Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Sreda,
17. 4. 2019,
15.06

Osveženo pred

5 mesecev, 1 teden

Vsebino omogoča GIZ Mesne industrije Slovenije
advertorial izbrana kakovost - Slovenija meso

Natisni članek

Sreda, 17. 4. 2019, 15.06

5 mesecev, 1 teden

Ali se zavedamo pomena lokalno pridelane hrane?

Vsebino omogoča GIZ Mesne industrije Slovenije
Znak Izbrana  kakovost – Slovenija

Zdravje in dobro počutje sta v največji meri odvisna od našega načina življenja, pri čemer sta redna telesna aktivnost in način prehranjevanja najpomembnejša dejavnika. Kakovostno prehranjevanje seveda pomeni uravnoteženo prehranjevanje, zato pri sestavi jedilnikov ne smemo izločati posameznih skupin živil, še zlasti to velja za meso, ribe, sadje in zelenjavo.

Pri izboru posameznih živil pa se nam bo, če izbiramo sestavine iz lokalnega okolja, odločitev obrestovala. Lokalna hrana ima namreč pred uvoženo številne prednosti, med katerimi prednjačijo kakovost, svežina, varnost in zagotovljena sledljivost živil.

Kako izbrati varno in kakovostno meso?

Zlasti pri občutljivih živilih, kamor spada tudi meso, se je na prodajnem mestu smiselno pozanimati o poreklu mesa. Prvi kriterij pri izbiri varne in kakovostne hrane je, da je ta proizvedena čim bližje krožniku, vsekakor pa v lokalnem okolju. Da bi potrošnikom olajšali nakupno odločitev, je bila ustanovljena nacionalna shema Izbrana kakovost, ki je plod dolgoletnega sodelovanja med državo, pridelovalci in živilskopredelovalno industrijo z namenom zagotavljati varno, zdravo in kakovostno lokalno hrano. Hrana, ki je vključena v shemo kakovosti, kupcem zagotavlja nakup hrane s posebnimi lastnostmi, ki je bila pridelana in predelana v Sloveniji.

Vse meso, vključeno v shemo Izbrana kakovost, je na prodajnih mestih označeno z znakom Izbrana kakovost – Slovenija. Slovenski potrošniki imamo torej možnost izbrati kakovostno in varno lokalno meso, če na postrežnih mestih in v prodajnih vitrinah sledimo znaku Izbrana kakovost – Slovenija.

Izbrana kakovost | Foto: Znak Izbrana kakovost – Slovenija lahko uporabljajo rejci in proizvajalci mesa, ki so pridobili certifikat Izbrana kakovost. To pomeni, da so v postopku certificiranja dokazali skladnost proizvodnje z zahtevami sheme. Posebne lastnosti za pridelavo in predelavo govejega, prašičjega in perutninskega mesa temeljijo na objektivnih in merljivih kriterijih, ki se nanašajo na način krme, zdravstveno varstvo živali, kratke transportne poti, zagotavljanje sledljivosti ter način označevanja in pogoje trženja.

Znak Izbrana kakovost – Slovenija je trdna zaveza dobaviteljev do kupcev, za katero stojijo nadstandardni pogoji pridelave in predelave ter redni in izredni nadzori. Znak ne dopušča dvomov o poreklu mesa, zagotavlja sledljivost mesa od rejca do potrošnika in visoko stopnjo nadzora nad varnostjo in kakovostjo.

Zakaj izbrati meso slovenskega porekla?

hrana kosilo družba prijatelji | Foto:

Slovenija s kakovostjo mesa v primerjavi s številnimi drugimi državami izstopa, kar je posledica tradicionalnega načina pridelave. Poročilo Evropske agencije za zdravila iz leta 2016 Slovenijo uvršča na dno lestvice po porabi antibiotikov v prireji mesa, kar je dokaz odličnih rejskih praks. Prehrana živali sloni na doma pridelani krmi in žitih, brez visoko predelanih stranskih proizvodov živilske industrije ali odpadnih surovin. Za vstop v prehransko verigo so postavljeni visoki pogoji in sistematični nadzor, kar je zagotovilo za visoko stopnjo varnosti. Ne nazadnje lokalno pridelano meso zagotavlja tudi visoko stopnjo transparentnosti in neposredno odgovornost dobaviteljev do kupcev.

Ali Slovenci dovolj cenimo lokalno hrano?

Zadnje meritve dolgoročnega spremljanja uspešnosti kampanje Izbrana kakovost (Valicon, 2018) o odnosu slovenskega potrošnika do lokalne hrane kažejo, da Slovenci cenimo lokalno pridelano hrano. Vprašani menijo, da je goveje in perutninsko meso slovenskega porekla bolj zdravo kot meso iz tujine, preprosto zato, ker je domače, sveže, boljše kakovosti.

Vprašani zaupajo slovenskim živinorejcem, ker verjamejo v dobre rejske prakse, usmerjene v dobrobit živali, ter naravno in kakovostno krmo, ki pomembno vpliva na kakovost mesa. Kot pomembno dejstvo izpostavijo tudi krajšo transportno pot, ki zagotavlja višjo kakovost in svežino mesa. Rezultati zgoraj omenjene raziskave kažejo tudi, da potrošniki zaupajo v naš sistem zagotavljanja varne hrane, tako zaradi visoko postavljenih standardov kot dobro delujočega sistema nadzora.

Žal pa nakupno vedenje potrošnikov teh rezultatov še ne potrjuje v zadostni meri tudi v praksi, na kar seveda vpliva, vsaj pri cenovno občutljivih kupcih, široka ponudba uvoženega mesa po nizkih cenah. Pri tem je treba povedati, da nizka cena mesa ne more odtehtati tveganj, ki jih lahko prinaša meso iz držav z manj doslednim nadzorom in/ali nižjimi standardi v prireji in predelavi mesa.

Ohranjanje slovenskega podeželja tudi zaradi naših odločitev

Z nakupom lokalne hrane, označene z znakom Izbrana kakovost – Slovenija, si ne zagotavljamo le zdravih in kakovostnih dnevnih obrokov, dobro se je zavedati tudi drugih pomembnih vidikov nakupnih odločitev. Z nakupom lokalne hrane namreč pomembno vplivamo na razvoj domačega kmetijstva in živinoreje, vzdržujemo stopnjo samooskrbe ter ohranjamo naše podeželje poseljeno in idilično.

Znak Izbrana  kakovost – Slovenija | Foto:

PERUTNINA PTUJ, d. d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj, www.perutnina.si

PIVKA PERUTNINARSTVO, d. d., Kal 1, 6257 Pivka, www.pivkap.si

PANVITA MIR, d. d., Ljutomerska 28a, 9250 Gornja Radgona, www.panvita.si

CELJSKE MESNINE, d. o. o., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, www.celjske-mesnine.si

LOŠKE MESNINE, d. o. o., Kidričeva cesta 63A, 4220 Škofja Loka, www.loske-mesnine.si

MESO KAMNIK, d. d., Korenova cesta 9, 1241 Kamnik, www.anton.si

KRAS, d. o. o., Šepulje 31, 6210 Sežana, www.kras.si

PRŠUTARNA S' KRASA, d. o. o., Lokev 9, 6219 Lokev, www.prsutarna-skrasa.si

KZ SEVNICA, z. o. o., Savska c. 20/c, 8290 Sevnica, www.kz-sevnica.si

KZ METLIKA, z. o. o., Cesta 15. brigade 2, 8330 Metlika, www.kz-metlika.si

KZ LAŠKO, z. o. o., Sevce 16 a, 3272 Rimske toplice, www.kz-lasko.si

Preberite še:

- O nadzoru mesa iz sheme Izbrana kakovost

- Znak Izbrana kakovost – Slovenija ne dopušča nobenih dvomov

Ne spreglejte