TELEKOM SLOVENIJE

Zeleni prehod

Zeleni prehod (za ključno besedo)

Zeleni prehod označuje proces prehoda na trajnostno gospodarstvo in družbo, ki ne bo več temeljila na fosilnih gorivih, prekomerni porabi naravnih virov in prekomernem obremenjevanju okolja. Trajnostno gospodarstvo temelji na nizkoogljičnih rešitvah, ki spodbujajo krožno gospodarstvo in biotsko raznovrstnost. Izraz se pogosto uporablja v povezavi z izvajanjem Evropskega zelenega dogovora, ki predvideva, da Evropska unija do leta 2050 postane podnebno nevtralna. Za to pa bodo potrebne nove zakonodaje na področju krožnega gospodarstva, prenove stavb, biotske raznovrstnosti, kmetijstva in inovacij. Vse to prinaša tudi priložnosti, ne samo obveznosti.