SiolNET. Novice Slovenija
10

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Objavljamo najvišje plače v vzgoji in izobraževanju

10

termometer

V vzgoji in izobraževanju je za sredo napovedana stavka, ki jo organizira Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. V sindikatu zahtevajo predvsem sklenitev sporazuma o plačilu dodatnega dela in ovrednotenju izpostavljenosti tveganjem zaposlenih za čas obvladovanja epidemije covid-19 ter zvišanje plač vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. 

Na Siol.net smo medtem z ministrstva za javno upravo pridobili podatke o 50 najvišjih bruto plačah po posameznih podskupinah v vzgoji in izobraževanju, izplačanih za mesec december. Plače si lahko ogledate v spodnjih tabelah. 

Objavljamo popravek, ki ga je Martina Marušič Kos z Univerze na Primorskem naslovila na ministrstvo za javno upravo. V uredništvu odgovarjamo, da bomo popravke zneskov objavili, ko jih bo uradno objavilo oziroma korigiralo ministrstvo. Sami jih, ker nimamo dostopa do izvirnih baz podatkov o plačah in torej ne vemo, kakšni podatki so pravilni, ne moremo arbitrirarno določati. 

Na vašem portalu je objavljen članek Objavljamo najvišje plače v vzgoji in izobraževanju (8. 3. 2022, 9.52): https://siol.net/novice/slovenija/objavljamo-najvisje-place-v-vzgoji-in-izobrazevanju-574514. V njem so navedeni podatki, pridobljeni s Portala. Kot je razvidno iz spodnjega sporočila, je prišlo pri vnosu popravkov za meseca november in december do napake, ki je bila ugotovljena popravljena 21. 2. 2022, kljub temu so na portalu napačni podatki, ker je seštelo oba zneska. Pravilni podatki za Univerzo na Primorskem so tako v vseh postavkah zneski, ki morajo biti razpolovljeni.

Ura moči Novice Ura moči: Kučan je v enem stavku povedal dve neumnosti #video

Ukrajina Novice Zelenski pripravljen na dialog, ne pa na kapitulacijo #vŽivo

Marko Potrč, Stanko Pušenjak Digisvet Marko Potrč obsoja vse razen Putina, Pušenjak: Vojna je dimna zavesa

Boris Štih, ravnatelj na velenjski Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski, nam je poslal naslednji odziv na članek:
"Po natančnejši analizi izplačanih plač za december 2021 lahko samo ponovim, da v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski nihče od zaposlenih za december 2021 ni prejel bruto plače (vključno z vsemi dodatki za december 2021) v višini plač v članku. Še več, plače vseh zaposlenih (tudi najvišje, ki je znašala 3.405,73 EUR bruto) so bistveno nižje od plač na seznamu 50 najvišjih bruto plač v osnovnih in srednjih šolah.

Predvidevam, da objavljena zneska poleg bruto plače za december 2021 ter vseh dodatkov za december 2021 vključujeta tudi izplačilo redne delovne uspešnosti za obdobje od julija 2021 do decembra 2021, ki je bilo izvedeno februarja 2022 in torej nikakor ne sodi k bruto plači za december 2021.

Naj ob tem poudarim, da znaša povprečna mesečna višina redne delovne uspešnosti dva odstotka bruto osnovne plače. A tudi če k bruto plači prištejemo izplačano redno delovno uspešnost (julij-december 2021), nobena plača v našem zavodu ne doseže zneskov navedenih v članku.

Zaradi velike razlike med objavljenimi podatki in bruto plačami izplačani v našem zavodu je verjetno, da objavljena zneska vključujeta tudi bruto plači, ki sta ju zaposlena prejela pri drugem delodajalcu, saj imajo nekateri naši sodelavci v skladu s 147. členom Zakona o delovnih razmerjih sklenjeno pogodbo s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem. Delo po tej pogodbi, ki je opravljeno pri drugem delodajalcu, se seveda tam tudi izplača in se torej ne izplača v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje.

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje torej za december 2021 ni nikomur od zaposlenih izplačala bruto plače (z vključenimi vsemi dodatki) v zneskih, ki so navedeni na seznamu v članku. Vsi izplačani zneski so bistveno nižji, zato vas pozivam, da navedena zapisa nemudoma odstranite iz seznama 50 najvišjih bruto plač v osnovnih in srednjih šolah."

Mojca Tomažin, direktorica Strokovno izobraževalnega centra Brežice, nam je poslala demanti, ki ga objavljamo v celoti:

"Na vašem portalu ste dne 8. marca 2022 objavili prispevek o najvišjih izplačanih plačah v vzgoji in izobraževanju, v katerem ste objavili tudi podatek za Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice, v kateri naj bi učitelj/učitelj praktičnega pouka prejel bruto plačo 4.590 EUR (URL: https://siol.net/novice/slovenija/objavljamo-najvisje-place-v-vzgoji-in-izobrazevanju-574514). Vir podatka ni naveden, pred objavo pa očitno  ni bil preverjen.

Namreč navedeni podatek za našo šolo ne drži in zahtevamo preklic objave ter opravičilo, saj ja zavajajoč in škoduje ugledu naše šole.Naš javni zavod se že leto dni imenuje Strokovno izobraževalni center Brežice in ne več Ekonomska in trgovska šola Brežice - podatek je javno objavljen (Sklep Vlade Republike Slovenije številka 01403-1/2021/11 z dne 9. marca 2021).Noben učitelj v našem zavodu  SIC Brežice ni v mesecu, na katerega  se nanaša vaša objava,  prejel bruto plače 4.590,00 EUR – v navedenem mesecu ni nobena bruto plača v našem zavodu presegala 3.650,00 EUR. Ta podatek temelji na podatkih računovodstva SIC Brežice (obračun zaposlenih po stroškovnih mestih 11/2/2021).V kolikor razpolagate z verodostojnim podatkom o nasprotnem, pa vas prosim, da me z njim takoj seznanite."

Prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, nam je poslala naslednji demanti:

"V članku »Objavljamo najvišje plače v vzgoji in izobraževanju«, objavljenem na https://siol.net/novice/slovenija/objavljamo-najvisje-place-v-vzgoji-in-izobrazevanju-574514, so na 24., 45. in 50. mestu visokošolski učitelji oziroma učiteljice, zaposleni na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Objavljeni zneski ne prikazujejo dejanske bruto plače naših visokošolskih učiteljev oziroma učiteljic, saj je bil v mesecu decembru 2021, za katerega plače so v članku objavljene, pri vseh navedenih obračunan poračun plače za oktober in november preteklega leta, ki je pri dveh posledica napake pri vnosu plačnega razreda (v oktobru in novembru je bila pri obeh obračunana plača za 53 plačni razred, morala pa bi biti za 57 plačni razred), v enem primeru pa gre za poračun napačno obračunanega odstotka dopolnilnega dela (namesto 17,5 % je bilo v oktobru in novembru obračunanih 7,5 %). Filozofska fakulteta UL je kot ena prvih članic ljubljanske univerze namreč prešla na nov poslovno-informacijski sistem, zaradi katerega občasno prihaja do napak, ki pa jih dosledno saniramo, če jih ne zaznamo že pred obračunom plač, saj to pri nekaj več kot 700 zaposlenih ni vselej mogoče."

Ilinka Kucler, ravnateljica OŠ Polhov Gradec, nam je poslala naslednji demanti:

"Dne 8.3.2022 ste objavili novico 50 najvišjih plač v VIZ. Na 12. mestu je objavljena bruto plača moje pomočnice za vrtec 3.799,00 €.

Podatek NI točen in s tem močno zavajate javnost. Delavka je prejela pri plači za mesec januar tudi redno delovno uspešnost za obdobje od 1.7. do 31.12.2022, ki ji pripada v skladu z zakonodajo za nadpovprečne delovne rezultate dela. Večina šol in vrtcev prav tako izplačuje RDU v tem obdobju, nekatere celo za obdobje enega leta."

Darja Petan iz sindikata SVIZ Vrtec Mavrica Brežice, je v odzivu zapisala: 

Na vašem portalu ste dne 8. 3. 2022 objavili prispevek o najvišjih izplačanih plačah v vzgoji in izobraževanju, v katerem ste objavili tudi  podatka o dveh plačah v Vrtcu Mavrica Brežice. Pozivamo vas, da objavite še našo obrazložitev, katero ste bili dolžni vi opraviti oziroma jo navesti ob tako občutljivih in zavajajočih informacijah. Z objavo delno preverjenih podatkov, vzetih iz konteksta, ste ravnali popolnoma nekorektno, saj je tak način podajanja delne resnice za javnost pravzaprav zavajajoč.

Navedena plača vzgojiteljice v razvojnem oddelku (3.428,10 eur bruto) v našem vrtcu je plača, ki jo ima vzgojiteljica pred upokojitvijo, s 36 leti delovne dobe, z najvišjim možnim doseženim nazivom (svetnik), dodatkom za izvajanje prilagojenega programa in za drugo neposredno delo v vrtcu – za delo z osebami s težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju (po 4. alinei, 8. točke, 39. člena KPJS) in zahtevano VII/2 stopnjo izobrazbe. V omenjeno plačo je bila vključena tudi redna delovna uspešnost, ki posamezniku ni izplačana vsak mesec, njena višina pa je odvisna od števila nagrajenih uslužbencev v tistem mesecu. Začetnik, brez delovne dobe, na istem delovnem mestu, brez naziva, z dodatkom po 39. členu KPJS, pa ima plačo 1.752,84 eur bruto.

Plača vzgojitelja, ki ste jo navedli kot primer, je prav tako vzeta iz konteksta, zato vas pozivamo, da v bodoče preverite informacije, ki jih imate namen objaviti. Omenjeni vzgojitelj ima 10 let delovne dobe, s 1. 7. 2021 je napredoval v naziv svetovalec, za katerega odločbo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport je prejel v mesecu novembru 2021. Posledično mu je bilo pri plači, ki ste jo navedli kot najvišje izplačano, narejen poračun za čas od julija do novembra 2021, kar je zneslo za 5 mesecev 1.192,35 eur bruto. Prav tako je vanjo vključen dodatek za delo v posebnih pogojih dela, in sicer za delo pred 6. uro zjutraj, ki v skladu s 1. odstavkom 150. člena ZDR-1, sodi v nočno delo. Zaradi opisanih razlogov je njegova plača za december znašala 3.318 eur bruto, njegova realna plača po pridobitvi omenjenega naziva, pa znaša 2.152,49 eur bruto, vključno z dodatkom za delovno dobo, dodatkom za delovno uspešnost in prej omenjenim dodatkom za nočno delo. Vzgojitelj začetnik, na istem delovnem mestu, brez delovne dobe in brez naziva ima samo 1.485,46 eur bruto.

To so dejstva, ki bi morala biti obvezen sestavni del vaših navedb o najvišje izplačanih plačah v vzgoji in izobraževanju.

Namen te stavke je med drugim tudi zvišanje plač v spodnji tretjini plačne lestvice v skladu z Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/21). Trenutna izhodišča plačnih razredov, s katerimi se ne strinjamo, vam predstavljamo v nadaljevanju. Kuharji, kuharski pomočniki, perice, hišniki, čistilci, spremljevalci gibalno oviranih učencev in dijakov, knjigovodje, vzdrževalci učne tehnologije V. in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev s svojim začetnim plačnim razredom ne dosegajo niti višine minimalne plače.

Šifra DM

Delovno mesto

Stopnja izobrazbe

Začetni PR

Bruto plača

(eur)

Končni PR

Bruto plača

(eur)

J015013

Knjigovodja V

V

20

927,82

30

1.373,40

J034020

Hišnik

IV

17

824,84

27

1.220,94

J032013

Perica II

II

12

677,95

22

1.003,54

J032001

Čistilec II

II

11

651,88

21

964,94

J035064

Spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov

V

20

927,82

30

1.373,40

J034030

Kuhar

IV

17

824,84

27

1.220,94

J035016

Glavni kuhar (vodja kuhinje)

V

21

964,94

31

1.428,34

J033008

Kuhinjski pomočnik III

III

14

733,27

24

1.085,43

J035066

Tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije

V

21

964,94

31

1.428,34

D035002

Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja

V

22

1.003,54

32

1.485,46

 

Pozivamo vas, da tudi zgoraj omenjeno tabelo objavite in s tem seznanite javnost z za nas najbolj perečo problematiko obstoječega sistema, s katerim se ne strinjamo.

Ključnega pomena je, da podatke o vseh plačah, ki jih objavite, predstavljate korektno in celostno, ne pa zavajajoče kot v vašem prispevku.

 
Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin