SiolNET. Novice Slovenija
Oglasno sporočilo
  • Messenger
  • Messenger

Najem nepremičnine – vse, kar morate vedeti

Oglasno sporočilo

Imeti dobre temelje pri razmerju z najemodajalcem je zelo pomembno. To razmerje zna namreč biti precej kočljivo in lahko se zgodi, da kdaj tudi precej neprijetno. Za dobro razmerje je v prvi vrsti pomembno to, da je naša najemniška pogodba podrobno napisana ter da zajema vse potrebne informacije o pravicah in dolžnostih.

najem nepremičnine_naslovna | Foto: 12MEDIA D.O.O. Foto: 12MEDIA D.O.O.

ZAKAJ IN KAKO IMETI DOBER ODNOS Z NAJEMODAJALCEM?

Da dosežemo dober odnos z najemodajalcem, je pomembno, da se držimo nekaterih ključnih pravil. Prvo in najpomembnejše pravilo je, da spoštujemo najemodajalčevo lastnino in njegova pravila. Naslednje je redna in jasna komunikacija, ki je ključna za vzpostavitev dobrega odnosa. Če imate kakršnakoli vprašanja ali težave, se obrnite na najemodajalca in pojasnite svoje skrbi. Tretje in zelo pomembno pravilo je, da se držimo dogovorjenih pravil in pogodbe. Čeprav se lahko najemodajalec zdi prijazen in razumevajoč, ne pozabite, da gre za poslovno razmerje.

Nazadnje, če se pojavijo težave ali spori, je pomembno, da jih rešujemo na ustrezen način. Poskusite se dogovoriti s svojim najemodajalcem in poiščite rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani. Če se ne morete sporazumeti, poiščite pomoč strokovnjaka, kot je pravnik.

NAJEMNA POGODBA

Najemna razmerja ureja Stanovanjski zakon, ki podrobno ureja stanovanjska najemna razmerja in tudi obvezne sestavine najemne pogodbe. Ta se najpogosteje sklene za stanovanje, sklenjena pa mora biti v pisni obliki.

Nujne informacije, ki ji mora vsebovati, so: podroben opis stanovanja, vključno z identifikacijsko oznako iz katastra stavb, leto izgradnje, stanje opremljenosti in podatki o lastniku stanovanja. Prav tako je treba navesti ime in priimek najemnika ter oseb, ki bodo z njim živele. Seveda se moramo v pogodbi dogovoriti tudi o višini najemnine (in opredeliti stroške) ter o načinu plačevanja te. Pogodba vključuje tudi podatke o višini varščine in pogojih, ob katerih najemodajalec varščino zadrži in kdaj jo vrne najemniku.

Niste povsem prepričani, ali je vaša najemna pogodba taka, kot mora biti? Pravnik na dlani lahko dokumentacijo tudi pregleda in vas opomni, če potrebuje dopolnitev.

ODDAJA, PRODAJA IN SMRT

Nepremičnino lahko oddaja le njen lastnik, resničnost podatkov pa lahko preverimo v zemljiški knjigi. Če je lastnik nepremičnine nekoga pooblastil, mora biti pri podpisu najemne pogodbe to pooblastilo tudi predloženo v pisni obliki. 

Sprememba lastništva stanovanja ne vpliva na obstoječe najemne odnose. Novi lastnik stanovanja tako prevzame vlogo najemodajalca.

V primeru smrti najemnika mora lastnik stanovanja skleniti najemno pogodbo pod enakimi pogoji s partnerjem pokojnega najemnika ali pa z enim od ožjih družinskih članov, ki je ob najemnikovi smrti dejansko prebival v stanovanju, imel stalno prebivališče v tem stanovanju in bil naveden v prvotni pogodbi. Zahteva za sklenitev pogodbe mora biti v pisni obliki podana lastniku v 90 dneh po smrti najemnika.

Tudi če se družina najemnika poveča, je to treba sporočiti najemodajalcu. Ta je nato dolžan skleniti aneks k najemni pogodbi za dodatne osebe.

  najem nepremičnine | Foto: Huawei Foto: Huawei

PREKINITEV POGODBE IN ODPOVEDNI ROK

Če najemna pogodba ni časovno omejena, ima najemodajalec pravico do njene prekinitve, vendar je obvezan upoštevati vnaprej določen rok, ki je bil dogovorjen v pogodbi. Enako pravico do prekinitve pogodbe ima tudi najemnik, ki mora prav tako upoštevati predhodno dogovorjen rok najemodajalca. Običajno se določi obdobje 60 dni, vendar pa lahko ta rok traja dalj časa ali pa je tudi krajši, odvisno od dogovora.

Če ima najemna pogodba določen časovni okvir, se ta samodejno izteče ob poteku dogovorjenega obdobja. Da bi se izognili morebitnim nesporazumom, je priporočljivo, da obe stranki pravočasno uredita vprašanje podaljšanja najemnega razmerja. Najemnik, ki najema stanovanje za določen čas, mora najmanj 30 dni pred potekom tega obdobja zaprositi lastnika za odobritev podaljšanja najemne pogodbe s sklenitvijo aneksa k pogodbi, razen če v najemni pogodbi ni določeno drugače. V nasprotnem primeru mora najemnik v pogodbenem roku izprazniti stanovanje.

Ne dovolite, da bi bila vaša izkušnja najema nepremičnine negativna! Rešite težave s Pravnikom na dlani – telefonsko svetovanje v živo, pregled in izdelava dokumentacije na 01 280 8000. 

PRIJAVA STALNEGA/ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA

Pri selitvi na novo lokacijo ne smete pozabiti na obveznost prijave prebivališča. V praksi se dogaja, da zaradi neprijaznosti zakonodaje lastniki nepremičnine ne dovolijo, da si uredite stalno prebivališče.

Če najemnik sam opravi prijavo stalnega naslova, lahko to privede do težav za najemodajalce, zlasti v primeru plačilnih zamud ali kršitev najemne pogodbe. Lastnik nepremičnine namreč nima pravice, da odjavi najemnika – niti po izteku najemne pogodbe.

Rešitev je, da si na tem naslovu uredite začasno prebivališče. Pri tem postopku boste morali predložiti dokument, ki potrjuje vašo pravico do prebivanja na naslovu. Kot takšen dokument se lahko uporabi najemna pogodba, ki ste jo sklenili za to lokacijo.

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA D.O.O.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin