

Ureditev rednega usklajevanja invalidnin in sofinanciranje projektov 

Z novelo ZPIZ-2L se ureja način rednega usklajevanja invalidnin, ki se niso usklajevale že vse od decembra 2012, z izjemo edine izredne uskladitve iz januarja 2019, je še eden od ukrepov aktualne vlade. 

Vlada je v letu 2020 in v letu 2021 izvedla še javna razpisa za sofinanciranje projektov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov. Sredstva za razpis v letu 2020 so znašala 115 tisoč evrov, v letu 2021 pa 165 tisoč evrov. 

Pokojninska doba, pravica do invalidnine in do pokojnine  

Vlada je v tem mandatu z različnimi novelami sprejela sistemske ukrepe, namenjene upokojencem. V celoti si jih lahko prebere tukaj:

 • Novela ZPIZ-2H

Novela, ki je prinesla rešitve za vključitev dokupljene dobe po prehodno veljavnih zakonodajah v pokojninsko dobo brez dokupa ter odločitev, omogoča, da se kmetom, ki so v preteklosti plačevali prispevke v enaki višini, kot je bila predpisana za širši obseg pravic, vendar pa so bili zavarovani za ožji obseg pravic, uskladi njihov status na način, kot da so bili zavarovani za širši obseg pravic. To pomeni, da bodo njihove pokojnine praviloma višje, ravno tako pa bodo upravičeni do vseh pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

•           Novela ZPIZ-2I

Določena je tudi nova višina najnižje ter zagotovljene višine pokojnine ter na novo uveden institut najnižje invalidske pokojnine, povišale pa so se tudi pokojnine zavarovancev, ki so bili v pretežni meri zavarovani za ožji obseg pravic. | Foto: Thinkstock Določena je tudi nova višina najnižje ter zagotovljene višine pokojnine ter na novo uveden institut najnižje invalidske pokojnine, povišale pa so se tudi pokojnine zavarovancev, ki so bili v pretežni meri zavarovani za ožji obseg pravic. Foto: Thinkstock Namesto v letu 2025, kot je bilo prvotno predvideno, se bodo na podlagi ZPIZ-2I višji odmerni odstotki za moške v višini 63,5 odstotka v celoti uveljavili že v letu 2023, odmerna lestvica po spolu pa bo tako izenačena. Zaradi hitrejšega zvišanja odmernega odstotka se bodo z letom 2022 letom zvišale vse pokojnine. 

•           Novela ZPIZ-2J

Novela je omogočila, da se do uveljavitve predpisov s področja invalidov znova lahko pridobi pravica do invalidnine tudi za telesne okvare, ki so posledica poškodbe zunaj dela ter bolezni. Pri priznavanju pravic se lahko uporabljajo novi predpisi o vrstah in stopnjah telesnih okvar, ki so bili v vmesnem času sprejeti. ZPIZ-2J je tako zagotovil ustrezno podlago za spremembo in uveljavitev novega podzakonskega akta o vrsti in stopnji telesnih okvar, ki se lahko upošteva pri priznavanju pravic, še preden bodo sprejeti novi predpisi s področja varstva invalidov, ki bodo urejali postopke uveljavljanja vrste in stopnje telesnih okvar.

•           Novela ZPIZ-2K

Po noveli se kot pokojninska doba brez dokupa šteje tudi obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje po 1. 1. 2013, če se je oseba prostovoljno vključila v obvezno zavarovanje pred 31. 12. 2012, vendar zgolj do prve prekinitve zavarovanja in pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki.

•           Novela ZPIZ-2L

Skladno z ZPIZ-2L so se zaradi odprave zaostanka pri usklajevanju pokojnin s 1. januarjem 2022:

- za 3,5 odstotka dodatno uskladile pokojnine, priznane do vključno 31. 12. 2010,
- za 1,7 odstotka uskladile pokojnine, priznane v letu 2011,
- za odstotek uskladile pokojnine, priznane od 1. januarja 2012 dalje, ter najnižja pokojnina, zagotovljena pokojnina in najnižji znesek invalidske pokojnine iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 39. člena ZPIZ-2.

Takšna rešitev za izredno uskladitev pokojnin v različnih odstotkih je temeljila na izračunih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, iz katerih je razvidna primerjava med odstotki uskladitev pokojnin, ki bi morale biti opravljene po vsakokratnem veljavnem zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje od leta 2010, in dejansko izvedenimi uskladitvami pokojnin po tem zakonu oziroma po interventnih zakonih, ki so omejevali ali preprečevali uskladitev po področnem zakonu. | Foto: Takšna rešitev za izredno uskladitev pokojnin v različnih odstotkih je temeljila na izračunih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, iz katerih je razvidna primerjava med odstotki uskladitev pokojnin, ki bi morale biti opravljene po vsakokratnem veljavnem zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje od leta 2010, in dejansko izvedenimi uskladitvami pokojnin po tem zakonu oziroma po interventnih zakonih, ki so omejevali ali preprečevali uskladitev po področnem zakonu.

•           Novela ZPIZ-2M

Novela je vzpostavila rešitve za več skupin zavarovancev oziroma upravičencev do pokojnine, in sicer:

- ureditev pravice do dodatnega odmernega odstotka za moškega, če ženska ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, ob pogoju soglasja ženske;
- priznanje do nove odmere pokojnine upravičencu do vdovske oziroma družinske pokojnine, izvedene po pokojnini umrlega, v primeru, ko je upravičenec do pokojnine, ki je bila odmerjena ob vplivu ožjega obsega zavarovanja po 11. členu ZPIZ/83, že umrl.
- zagotovitev nove odmere vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki je za upravičence do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine zagotovljena na podlagi 39. člena ZPIZ;
- zagotovitev nove odmere pokojnine posameznikom, ki so opravljali kmetijsko dejavnost in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, pretežni del zavarovalne dobe pa so bili zavarovani za ožji obseg pravic. Pokojnina se bo izplačevala najmanj v znesku, ki ustreza višini 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove;
- zagotovitev podlage za novo odmero vdovskih in družinskih pokojnin izvedenih iz pokojnin posameznikov, ki bi se jim pokojnina izplačevala v višini 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove, vendar so že pokojni;
- vpeljava rednega usklajevanja invalidnin, ki se niso usklajevale že vse od decembra 2012.

E - oskrba Digisvet Pomembna novost za starejše in druge pomoči potrebne v Sloveniji, ki živijo doma sami pokojnina-letni-dodatek-pravnik-na-dlani Novice Ste med upokojenci, ki bodo prejeli 450 evrov dodatka? denarnica evri denar Novice Upokojencem danes na račun do tristo evrov dodatka upokojenci starejši Novice Solidarnostni dodatek: kdaj ga boste prejeli in koliko bo znašal? Upokojenci Novice Dobra novica za upokojence

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin