Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Četrtek,
18. 3. 2021,
16.08

Osveženo pred

3 leta, 2 meseca

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 0,73

8

Natisni članek

zakon vlada debirokratizacija

Četrtek, 18. 3. 2021, 16.08

3 leta, 2 meseca

Kaj prinaša predlog zakona o debirokratizaciji?

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 0,73

8

Državni zbor | Foto Matija Sušnik

Foto: Matija Sušnik

Vlada je danes sprejela predlog zakona o debirokratizaciji, katerega namen je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem. Z njim se posega v 20 veljavnih zakonov in jih več kot 200 razveljavlja. Med drugim naj bi za plače nad šest tisoč evrov bruto uvedli socialno kapico.

Ivan Simič
Novice GZS za hitro realizacijo predlaganih ukrepov za debirokratizacijo

Cilj predloga zakona je izboljšati poslovno okolje in stanje na področju administrativnih ovir, so po seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Prvi del predloga zakona je sestavljen iz sprememb in dopolnitev 20 zakonov z različnih področij. V javnosti je bil doslej največ pozornosti deležen predlagani poseg v zakon o prispevkih za socialno varnost na način, da se nad mejo šest tisoč evrov bruto ti prispevki prenehajo obračunavati. Delodajalske organizacije se s tem strinjajo, proti pa so sindikati, piše STA.

Pri plačilih s kartico ne bo več treba izdajati računov

Da bi omogočili hitrejše in učinkovitejše poslovanje uradnih oseb s posamezniki, se v zakon o prijavi prebivališča in zakon o centralnem registru prebivalstva dodajajo podatki o mobilni številki in elektronskem naslovu. Oba podatka bo državljan posredoval prostovoljno. V zakonu o splošnem upravnem postopku se ukinjata žig in pisanje datuma z besedo na vročilnicah ter omogoča pošiljanje obvestila o poslani pošiljki tudi prek sporočila SMS, namesto ministra pa bodo lahko odločbe v posamičnih postopkih podpisovali vsi državni sekretarji.

hrana, kreditna kartica | Foto: Getty Images Foto: Getty Images Pri plačilih s kartico v skladu s predlaganimi spremembami zakona o davčnem potrjevanju računov ne bo več treba izdajati računov. V zakonu o javnih uslužbencih se omogoča vročanje sklepov javnim uslužbencem tudi na službeno elektronsko pošto. V zakonu o javnem naročanju se ukinja obvezna izvedba projektnega naročila v nekaterih primerih.

V zakonu o pravdnem postopku se ukinja overjanje natisnjenih izvodov odločb z elektronskim podpisom, v zakonu o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih pa letne izjave izvedencev, sodnih tolmačev in sodnih cenilcev ministrstvu za pravosodje o ažurnosti svojih podatkov.

Ivan Simič
Novice Vlada se pripravlja na zmanjšanje birokratskih ovir

Spremembe zakona o visokem šolstvu v smeri digitalizacije

Glede zakona o integriteti in preprečevanju korupcije vlada predlaga, da izjave ponudnika o nepovezanosti s predstojnikom javne osebe ni treba več pridobiti v postopku sklepanja vsake pogodbe, temveč le še v primeru koncesije, javno-zasebnega partnerstva in javnega naročila. S predlaganimi spremembami zakona o davčnem postopku in zakona o agrarnih skupnostih se bo omogočilo, da je v davčnih postopkih davčni zavezanec sama agrarna skupnost, ne pa vsi njeni člani.

predavalnica profesor študenti | Foto: Thinkstock Foto: Thinkstock V zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno se kot prekršek in delo na črno ukinja okoliščina, da podjetje nima vpisane šifre dejavnosti v svojih temeljnih aktih. V zakonu o ohranjanju narave naj bi bilo po novem zapisano, da lahko naloge upravljanja zavarovanega območja izvaja tudi ustanovitelj sam. Poleg tega naj bi se izvajanje naravovarstvenega nadzora omogočilo tudi občinski ali medobčinski upravi. V zakonu o kmetijskih zemljiščih se skrajšuje rok za sprejem ponudbe pri prodaji kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije s 30 na 15 dni.

Predlagane spremembe zakona o visokem šolstvu naj bi šle v smeri nadgradnje digitalizacije v visokem šolstvu. Prenovljeni zakon o športu bo ukinil dvojno preverjanje izpolnjevanja pogojev polnoletnosti in najmanj srednje poklicne izobrazbe pri vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu, prenovljeni zakon o zdravstveni dejavnosti pa podvajanje preverjanja nekaznovanosti za zdravstvene delavce, zaposlene v javnih zdravstvenih zavodih.

Tomaž Vesel
Novice Računsko sodišče: Nabava zaščitne opreme ni potekala transparentno

Uvaja se uradni register

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo bo posvetovalno pristojnost strokovnih komisij pri podeljevanju javnih sredstev uskladil z dometom njihove strokovne avtonomije na posameznih kulturnih področjih, še načrtuje lani ustanovljeni strateški svet za debirokratizacijo v okviru kabineta predsednika vlade, ki je predlog zakona pripravil.

Uvaja se tudi uradni register, v katerem bodo zbrana vsa uradna prečiščena besedila državnih predpisov. Njegova vzpostavitev se bo določila s spremembami zakona o uradnem listu. V drugem delu pa predlog zakona o debirokratizaciji razveljavlja 207 zakonov in vse podzakonske predpise, izdane na njihovi podlagi, ki se ne uporabljajo več. Določa tudi prenehanje uporabe 18 zveznih jugoslovanskih zakonov, poroča STA.

Zdravko Počivalšek, Tomaž Vesel
Novice Počivalšek poziva Vesela: Nehajte kuhati in objavite že končno to poročilo
Ne spreglejte