SiolNET. Novice Slovenija
Vsebino omogoča Agencija za varnost prometa
  • Messenger
  • Messenger
#VarnoVŠolo

Agencija poziva k največji stopnji pazljivosti

šola Kranj promet cesta
Foto: Bojan Puhek
Vsebino omogoča Agencija za varnost prometa

Na šolske poti se ponovno vračajo otroci. Poskrbimo za njihovo varnost.

Agencija za varnost prometa ob začetku šolskega leta 2020/2021 vse udeležence v prometu poziva k največji stopnji pazljivosti pod skupnim imenovalcem Varno v šolo.

Med šolarji kar 21.366 prvošolcev

Na prvi šolski dan, v torek, 1. septembra 2020, bo Agencija za varnost prometa v jutranji prometni konici na nekaterih večjih križiščih v Ljubljani, Celju, Kranju, Mariboru, Novem mestu in Kopru izvajala terensko akcijo, s katero želi povečati stopnjo zavedanja voznikov in preostalih udeležencev v prometu, da se na naše ceste znova vračajo številni šolarji, med njimi tudi 21.366 prvošolcev, ki spadajo med najranljivejše skupine udeležencev v prometu.

Začetek šole – več otrok na cesti

Kar 51 promotorjev prometne varnosti bo med 7. in 11. uro na 20 lokacijah v navedenih mestih opozarjalo voznike na začetek šole, na pomen pripetosti z varnostnim pasom in na pomen neuporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Sporočilo, ki ga želijo posredovati voznikom, je, da začetek šole pomeni več otrok na cesti, zato je nujna še večja pazljivost in pozornost.

Otrokovo ravnanje usmerja radovednost

Otroci, še posebej najmlajši, so v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce.

Po 15 letih pripetih kar 40 odstotkov otrok več

Agencija za varnost prometa želi voznike pozvati, naj med vožnjo poskrbijo za pripetost vseh potnikov v vozilu in naj ne uporabljajo mobilnega telefona. Letošnja akcija Agencije za varnost prometa je neposredna in konkretna, sledi pa jasnemu cilju: voznike želi aktivno ozaveščati o prvem šolskem dnevu in vračanju otrok v promet, predvsem pa nemudoma vplivati na vedenje voznikov ter s takojšnjim ukrepanjem prispevati k varnosti vseh udeležencev v prometu, še posebej najmlajših. Agencija je letošnjo akcijo ob začetku šole prilagodila epidemiološki situaciji ter priporočilom in navodilom NIJZ.

V Sloveniji smo z izvajanjem projekta Pasavček izjemno povečali pripetost otrok med vožnjo, saj je v povprečju med vožnjo pripetih 40 odstotkov več otrok kot v letu 2005. Delež pripetosti se je tako iz 54 odstotkov v letu 2005 zvišal na kar 94 odstotkov v letu 2018.

Zmanjšano tveganje za tragične posledice

vožnja promet varnostni pas

Projekt spodbuja k varnemu prevozu otrok, dosledni uporabi varnostnih pasov tudi na najkrajših poteh ter ozavešča o pravilni uporabi otroških varnostnih sedežev. Varnostni pas in zračna blazina pri trku upočasnita in preprečita gibanje telesa proti trdim delom v vozilu ter tako prevzameta velik del sile, ki se sprosti ob trku. Posledice za potnike so blažje, kot bi bile brez uporabe teh varnostnih pripomočkov.

Dosledna uporaba varnostnega pasu zato zmanjša tveganje za smrtno žrtev kar za polovico, skoraj za toliko se zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih.

Agencija obenem opozarja, da je bila v prvih sedmih mesecih letošnjega leta stopnja uporabe varnostnega pasu pri umrlih voznikih osebnih avtomobilov 64 odstotkov (v letu 2019 je znašala 68 odstotkov). Od skupno 22 umrlih voznikov osebnih avtomobilov jih je 14 uporabljalo varnostni pas. Pri dveh umrlih potnikih v osebnih vozilih je stopnja uporabe 50 odstotkov, saj ena umrla oseba ni uporabljala varnostnega pasu. Oba umrla voznika tovornega vozila nista uporabljala varnostnega pasu, prav tako je bil brez ustrezne zaščite umrli voznik traktorja.

Zdaj voziš. Ne telefoniraj.

Reakcijski čas voznika se zaradi uporabe mobilnega telefona poslabša za kar 50 odstotkov v primerjavi z vožnjo v normalnih pogojih.

Voznik počasneje zaznava in se odziva na prometno signalizacijo, ima daljši zavorni čas, zmanjšano zaznava okolico in promet ter ima večje tveganje pri odločitvah, kot so ustrezna varnostna razdalja ali prilagoditve razmeram na cesti. Mobilni telefoni so zaradi pogoste uporabe vse večji motilci pozornosti za varno udeležbo v prometu. In to ne velja le za voznike vozil, temveč tudi za pešce in kolesarje. Če voznik med vožnjo telefonira, je to tako, kot bi imel v krvi 0,8 promila alkohola, med pisanjem sporočila SMS pa kar štirikrat več časa kot sicer ne gleda na vozišče.

Starši, zgled je pomemben #VarnoVŠolo:

Pet korakov za večjo varnost otrok v prometu

šola promet

Agencija za varnost prometa želi tudi letos spomniti na pet korakov za večjo varnost šolarjev, ki so namenjeni otrokom in odraslim.

ZA OTROKE

POJDIMO ZNOVA VARNO V ŠOLO – 5 korakov za večjo varnost otrok v prometu

ZA ODRASLE

NAJ GREDO ZNOVA VARNO V ŠOLO – 5 korakov

za večjo varnost otrok v prometu

V šolo hodimo po varnih šolskih poteh.

Otroci so znova na poti v šolo, bodimo pozorni nanje!

Kot pešci hodimo po pločniku, cesto prečkamo na zebri.

Otrokom dajmo vedno prednost na prehodu!

Z rutko in kresničko smo bolje vidni.

Telefon ne spada za volan, spremljajmo promet!

Na kolesu vedno nosimo čelado.

Mlajše otroke spremljajmo na poti v šolo!

Med vožnjo smo vedno pripeti.

Otroke med vožnjo vedno varno namestimo v otroški sedež in pripnimo!

Učenje, obnova in nadgradnja prometnih znanj

Agencija za varnost prometa svetuje učenje prometnih znanj iz poučne knjižice Prvi koraki v svetu prometa, v kateri bodo starši in skrbniki lahko skupaj s prvošolci preverili neprecenljive napotke glede varne poti v šolo. Učno gradivo Učenec pešec pa je namenjeno učiteljem in učencem prvega triletja. Vsebine so namenjene spodbujanju varne mobilnosti otrok, usvajanju prometnih pravil in pojmov s področja prometa, razumevanju pomena vidnosti v prometu, razumevanju različnih prometnih situacij v različnih vremenskih razmerah in poznavanju varnejših poti v šolo. Osrednja tema se nanaša na pešce, saj so otroci prvega triletja najpogosteje udeleženi v prometu kot pešci ali kot sopotniki v vozilu.

Kot vsako leto je Agencija za varnost prometa tudi letos zagotovila preventivna gradiva, plakate Poskrbimo za varnost otrok in Šolska pot, knjižice za starše prvošolcev Prvi koraki v svetu prometa s podrobnejšimi informacijami, kako otroka poučiti o varnem ravnanju na šolski poti. V preventivno akcijo se je že do zdaj vključilo 182 občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV).

Za pregled varnih šolskih poti je strokovni javnosti namenjena knjižica Smernice za pripravo šolskih poti. Prav tako pa si lahko otroci in starši na spletni Platformi Načrtov šolskih poti ogledajo načrt in pregledajo vsebine za njihovo šolo. Na spletni platformi je naloženih že 296 načrtov šolskih poti ter 124 digitaliziranih načrtov.

Bodite odgovorni in pozorni, ne le na prvi šolski dan, temveč prav vse dni v letu!

Osnovna šola Foto: STA

Agencija za varnost prometa znova opozarja, da sami lahko največ storimo za varnost otrok. Voznike pozivajo k previdni in strpni vožnji, starše in skrbnike pa želijo spomniti, da so s svojim obnašanjem v prometu otroku vzor. Staršem in skrbnikom Agencija svetuje, naj poskrbijo, da bodo otroci dobro vidni, s svojim odgovornim ravnanjem v prometu naj bodo zgled, saj so dobre prometne izkušnje dragocena popotnica za varno udeležbo v prometu. Še pred začetkom šole naj skupaj obnovijo prometna pravila na poti do šole, prvošolčke v svet prometa uvajajmo še posebej skrbno. Agencija opozarja tudi na nujnost nošenja rumenih rutic za otroke prvih in drugih razredov osnovne šole. Da bodo otroci še bolj vidni in tako varnejši, je priporočljiva uporaba svetlejših oblačil in odsevnih teles. Agencija starše in skrbnike opozarja tudi na nujnost pravilnega in doslednega pripenjanja otrok v otroške varnostne sedeže, bodisi v motornih vozilih bodisi na kolesu, ter na obvezno uporabo varnostne zaščitne čelade, ki jo morajo nositi otroci na kolesu, poganjalcu, skiroju ali rolkah.

Vozniki, poskrbite za tehnično brezhibnost vozil in upoštevajte predpise

Da bodo šli otroci #VarnoVŠolo, Agencija za varnost prometa voznike poziva, naj zagotovijo tehnično brezhibnost delovanja motornega vozila. Dosledno naj spoštujejo cestnoprometne predpise, omejitve hitrosti, ustrezno varnostno razdaljo in razmere na cesti. Prav tako naj poskrbijo za pripenjanje vseh potnikov v vozilu z varnostnim pasom, med vožnjo naj ne uporabljajo mobilnega telefona, vozijo naj zbrano, pozorno, strpno in odgovorno do vseh udeležencev v prometu. Še posebna opozorila so namenjena visokim tveganjem glede vožnje pod vplivom alkohola in drugih prepovedanih substanc, zato je nujno, da za volan sedemo trezni in zbrani ter vselej pozorni na najmlajše udeležence v prometu.

NATANČEN SEZNAM LOKACIJ IZVAJANJA TERENSKE AKCIJE PO MESTIH

Ljubljana:

– križišče med Tivolsko in Gosposvetsko,

– križišče med Tivolsko in Slovensko,

– križišče pri Situli,

– križišče pri mestnem stadionu Bežigrad,

– križišče pri Slovenija avto,

– križišče med Dolenjsko cesto in Roško cesto.

Celje:

– križišče pri Planet Tuš Celje,

– križišče med Mariborsko cesto in Cesto v Trnovlje,

– križišče med Mariborsko cesto in Kidričevo ulico,

– križišče med Mariborsko in Kidričevo ulico.

Kranj:

– križišče pri Šolskem centru Kranj,

– križišče pri Qlandiji,

– križišče med Cesto Staneta Žagarja in Cesto Jaka Platiše.

Maribor:

– križišče pri Telekomu,

– križišče med Partizansko cesto in Prešernovo ulico,

– krožišče pri Kampusu,

– križišče pri Mercator center Tabor,

– križišče pri avtobusni postaji Maribor.

Novo mesto:

– križišče med Topliško cesto in Kandijsko cesto,

– križišče med Seidlovo, Šmarješko in Andrijaničevo cesto.

Koper:

– križišče pri VinaKoper.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin