SiolNET. Trendi Nagradne igre
1

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pravila sodelovanja v nagradni akciji Uresniči sanje z bleščečim nasmehom

1

termometer

Objavljamo Pravila sodelovanja v nagradni akciji Uresniči sanje z bleščečim nasmehom.

TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem Mandatum, d.o.o., Arja vas 102, Petrovče (soorganizator), z namenom promocije za podjetje Mandatum, d.o.o., organizira nagradno akcijo Uresniči sanje z bleščečim nasmehom (v nadaljevanju nagradna igra) od 8.1.2015 do vključno 29.1.2015. Nagradna igra poteka na mediju Planet SIol.net (www.siol.net).

S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni akciji.

Kdo lahko sodeluje? V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://www.siol.net ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni akciji.

V nagradni akciji ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia, d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne akcije.

S prijavo v nagradno akcijo udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni akciji sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja Udeleženec lahko sodeluje v nagradni akciji tako, da se prijavi : - izpolni prijavnico z vpisnimi polji in pripiše podatke ter odgovori na nagradno vprašanje. - S sodelovanjem v nagradni akciji se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovi ime, priimek, kraj, telefon, e-naslov in kratek opis/odgovor na nagradno vprašanje (do 350 besed),davčna številka (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro, posredujejo organizatorju ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime, priimek, naslov) objavijo na spletni strani organizatorja www.siol.net v primeru, da so izžrebani.

V nagradni akciji se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Izbor nagrad Organizator bo izbral nagrajence za naslednje nagrade:

• enkrat 1. nagrada: brezplačno odstranjevanje zobnega kamna, zamenjava do pet enoploskovnih amalgamskih plomb in beljenje zob v Estetsko Dentalnem centru Opatija, • dvakrat 2. nagrada: brezplačni strokovni pregled in izdelava plana terapije na podlagi 3D CT-ortopana, ki ga izdelajo tudi v Estetsko Dentalnem centru Opatija.

V izboru za nagrade sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne akcije pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, telefon, kraj, e-poštni naslov in odgovorijo na nagradno vprašanje. Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav.

V nagradni akciji se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Izbor nagrad bo izvedlo podjetje Manadatum d.o.o.

Za izvedbo nagradne akcije in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Izbor nagrajencev bo 30.1.2015 ob 10. uri na naslovu Arja vas 102, Petrovče.

Mandatum bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 3 nagrajence. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po pošti, e-pošti oziroma po telefonu najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen na www.siol.net.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti/e-pošti oziroma po telefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih akcijah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti: • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in • davčno številko ter navesti davčni urad.

Akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenec v 30 dneh po izboru nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Organizator nagradne akcije si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja

Zasebnost in varstvo podatkov S sodelovanjem v nagradni akciji udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni akciji vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja in zbirko uporabnikov soorganizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradni akcije, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja in soorganizatorja ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov ter preko telefonske številke in SMS/MMS sporočil na navedeno telefonsko številko; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator in/ali soorganizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem. Organizator se zaveže, da v razmiku 30 dni ne bo poslalo več kot 7 elektronskih sporočil in ne več kot 4 SMS-/MMS sporočil komercialne narave tretjih oseb. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošiljata organizator in soorganizator. Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačna.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja in soorganizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila ali, odjavo od prejemanja SMS sporočil udeleženec uredi tako, da pošlje SMS sporočilo z vsebino »Odjava« na telefonsko številko 3131.

Udeleženec nagradne akcije organizatorju in soorganizatorju dovoljuje, da do preklica vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator in soorganizator zagotavljata varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator in soorganizator nagradne akcije se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Avtorstvo Udeleženec jamči organizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela, oziroma, da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

S sodelovanjem pri tej nagradni akciji udeleženec prenaša na organizatorja izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev in sicer na avtorskem delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi z avtorskim delom. Obenem se prenesejo izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno tudi vse materialne avtorske pravice udeleženčevih prispevkov za namen dokončanja avtorskega dela

Končne določbe Organizator nagradne akcije ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradnega natečaja. Organizator nagradne akcije ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem nagradne akcije sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno akcijo in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno akcijo ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator nagradne akcije lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne akcije, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na www.siol.net

TSmedia d.o.o. Mandatum d.o.o.

Ljubljana, 7.1.2015 Ljubljana, 7.1.2015

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin