SiolNET. Trendi Zdravje
0

termometer

 • Messenger
 • Messenger

Pravila sodelovanja v nagradni akciji Stomatološka ureditev zob v vrednosti 1.000 evrov

0

termometer

zobje zobozdravnik
Foto: Thinkstock

Objavljamo pravila sodelovanja v nagradni akciji Stomatološka ureditev zob v vrednosti 1.000 evrov.

TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem Mandatum, d.o.o., Arja vas 102, Petrovče (soorganizator) ter EDCO, Maršala Tita 200, Opatija, Hrvaška (soorganizator), z namenom promocije za podjetje Mandatum, d.o.o. EDCO, organizirajo nagradno akcijo Stomatološka ureditev zob v vrednosti 1.000 evrov, ki bo potekala od 13.3.2017 do vključno 3.4.2017. Nagradna akcija poteka na mediju Siol.net (www.siol.net).

S temi pravili in pogoji organizator in soorganizatorja določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni akciji.

Kdo lahko sodeluje?

V nagradni akciji lahko sodelujejo fizične (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://www.siol.net ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni akciji.

V nagradni akciji ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ali soorganizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia, d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne akcije.

S prijavo v nagradno akcijo udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni akciji in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni akciji sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni akciji tako, da se prijavi :

- izpolni prijavnico z vpisnimi polji in pripiše podatke,

- odgovori na vprašanje ter

- se strinja s temi pogoji.

V nagradni akciji se upoštevajo le pravilno ter popolno izpolnjene prijave.

Izbor nagrad

Organizator bo enemu nagrajencu podaril:

 • 1-krat zobni implantat
  ali

 • 3-krat zobna prevleka
  ali

 • 1-krat totalna proteza
  ali

 • druge stomatološke storitve po izbiri (do vrednosti 1.000 evrov).

V izboru sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne akcije pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, telefonsko številko, starost ter naslov. Vsak udeleženec nagradne akcije lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav.

Izbor nagrad bo izvedlo podjetje Manadatum d.o.o. ter EDCO.

Za izvedbo nagradne akcije in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajenca skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja in ali soorganizatorjev. Izbor nagrajencev bo 4.4.2017 ob 10. uri na naslovu Arja vas 102, Petrovče.

Mandatum bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 1 nagrajenca. Če se nagrajenec s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni akciji ne strinja, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Izbrani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po telefonu najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen na www.siol.net.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti/e-pošti oziroma po telefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu.

Nagrado bo podelil soorganizator EDCO.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju ali soorganizatorju EDCO predložiti:

 • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in
 • davčno številko

ter navesti davčni urad.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel soorganizator nagradne akcije podjetje EDCO, Maršala Tita 200, Opatija, Hrvaška.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Soorganizator EDCO nagradne akcije si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je udeleženec v akciji sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne akcije oziroma žrebanja

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni akciji udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni akciji vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja TSmedia in zbirko uporabnikov soorganizatorjev Mandatum in ECO; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradni akciji, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene soorganizatorja Mandatum in EDCO ter organizatorja TSmedia. Uporabljajo se za neposredno trženje preko telefonske številke in SMS/MMS sporočil na navedeno telefonsko številko; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator in soorganizatorja, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane s soorganizatorjema ali organizatorjem TSmedia. Organizator TSmedia in soorganizatorja se zavežeta, da v razmiku 30 dni ne bosta poslala več kot 4 SMS-/MMS sporočil komercialne narave tretjih oseb. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošiljata organizator in soorganizatorja. Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačna.

Soorganizatorju EDCO bodo posredovani le podatki nagrajenca z namenom izvedbe nagradne akcije.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja in soorganizatorjev kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Udeleženec nagradne akcije soorganizatorjema in organizatorju TSmedia dovoljuje, da do preklica vodijo, vzdržujejo in obdelujejo zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Soorganizatorja in organizator TSmedia zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Soorganizatorja in organizator TSmedia nagradne akcije se obvezujejo, da bodo s posredovanimi podatki ravnali skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Soorganizatorja in organizator TSmedia bosdo uporabljali posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Končne določbe

Soorganizatorja in organizator nagradne akcije ne odgovarjajo za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradne akcije. Soorganizatorja in organizator nagradne akcije ne odgovarjajo za morebitno škodo.

Udeležencem nagradne akcije sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno akcijo in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja in/ali soorganizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno akcijo ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Soorganizatorja in organizator nagradne akcije lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenijo zasnovo nagradne akcije, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizatorja bodo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestili o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne akcije so dostopna na spletni strani na www.siol.net

TSmedia d.o.o.

Mandatum d.o.o.

EDCO

Ljubljana, 13.3.2017

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin