Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Ponedeljek,
11. 12. 2017,
13.51

Osveženo pred

5 mesecev, 2 tedna

Vsebino omogoča Slovensko zavarovalno združenje

Foto: Thinkstock in Inštitut za strateške rešitve

Video: Planet TV

advertorial Slovensko zavarovalno združenje demografija Inštitut za strateške rešitve

Natisni članek

Ponedeljek, 11. 12. 2017, 13.51

5 mesecev, 2 tedna

Predstavitev publikacije Priložnosti demografskih izzivov

Naj demografski izzivi postanejo priložnost

Vsebino omogoča Slovensko zavarovalno združenje

Foto: Thinkstock in Inštitut za strateške rešitve

Video: Planet TV

V sredo, 6. decembra 2017, je Inštitut za strateške rešitve v sodelovanju s Slovenskim zavarovalnim združenjem v Hotelu Slon predstavil publikacijo Priložnosti demografskih izzivov. V sklopu dogodka je potekal tudi pogovor o demografskih izzivih v Sloveniji.

 

Inštitut za strateške rešitve (ISR), ki je ob podpori Slovenskega zavarovalnega združenja izdal publikacijo, se s temi pomembnimi vprašanji ukvarja na svoji platformi Izzivi prihodnosti. V publikaciji so predstavljeni štirje scenariji, ki predstavljajo trenuten pogled na izzive demografije v Sloveniji. Raziskana demografija in predstavljeni scenariji so rezultat raziskav Inštituta za strateške rešitve, posveta s strokovno javnostjo in delavnic z državljani.

Na pogovoru o demografskih izzivih v Sloveniji so sodelovali:

- direktor ISR Tine Kračun in direktorica SZZ mag. Maja Krumberger,

- Maja Bratuša in dr. Jure Stojan z Inštituta za strateške rešitve,

- dr. Alenka Oven, direktorica Inštituta za dolgotrajno oskrbo,

- Borut Jamnik, predsednik uprave Modre zavarovalnice,

- mag. Boštjan Vasle, direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj.

Govor je bil predvsem o vprašanjih, kako se na državni in osebni ravni spopasti s težavami in hkrati tudi s pozitivnimi izzivi, ki jih prinaša starajoče se prebivalstvo. Vsi udeleženci pogovora so se strinjali, da je staranje prebivalstva velik izziv, a da še ni prepozno, da demografske izzive spremenimo v priložnost.

Čas je, da staranje prebivalstva spremenimo v priložnost

Pogovor je vodil direktor Inštituta za strateške rešitve Tine Kračun, ki je v uvodnem nagovoru poudaril, da je z demografskimi trendi povezanih mnogo negotovosti in skrbi, a je ob tem poudaril, da staranje prebivalstva ni izziv prihodnosti, ampak izziv sedanjosti.

"Od nas je odvisno, ali bomo in kako bomo izkoristili številne priložnosti dolgožive družbe za nadaljnji razvoj in gospodarsko rast," je poudaril Kračun. Mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja, je k temu pristavila, da je "tovrstne izzive treba prepoznati, o njih razpravljati, iskati rešitve in jih pravilno usmerjati. Prav to pa je cilj izdane publikacije, saj nas usmerja v smeri priložnosti za posameznika in družbo kot celoto."

Na predstavitvi publikacije Priložnosti demografskih izzivov so predstavili štiri scenarije, povezane z demografskimi izzivi – Sodelovanje, Strah, Priložnost in Prikrajšanost. Vsak izmed njih nosi svoje sporočilo in zgodbo, ki bralcu na svoj način predstavljata upe in strahove, ki jih imajo Slovenci, ko beseda nanese na tretje življenjsko obdobje.

Živimo v času hitrih sprememb, ki pred nas postavlja vedno nove izzive. Nekateri so novi, nekateri so bili do zdaj prisotni, a skoraj neopazni. Izzive je treba prepoznati, o njih razpravljati, iskati rešitve in jih pravilno usmerjati. Ravno zaradi tega razloga so se na Slovenskem zavarovalnem združenju odločili, da se pridružijo projektu Izzivi prihodnosti, ki jih javnosti naslavlja in predstavlja Inštitut za strateške rešitve.  | Foto: Živimo v času hitrih sprememb, ki pred nas postavlja vedno nove izzive. Nekateri so novi, nekateri so bili do zdaj prisotni, a skoraj neopazni. Izzive je treba prepoznati, o njih razpravljati, iskati rešitve in jih pravilno usmerjati. Ravno zaradi tega razloga so se na Slovenskem zavarovalnem združenju odločili, da se pridružijo projektu Izzivi prihodnosti, ki jih javnosti naslavlja in predstavlja Inštitut za strateške rešitve.

Vključevanje starejših na trg dela

Mag. Maja Krumberger je opozorila, da stroka ugotavlja, da je slovenska družba že sto let starajoča se družba, zato bi se morali o teh problemih že dolgo temeljito pogovarjati. Gotovo mora svoje opraviti država, ki pa bi morala zaradi teh problemov tudi državljanom omogočiti, da poskrbijo zase.

Mag. Boštjan Vasle je poudaril, da se premalo zavedamo, kaj nam prinašajo demografski problemi, saj vplivajo na veliko stvari – od gospodarske rasti do vključenosti državljanov v razmišljanja o teh izzivih in povsem praktičnih vprašanj. Generacija 50+ je pri nas najmanj vključena v trg dela v primerjavi z Evropo, zato je nujna večja vključenost, poudarja Vasle. Prav tako je izpostavil, da je problem demografije večplasten. "Gre za prešibko zavedanje, kaj demografske spremembe pomenijo. Dotikajo se vseh področij našega življenja in vseh generacij. Premalo se zavedamo obsega problema in vseh posledic, ki ga staranje prebivalstva prinaša."

Demografske spremembe niso nekaj novega, sploh ne v Evropi, strokovna javnost se s temi vprašanji srečuje že desetletja. A vendar se je vprašanje demografskih sprememb v splošni javnosti začelo odpirati šele v zadnjih obdobjih. Izhodišča so jasna, predvsem evropska družba je vedno starejša. Iz poročila o staranju Evropske komisije iz leta 2015 izhaja, da so leta 2013 štirje aktivni prebivalci podpirali enega upokojenca. Napovedi to razmerje pomembno spreminjajo in leta 2060 bo to razmerje samo še 2 : 1.  | Foto: Demografske spremembe niso nekaj novega, sploh ne v Evropi, strokovna javnost se s temi vprašanji srečuje že desetletja. A vendar se je vprašanje demografskih sprememb v splošni javnosti začelo odpirati šele v zadnjih obdobjih. Izhodišča so jasna, predvsem evropska družba je vedno starejša. Iz poročila o staranju Evropske komisije iz leta 2015 izhaja, da so leta 2013 štirje aktivni prebivalci podpirali enega upokojenca. Napovedi to razmerje pomembno spreminjajo in leta 2060 bo to razmerje samo še 2 : 1.

Družba se stara - zdaj je skrajni čas, da se o tem začnemo pogovarjati

Borut Jamnik je nadaljeval z ugotovitvijo, da je Slovenija trenutno v kompleksnem obdobju. "Mislim, da bomo z modernimi pristopi našli način, da sredstva uporabimo in si uredimo kakovostno življenje. Verjamem v pozitivne scenarije. Ne podaljšuje se nekakovostno življenje, podaljšuje se starost ljudi, ti pa živijo kakovostno."

Prav tako je poudaril, da se je treba zavedati, koliko lahko pričakujemo od javnega zdravstva ali pokojninske blagajne in kje lahko za to poskrbijo na primer zavarovalnice, seveda ob upoštevanju ustreznih mehanizmov kontrole, ki jih vzpostavi država; vsekakor tudi z davčnimi olajšavami, ki jih za dodatno pokojninsko zavarovanje imamo, a bi lahko bile še bolj spodbudne. 

Dr. Alenka Oven je k temu dodala: "Ne sme nas biti strah staranja, temveč nezdravega staranja." Izpostavila je, da čas za razpravo o demografskih izzivih ni danes, temveč je bil že včeraj. "Ključno je, da se zavedamo izzivov in priložnosti, ki jih demografski trendi prinašajo, in tudi tega, da jim za zdaj še nismo kos," je poudarila.

Pogovor o demografskih izzivih se je končal v pozitivnem duhu. Panelisti so se strinjali, da je optimizem ključen za določanje smeri razvoja naše družbe. To, da se družba stara, je dejstvo in skrajni čas je, da se o tem začnemo tudi pogovarjati. Smo na pragu velikih sprememb in potrebno bo veliko poguma, da se bomo tem spremembam ustrezno prilagodili.

Izzivi demografije | Foto: 5 KLJUČNIH DEMOGRAFSKIH IZZIVOV

1. Staranje prebivalstva pomembno vpliva na gospodarstvo, saj demografija predstavlja najpomembnejši sekularni dejavnik stagnacije nacionalnih gospodarstev in svetovnega gospodarstva.

2. Dolgoživa družba prinaša nove izzive in priložnosti, zaradi česar je potrebna krepitev zavedanja politike pomenu in vplivu demografije na gospodarstvo in družbo.

3. Vključevanje starejših delavcev na trg dela mora postati ustaljena praksa. Vedno več starejših, tudi v Sloveniji, namreč potrebuje redne prihodke, saj nima dovolj prihrankov ali dovolj visoke pokojnine, ki bi jim omogočali človeka vredno življenje.

4. Potrebna je celovita, v krepitev socialne varnosti in tudi prek posameznikove iniciativnosti usmerjena reforma pokojninskega sistema, saj hitro starajoče se prebivalstvo predstavlja dodatno obremenitev za pokojninsko blagajno.

5. Staranje prebivalstva predstavlja izziv tudi za zdravstveni sistem. Trenutna ureditev zdravstvenega sistema v Sloveniji ni zadovoljiva, saj bolnika ne postavlja na prvo mesto.

Priložnosti demografskih izzivov | Foto:  

Ne spreglejte