SiolNET. Posel danes Sanjska služba
Vsebino omogoča Naravoslovnotehniška fakulteta
  • Messenger
  • Messenger
INFORMATIVNI DNEVI NA NTF

Študij, brez katerega bi bil svet dolgočasen in brezbarven

Vsebino omogoča Naravoslovnotehniška fakulteta

Kam naprej? Kaj študirati? Sta vprašanji, ki si jih v teh dneh zastavljajo številni srednješolci. Enoznačnega odgovora vam ne moremo dati, lahko pa vam pri izbiri pomagamo vsaj z informacijami o dobrih, perspektivnih predlogih. Naravoslovnotehniška fakulteta (NTF), ki je nastala ob preoblikovanju Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani leta 1994, je pravi unikat v okviru Univerze v Ljubljani.

Intelektualno in ustvarjalno okolje, ki ga vzdržuje in razvija fakulteta, omogoča posredovanje, ustvarjanje novih znanj ter njihovo širitev preko diplomantk in diplomantov k različnim institucijam in partnerjem na raziskovalnem in gospodarskem področju naravoslovja in tehnike, oblikovanja tekstilij in oblačil, drugih materialov ter grafičnih tehnik. Foto: Matic Sinja. Intelektualno in ustvarjalno okolje, ki ga vzdržuje in razvija fakulteta, omogoča posredovanje, ustvarjanje novih znanj ter njihovo širitev preko diplomantk in diplomantov k različnim institucijam in partnerjem na raziskovalnem in gospodarskem področju naravoslovja in tehnike, oblikovanja tekstilij in oblačil, drugih materialov ter grafičnih tehnik. Foto: Matic Sinja.

Naravoslovnotehniška fakulteta deluje na področju naravoslovja, tehnike in umetnosti - prav raznolikost študijskih programov, katerim so skupna točka materiali, pa je eden glavnih razlogov, ki prepriča mnoge mlade in nadobudne, da se odločijo za študij na Naravoslovnotehniški fakulteti.

Sestavljena je iz štirih oddelkov, oddelka za geologijo (OG), oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje (OGRO), oddelka za materiale in metalurgijo (OMM) in oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje (OTGO). Dijaki lahko izbirajo med visokošolskimi kot tudi univerzitetnimi študijskimi programi. NTF ponuja napredne, raznolike in zanimive študijske vsebine ter omogoča pridobitev široke palete znanj tako z naravoslovnega, tehniškega in umetniškega področja.

Ne zamudite informativnih dni!

Na Naravoslovnotehniški fakulteti vas vljudno vabijo na informativna dneva, ki bosta potekala v petek, 14. 2. 2020, ob 10. in 15. uri ter v soboto, 15. 2. 2020, ob 10. uri.

Na Aškerčevi 12, Ljubljana, bodo potekale predstavitve študijskih programov geologije (OG), geotehnologije, rudarstva in okolja (OGRO) ter materialov in metalurgije (OMM).

Na Snežniški 5, Ljubljana, pa bodo potekale predstavitve študijskih programov: grafike (KIGT), tekstilstva (KTOI) ter oblikovanja tekstilij in oblačil (KOTO).

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ

Mednarodna prepoznavnost

Stroke, ki so združene v NTF, so mednarodno prepoznavne in primerljive s tistimi na najkakovostnejših evropskih fakultetah. Razvojno in strokovno delo je usmerjeno v splošno dobro Republike Slovenije in širše, to pomeni najprej v razvoj slovenskega gospodarstva, v ohranjanje slovenskega naravnega okolja, v skrb za dobrobit prebivalcev Slovenije, posledično pa tudi v skrb za splošno dobro planeta Zemlje in njenih prebivalcev.

Praktična naravnanost in dobre možnosti zaposlitve

Foto: Andrej Učakar. Foto: Andrej Učakar. Dodiplomski študijski programi so v okviru vaj, terenskega in laboratorijskega dela izrazito praktično naravnani. Na fakulteti se sicer uspešno izvajajo prvo-, drugo- in tretje stopenjski programi na vseh oddelkih po programih, ki so ustrezno akreditirani. Diplomanti vseh stopenj so zaposljivi tako doma kot v tujini, kar jasno kaže na zelo dobro pedagoško in znanstvenoraziskovalno kot tudi umetniško delo vseh zaposlenih na NTF.

Ne nazadnje o uspešnosti delovanja NTF jasno pričajo tudi domača priznanja in mednarodne nagrade njihovih študentov. Temu v prid govori povečanje števila vrhunskih objav raziskovalnih rezultatov v mednarodno priznanih revijah ter odmevne mednarodne prireditve, revije in razstave na umetniškem področju.

Fakulteta se lahko denimo pohvali z razstavo Ko zapoje kovina, ki je na ogled v Narodnem muzeju. V prostorih Naravoslovnotehniške fakultete na Aškerčevi 12 domuje prenovljena zbirka mineralov, kamnin in fosilov, ki predstavlja najstarejšo naravoslovno zbirko v Sloveniji in je prvič združena na enotni lokaciji. Posebej omembe vredne pa so tudi razstave in modne revije KO-LAB in Kreatorji.

Sodelovanje z gospodarstvom in mednarodne izmenjave

Fakulteta sicer deluje na več lokacijah v Ljubljani. Povsod so sodobno opremljeni laboratoriji in knjižnice, ki omogočajo kakovosten študij in vrhunske raziskave. Učitelji, raziskovalci in študentje sodelujejo z gospodarstvom in so vpeti v mednarodne projekte. Na številnih področjih se konkurenčno vključujejo v mednarodni trg dela, NTF pa obenem študentom nudi možnost mednarodnih izmenjav in vključevanja v različne projekte (PKP, ŠIPK, Erasmus+ KA2).

Študentom prijazna fakulteta

Na fakulteti dobro deluje tutorski sistem, ki pomaga študentom pri težavah povezanih s fakultetnim življenjem, pri vprašanjih o izpitnem redu, pri razumevanju študijskih obveznosti in dolžnosti ter pravicah, če vas zanimajo obštudijske dejavnosti, pri predlogih za izboljšavo fakultetnega življenja, pri vprašanjih povezanih s profesorji, pisarnami, boni, prevozom … Prav tako deluje Karierni center. Naravoslovnotehniška fakulteta je tako ali drugače študentom prijazna fakulteta – tudi, ko gre za šport. NTF je denimo trenutno v postopku pridobitve certifikata športniku prijazna fakulteta, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije.

Preverite zaposlitvene možnosti na različnih študijskih programih.


Možnosti zaposlitve za bodoče geologinje in geologe so zelo pestre in včasih tudi nenavadne. Delo geologov lahko poteka na terenu, v laboratoriju in/ali v pisarni. Geologe najdemo tako na inštitutih, kot v muzejih, gradbenih podjetjih, rudnikih, ali denimo v podjetjih, ki se ukvarjajo s pitno vodo, posegi v prostor, sanacijo plazov in hudournikov.

Nepogrešljivi so pri načrtovanju in gradnji avtocest, predorov in viaduktov, raziskujemo tudi onesnaženja. Geologi so zraven pri preučevanju potresov, varovanju naravne in kulturne dediščine in celo v turizmu. Dela za geologe skratka zlepa ne bo zmanjkalo, ker se narava neprestano spreminja, z njo pa tudi delo geologa.

Terenske vaje za študente 2. letnika dodiplomskega študija geologije v avstrijskih Alpah, v okolici Velikega Kleka (Grossglocknerja). Poleg čudovito razgaljenih metamorfnih kamnin in tektonskih deformacij so si študentje ogledali največji, še aktiven ledenik Pastirica v vzhodnem delu Alp, ki je odličen učni primer ledeniškega preoblikovanja površja v današnjem času. Kot pravi znano geološko pravilo – sedanjost je ključ za razumevanje preteklosti. Foto: prof. dr. M. Vrabec. Terenske vaje za študente 2. letnika dodiplomskega študija geologije v avstrijskih Alpah, v okolici Velikega Kleka (Grossglocknerja). Poleg čudovito razgaljenih metamorfnih kamnin in tektonskih deformacij so si študentje ogledali največji, še aktiven ledenik Pastirica v vzhodnem delu Alp, ki je odličen učni primer ledeniškega preoblikovanja površja v današnjem času. Kot pravi znano geološko pravilo – sedanjost je ključ za razumevanje preteklosti. Foto: prof. dr. M. Vrabec.

Vas zanima, kako nastanejo cestni in železniški predori ter drugi podzemni objekti? Ali pa, kako v naravo varno odložimo odpadke, ki jih pridelamo v gospodinjstvih in industriji? Diplomanti, ki zaključijo študij tud na drugi stopnji, imajo možnost pridobitve naziva pooblaščenega inženirja in tako sodelujejo pri gradnji javnih ali zasebnih infrastrukturnih objektov.

Prav tako lahko delujejo v podjetjih s področja izkoriščanja naravnih virov energije in varovanja okolja. Diplomanti imajo možnost pridobitve naziva pooblaščenega inženirja in tako sodelujejo pri gradnji javnih ali zasebnih infrastrukturnih objektov.

Ali ste vedeli, da samo v Sloveniji pridelamo več kot 5,2 milijona ton odpadkov? Vso količino odpadkov pa je treba ustrezno obdelati in odložiti na način, da okolje niti vedelo ne bo, da so tam. Foto: Veronika Štampfl. Ali ste vedeli, da samo v Sloveniji pridelamo več kot 5,2 milijona ton odpadkov? Vso količino odpadkov pa je treba ustrezno obdelati in odložiti na način, da okolje niti vedelo ne bo, da so tam. Foto: Veronika Štampfl.

V Sloveniji je veliko podjetij, ki potrebujejo vrhunske strokovnjake s področja metalurgije in materialov, saj so vsi izdelki narejeni iz materialov. Mnoga podjetja zaradi pomanjkanja strokovnjakov ponujajo stimulativne štipendije. Zaradi interdisciplinarnosti študija so diplomanti zaposljivi na najrazličnejših področjih. Predvsem so odgovorni za tehnologijo, kjer samostojno rešujejo tehnološko problematiko proizvodnje.

Sodelujejo pri razvoju, izdelavi in karakterizaciji novih materialov (kovin in zlitin, polimerov, keramike in kompozitov), uvajanju novih tehnoloških postopkov in vodijo zahtevne projektne skupine. Usklajujejo delo in pripravljajo dokumentacijo za sistem zagotavljanja kakovosti, varstva okolja, varnosti in dela zaposlenih. Diplomanti se lahko zaposlijo v kovinskopredelovalnih podjetjih, raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah, v malem gospodarstvu ter v administraciji.

Študij interdisciplinarno povezuje področja materialov in komplementarnih ved za razumevanje, načrtovanje in izdelavo obstoječih in novorazvitih materialov oz. tehnoloških procesov. Foto: Matic Sinja. Študij interdisciplinarno povezuje področja materialov in komplementarnih ved za razumevanje, načrtovanje in izdelavo obstoječih in novorazvitih materialov oz. tehnoloških procesov. Foto: Matic Sinja.

Oblikovanje tekstilij in oblačil je panoga, ki je v zadnjih stoletjih razvila povsem lasten sistem izražanja in danes kombinira rokodelske in industrijske veščine ter se vedno bolj zavzema za celovit in odgovoren trajnostni proces. Naravoslovnotehniška fakulteta je vodilna visokošolska izobraževalna institucija na področju modnega in tekstilnega oblikovanja in ima pomembno vlogo pri oblikovanju sodobne mode v slovenskem prostoru.

Njihovi diplomanti uspešno (so)delujejo s svetovno priznanimi modnimi znamkami, kot so PORTS 1961, Alexander McQueen, Stella McCartney, Lanvin, Cerruti Arte, Prada, Givenchy, Dior, Armani, Moschino, Burberry itd. S svojimi odličnimi znanji digitalnega oblikovanja se zaposlujejo tudi v studiih, ki se ukvarjajo z grafičnim oblikovanjem in 3D-modeliranjem ter vizualizacijo.

Študenti dodiplomskega in podiplomskega študija oblikovanja tekstili in oblačil svoje multidisciplinarne projekte redno predstavljajo na pomembnih razstavah, sejmih in modnih revijah. Na fotografiji model iz skupinske študentske modne revije na Ljubljanskem tednu mode (april, 2019). Foto: Jure Makovec. Študenti dodiplomskega in podiplomskega študija oblikovanja tekstili in oblačil svoje multidisciplinarne projekte redno predstavljajo na pomembnih razstavah, sejmih in modnih revijah. Na fotografiji model iz skupinske študentske modne revije na Ljubljanskem tednu mode (april, 2019). Foto: Jure Makovec.

V Sloveniji je veliko tekstilnih podjetij, ki potrebujejo mlade vrhunske strokovnjake s področja tekstilstva. Po napovedih Euratexa se pričakuje, da se bo leta 2025 v tekstilnem in oblačilnem sektorju v Evropi odprlo 600 tisoč novih delovnih mest. Študenti tekom študija pridobijo znanje na področju tekstilnih surovin, mehanskih in kemijskih tekstilnih tehnologij, nege tekstilij, oblačilne tehnologije, vodenja kakovosti, ekologije, tekstilne tradicije ter še mnogo več. Zaradi širokega znanja in interdisciplinarnosti študija so diplomanti zaposljivi na najrazličnejših gospodarskih področjih. Diplomanti se lahko zaposlijo v tekstilni, oblačilni ter usnjarsko-predelovalni industriji, muzejih, trgovini, javni upravi, izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah.

Ali ste vedeli, da je tekstilna panoga ena največjih svetovnih gospodarskih panog? Foto: Jure Ahtik. Ali ste vedeli, da je tekstilna panoga ena največjih svetovnih gospodarskih panog? Foto: Jure Ahtik.

Svet brez grafike bi bil zelo dolgočasen in brezbarven. Diplomanti se lahko zaposlijo v podjetjih, kjer imajo možnost opravljati dela s področij grafičnega oblikovanja ter oglaševanja in samostojnega vodenja tovrstnih projektov. Usposobljeni so za delo v oblikovalskih studiih, oglaševalskih agencijah, medijskih in televizijskih hišah ter podjetjih z oblikovalsko usmerjenimi oddelki.

Ste vedeli, da so kljub popularnosti digitalnih medijev tiskani mediji še vedno v porastu? Foto: Matic Sinja. Ste vedeli, da so kljub popularnosti digitalnih medijev tiskani mediji še vedno v porastu? Foto: Matic Sinja.

Praktična znanja, pridobljena med študijem, jim omogočajo dobro poznavanje celotne grafične industrije, kar jim odpira vrata tudi v tehnološko usmerjena podjetja. Zaželeni so v papirnopredelovalni industriji, v embalažnih podjetjih ter v tiskarstvu. Znanja s področja 3D-modeliranja lahko uporabijo pri delu v projektantskih in arhitekturnih podjetjih, kjer potrebujejo oblikovalce tridimenzionalnih izdelkov. Odličnost pri upravljanju preostalih 3D-tehnologij pa jim je lahko v pomoč pri delu v produkcijskih podjetjih.


delitve: 4
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin