SiolNET. Posel danes Novice
0,92

termometer

  • Messenger
  • Messenger
Intervju: dr. Peter Venturini, direktor podjetja Helios TBLUS

"Le z energetsko preobrazbo se nam bo uspelo vrniti na stanje pred krizo"

0,92

termometer

Peter Venturini | Dr. Peter Venturini, direktor podjetja Helios TBLUS  | Foto: Ana Kovač
Dr. Peter Venturini, direktor podjetja Helios TBLUS Foto: Ana Kovač

Številnim okoljskim, trajnostnim in drugim izzivom kemijske industrije kot energetsko zelo zahtevne panoge se je lani pridružil še izziv obvladovanja visokih stroškov energije. O tem in pomenu slovenskega znanja v slovenskem podjetju, ki je del velike mednarodne skupine, smo se pogovarjali z dr. Petrom Venturinijem, ki vodi Helios TBLUS.

Galopirajoče cene energentov so zagotovo eden od večjih izzivov, ki se je v zadnjem letu pojavil po vsem svetu. Višje položnice so hud udarec za gospodinjske proračune, a veliko, gotovo še več glavobolov dragi energenti povzročajo energetsko zahtevnim proizvodnim podjetjem, kjer so ti že pred podražitvami predstavljali visok delež stroškov.

Cene energentov udarjajo potrošnike z vseh strani

Veriga se žal hitro sklene pri končnih uporabnikih, saj se višji proizvodni stroški v nekem trenutku neizogibno pojavijo tudi v obliki višjih cen izdelkov in storitev. Za ohranjanje konkurenčnosti je zato nujno, da se energetsko intenzivna podjetja s svojim znanjem in ustvarjalnostjo čim bolje prilagodijo tem novim obremenitvam in tako preprečijo ali vsaj zmanjšajo rast cen svojih izdelkov.

Podjetje Helios TBLUS je s tremi lokacijami v Sloveniji del mednarodne skupine Kansai Helios. | Foto: Ana Kovač Podjetje Helios TBLUS je s tremi lokacijami v Sloveniji del mednarodne skupine Kansai Helios. Foto: Ana Kovač

Proizvodna podjetja, med njimi tudi kemična industrija, so gotovo energetsko intenzivna in zato zelo na udaru ponorelih cen energentov. "Stroški električne energije so v primerjavi z lanskim letom višji za približno 80 odstotkov," je v pogovoru za Siol.net povedal direktor družbe Helios TBLUS dr. Peter Venturini.

Kakšen vpliv imajo visoke cene energentov na poslovanje?

Lansko in letošnje leto sta ob splošnem dvigu cen surovin ter dvigu večine drugih stroškov zelo težki. Kupci težko sprejemajo dodatna višanja prodajnih cen, zato višji stroški energentov neposredno zmanjšujejo dobiček podjetja.

"Stroški električne energije so v primerjavi z lanskim letom višji za približno 80 odstotkov." | Foto: Ana Kovač "Stroški električne energije so v primerjavi z lanskim letom višji za približno 80 odstotkov." Foto: Ana Kovač

Kako se lahko ubranite pred tem?

Stroškov za energijo zaradi visokih cen nam ne bo uspelo zmanjšati, lahko pa govorimo o ukrepih za zmanjšanje porabe energije. Glede na zmanjšanje naročil v določenih proizvodnih obratih spreminjamo delovni koledar in z delnimi zaustavitvami zmanjšujemo porabo energije na enoto proizvodnje. V proizvodnih obratih smo uvedli sistem EMS (Environmental Managing System, skupek postopkov za manjšanje vplivov na okolje, op. avt.), ki nam omogoča nadzor nad porabo vseh energentov do ravni osnovnih porabnikov in s tem možnost izvajanja ukrepov varčevanja. Z dodatnimi investicijami povečujemo delež uporabe energije, pridobljene iz lastnih sončnih elektrarn in iz obnovljivih virov. 

Kako bodo državne subvencije pomagale pri premagovanju teh težav? Ali je to dovolj, je to prava pot?

V našem podjetju smo seveda veseli možnosti državne pomoči ob teh gospodarsko zaostrenih razmerah. Subvencije so korak v pravo smer, a vendar korak kratkoročne narave, zato si želimo, da država gospodarstvu dolgoročno pomaga na način, da mu omogoči učinkovitejše poslovanje, pripravi učinkovite ukrepe in pogoje za uspešen zeleni prehod in poenostavi administrative postopke.

"Če želimo biti konkurenčni na zahodnoevropskih trgih, moramo tudi pri nas doma imeti primerljive pogoje, kot jih imajo tam." | Foto: Ana Kovač "Če želimo biti konkurenčni na zahodnoevropskih trgih, moramo tudi pri nas doma imeti primerljive pogoje, kot jih imajo tam." Foto: Ana Kovač

Kaj bi to konkretno pomenilo na področju energentov?

Država bi morala vzpostaviti mehanizem, ki ne bo vezan na vsakokratno finančno pomoč države ob morebitnem dvigu cen na trgu. Prej ko bo država okrepila samooskrbo z električno energijo in prej ko bodo podjetja vlagala v energetsko preobrazbo svojih objektov ter poslovanja, prej bomo lahko poslovanje vrnili na raven pred trenutno krizo. Vsekakor pozdravljamo vse napore vlade, da pomaga gospodarstvu, predvsem pa spodbujamo dialog med odločevalci in podjetji. Glede na to, da delujemo v mednarodnem okolju, si želimo in pozdravljamo ukrepe, usklajene tudi na ravni Evropske unije.

Vojna v Ukrajini in njene posledice so gotovo vplivale na vaše poslovanje.

Seveda. Ukrajinski in ruski trg, ki sta nam pred začetkom vojne prispevala deset odstotkov, sta praktično zaprta za naše poslovanje, to pa je povzročilo dvig cen energentov in goriv.

"Z dodatnimi investicijami povečujemo delež uporabe energije, pridobljene iz lastnih sončnih elektrarn in obnovljivih virov." | Foto: Ana Kovač "Z dodatnimi investicijami povečujemo delež uporabe energije, pridobljene iz lastnih sončnih elektrarn in obnovljivih virov." Foto: Ana Kovač

Kako ste se odzvali na to?

Zavezani smo k trajnosti in energetski učinkovitosti skladno z našo strategijo razvoja, zato smo že pred temi dogodki začeli naložbe za večjo energetsko učinkovitost in trajnost. Na dveh lokacijah smo že postavili lastni sončni elektrarni, zadnjo letos marca. Nameščeni sončni kolektorji spadajo med najsodobnejše in najmočnejše ter letno v povprečju ustvarijo 350 megawattnih ur električne energije – sicer majhen delež, a vendarle velik korak. Za leto 2023 že načrtujemo postavitev dodatnih sončnih elektrarn, toplotne črpalke za učinkovitejše hlajenje in ogrevanje prostorov ter celo lastne hidroelektrarne. 

Kemijska podjetja pogosto veljajo za velike onesnaževalce – kako odgovarjate na te očitke?

Zavedamo se vpliva kemijske industrije na okolje in družbo, a se obenem zavedamo tudi njenega pomena. Glede na izzive sodobnega časa je segmentov, kjer kemija igra ključno vlogo, res veliko. V sektorju slovenske kemijske industrije je namreč zaposlenih 30 tisoč ljudi, ki k dodani vrednosti naše države prispevajo okoli 25 odstotkov. Slovenska kemijska industrija ustvarja dodano vrednost našim proizvodom in državi kot celoti. S tem zavedanjem v našem podjetju stalno vlagamo v razvoj.

"V sektorju slovenske kemijske industrije je zaposlenih 30 tisoč ljudi, ki k dodani vrednosti naše države prispevajo okoli 25 odstotkov." | Foto: Ana Kovač "V sektorju slovenske kemijske industrije je zaposlenih 30 tisoč ljudi, ki k dodani vrednosti naše države prispevajo okoli 25 odstotkov." Foto: Ana Kovač

Kemijska industrija in skrb za okolje?

V podjetju se zavedamo pomembnosti čistega in zdravega okolja, razumemo tudi, da je ta vidik potrošniku vedno pomembnejši pri izbiri proizvodov na trgu. Stremimo k inovacijam na področju razvoja barv, premazov in smol, ki so čim bolj trajnostni in tako do človeka kot do okolja prijazni. Pri razvoju tako upoštevamo evropske standarde in zakonodajo ter sledimo globalnim smernicam, ki zahtevajo uvedbo čistejših in do okolja prijaznejših tehnologij.

Kakšen primer?

Končni izdelki, za katere v podjetju porabljamo manj energije kot prej: npr. razvoj nove smole, ki je osnova za premaze v kovinski in lesni industriji in je narejena na vodni osnovi ter z visokim deležem – od 70 do 80 odstotkov – obnovljivih virov.

"Prizadevamo si za inovacije na področju razvoja barv, premazov in smol, ki so čim bolj trajnostni in prijazni tako do človeka kot do okolja." | Foto: Ana Kovač "Prizadevamo si za inovacije na področju razvoja barv, premazov in smol, ki so čim bolj trajnostni in prijazni tako do človeka kot do okolja." Foto: Ana Kovač

Kako pa ravnate z odpadki?

Redno izpopolnjujemo proizvodne procese, danes že do te mere, da lahko del stranskih proizvodov, ki so bili prej odpadek, ponovno vključimo v proizvodnjo kot sekundarno surovino. Tudi do 85 odstotkov surovin določenih izdelkov je lokalnega izvora, kar vpliva na zmanjšan transport in z njim povezane izpuste. Poleg tega kemijske procese izvajamo pri nižjih temperaturah, da porabimo manj energije; zelo pomembni so tudi recikliranje materialov in njihova ponovna uporaba ter seveda uporaba obnovljivih virov, torej da materiali niso iz fosilnih goriv ali virov, ki so omejeni.

Kako pomembni so za vaše podjetje lasten razvoj in lastne raziskave?

Raziskave in razvoj so osnova našega delovanja. Brez stalnega vlaganja na ta področja ne moremo ostati konkurenčni. Pri nas v Sloveniji za celotno skupino Kansai Helios deluje eden največjih in najsodobnejših razvojnih centrov na področju razvoja barv in premazov v Evropi. Pri razvoju stalno sodelujemo s strokovnjaki iz raziskovalnih inštitutov in neposredno z akademsko skupnostjo, kar nam omogoča konkurenčno prednost in razvoj inovativnih ter trajnostnih izdelkov, ki so na trgu zanimivi in se zato uspešno prodajajo.

"Brez stalnega vlaganja v raziskave in razvoj ne moremo ostati konkurenčni." | Foto: Ana Kovač "Brez stalnega vlaganja v raziskave in razvoj ne moremo ostati konkurenčni." Foto: Ana Kovač

Kaj so vaši največji dosežki na tem področju?

Sem štejemo nagrade in priznanja, ki jih prejemamo za svoje izdelke. Nazadnje smo za razvoj nove smole, ki je osnova za premaze v kovinski in lesni industriji, prejeli zlato priznanje gospodarske zbornice ljubljanske regije ter srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije na nacionalni ravni. Z vidika optimizacije izdelkov nam je pri izravnalni masi na vodni osnovi Spektra Level Medium Light uspelo za tretjino zmanjšati njeno težo, a ohraniti enake lastnosti, kar ugodno vpliva na rokovanje s tem izdelkom in na izpuste med transportom, ki so vezani na težo tovora. Ta inovacija je prejela tudi letošnjo okoljsko nagrado Eko sklada.

Kaj pa pri procesih?

Letos smo nadgradili procese v laboratoriju za analize, in sicer z opremo za mikrobiološke raziskave ter z investicijo v vrstični elektronski mikroskop. Omenjeni metodi nam omogočata pomembno podporo pri razvoju izdelkov nove generacije, s poudarkom na vodni osnovi.

"Nazadnje smo za razvoj nove smole, ki je osnova za premaze v kovinski in lesni industriji, prejeli zlato priznanje gospodarske zbornice ljubljanske regije ter srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije na nacionalni ravni." | Foto: Ana Kovač "Nazadnje smo za razvoj nove smole, ki je osnova za premaze v kovinski in lesni industriji, prejeli zlato priznanje gospodarske zbornice ljubljanske regije ter srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije na nacionalni ravni." Foto: Ana Kovač

Kaj za vas pomeni zelena preobrazba?

Zelena preobrazba je za naše podjetje izrednega pomena in jo jemljemo zelo resno. Družba prihodnosti je trajnostna družba. Zelena preobrazba za nas pomeni pomemben in nujen proces za boljšo prihodnost.

Kako jo dosegate?

Z optimizacijo proizvodih procesov, posodobitvijo naprav, stalnim razvojem in vlaganjem v energetske posodobitve objektov in procesov. Vezano na to želimo v največji mogoči meri zmanjšati odpadke, kar nam z razvojem v določeni meri že uspeva, saj nekatere odpadke ponovno uporabljamo kot sekundarno surovino pri proizvodnji. Formulacije barv in premazov se spreminjajo in sestavine, ki so škodljive okolju, v vseh proizvodih zamenjujemo s tistimi, ki so do ljudi in okolja prijazne. Eden od naših pomembnejših ciljev je tudi zmanjšati količino vseh vrst virov, ki so potrebni za proizvodnjo in uporabo premazov.

"Formulacije barv in premazov se spreminjajo in sestavine, ki so škodljive okolju, v vseh proizvodih zamenjujemo s tistimi, ki so prijazne do ljudi in okolja." | Foto: Ana Kovač "Formulacije barv in premazov se spreminjajo in sestavine, ki so škodljive okolju, v vseh proizvodih zamenjujemo s tistimi, ki so prijazne do ljudi in okolja." Foto: Ana Kovač

Kako zahtevna je ekološka regulativa?

Že pri razvoju novih izdelkov v naši skupini vedno upoštevamo najstrožje ekološke standarde. Naši vrhunsko opremljeni laboratoriji, visoki standardi na proizvodnih lokacijah in obsežne naložbe v zdravje, varnost in okolje predstavljajo vzvod za trajnostni napredek in omenjeno zeleno preobrazbo. Skupina ima sprejet dokument okoljske politike, ki ga tudi nenehno posodabljamo in prilagajamo okoljskim razmeram.

Ali ste lahko bolj zeleni tudi zunaj svojih proizvodnih prostorov?

Velik poudarek namenjamo intermodalnim transportom: kombinaciji železniškega in cestnega prevoza namesto običajnega cestnega. Zanj se odločamo, kjer je le mogoče, predvsem pri surovinah, v manjši meri pa tudi pri izdelkih. Da bi se izognili čakanju v prometnih konicah s ciljem zmanjšanja onesnaževanja okolja, stalno prilagajamo tudi urnike prevozov.

"Naši vrhunsko opremljeni laboratoriji, visoki standardi na proizvodnih lokacijah ter obsežne naložbe v zdravje, varnost in okolje so vzvod za trajnostni napredek in zeleno preobrazbo." | Foto: Ana Kovač "Naši vrhunsko opremljeni laboratoriji, visoki standardi na proizvodnih lokacijah ter obsežne naložbe v zdravje, varnost in okolje so vzvod za trajnostni napredek in zeleno preobrazbo." Foto: Ana Kovač

Kako digitalizacija pomaga pri doseganju zelene preobrazbe in drugih vaših ciljev?

Digitalizacija je osnova sodobne družbe in temu sledimo tudi mi. Uvajamo avtomatizirane procese, ki pripomorejo k trajnostni preobrazbi. Z uvedbo nove avtomatizirane linije za proizvodnjo smol bomo v proizvodnjo lahko uvedli tudi nove materiale z znižanim ogljičnim odtisom, deloma pa tudi iz surovin iz obnovljivih virov. Avtomatizacija linije in z njo optimalno vodenje procesov bodo zmanjšali količino nastalih odpadkov ter posledično potrebe po njihovem odstranjevanju. Vlagamo tudi v robotizacijo polnilnih linij, digitalizirali smo vse poslovne procese, kjer zagotavljamo ustrezno kibernetsko varnost. Vzpostavili smo tudi t. i. prediktivno vzdrževanje. To nam s pomočjo senzorjev omogoča redno merjenje opreme skozi čas, ko deluje, zbrane podatke pa lahko nato uporabimo za določanje trendov, napovedovanje okvar in izračun preostale življenjske dobe naše opreme.

Kako pa zunaj proizvodnje?

Poteka vpeljava brezpapirnega poslovanja in digitalne identitete skozi vse dokumentacijske tokove v vseh procesih. Zavedamo se, da je digitalizacija in modernizacija podjetja stalen proces, zato bomo še naprej vlagali v to.

"Lasten razvoj in raziskave so odločilnega pomena pri spopadanju z energetsko draginjo in drugimi izzivi poslovanja v današnjem času." | Foto: Ana Kovač "Lasten razvoj in raziskave so odločilnega pomena pri spopadanju z energetsko draginjo in drugimi izzivi poslovanja v današnjem času." Foto: Ana Kovač

Ste del velike mednarodne skupine – ali to prinaša prednosti?

Podjetje Helios TBLUS je s tremi lokacijami v Sloveniji del mednarodne skupine Kansai Helios in to nam omogoča lažji dostop do tujih trgov. Sistem uveljavljenih prodajnih poti, dobavnih verig, kupcev in nenazadnje tudi referenc je v naši skupini bogat in nam omogoča razvoj tudi v Sloveniji. Pristop do novih kupcev je enostavnejši, ker nas v tujini že prepoznajo kot zaupanja vrednega partnerja.

Ali se vaš glas v tej veliki skupini sliši?

Skladno s strategijo inovativnega razvoja imamo prednost, da si lahko s tujim lastnikom stalno izmenjujemo znanja in izkušnje, to pa – skupaj z odličnim znanjem, ki ga imamo v Sloveniji – omogoča hitrejši razvoj izdelkov. Ker lastnik prihaja iz iste panoge, dobro razume pomen razvoja in dodane vrednosti, ki se ustvarja v lokalnem okolju, zato skupaj vlagamo v zaposlene, razvoj in rast podjetja ter investiramo v posodobitve z najmodernejšo tehnologijo. Res je, da smo del velike skupine, a smo slovensko podjetje in kot eden največjih regijskih zaposlovalcev zaposlujemo kar 862 ljudi, razvijamo inovativne proizvode ter soustvarjamo dodano vrednost Slovenije v svetu. Kemijska industrija je trenutno med vodilnimi storitvenimi industrijami v Sloveniji in ponosni smo, da so inovacije v našem podjetju plod slovenskega znanja.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin