SiolNET. Trendi Kulinarika
Vsebino omogoča GIZ Mesne industrije Slovenije
 • Messenger
 • Messenger

Znak Izbrana kakovost – Slovenija ne dopušča nobenih dvomov

Vsebino omogoča GIZ Mesne industrije Slovenije

Povsod po Evropi in seveda tudi pri nas postaja lokalna hrana vse bolj cenjena in iskana.

Ker pa jo je v široki ponudbi istovrstnih proizvodov včasih težko prepoznati, je tudi naša država v tej smeri naredila pomemben korak, ko je z Zakonom o kmetijstvu (člen 70 a) vzpostavila nacionalno shemo kakovosti (Izbrana kakovost), v katero se lahko vključujejo pridelovalci in predelovalci živilskih sektorjev, če se zavežejo k zagotavljanju nadstandardnih pogojev v pridelavi in predelavi, postopkom certificiranja in izrednemu nadzoru.

Slovenski živilski proizvodi, ki so vključeni v shemo Izbrana kakovost, so na prodajnih mestih označeni z znakom Izbrana kakovost – Slovenija. V trgovinah že dobri dve leti lahko kupujemo perutninsko in goveje meso, označeno z znakom Izbrana kakovost – Slovenija, v drugi polovici letošnjega leta pa bo na prodajnih mestih mogoče dobiti tudi svinjsko meso s tem znakom.

Nacionalna shema kakovosti

O tem, kaj je nacionalna shema Izbrana kakovost, kaj zagotavlja znak Izbrana kakovost - Slovenija in kaj to pomeni za rejce in proizvajalce mesa ter potrošnike, smo se pogovarjali z generalno sekretarko Gospodarskega interesnega združenja (GIZ) Mesne industrije Slovenije Ano Ahčin.
 • Kaj je shema Izbrana kakovost in kaj predstavlja?

Shema Izbrana kakovost je državna shema Izbrana kakovost in plod dolgoletnega sodelovanja med državo, pridelovalci in živilsko predelovalno industrijo, z namenom strateškega zavezništva v oskrbni verigi, s ciljem zagotavljati varno, zdravo in kakovostno lokalno hrano. Hrana, ki je vključena v shemo kakovosti kupcem zagotavlja nakup hrane s posebnimi lastnostmi, ki je bila pridelana in predelana v Sloveniji. 

 • Kaj zagotavlja znak Izbrana kakovost – Slovenija na mesu?

Znak Izbrana kakovost – Slovenija je trdna zaveza dobaviteljev do kupcev, za katero stojijo, nadstandardni pogoji pridelave in predelave ter redni in izredni nadzori. Znak ne dopušča dvomov o poreklu mesa, zagotavlja sledljivost mesa od rejca do potrošnika in visoko stopnjo nadzora nad varnostjo in kakovostjo.

Znak Izbrana kakovost – Slovenija | Foto:

 • Komu je ta znak namenjen?

Znak Izbrana kakovost – Slovenija je seveda v prvi vrsti namenjen potrošniku. Zlasti pri občutljivih živilih, kamor sodi tudi meso, se je na prodajnem mestu pametno pozanimati o poreklu mesa. Vse meso, vključeno v shemo IK, je na prodajnih mestih označeno z znakom Izbrana kakovost – Slovenija, kar potrošnikom močno olajša nakup. Slovenski potrošniki imamo torej možnost izbrati kakovostno in varno lokalno meso, če na postrežnih mestih in v prodajnih vitrinah sledimo znaku Izbrana kakovost – Slovenija.

 • Kdo lahko uporablja znak Izbrana kakovost - Slovenija?

Znak Izbrana kakovost – Slovenija lahko uporabljajo proizvajalci mesa, ki so pridobili certifikat za Izbrano kakovost. To pomeni, da so v postopku certificiranja dokazali skladnost proizvodnje v skladu z zahtevami sheme. Posebne lastnosti za pridelavo in predelavo govejega, prašičjega in perutninskega mesa temeljijo na objektivnih in merljivih kriterijih, ki se nanašajo na način krme, zdravstveno varstvo živali, kratke transportne poti, zagotavljanje sledljivosti ter način označevanja in pogoje trženja.

 • Kako poteka nadzor pridelave in predelave mesa Izbrana kakovost?

Z vidika zaupanja potrošnikov v proizvode z znakom Izbrana kakovost-Slovenija je nujen stalni nadzor nad skladnostjo pridelave in predelave, zato so vsi certificirani rejci in proizvajalci mesa, poleg uradnega nadzora, podvrženi še dvostopenjskemu izrednemu nadzoru. Prva stopnja je vsakoletni nadzor s strani notranjih presojevalcev, druga stopnja nadzora pa je neodvisna zunanja kontrola, ki jo v obratih certificiranih pridelovalcev in predelovalcev izvajajo neodvisne organizacije za nadzor kakovosti (certifikacijski organi).

 • Izbira lokalnih živil pomeni tudi, da so transportne poti krajše – kako to vpliva na kakovost mesa?

Drži – prednost lokalno pridelane hrane se odraža tudi v kratkih transportnih poteh. Dejstvo je, da je stopnja stresa živali pogojena z dolžino in trajanjem transporta. Krajša kot je transportna pot, nižja je stopnja stresa pri živalih, kar seveda pomembno vpliva na kakovost mesa. Kratke transportne poti so pomembne tudi z vidika okoljskih vplivov, zato z nakupom lokalnega mesa izražamo tudi odnos do okolja.

 • Kakšne so torej prednosti slovenskega mesa?

Slovenija s kakovostjo mesa v primerjavi s številnimi drugimi državami, izstopa, kar je posledica tradicionalnega načina pridelave. Poročilo EU Agencije za zdravila (2016), Slovenijo uvršča na dno lestvice po porabi antibiotikov v prireji mesa, kar je dokaz odličnih rejskih praks. Prehrana živali sloni na doma pridelani krmi in žitih, brez visoko predelanih stranskih proizvodov živilske industrije ali odpadnih surovin. Za vstop v prehransko verigo so postavljeni visoki pogoji in sistematični nadzor, kar je zagotovilo za visoko stopnjo varnosti. Nenazadnje lokalno pridelano meso zagotavlja tudi visoko stopnjo transparentnosti in neposredno odgovornost dobaviteljev do kupcev.

 • Ali lahko rečemo, da z uživanjem mesa z znakom Izbrana kakovost, izboljšamo kakovost prehrane in s tem življenja?

Da, to zagotovo drži. Z uravnoteženo prehrano, kamor nedvomno sodi meso, skrbimo za varno in kakovostno prehranjevanje in  s tem za svoje zdravje in dobro počutje. Pri nakupu lokalnega mesa pa se je dobro zavedati tudi drugega pomembnega vidika nakupnih odločitev – z nakupom lokalne hrane prispevamo tudi k razvoju domačega kmetijstva in živinoreje, vzdržujemo stopnjo samooskrbe z mesom in ohranjamo naše podeželje poseljeno in idilično.

Znak Izbrana kakovost – Slovenija | Foto:

PERUTNINA PTUJ, d. d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj, www.perutnina.si

PIVKA PERUTNINARSTVO, d. d., Kal 1, 6257 Pivka, www.pivkap.si

PANVITA MIR, d. d., Ljutomerska 28a, 9250 Gornja Radgona, www.panvita.si

CELJSKE MESNINE, d. o. o., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, www.celjske-mesnine.si

LOŠKE MESNINE, d. o. o., Kidričeva cesta 63A, 4220 Škofja Loka, www.loske-mesnine.si

MESO KAMNIK, d. d., Korenova cesta 9, 1241 Kamnik, www.anton.si

KRAS, d. o. o., Šepulje 31, 6210 Sežana, www.kras.si

PRŠUTARNA S‘ KRASA, d. o. o., Lokev 9, 6219 Lokev, www.prsutarna-skrasa.si

KZ SEVNICA, z. o. o., Savska c. 20/c, 8290 Sevnica, www.kz-sevnica.si

KZ METLIKA, z. o. o., Cesta 15. brigade 2, 8330 Metlika, www.kz-metlika.si

KZ LAŠKO, z. o. o., Sevce 16 a, 3272 Rimske toplice, www.kz-lasko.si

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin