dars
 • 25.08.2019. 13:49 A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred počivališčem Povir v smeri Fernetičev, Italije sta zaradi izrednega dogodka zaprta vozni in prehitevalni pas, promet je preusmerjen preko počivališča.
 • 25.08.2019. 12:28 R2-437, Šentilj - prehod Šentilj, gost promet z zastoji.
 • 25.08.2019. 14:41 A1, Maribor - Šentilj, med cestninsko postajo Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije gost promet z zastoji. V dolžini 2 km in 700 m.
 • 25.08.2019. 14:25 A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije je gost promet z daljšimi zastoji. V dolžini 4 km.
 • 25.08.2019. 13:51 G1-6, Ilirska Bistrica-Jelšane, mejni prehod Jelšane, Rupa, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila do 30 min pri vstopu.
 • 25.08.2019. 11:29 G1-7, Starod-Kozina, mejni prehod Starod, Pasjak, zadnji podatek o čakalnih dobah: avtobusi do 1 h pri vstopu; osebna vozila 1-2 h pri vstopu.
 • 25.08.2019. 14:37 A4, Jurovci-Gruškovje, mejni prehod Gruškovje, Macelj, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila več kot 2 h pri vstopu.
 • 25.08.2019. 11:58 R2-425, Črna na Koroškem - Šoštanj, Črna na Koroškem - Javorje, oviran promet zaradi zaradi plazu.
 • 25.08.2019. 11:57 R3-702, Vuzenica - Vuhred, oviran promet pri odcepu za Sv. Vid zaradi plazu.
 • 23.08.2019. 15:59 A2, Karavanke - Ljubljana na razcepu Koseze iz smeri Šentvida proti Dravljam popolna zapora zaradi del.
 • 23.08.2019. 09:13 Ljubljana, Vodnikova cesta, med Bitenčevo ulico in s križiščem Šišenske ceste, popolna zapora zaradi asfaltiranja do 25. 8. 2019, predvidoma do večera. Obvoz po cesti preko Celovške ceste in servisnih cest ob severni ljubljanski obvoznici oz. preko Podutiške ceste.
 • 23.08.2019. 07:20 R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, v Kozjem, popolna zapora zaradi izvedbe krožišča predvidoma do 25. 9. 2019. Obvoz po cesti Kozje – Podsreda – Bistrica ob Sotli – Prelasko – Buče in obratno.
 • 22.08.2019. 04:14 LZ, Bazara - Šempeter, pri krožišču pri HC priključka Šempeter, popolna zapora zaradi ureditve krožišča predvidoma do 29. 11. 2019.
 • 20.08.2019. 10:39 A1, Maribor - Šentilj, na cestninski postaji Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije je zaradi izrednega dogodka oviran promet.
 • 19.08.2019. 06:09 Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta, na prehodu čez železniško progo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda, predvidoma do 6. 11. 2019. Obvoz je urejen.
 • 14.08.2019. 13:20 R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna, na Brodu v Podbočju, popolna zapora mostu čez Krko zaradi ogrožene varne uporabe. Obvoz za vsa vozila je urejen skozi Kostanjevico ob Krki, za vozila do skupne mase 3,5 ton je obvoz možen tudi čez Cerklje ob Krki.
 • 13.08.2019. 05:25 R3-633, Jereka - Jezero, v Bohinjski Češnjici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste in izvedbe fekalne kanalizacije do 29. 11. 2019. Obvoz je urejen po državnih cestah na relaciji Bohinjska Češnjica - Srednja vas v Bohinju - Stara Fužina - Ribčev Laz - Bohinjska Bistrica - Bitnje in obratno.
 • 06.08.2019. 08:46 R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Sneberje - Šentjakob, Šmartinska cesta, v Sneberju med križiščema s Snebersko cesto in Trbeže, popolna zapora zaradi gradnje meteorne kanalizacije predvidoma do 30. 11. 2019. Obvoz je urejen, po štajerski avtocesti in ljubljanski severni obvoznici brez vinjete proti Ljubljani med priključkoma Sneberje in Nove Jarše, iz Ljubljane med priključkoma Nove Jarše in Šentjakob.
 • 01.08.2019. 07:59 RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, Lobnica - Smolnik - Planina pod Šumnikom, popolna zapora zaradi popravila vozišča, predvidoma do 31. 8. 2019.
 • 07.08.2019. 06:43 R3-750, Slovenska vas - Šentrupert, v Šentrupertu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 12. 2019. Obvoz je urejen.
 • 28.07.2019. 13:36 R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, Prilipe - Dvorce, pri Ribniku, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • 16.08.2019. 06:07 R3-728, Ig - Rakitna, Ig - Iška vas, v Stajah, popolna zapora zaradi gradnje vodovodnega sistema, do 31. 8. 2019. Obvoz po lokalni cesti Staje - Vrbjene - Tomišelj.
 • 20.07.2019. 06:35 R1-210, Kranj - Preddvor, med krožiščem Primskovo in Šucevo ulico, popolna zapora zaradi ureditve krožišča do 25. 9. 2019. Obvoz je urejen po vzporedni lokalni cesti mimo trgovskega centra.
 • 26.06.2019. 05:52 Novo mesto, Kandijski most, popolna zapora zaradi obnove mostu do 30. 8. 2019. Obvoz po občinskih cestah.
 • 19.06.2019. 17:33 H6, Koper - Izola, na uvozu Koper - center, Slavček v smeri Portoroža je zaradi izrednega dogodka zaprt uvoz. Obvoz je urejen.
 • 28.06.2019. 05:42 R3-639, Sp. Brnik - Cerklje, v Cerkljah na Gorenjskem, popolna zapora zaradi gradnje komunalne infrastrukture do 31. 8. 2019. Obvoz je urejen po lokalni cesti Cerklje - Dvorje - Češnjevek - Šenčur in po državni cesti do Spodnjega Brnika.
 • 31.07.2019. 11:44 G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, popolna zapora zaradi gradnje galerije Jelični vrh do 1. 9. 2019. Obvoz za vozila do skupne mase 7,5 ton je urejen po regionalni cesti Logatec - Žiri - Govejk - Marof - Idrija. Obvoz za ves promet nad skupno maso 7,5 ton je urejen po avtocesti in hitri cesti med Logatcem in Novo Gorico in naprej po glavnih cestah Nova Gorica - Tolmin - Idrija. V času popolne zapore se v smeri Trebija - Sovodenj - Cerkno - Želin dovoli promet tovornih vozil od 10. do 12. ure, v nasprotni smeri velja prepoved za vsa vozila skupne mase nad 7,5 ton, velja tudi za avtobuse, od 9.30 do 12.30 ure. V smeri Želin - Cerkno - Sovodenj - Trebija se dovoli promet tovornih vozil, od 16. do 18. ure, pri čemer v nasprotno smer velja prepoved za vsa vozila skupne mase nad 7,5 ton, velja tudi za avtobuse, in sicer od 15.30 do 18.30 ure.
 • 20.05.2019. 06:58 LC, Laze - Planina, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 31. 10. 2019. Obvoz po regionalni cesti.
 • 23.08.2019. 13:19 R3-728, Škofljica - Ig, na Škofljici, pri krožišču, popolna zapora zaradi gradnje krožišča in asfaltiranja na Škofljici predvidoma do 29. 8. 2019. Obvoz po cesti Škofljica (Ind. cona) - Ig - Ljubljana - Škofljica.
 • 25.08.2019. 03:44 R3-685, Rogaška Slatina - Rajnkovec, pri Rogaški Slatini, med Kidričevo ulico in Sotelsko cesto, popolna zapora zaradi izvedbe krožišča predvidoma do 18. ure. Obvoz je urejen po občinski cesti.
 • 15.07.2019. 07:29 RT-917, Kočevje - Željne, popolna zapora zaradi modernizacije vozišča. Obvoz je urejen.
 • 24.08.2019. 17:21 G2-101, Tržič - Ljubelj, Podljubelj - predor Ljubelj, polovična zapora zaradi nevarnosti skalnega podora in poškodovanega vozišča, možne so kratkotrajne 15 minutne popolne zapore.
 • 27.06.2019. 19:20 Ljubljana, Litijska cesta, med Fužinsko cesto in Potjo na Breje, popolna zapora zaradi ureditve kanalizacije. Obvoz za vozila lažja od 3,5t je urejen po Hruševski cesti, za tovorna vozila pa po Zaloški in Kajuhovi cesti.
 • 28.06.2019. 15:15 R3-681, Laško - Breze - Šentjur, v Laškem, popolna zapora zaradi gradnje mostu do 30. 9. 2019. Obvoz je urejen po občinskih cestah.
 • 28.03.2019. 09:36 R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Selce, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča in hladne reciklaže do 14. 9. 2019. Obvoz po cesti Janežovci - Trnovska vas - Lenart v Sl. Goricah - Lormanje - Sp. Voličina - Dolge Njive in obratno.
 • 20.05.2019. 05:23 RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila zaradi poškodovanega vozišča.
 • 15.04.2019. 10:31 R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, zaradi sanacije Delavskega mostu prepoved za tovorna vozila nad 3,5 t .
 • 16.03.2019. 04:48 RT-915, Grda Draga - Pudob, v Leskovi Dolini, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa predvidoma do 30. 9. 2019. Obvoz je možen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Ilirska Bistrica.
 • 22.08.2019. 09:57 R3-658, Stari trg - Brezovica, Jelenja vas - Brezovica, popolna zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 2. 10. 2019. Obvoz je urejen po regionalni cesti Stari trg - Dobliče - Brezovica.
 • 20.08.2019. 12:37 LZ-212410, Ljubljana, Sneberska cesta in cesta Trebeže, v Sneberjah, popolna zapora zaradi gradnje do 20. 12. 2019. Obvoz po Zadobrovški in Šmartinski cesti ter drugih lokalnih cestah.
 • 11.01.2019. 06:45 R3-665, Vel. Reka - Radeče, popolna zapora zaradi modernizacije ceste. Obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po državnih cestah Vel. Preska - Ljubež v Lazih - Šmartno pri Litiji - Litija - Zagorje ob Savi - Podkum.
 • 29.03.2019. 07:38 R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je prevozna samo za vozila do 3,5 t na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.
 • 05.03.2019. 11:13 R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Veliki Polani, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 8. 2019. Obvoz po cesti Gornji Kraj - Črenšovci - Jula Marof - Ložič - Velika Polana in obratno.
 • 20.08.2018. 08:13 Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
 • 15.11.2018. 07:25 RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 31.12.2018. 06:45 R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • 15.11.2018. 07:27 RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 • 25.08.2019. 13:49 A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred počivališčem Povir v smeri Fernetičev, Italije sta zaradi izrednega dogodka zaprta vozni in prehitevalni pas, promet je preusmerjen preko počivališča.
 • 25.08.2019. 12:28 R2-437, Šentilj - prehod Šentilj, gost promet z zastoji.
 • 25.08.2019. 14:41 A1, Maribor - Šentilj, med cestninsko postajo Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije gost promet z zastoji. V dolžini 2 km in 700 m.
 • 25.08.2019. 14:25 A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije je gost promet z daljšimi zastoji. V dolžini 4 km.
 • 25.08.2019. 13:51 G1-6, Ilirska Bistrica-Jelšane, mejni prehod Jelšane, Rupa, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila do 30 min pri vstopu.
 • 25.08.2019. 11:29 G1-7, Starod-Kozina, mejni prehod Starod, Pasjak, zadnji podatek o čakalnih dobah: avtobusi do 1 h pri vstopu; osebna vozila 1-2 h pri vstopu.
 • 25.08.2019. 14:37 A4, Jurovci-Gruškovje, mejni prehod Gruškovje, Macelj, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila več kot 2 h pri vstopu.
 • 25.08.2019. 11:58 R2-425, Črna na Koroškem - Šoštanj, Črna na Koroškem - Javorje, oviran promet zaradi zaradi plazu.
 • 25.08.2019. 11:57 R3-702, Vuzenica - Vuhred, oviran promet pri odcepu za Sv. Vid zaradi plazu.
 • 23.08.2019. 15:59 A2, Karavanke - Ljubljana na razcepu Koseze iz smeri Šentvida proti Dravljam popolna zapora zaradi del.
 • 23.08.2019. 09:13 Ljubljana, Vodnikova cesta, med Bitenčevo ulico in s križiščem Šišenske ceste, popolna zapora zaradi asfaltiranja do 25. 8. 2019, predvidoma do večera. Obvoz po cesti preko Celovške ceste in servisnih cest ob severni ljubljanski obvoznici oz. preko Podutiške ceste.
 • 23.08.2019. 07:20 R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, v Kozjem, popolna zapora zaradi izvedbe krožišča predvidoma do 25. 9. 2019. Obvoz po cesti Kozje – Podsreda – Bistrica ob Sotli – Prelasko – Buče in obratno.
 • 22.08.2019. 04:14 LZ, Bazara - Šempeter, pri krožišču pri HC priključka Šempeter, popolna zapora zaradi ureditve krožišča predvidoma do 29. 11. 2019.
 • 20.08.2019. 10:39 A1, Maribor - Šentilj, na cestninski postaji Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije je zaradi izrednega dogodka oviran promet.
 • 19.08.2019. 06:09 Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta, na prehodu čez železniško progo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda, predvidoma do 6. 11. 2019. Obvoz je urejen.
 • 14.08.2019. 13:20 R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna, na Brodu v Podbočju, popolna zapora mostu čez Krko zaradi ogrožene varne uporabe. Obvoz za vsa vozila je urejen skozi Kostanjevico ob Krki, za vozila do skupne mase 3,5 ton je obvoz možen tudi čez Cerklje ob Krki.
 • 13.08.2019. 05:25 R3-633, Jereka - Jezero, v Bohinjski Češnjici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste in izvedbe fekalne kanalizacije do 29. 11. 2019. Obvoz je urejen po državnih cestah na relaciji Bohinjska Češnjica - Srednja vas v Bohinju - Stara Fužina - Ribčev Laz - Bohinjska Bistrica - Bitnje in obratno.
 • 06.08.2019. 08:46 R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Sneberje - Šentjakob, Šmartinska cesta, v Sneberju med križiščema s Snebersko cesto in Trbeže, popolna zapora zaradi gradnje meteorne kanalizacije predvidoma do 30. 11. 2019. Obvoz je urejen, po štajerski avtocesti in ljubljanski severni obvoznici brez vinjete proti Ljubljani med priključkoma Sneberje in Nove Jarše, iz Ljubljane med priključkoma Nove Jarše in Šentjakob.
 • 01.08.2019. 07:59 RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, Lobnica - Smolnik - Planina pod Šumnikom, popolna zapora zaradi popravila vozišča, predvidoma do 31. 8. 2019.
 • 07.08.2019. 06:43 R3-750, Slovenska vas - Šentrupert, v Šentrupertu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 12. 2019. Obvoz je urejen.
 • 28.07.2019. 13:36 R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, Prilipe - Dvorce, pri Ribniku, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • 16.08.2019. 06:07 R3-728, Ig - Rakitna, Ig - Iška vas, v Stajah, popolna zapora zaradi gradnje vodovodnega sistema, do 31. 8. 2019. Obvoz po lokalni cesti Staje - Vrbjene - Tomišelj.
 • 20.07.2019. 06:35 R1-210, Kranj - Preddvor, med krožiščem Primskovo in Šucevo ulico, popolna zapora zaradi ureditve krožišča do 25. 9. 2019. Obvoz je urejen po vzporedni lokalni cesti mimo trgovskega centra.
 • 26.06.2019. 05:52 Novo mesto, Kandijski most, popolna zapora zaradi obnove mostu do 30. 8. 2019. Obvoz po občinskih cestah.
 • 19.06.2019. 17:33 H6, Koper - Izola, na uvozu Koper - center, Slavček v smeri Portoroža je zaradi izrednega dogodka zaprt uvoz. Obvoz je urejen.
 • 28.06.2019. 05:42 R3-639, Sp. Brnik - Cerklje, v Cerkljah na Gorenjskem, popolna zapora zaradi gradnje komunalne infrastrukture do 31. 8. 2019. Obvoz je urejen po lokalni cesti Cerklje - Dvorje - Češnjevek - Šenčur in po državni cesti do Spodnjega Brnika.
 • 31.07.2019. 11:44 G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, popolna zapora zaradi gradnje galerije Jelični vrh do 1. 9. 2019. Obvoz za vozila do skupne mase 7,5 ton je urejen po regionalni cesti Logatec - Žiri - Govejk - Marof - Idrija. Obvoz za ves promet nad skupno maso 7,5 ton je urejen po avtocesti in hitri cesti med Logatcem in Novo Gorico in naprej po glavnih cestah Nova Gorica - Tolmin - Idrija. V času popolne zapore se v smeri Trebija - Sovodenj - Cerkno - Želin dovoli promet tovornih vozil od 10. do 12. ure, v nasprotni smeri velja prepoved za vsa vozila skupne mase nad 7,5 ton, velja tudi za avtobuse, od 9.30 do 12.30 ure. V smeri Želin - Cerkno - Sovodenj - Trebija se dovoli promet tovornih vozil, od 16. do 18. ure, pri čemer v nasprotno smer velja prepoved za vsa vozila skupne mase nad 7,5 ton, velja tudi za avtobuse, in sicer od 15.30 do 18.30 ure.
 • 20.05.2019. 06:58 LC, Laze - Planina, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 31. 10. 2019. Obvoz po regionalni cesti.
 • 23.08.2019. 13:19 R3-728, Škofljica - Ig, na Škofljici, pri krožišču, popolna zapora zaradi gradnje krožišča in asfaltiranja na Škofljici predvidoma do 29. 8. 2019. Obvoz po cesti Škofljica (Ind. cona) - Ig - Ljubljana - Škofljica.
 • 25.08.2019. 03:44 R3-685, Rogaška Slatina - Rajnkovec, pri Rogaški Slatini, med Kidričevo ulico in Sotelsko cesto, popolna zapora zaradi izvedbe krožišča predvidoma do 18. ure. Obvoz je urejen po občinski cesti.
 • 15.07.2019. 07:29 RT-917, Kočevje - Željne, popolna zapora zaradi modernizacije vozišča. Obvoz je urejen.
 • 24.08.2019. 17:21 G2-101, Tržič - Ljubelj, Podljubelj - predor Ljubelj, polovična zapora zaradi nevarnosti skalnega podora in poškodovanega vozišča, možne so kratkotrajne 15 minutne popolne zapore.
 • 27.06.2019. 19:20 Ljubljana, Litijska cesta, med Fužinsko cesto in Potjo na Breje, popolna zapora zaradi ureditve kanalizacije. Obvoz za vozila lažja od 3,5t je urejen po Hruševski cesti, za tovorna vozila pa po Zaloški in Kajuhovi cesti.
 • 28.06.2019. 15:15 R3-681, Laško - Breze - Šentjur, v Laškem, popolna zapora zaradi gradnje mostu do 30. 9. 2019. Obvoz je urejen po občinskih cestah.
 • 28.03.2019. 09:36 R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Selce, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča in hladne reciklaže do 14. 9. 2019. Obvoz po cesti Janežovci - Trnovska vas - Lenart v Sl. Goricah - Lormanje - Sp. Voličina - Dolge Njive in obratno.
 • 20.05.2019. 05:23 RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila zaradi poškodovanega vozišča.
 • 15.04.2019. 10:31 R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, zaradi sanacije Delavskega mostu prepoved za tovorna vozila nad 3,5 t .
 • 16.03.2019. 04:48 RT-915, Grda Draga - Pudob, v Leskovi Dolini, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa predvidoma do 30. 9. 2019. Obvoz je možen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Ilirska Bistrica.
 • 22.08.2019. 09:57 R3-658, Stari trg - Brezovica, Jelenja vas - Brezovica, popolna zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 2. 10. 2019. Obvoz je urejen po regionalni cesti Stari trg - Dobliče - Brezovica.
 • 20.08.2019. 12:37 LZ-212410, Ljubljana, Sneberska cesta in cesta Trebeže, v Sneberjah, popolna zapora zaradi gradnje do 20. 12. 2019. Obvoz po Zadobrovški in Šmartinski cesti ter drugih lokalnih cestah.
 • 11.01.2019. 06:45 R3-665, Vel. Reka - Radeče, popolna zapora zaradi modernizacije ceste. Obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po državnih cestah Vel. Preska - Ljubež v Lazih - Šmartno pri Litiji - Litija - Zagorje ob Savi - Podkum.
 • 29.03.2019. 07:38 R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je prevozna samo za vozila do 3,5 t na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.
 • 05.03.2019. 11:13 R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Veliki Polani, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 8. 2019. Obvoz po cesti Gornji Kraj - Črenšovci - Jula Marof - Ložič - Velika Polana in obratno.
 • 20.08.2018. 08:13 Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
 • 15.11.2018. 07:25 RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 31.12.2018. 06:45 R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • 15.11.2018. 07:27 RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.

Reportaže