Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Aleksander Kolednik

Petek,
5. 1. 2024,
9.22

Osveženo pred

6 mesecev

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Orange 7,71

Natisni članek

premoženje KPK Robert Golob

Petek, 5. 1. 2024, 9.22

6 mesecev

Golob lastnik podjetja, ki posluje z državnim podjetjem. KPK: Omejitve veljajo samo za posle z vlado

Aleksander Kolednik

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Orange 7,71
Robert Golob | Kot je razvidno iz evidence Erar, je podjetje, katerega stoodstotni lastnik je od novembra lani premier Robert Golob, med letoma 2014 in 2023 od državnega operaterja trga z električno energijo Borzen prejelo 2.148.631 evrov. Zadnje nakazilo v višini dobrih pet tisoč evrov je podjetje prejelo decembra lani. Golob je stoodstotni lastnik podjetja postal novembra lani. | Foto Reuters

Kot je razvidno iz evidence Erar, je podjetje, katerega stoodstotni lastnik je od novembra lani premier Robert Golob, med letoma 2014 in 2023 od državnega operaterja trga z električno energijo Borzen prejelo 2.148.631 evrov. Zadnje nakazilo v višini dobrih pet tisoč evrov je podjetje prejelo decembra lani. Golob je stoodstotni lastnik podjetja postal novembra lani.

Foto: Reuters

Premier Robert Golob je v ločitvenem postopku od svoje nekdanje žene Jane Nemec Golob prevzel podjetje Star Solar, registrirano za proizvodnjo elektrike. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za funkcionarje ne prepoveduje lastništva v podjetjih, pravijo na KPK in dodajajo, da če gre za predsednika vlade, omejitve za njegova podjetja veljajo za poslovanje z vlado Republike Slovenije, ne pa tudi za poslovanje z drugimi subjekti javnega sektorja.

Predsednik vlade Robert Golob je po podatkih, objavljenih na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), 4. decembra lani komisiji sporočil spremembo premoženjskega stanja. Komisiji je, kot je prvo poročalo Delo, prijavil:

- več parcel v Krombergu skupne površine več kot deset tisoč kvadratnih metrov,

- pridobitev premičnine, ki presega vrednost deset tisoč evrov,

- odsvojitev denarnih sredstev, ki presegajo deset tisoč evrov,

- pridobitev poslovnega deleža, ki je vreden več kot deset tisoč evrov,

- pridobitev obveznosti, ki presegajo deset tisoč evrov.

Direktorica podjetja je Golobova hči

V Golobovem kabinetu so za Delo pojasnili, da je zaradi sporazumne razveze zakonske zveze in s tem povezane delitve premoženja z nekdanjo ženo premier komisiji sporočil spremembo premoženjskega stanja. Sprememba je nastala pri lastništvu nepremičnin in lastništvu podjetja. Golob je tako postal izključni lastnik podjetja Star Solar, registriranega za proizvodnjo elektrike.

Kot je razvidno iz podatkov poslovnega imenika Bizi.si, je Golob ustanovitelj in stoodstotni lastnik omenjenega podjetja, njegova hči Luna Golob pa je direktorica.

Foto: bizi.si | Foto: Foto: bizi.si

Podjetje je imelo leta 2022:

- 256.655 evrov prihodkov, 

- 97.263 evrov čistega dobička,

- 625.572 evrov dolgoročnih ter 38.353 evrov kratkoročnih obveznosti.

Tudi nakazila državnega Borzena

Kot je razvidno iz evidence Erar, je podjetje med letoma 2014 in 2023 od državnega operaterja trga z električno energijo Borzen prejelo 2.148.631 evrov. Zadnje nakazilo v višini dobrih pet tisoč evrov je podjetje prejelo decembra lani, Golob pa je stoodstotni lastnik podjetja postal novembra lani.

Borzen od septembra 2023 vodi Mojca Kert, nekdanja uslužbenka Gen-I ter poslanska kandidatka Gibanja Svobode pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami.

KPK prejela prijavo v zvezi z lastništvom v podjetju Star Solar 

V zvezi z lastništvom v podjetju Star Solar je KPK danes prejela prijavo, ki jo bodo, kot pravijo, v skladu s svojimi pristojnostmi obravnavali v predhodnem preizkusu.

"Na splošno lahko pojasnimo, da Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za funkcionarje ne prepoveduje lastništva v podjetjih. Ker pa poslovanje javnega sektorja s subjekti zasebnega prava lahko predstavlja določeno korupcijsko tveganje, še zlasti v primerih, ko so v posel vključeni posamezniki, ki imajo pri sklenitvi tega posla zasebni interes, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije opredeljuje omejitve poslovanja. Te veljajo za subjekte, v katerih so funkcionarji ali njegovi družinski člani udeleženi kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali pa so neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu," so zapisali v KPK in dodali:

"Za takšne poslovne subjekte veljajo omejitve poslovanja z organom ali organizacijo javnega sektorja, v kateri funkcionar opravlja funkcijo. Omejitve poslovanja tako ne veljajo za vse subjekte javnega sektorja. Če gre torej za predsednika vlade, omejitve poslovanja veljajo za Vlado Republike Slovenije, ne pa tudi za druge subjekte javnega sektorja (ministrstva, državni zbor, občine ...)."

Zaradi omejitev poslovanja glede na vrsto postopka, ki ga izvaja organ javnega sektorja, po besedah KPK velja:

- bodisi absolutna prepoved poslovanja (organ javnega sektorja ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, za katere veljajo omejitve poslovanja) ali

- pogojno dovoljeno poslovanje (to velja za druge načine pridobivanja sredstev, ki ne pomenijo naročanja blaga, storitev ali gradenj oziroma katere koli oblike javno-zasebnega partnerstva, na primer za javne razpise za dodelitev sredstev za sofinanciranje, različne oblike državnih ali občinskih pomoči, dodeljevanje štipendij ipd.), ki pa je dovoljeno le pod pogojem, če so pri tem dosledno spoštovane določbe ZIntPK ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov, oziroma pod pogojem, da se funkcionar dosledno izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla.  

Kot so še pojasnili na KPK, so ministrstva samostojni organi javnega sektorja, omejitve poslovanja pa veljajo le za organ, v katerem funkcionar opravlja funkcijo, zato omejitve poslovanja za podjetja predsednika vlade z ministrstvi ne veljajo. Prav tako bi po njihovih besedah hipotetično bilo tudi poslovanje med podjetjem v lasti predsednika vlade in UKC Ljubljana v skladu z veljavno zakonodajo.

Kaj pravijo v Golobovem kabinetu?

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da je Golob zaradi sporazumne razveze zakonske zveze in s tem povezane delitve premoženja z nekdanjo ženo, KPK sporočil spremembo premoženjskega stanja. Sprememba je nastala pri lastništvu nepremičnin in lastništvu podjetja, Golob je postal izključni lastnik podjetja Star Solar, ki je registrirano za "drugo proizvodnjo električne energije".

Pojasnili so, da je podjetje Star Solar od leta 2012 vključeno v podporno shemo za proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov energije. Z energetskim zakonom iz leta 2008 je država namreč uvedla finančne spodbude za taka podjetja. "Podjetje Borzen na podlagi tega izplačuje za štiri proizvodne naprave obratovalne podpore na osnovi proizvedenih neto količin elektrike. Podporna shema se izvaja na podlagi javno objavljenega poziva, na katerega se lahko ob vnaprej znanih in javno objavljenih pogojih vključijo vsi zainteresirani imetniki proizvodnih naprav," so zapisali.

Dodali so, da ima podjetje Borzen javno pooblastilo za sklepanje pogodb o podporah in izplačevanju podpor ter za odkup električne energije v okviru izvajanja zagotovljenega odkupa kot ene od oblik podpor. "Funkcijo izvajanja podporne sheme Borzen izvaja po principu nediskriminatornosti in možnosti udeležbe vseh zainteresiranih proizvajalcev brez individualne obravnave," so navedli.

"Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za funkcionarje ne prepoveduje lastništva v podjetjih. Za podjetje Star solar veljajo že vse od nastopa poslanske funkcije dr. Roberta Goloba enake omejitve s področja nasprotja interesov in se s spremembo lastništva podjetja niso spremenile. Če bi pri odločanju vlade v prihodnje prišlo do morebitnega nasprotja interesov, bo predsednik vlade ravnal v skladu z zakonskimi zahtevami," so še sporočili.

Rajko Pirnat | Foto: Bor Slana Foto: Bor Slana Pirnat: Gre za mejno zadevo
"Omejitev poslovanja iz zakona o integriteti in preprečevanju korucpcije velja za javne naročnike, če pri tem javnem naročniku funkcionar opravlja funkcijo. Težko bi si razlagali, da predsednik vlade opravlja funkcijo v Borzenu. Drugo vprašanje je, ali gre v resnici za naročanje blaga, storitev ali gradenj po pravilih javnega naročanja ali samo za izplačevanje podpor za obnovljive vire, ki je pod nekimi splošnimi pogoji itak predpisano. V tem primeru spet ne gre za tako poslovno sodelovanje, ki bi spadalo pod to omejitev, " pojasnjuje pravnik Rajko Pirnat.

Kot pravi, je pomemben tudi videz, da ne prihaja do nasprotja interesov, zato bi morali dobiti pojasnila, pod kakšnimi pogoji poteka poslovanje: "Stvar je mejna, a v tem trenutku ne morem reči, da je prišlo do kršitve zakon. Tudi ta videz ni dovolj jasen, da bi lahko rekel, da so bila kršena šravila o izogibanju konfliktu interesov. Pravila ravnanja na oblasti bi zahtevala, da se to pojasni."

Ali bi torej glede na veljavno zakonodajo lahko bil predsednik slovenske vlade hipotetično tudi lastnik dobavitelja medicinskih pripomočkov za UKC? Pirnat pravi, da zakonsko te ne bi bilo sporno, a zaradi konflikta interesov in videza poštenega ravnanja oblasti v nobenem primeru to ne bi bilo dobro.

 

 

"Podjetje Star Solar je od leta 2012 vključeno v podporno shemo za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov in v soproizvodnji toplote in elektrike. Družba Borzen ima s podjetjem sklenjene splošne pogodbe, kot jih imajo tudi vsi ostali proizvajalci zelene elektrike, vključeni v podporno shemo. Sistem podpor je instrument državne pomoči, ki z višjimi odkupnimi cenami omogoča realizacijo investicij v okolju prijazne načine proizvodnje elektrike, potrebnih za dosego državnih ciljev glede deleža uporabe obnovljivih virov v končni rabi energije," so nam po objavili članka sporočili iz Borzena.

Na vprašanje, za katere storitve oziroma s kakšnim namenom je Borzen decembra 2023 podjetju Star Solar izplačal 5.614,22 evrov, pa so odgovorili: "Omenjeno izplačilo je bilo izvedeno na podlagi sklenjenih pogodb s podjetjem v sklopu podporne sheme. Podjetje se je na javnem pozivu potegovalo za dodelitev pravice za prejem podpore v sklopu sheme, za katero sta postopek in vsebina za vstop vanjo jasna in enaka za vse investitorje ter promotorje (v proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije na obnovljive vire energije in za soproizvodnjo z visokim izkoristkom). Sam postopek je podrobneje opisan v predhodnem odgovoru na vaše vprašanje."

Ne spreglejte