SiolNET. Posel danes Novice
Vsebino omogoča ARAG
 • Messenger
 • Messenger

Prejmite trimesečno brezplačno zavarovalno premijo pravne zaščite

Vsebino omogoča ARAG

Pravne zaščite praviloma ne potrebujemo, razen takrat, ko jo. Če na zdravstvena zavarovanja gledamo kot na povsem samoumevna, zdravje pa je le eno samo, kajne, se odnos in položaj na pravnem področju nekoliko spremenita. Finančni izdatki zdravstvenih in pravnih storitev so lahko izredno visoki, le da imamo na področju zdravja varovalo v obliki obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovanje pravne zaščite praviloma spada med tematike, o katerih se premalo govori, in med vsebine, ki so mnogim neznane. A položajev, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko in so razširjeni na vsa področja našega življenja in vsakdana - službo, družino, promet in nepremičnine.

arag

Čeprav ste najbolj pozorni, se lahko že danes ali jutri zgodijo številni nepredvideni in neprijetni dogodki, ko boste pravno zaščito še kako potrebovali – tudi v službi.

Finančni izdatki za pravne storitve so lahko izredno visoki, tega pa se pogosto zavedamo šele, ko pravne storitve potrebujemo. Visoke cene odvetniških storitev in preteči visoki sodni stroški so lahko ovira, zaradi katere večkrat opustimo misel na sodno pot pri reševanju zlorab delodajalca, zahtevanju odškodnin, zapletenih medsosedskih odnosov in na številnih drugih področij. Nekateri odvetniki zaračunajo že prvi razgovor, med zastopanjem pišejo dopise, svetujejo, vlagajo tožbe, sestankujejo in hodijo na obravnave. V vsakem primeru pa velja: stroški, ki bi jih odšteli za tarife sodnih postopkov oz. odvetnika, so v primerjavi z zavarovanjem pravne zaščite znatno višji.

S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite boste poskrbeli za svojo pravno (in finančno) varnost. A na koga se obrniti na področju zavarovanja pravne zaščite, se sprašujete. Za tovrstne primere poskrbi ARAG, ena od treh največjih zavarovalnic na področju zavarovanja pravne zaščite na svetu. Sklenite zavarovanje pravne zaščite še danes in dovolite, da ARAG prevzame tveganje visokih odvetniških in sodnih stroškov namesto vas!

Tudi v Sloveniji si že za samo 8,99 evra lahko privoščite zavarovanje ARAG, ki vam krije visoke odvetniške in sodne stroške, tudi če na sodišču izgubite. 

ARAG vam v tem primeru zagotavlja odvetnika, ki bo zastopal vaše interese v sodnem postopku. Velja omeniti, da zavarovanje ne velja za primere, ki so se zgodili pred začetkom zavarovanja. Za pravno zaščito na področju delovnega prava je predvidena čakalna doba treh mesecev. Za spore, ki se zgodijo v času od začetka zavarovanja do poteka čakalne dobe, zavarovalnega varstva ni.

Delodajalec zahteva cepljenje

Čeprav pravno pomoč pogosto potrebujemo tudi na drugih področjih življenja, je trenutno največ primerov z delovnopravnega področja. Ste kdaj pomislili na vse položaje, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Opravljate delo od doma, pri tem uporabljate lastna delovna sredstva, delodajalec pa vam ne izplačuje upravičenega nadomestila za uporabo delovnih sredstev? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, ne izplača regresa, vam ne plačuje prispevkov ali nad vami nekdo izvaja mobing. Dobivate plačo neredno in le po delih, ste bili neupravičeno odpuščeni (premeščeni)?

arag

Poznate svoje pravice (in obveznosti) iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi ukrepov za zmanjšanje širjenja koronavirusa? Ali vaš delodajalec za opravljanje dela od vas zahteva cepljenje kot pogoj za ohranitev službe? Kako je s testiranjem?

Če pogoj PCT kljub odloku vlade ni naveden kot ukrep zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v izjavi o varnosti z oceno tveganja ali v zvezi s tem ni sprejet splošni akt oziroma navodilo delodajalca, zavrnitev testiranja ni kršitev delovnih obveznosti. Če je ta obveznost opredeljena v izjavi o varnosti z oceno tveganja, je zavrnitev testiranja kršitev delovne obveznosti, ne glede na to, ali delodajalca zavezuje odlok vlade.

Kaj pa cepljenje? Pogoj PCT ne določa obveznosti cepljenja. Odločitev za cepljenje je prostovoljna, delodajalec pa delavke oziroma delavca v cepljenje ne more prisiliti. Neenaka obravnava delavcev na podlagi tega, ali je zaposleni cepljen ali ne, se šteje za nedopustno diskriminacijo;

Številni delodajalci so si aktualno dogajanje razlagali po svoje – v svoj prid in v škodo delavcev, določeni so virus celo izkoristili za odpuščanje ali nižanje plač zaposlenih.

Ne spreglejte Black Friday akcije

Če sklenete zavarovanje pravne zaščite do 30. 11. 2021, prejmete trimesečno brezplačno zavarovalno premijo.

Številni primeri zadovoljnih strank ARAG

Ker si marsikdo ne more privoščiti visokih stroškov pri iskanju pravice, se številni odpovejo svojim pravicam. Obstaja boljša rešitev? Gotovo. Preverite nekaj primerov strank ARAG, ki jih je "pokril" Aragov paket Služba.

 1. V delovnopravni zadevi je zavarovalka prejela obdolžitev pred nameravano redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Postopek se je najprej vodil pri delodajalcu, vendar je bil za zavarovalko neuspešen. Zoper delodajalca je bila vložena tožba na delovno sodišče, kjer je bila sklenjena poravnava. Zavarovalnica ARAG je plačala 1.123,63 evra odvetniških in sodnih stroškov.
 2. Zavarovalcu delodajalec ni izplačal regresa. Vložena je bila tožba zoper delodajalca na delovno sodišče, kjer je bila sklenjena poravnava. Zavarovalnica ARAG je plačala 505,76 evra odvetniških in sodnih stroškov.
 3. Med malico je delavca poškodovala tretja oseba. S pomočjo odvetnika bo delavec uveljavljal odškodninski zahtevek zoper tretjo osebo. Zavarovalnica ARAG bo plačala odvetniške in druge stroške postopka, ko bo zadeva pravnomočno končana.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost

Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške:

 • odvetniške stroške,
 • stroške od sodišča imenovanih izvedencev,
 • stroške prič in tolmačev,
 • dodatne materialne stroške (fotokopiranje itd.),
 • sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,
 • polog varščine do sto tisoč evrov,
 • potne stroške za sojenje v tujini,
 • stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,
 • s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani.

CENA: 11,99 evra/posameznika za paketa Varnost in Služba.

Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

arag

Pravna pomoč tudi na drugih področjih življenja in vsakdana

Življenje ni le služba, zato pravna pomoč pride prav tudi drugje. Položajev, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, razširjeni pa so na vsa področja našega življenja in vsakdana – družino, promet in nepremičnine. Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete tako zavarovanje, ki vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Služba dodate naslednja področja:

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da se boste sprli s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na položaje, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, se sprli z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ

ARAG v Ljubljani Arag

ARAG SE – podružnica Slovenija

Dunajska cesta 63

1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 236 41 81

Elektronski naslov: info@arag.si

 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin