SiolNET. Trendi Potovanja
0

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pravila nagradne igre podarjamo celoletno zavarovanje Tujina Multitrip Evropa S

0

termometer

Objavljamo pravila nagradne igre Podarjamo celoletno zavarovanje Tujina Multitrip Evropa S.

TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem Vzajemna d.v.z., Vošnjakova 2, Ljubljana (v nadaljevanju soorganizator) organizira nagradno igro »Podarjamo celoletno zavarovanje Tujina Multitrip Evropa S« (v nadaljevanju nagradna igra), ki poteka na mediju SIol.net (www.siol.net), in sicer od 26.6.2017 do vključno 17.7.2017.

S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://www.siol.net ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in soorganizatorju ter njihovi ožji družinski člani, uporabniki družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia, d.o.o. in druge osebe, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s pravili sodelovanja v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da:

- odgovori na vprašanja v vnosnem obrazcu in

- izpolni osebne podatke, zahtevane na obrazcu.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja, da se njegovi osebi podatki (ime, priimek, naslov in e-naslov ter starost), ki jih navede v prijavi na nagradno igro, posredujejo organizatorju ter se hkrati strinja, da se njegovi osebni podatki (ime, priimek, naslov), če bo izžreban, objavijo na spletni strani organizatorja www.najdi.si/www.siol.net.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Nagradni sklad in žrebanje

Nagradni sklad vključuje:

1. nagrada: Celoletno zavarovanje Tujina Multitrip Evropa S (zavarovalna vsota 25.000 eur), vrednost nagrade 44,54 EUR.2. – 10. nagrada: natikači Tujina, vrednost nagrade 9 eur.

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo zahtevane osebne podatke: ime, priimek, e-poštni naslov, naslov prebivališča.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom, in sicer z žrebom e-naslova , ki ga je udeleženec navedel ob prijavi v nagradno igro.

Komisija, sestavljena iz treh članov, predstavnikov organizatorja, skrbi za izvedbo nagradne igre, nadzor nad njenim potekom ter izvaja žrebanje nagrajencev. Žrebanje bo potekalo 18. 7. 2017 ob 14.00 uri na naslovu Stgene 19, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala 11 nagrajencev. Če se nagrajenec s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinja, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebani e-pošti ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Rezultati žrebanja so dokončni.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen preko e-pošte najkasneje v osmih (8.) dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen na spletni strani www.siol.net.

Če se nagrajenci na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bodo odzvali v roku 14 dni od dneva prejema obvestila, jim pravica do nagrade zapade. Za neprevzete nagrade se žrebanje ne ponovi. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Zavezanec za plačilo vseh davkov (vključno z DDV-jem) na nagrade, ki so predmet te nagradne igre, je soorganizator. Akontacijo dohodnine plača soorganizator, nagrajenci pa so sami odgovorni za prijavo dohodnine. Pred izročitvijo nagrade, je nagrajenec dolžan soorganizatorju posredovati osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčno številko in davčno izpostavo, za namen prijave prejemnika nagrade v davčno evidenco. Če je nagrajenec mladoletna oseba, lahko nagrado prevzamejo njegovi starši ali skrbniki. Mladoletna oseba lahko nagrado prevzame le ob predložitvi pisne privolitve staršev oziroma skrbnika.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni igri vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja in zbirko podatkov soorganizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradni igri, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja in soorganizatorja ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov ter preko telefonske številke in SMS/MMS sporočil na navedeno telefonsko številko; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator in soorganizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem. Organizator se zaveže, da v razmiku 30 dni ne bo poslal več kot 7 elektronskih sporočil in ne več kot 4 SMS-/MMS sporočil komercialne narave tretjih oseb. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošiljata organizator in soorganizator. Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačna.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja in soorganizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila oziroma svoje soglasje glede prejemanja SMS sporočil prekliče s SMS sporočilom z vsebino »Odjava« na telefonsko številko 3131. Stroške vseh dejanj v zvezi s preklicem, krijeta organizator oziroma soorganizator.

Udeleženec nagradne igre organizatorju in soorganizatorju dovoljuje, da do preklica vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca, in sicer skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Organizator in soorganizator nagradne igre se zavezujeta s posredovanimi osebnimi podatki ravnati z vso potrebno skrbnostjo, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posredovane osebne podatke pa uporabljati izključno za namen, razviden in opisan v teh pravilih.

Končne določbe

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradnega natečaja.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si. Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na www.siol.net.

 

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin