SiolNET. Trendi Nagradne igre
0

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Nagradna igra: Opel Astra se predstavi

0

termometer

 | Foto:
Objavljamo pravila in pogoje nagradne igre Opel Astra se predstavi.

Nagradna igra: Opel Astra se predstavi

Poznaš Opel Astro, ki je letos osvojila lento Slovenski avto leta 2016?

TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem AVTOTEHNA VIS d.o.o., Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana (soorganizator), z namenom promocije projekta “OPEL ASTRA”, organizirata nagradno igro: Opel Astra se predstavi (v nadaljevanju: nagradna igra), ki poteka od 10. 2. 2016 do vključno 15. 2. 2016 na mediju Planet Siol.net (www.siol.net).

S temi pravili in pogoji organizator in soorganizator določata pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Kdo lahko sodeluje? V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://www.siol.net ter sprejmejo ta pravila in pogoje nagradne igre. Udeleženci morajo biti polnoletni in morajo imeti veljavno vozniško dovoljenje.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju, soorganizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri »Opel Astra se predstavi« se udeleženci strinjajo in potrjujejo Pravila in pogoje nagradne igre Opel Astra se predstavi (v nadaljevanju: Pravila).

Način sodelovanja Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da: • odgovori na nagradno vprašanje na spletni strani Planet Siol.net, • izpolni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki, • označi, da se strinja s temi Pravili ter • klikne na gumb Pošlji.

Nagrade Organizator in soorganizator nagradne igre bosta podelila naslednje nagrade: 2 x 7 dnevna uporaba vozila Opel Astra, 5 x 1 kupon za brezplačno pranje vozila v avtomatični pralnici Avtotehne VIS d.o.o. v Ljubljani.

Nagrade bo zagotovil soorganizator nagradne igre. Nagrade niso izplačljive v denarju in niso prenosljive.

Nagrajenca 7-dnevne uporabe vozila Opel Astra bosta soorganizatorju povrnila del stroškov nagrade v višini 61,25 eur, ki jo mora, v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2, za nagrajenca/davčnega zavezanca, poravnati soorganizator - podeljevalec nagrade/izplačevalec dohodka. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ali soorganizatorju nagradne igre ob prevzemu predložiti natančne podatke: ime in priimek, naslov, davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator ali soorganizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

Žrebanje nagrade in obveščanje o nagrajencu Žrebanje bo dne 16.2.2016 opravil soorganizator tako in sicer bo izmed vseh sodelujočih, ki bodo oddali pravilen odgovor ter izpolnili vse podatke izžrebal nagrajence. O poteku žrebanja se napravi zapisnik, ki je deponiran na sedežu organizatorja nagradne igre.

Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja in ali soorganizatorja.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade Nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti oziroma po telefonu najkasneje v osmih dneh po izboru. Ime nagrajenca bo objavljeno tudi na www.siol.net.

Nagrajenec bo prejel nagrado pod pogojem, da bo na poziv organizatorja ali soorganizatorja nagradne igre v zahtevanem roku posredoval svojo davčno številko te druge zahtevane podatke.

Nagrajenec lahko nagrado prevzame zgolj osebno ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta ter ob podpisu prevzemnega dokumenta na sedežu soorganizatorja nagradne igre ob predhodnem individualnem dogovoru, v kolikor se nagrajenec in soorganizator nagradne igre ne dogovorita drugače.

Če nagrajenec odkloni prevzem ali ne posreduje pravočasno potrebnih podatkov ali nagrade ne prevzame ob dogovorjenem času, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot soorganizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator in soorganizator nagradne igre pridobita pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

Organizator in soorganizator nagradne igre si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrade, če: • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, • se ugotovi, da je uporabnik v nagradne igre sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Zasebnost in varstvo podatkov S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno soglaša: - da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni igri, vključijo v zbirki podatkov organizatorja in soorganizatorja; - da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradni igri, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja in soorganizatorja ter pošiljanje elektronskega časopisa oziroma obvestil. - da se podatki uporabljajo za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov ter preko telefonske številke in SMS/MMS sporočil na navedeno telefonsko številko, pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponujata organizator in soorganizator kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem ali soorganizatorjem. Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačna. Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene trženjskih aktivnosti. Nagrajenec organizatorju in soorganizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja ter soorganizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre s potrditvijo ob izpolnjevanju svojih podatkov potrjujejo, da so s temi Pravili seznanjeni, jih sprejemajo ter se zavezujejo, da bodo ravnali skladno s Pravili.

Udeleženec nosi vso odgovornost za resničnost, pravilnost in točnost podatkov, ki jih je posredoval.

Dostop do pravil nagradne igre Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na spletnem mestu www.siol.net, ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem na sedežu organizatorja nagradne igre.

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo preko elektronske pošte info@avtotehna-vis.si ali advertorial@tsmedia.si.

Končne določbe Organizator in soorganizator nagradne igre ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradne igre.

Organizator ali soorganizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre , če to zahtevajo vzroki tehnične, pravne ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

TSmedia d.o.o. AVTOTEHNA VIS d.o.o. Ljubljana Ljubljana, 10. 2. 2016

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin