TELEKOM SLOVENIJE

Ponedeljek,
12. 2. 2024,
7.00

Osveženo pred

5 dni, 16 ur

Vsebino omogoča Slopak d.o.o.

Natisni članek

odpadki Reciklirani park plastika Trajnost Slopak advertorial

Ponedeljek, 12. 2. 2024, 7.00

5 dni, 16 ur

SLOPAK – nosilec skupnega načrta za proizvode SUP

Razkrivamo, kako poslovna ekologija spreminja pravila igre v trajnostnem ravnanju s plastičnimi izdelki

Vsebino omogoča Slopak d.o.o.
Plastika | Foto Getty Images

Foto: Getty Images

Ob koncu leta 2022 je začela veljati uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, poznana kot SUP Uredba (Direktiva 2019/904). Proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo (proizvodi SUP) so zdaj poleg finančnih prispevkov za čiščenje in preprečevanje smetenja soočeni s strožjimi zahtevami po ozaveščanju končnih uporabnikov.

Uredba od proizvajalcev zahteva vpis v evidenco pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, vodenje evidence, sklenitev pogodbe z nosilcem skupnega načrta ter poročanje od 1. 1. 2023.

V ospredju tega trajnostnega  prizadevanja je družba Slopak, najstarejša družba za ravnanje z odpadno embalažo v Sloveniji, ki uspešno nosi odgovornost za skupni načrt ravnanja s proizvodi SUP. Slopak proizvajalcem izdelkov SUP omogoča izpolnjevanje vseh obveznosti razširjene proizvajalčeve odgovornosti in obenem vzpostavlja trajnostno partnerstvo v poslovanju.

Trajnostni poslovni model za boljši jutri

slopak | Foto: Slopak d.o.o. Foto: Slopak d.o.o.

Cilj SUP Uredbe je zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti na morsko okolje, ter spodbujanje krožnega gospodarstva in trajnostnih poslovnih modelov. S sklenitvijo pogodbe s Slopakom proizvajalci ne izpolnjujejo zgolj zakonskih obveznosti v okviru proizvajalčeve razširjene odgovornosti, temveč gradijo trajnostno naravnano podjetje in poslovni model.

Rastoča plastična flora

Vsakdanje življenje je danes neločljivo povezano s plastiko in njenimi odpadki. Globalna proizvodnja plastike se je v zadnjih desetletjih eksponentno povečala, kar predstavlja resen ekološki izziv. SUP Uredba zahteva ozaveščanje potrošnikov o alternativnih proizvodih ter vplivih smetenja proizvodov SUP. Nosilec skupnega načrta, Slopak, v imenu proizvajalcev prek različnih oglaševalskih kampanj ali drugih ustreznih pristopov aktivno ozavešča.

slopak | Foto: Slopak d.o.o. Foto: Slopak d.o.o.

Trajnostna ozaveščenost za trajnostno družbo

Za neprofitno družbo Slopak trajnost ni le cilj, temveč tudi poslanstvo. Prek različnih trajnostnih projektov in okoljskih dejavnosti aktivno ozaveščajo javnost o ločevanju odpadkov, ponovni uporabi in zmanjševanju smetenja, spodbujajo trajnosten način življenja ter krožno ekonomijo. Partnerstvo z njimi ne pomeni le izpolnjevanjs zakonskih obveznosti, temveč tudi aktivno soustvarjanje trajnostne družbe.

Odgovornost, trajnost in partnerstvo

slopak | Foto: Slopak d.o.o. Foto: Slopak d.o.o. Direktor Slopaka, dr. Boštjan Aver, poudarja, da se proizvajalci soočajo z novimi izzivi, saj postaja odgovornost za ravnanje z odpadki neposredno povezana s celotno korporativno odgovornostjo. Z načrtovanjem za trajnost, ponovno uporabo, predelavo in recikliranje se podjetja usmerjajo v krožno gospodarstvo, kjer bo uspešnost merjena tudi v razmerju med poslovno uspešnostjo in doseganjem okoljskih ciljev. Nove zahteve ponujajo podjetjem priložnosti in spodbude za umestitev kot trajnostno podjetje, ki je bolj konkurenčno za prihodnost.

S pristopom k izvajanju skupnega načrta za proizvode SUP – sklepanje pogodbe – se proizvajalci ne le prilagajajo zakonodaji, temveč gradijo trajnostno prihodnost in sodelujejo pri oblikovanju trajnostne družbe.

Preberite še: 

slopak
Novice Slopak med hitro rastočimi podjetji

slopak | Foto: Slopak d.o.o. Foto: Slopak d.o.o.