SiolNET. Sportal Drugi športi
4

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Navodila, pravila in pogoji glasovanja za nagradno igro Vstopnice za finale SP v športnem plezanju

4

termometer

Navodila, pravila in pogoji glasovanja v nagradni igri Vstopnice za finale SP v športnem plezanju, v kateri si lahko priborite dvakrat po dve vstopnici za zaključek športno-plezalne sezone.

TSmedia, d.o.o., prek spletnega portala Planet Siol.net (www.siol.net) / preko vstopne točke v slovenski splet www.najdi.si organizira nagradno igro "Vstopnice za finale SP v športnem plezanju". Svoje glasove lahko oddate na spletnem portalu Planet Siol.net (www.siol.net) /na vstopni točki v slovenski splet www.najdi.si ''Spartakov tek'', in sicer v času od srede, 13. novembra 2013, do vključno petka 15. novembra 2013. S temi pravili in pogoji sodelovanja v glasovanju TSmedia, d. o. o., določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem glasovanju. 1. Definicije Ponudnik poti je TSmedia, d. o. o., preko katerega poteka dostop do nagradnega glasovanja. Uporabnik storitve ponudnika poti uporablja v skladu s pravili in pogoji ponudnika poti. Ponudnik poti zagotavlja pot za prenos podatkov in je odgovoren za delovanje, organizacijo in izvajanje nagradnega glasovanja. Portal Planet Siol.net je medij, dostopen preko svetovnega spleta in v lasti izdajatelja – TSmedia, d. o. o. Vstopna točka v slovenski splet www.najdi.si je dostopna preko svetovnega spleta in v lasti izdajatelja - TSmedia, d. o. o. Organizator nagradnega kviza je TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, nagrado pa prispeva Planinska zveza Slovenije. Uporabnik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki lahko dostopa do spletnega naslova http://www.siol.net ter/ali /http://www.najdi.si, ter se s sodelovanjem v nagradnem glasovanju strinja s tem, da se njegovo ime, priimek, naslov in e-naslov posredujeta organizatorju glasovanja. Vsi sodelujoči v nagradnem glasovanju soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime, priimek, naslov) objavljeni na spletni strani www.najdi.si / www.siol.net. Osebni podatki so zbrani z namenom omogočanja izvedbe žrebanja, identifikacije in obvestila izžrebancev o prejemu nagrad. Sodelujoči v nagradnem glasovanju se strinjajo s prejemanjem oglasnih sporočil po e-pošti, katere bo pošiljal organizator. Organizator sodelujočim po e-pošti ali na GSM telefon ne bo poslal več kot 7 oglasnih sporočil na mesec. 2. Pravila, pogoji in cene V žrebanje na portalu Planet Siol.net / na portalu najdi.si se uvrsti vsak uporabnik, ki izmed vseh predlogov glasuje vsaj enkrat za vsakega od predlogov ter pripiše naslednje podatke: ime, priimek, kraj, ter e-mail naslov. Uporabnik lahko z istega IP naslova glasuje, vendar le v 1- minutnem razmiku. V kolikor bi bilo ugotovljeno, da je uporabnik zlorabil glasovanje in glasoval večkrat, bo iz žrebanja izključen. V nagradnem glasovanju lahko sodelujejo nepolnoletne in polnoletne osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Nagradno glasovanje poteka na ozemlju Republike Slovenije. Sodelujoči se z oddajo odgovora strinjajo s sodelovanjem v nagradnem glasovanju pod pogoji, navedenimi v teh pravilih in pogojih. 3. Nagradno glasovanje V nagradnem glasovanju bodo sodelovali vsi uporabniki, ki bodo prek spletnega portala Planet Siol.net / vstopne točke v slovenski splet najdi.si v sklopu storitve glasovanja za nagradno igro "Vstopnice za finale SP v športnem plezanju" veljavno oddali najmanj en odgovor. V žrebanju za nagrado, (čeprav lahko sodelujejo v kvizu), ni dovoljeno sodelovati zaposlenim v podjetju TSmedia, d. o. o. ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih na TSmedia, d. o. o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo nagradnega kviza. Žrebanje in nagrada Za izvedbo nagradnega glasovanja in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajenca skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajenca bo v petek, 15. novembra 2013, ob 14. uri na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana. Komisija bo izmed vseh veljavnih odgovorov izžrebala skupaj dva (2) nagrajence. Nagrada je: dvakrat po dve svtopnici za finale SP v športnem plezanju, ki bo v nedeljo, 17. novembra 2013 ob 17. uri. V žrebanju sodelujejo vsi veljavno oddani odgovori. Beležijo se s pomočjo računalniškega sistema oziroma so v njem shranjeni v računalniški bazi. Nagrajenec bo izžreban tako, da bo komisija najprej ugotovila število prejetih glasov. Nato bo žrebanje nagrajenca izmed prejetih pravilno oddanih glasov opravil računalnik po postopku, ki omogoča popolno naključnost izžrebanega e-naslova. Izžreba se e-naslov, preko katerega je udeleženec sodeloval v nagradnem glasovanju (oddal glas). O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebanemu imenu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno. Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu izrabe nagrade obveščen po pošti, e-pošti oziroma po telefonu najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen tudi na www.najdi.si / www.siol.net. Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti, e-pošti oziroma po telefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade. Prevzem nagrade Darila, prejeta v nagradnih igrah, so predmet obdavčitve v skladu z določili Zakona o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Skladno z Zakonom o dohodnini – (ZDoh-2) (Ur.l. RS, št. 117/2006, 33/2007 Odl.US: U-I-198/05-12, 45/2007 Odl.US: U-I-260/04-28, 90/2007) ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), Ur.l. RS, št. 117/2006) mora nagrajenec za prevzem nagrade Najdi, informacijske storitve, d. o. o. , predložiti: • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in • davčno številko ter navesti davčni urad. Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradnega kviza. Za mladoletne uporabnike nagrado prevzamejo njihovi zakoniti zastopniki. Organizator nagradnega kviza si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, • se ugotovi, da je uporabnik v kvizu sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega kviza. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo. Ostalo Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim kvizom in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmačenja komisija. Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba. Organizator nagradnega kviza hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradnega kviza na naslednji način: • vse podatke nagrajenca, vključno z njegovo davčno številko hrani na ustrezen način še eno leto oziroma v skladu z Zakonom o dohodnini, • ime nagrajenca ne bo uporabljeno v nikakršne druge namene. Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v elektronski obliki ustrezno trajno izbriše. Organizator nagradnega kviza se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe storitve. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov. 4. Odgovornost in reklamacije Organizator glasovanja ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel glasovalec, do katere bi prišlo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja ali na omrežjih pogodbenih partnerjev organizatorja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah. Organizator glasovanja in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika. Vsem sodelujočim v nagradnem glasovanju sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu www.siol.net ter na telefonski številki 080 1000. 5. Končne določbe Organizator glasovanja lahko spreminja pogoje sodelovanja v glasovanju. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. V času trajanja nagradnega glasovanja so pravila na vpogled udeležencem na www.siol.net / www.najdi.si.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin