SiolNET. Trendi Nagradne igre
3

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pravila sodelovanja v nagradni igri Pošljite nam strašljivo fotografijo

3

termometer

Objavljamo Pravila sodelovanja v nagradni igri Pošljite nam strašljivo fotografijo.

TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem Podravka d.o.o. (soorganizator), z namenom promocije za podjetje Podravka, d.o.o., organizira nagradno igro Pošljite nam strašljivo fotografijo (v nadaljevanju nagradna igra) od 28.10.2015 do vključno 5.11.2015. Nagradna igra poteka na mediju Planet SIol.net (www.siol.net).

S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Kdo lahko sodeluje? V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://www.siol.net in se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia, d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da:

- pošlje fotografijo z motivom noč čarovnic, - pravilno vnesejo osebne podatke.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, naslov in e-naslov (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro, posredujejo organizatorju ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime in priimek) objavijo na spletni strani organizatorja www.siol.net v primeru, da so izbrani.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Izbor nagrajencev Organizator bo podelil naslednje nagrade:

Deset Podravkinih čarovniških paketov, ki vsebujejo po tri juhe in dve skodelici.

V izboru za nagrade sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo prijavnico, pošljejo fotografijo in pripišejo podatke: ime, priimek, kraj, e-poštni naslov in naslov prebivališča. Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado ne glede na število oddanih prijav.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Nagrajence bo izbrala tričlanska komisija, ki jo sestavljajo člani organizatorja in soorganizatorja.

Izbor nagrajencev bo 6.11.2015, ob 10. uri, na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic in poslanih fotografij izbrala skupaj deset nagrajencev. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu nagrajencu.

O izboru se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju izbora; navzočih osebah; poteku izbora; izbranih nagrajencih ter uri zaključka izbora. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Izbor je dokončen.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade Vsak izbrani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti, najkasneje v osmih dneh po izboru, seznam nagrajencev pa bo objavljen www.siol.net.

Posamezni nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v e-pošti, preko e-pošte oziroma telefona. V primeru, da se posameznik v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in se ta nagrada podeli naslednjemu nagrajencu po izboru komisije.

V skladu z veljavno zakonodajo, so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti: • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in • davčno številko ter navesti davčni urad.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado, bo odvedel organizator nagradne igre.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenec v 30 dneh po izboru nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma izbora.

Zasebnost in varstvo podatkov S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni igri vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja in zbirko uporabnikov soorganizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradni igri, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja in soorganizatorja ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov ter preko telefonske številke in SMS/MMS sporočil na navedeno telefonsko številko; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator in soorganizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem. Organizator se zaveže, da v razmiku 30 dni ne bo poslal več kot 7 elektronskih sporočil in ne več kot 4 SMS-/MMS sporočil komercialne narave tretjih oseb. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošiljata organizator in soorganizator. Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačna.

V času upravljanja osebnih podatkov, ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja in soorganizatorjev kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila.

Udeleženec nagradne igre organizatorju in soorganizatorju dovoljuje, da do preklica vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator in soorganizator zagotavljata varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator in soorganizator nagradne igre se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Avtorstvo Udeleženec jamči organizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela, oziroma, da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

Udeleženec dovoljuje objavo poslanih fotografij na spletno stran organizatorja (www.siol.net).

Končne določbe Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak pri izvedbi nagradne igre. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi članov organizatorja in soorganizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na www.siol.net.

Ljubljana, 28.10.2015

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin