SiolNET. Novice Slovenija
3,38

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Vse o turističnih bonih na enem mestu #video

3,38

termometer

Kje lahko unovčim bon, kako se bon unovči oziroma izplača, kako lahko bon unovči mladoletna oseba, ali lahko ponudnik storitve za plačilo z bonom zaračuna višjo ceno storitve ... Objavljamo odgovore na najpogostejša vprašanja. Obeta se tudi možnost prenosa bona na humanitarne organizacije.

Vlada je v ponedeljek sprejela uredbo, ki določa podrobnosti o unovčenju turističnih bonov. Bone bo mogoče unovčiti od 19. junija do 31. decembra 2020, prejeli pa jih bodo vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020.

Tisti, ki so bili rojeni do vključno leta 2002, bodo prejeli bon v vrednosti 200 evrov, mlajši pa v vrednosti 50 evrov. Uporabili jih bodo lahko za plačilo prenočitve ali prenočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih v Sloveniji, mogoče pa jih bo uporabiti v več delih.

Upravičenec bo moral ob prijavi na dan prihoda ponudnika storitve obvestiti, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Ponudniki sicer niso dolžni sprejemati bonov, zato je priporočljivo, da pred rezervacijo to preverite pri ponudniku.

Na lokaciji turističnega objekta se bo moral turist izkazati z osebnim dokumentom.

Bon lahko upravičenci uporabijo tudi pri rezervaciji prek rezervacijskih platform, kot je Booking, a le, če se račun poravna ponudniku storitve. Če se bo račun plačal že ob rezervaciji na platformi, bona ne bo mogoče uporabiti. Tako bona ne bo mogoče izkoristiti pri rezervaciji prek platforme Airbnb, saj je tam potrebno plačilo že ob rezervaciji.

Furs je pripravil odgovore na najpogostejša vprašanja o turističnih bonih:

Kdo je upravičen do bona in v kakšni višini?

Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. 3. 2020:
- polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let (rojena v letu 2002 ali prej), je upravičena do bona v vrednosti 200 evrov,
- mladoletna oseba (rojena po letu 2002) je upravičena do bona v vrednosti 50 evrov.

Kje lahko unovčim bon?

Bon lahko upravičenec unovči pri ponudniku storitev na področju turizma, ki je poslovni subjekt, vpisan na dan 13. 3. 2020 v Poslovni register Slovenije in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji:

- 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,
- 55.201 – Počitniški domovi in letovišča,
- 55.202 – Turistične kmetije s sobami,
- 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom,
- 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča,
- 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas,
- 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

Kdaj bom prejel bon?

Upravičenci bonov ne bodo prejeli, saj ti ne obstajajo v fizični obliki, temveč so evidentirani kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS (eDavki), do katerega bodo imeli dostop vsi ponudniki storitev. Vse v zvezi z unovčenjem bona bodo upravičenci lahko uredili pri ponudniku storitve, kjer bodo nameščeni.

Upravičenci lahko stanje svojega bona spremljajo v mobilni aplikaciji eDavki. Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavke na računalniku ali na telefonu. Za pomoč se lahko obrnete na klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti sd.fu@gov.si.

Za kakšno storitev lahko unovčim bon?

Bon je mogoče unovčiti le za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom.

Kako se bon unovči oziroma izplača?

Upravičenec je ob prijavi dolžan seznaniti ponudnika storitev s tem, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Upravičenec pri ponudniku storitev bon unovči tako, da ponudnik storitve vnese podatke o upravičencu in znesek unovčenega bona v sistem eDavki, upravičenec pa potrdi koriščenje bona s podpisom predpisanega obrazca Potrditev unovčitve bona ter predložitvijo kopije osebne izkaznice ali potnega lista.

Obrazec za pisno potrditev unovčenja bona prejme upravičenec pri ponudniku storitev (na recepciji). Če skupaj letuje več oseb (na primer družina), vsi člani pisno potrdijo izkoriščenje bona na enem obrazcu.

Potrditev unovčitve bona pri upravičencu je podlaga za izplačilo vrednosti unovčenega bona, ki ga FURS praviloma izplača ponudniku storitve. Izjemoma bo FURS povračilo v vrednosti unovčenega bona izplačal upravičencu, ki bo opravljeno storitev ponudniku storitve plačal (založil), in sicer takrat, ko je pri ponudniku storitev onemogočen dostop do informacijskega sistema FURS (nima internetne povezave).

FURS izplača ponudniku storitve oziroma upravičencu sredstva v višini unovčenih bonov na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register, v naslednjih rokih:
- za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, se izplačilo izvrši do zadnjega dne v mesecu,
- za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, se izplačilo izvrši do 15. dne v naslednjem mesecu.

V kakšnem časovnem obdobju bo mogoče unovčiti bone?

Bone bo mogoče unovčiti od 19. 6. 2020 (prva mogoča prenočitev 19.–20. 6. 2020) do 31. 12. 2020 (zadnja možna prenočitev 30.– 31. 12. 2020).

Kako lahko unovči bon mladoletna oseba?

Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca skrbi (na primer rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). Ta oseba opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo osebne izkaznice ali potnega lista mladoletnega upravičenca.

Ali otrok bon lahko unovči, ko gre na počitnice s tretjo osebo (na primer s starimi starši, sosedi, športnim klubom …)?

Da. Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika (otrok ali polnoletna oseba, ki je postavljena pod skrbništvo), unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, mora ponudniku storitev predložiti obrazec Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi,  ki jo podpiše zakoniti zastopnik oziroma skrbnik mladoletnega upravičenca. Tretja oseba na podlagi te izjave lahko pri ponudniku storitev opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo osebne izkaznice ali potnega lista mladoletnega upravičenca.

Ali je bon prenosljiv in kako ga lahko prenesem?

V zakonu je določena prenosljivost bona med:

- sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki),
- zakonci, zunajzakonskimi partnerji,
- partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi (zveza dveh istospolnih partnerjev),
- otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Bon je prenosljiv na podlagi podpisanega obrazca Izjava upravičenca o prenosu bona, ki jo podpiše upravičenec (prenosnik), pridobitelj pa jo mora ob koriščenju bona predložiti ponudniku storitve. Če svoj bon prenaša mladoletna oseba ali polnoletna oseba pod skrbništvom, mora izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik.

Bon je mogoče prenesti le enkrat (pridobitelj ga ne more prenesti naprej), in sicer v vsej vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že izkoristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti. 

Obeta se možnost prenosa bona na humanitarne organizacije
Helena Cvikl
, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za turizem, je dejala, da na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo podpirajo prenos bonov tudi na humanitarne organizacije in da se o tem dogovarjajo. Kot je še dejala, bosta ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in FURS to v nadaljevanju najverjetneje tudi omogočila.
Soča Novice Kako podariti turistični bon

Ali je znesek bona deljiv in lahko unovčim posamezni bon za več opravljenih storitev v manjših zneskih?

Da, znesek je deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku.

Ali mi ponudnik storitve lahko za plačilo z bonom zaračuna višjo ceno storitve?

V primeru plačila storitve z bonom ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. V nasprotnem primeru se ponudnika storitve kaznuje za prekršek. Nadzorni organ, kamor lahko podate prijavo, je tržni inšpektorat.

Ali lahko znesek dobim izplačan ali pa bon uporabim pozneje, če ga ne bom mogel izkoristiti do 31. 12. 2020?

Ne. Če upravičenec bona ne unovči do 31. decembra 2020, ne more zahtevati izplačila bona v denarju, niti ga ne more unovčiti pozneje.

Ali so boni obdavčeni?

Ne. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina.

Ali unovčenje bona vpliva na pravice iz javnih sredstev (na primer otroški dodatek, socialno pomoč …)?

Ne. Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

Soča korita Foto: Getty Images

PRAKTIČNI PRIMERI UPORABE BONOV

Letujete sami ali s svojo družino

Izberite in rezervirajte termin pri ponudniku turističnih storitev. S seboj imejte osebne izkaznice ali potne liste vseh članov družine. Receptorju povejte, da bi radi unovčili turistični bon, in sledite njegovim navodilom. Izpolnili boste le en obrazec (priloga 1), ki ga boste lahko prejeli tudi pri receptorju.

Receptor bo na podlagi vaših osebnih dokumentov in izpolnjenega obrazca na svojem računalniku prek informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Vaš otrok bo letoval z osebo, ki ni njegov zakoniti zastopnik (babica, teta, sosed, razni klubi …)

Že pred odhodom na letovanje morate kot zakoniti zastopnik ali skrbnik otroka (na primer mati) podpisati posebno izjavo (priloga 2), da bo vaš otrok unovčil bon po tretji osebi. To izjavo mora tretja oseba (na primer babica, teta, sosed, razni klubi …) v postopku unovčenja bona predati receptorju. Otrok naj ima s seboj svojo osebno izkaznico ali potni list.

Tretja oseba bo receptorju povedala, da bi rada izkoristila bon tudi za omenjenega otroka in se ravnala po navodilih receptorja. Tretja oseba bo zase in za omenjenega otroka izpolnila le en obrazec (priloga 1), ki ga bo lahko prejela tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi osebnih dokumentov in omenjenih obrazcev na svojem računalniku prek informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Letujete sami in izkoristite svoj bon ter bona, ki sta ju na vas prenesli mati in babica

Že pred odhodom na letovanje morata mati in babica izpolniti vsaka svojo posebno izjavo o prenosu bona na vas (priloga 3). Na letovanju imejte s seboj svojo osebno izkaznico ali potni list. Receptorju povejte, da bi rad unovčili svoj bon in še bona svoje matere in babice. Pri tem se ravnajte po navodilih receptorja.

Predati mu boste morali izpolnjeni izjavi matere in babice ter izpolniti obrazec priloga 1, ki ga boste lahko prejeli tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi vašega osebnega dokumenta in omenjenih obrazcev na svojem računalniku prek informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Opomba:

  • Bon se lahko prenaša le med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Ne prenaša pa se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji in tako dalje.

Letuje babica sama, unovči svoj bon ter bon svojega sina in mladoletne vnukinje

Že pred odhodom na letovanje mora sin izpolniti zase in za svojo mladoletno hčer posebni izjavi o prenosu bona na babico (priloga 3). Babica, ki mora imeti na letovanju s seboj svojo osebno izkaznico ali potni list, pove receptorju, da bi rada unovčila svoj bon in še bona svojega sina in vnukinje. Pri tem se ravna po navodilih receptorja.

Predati mu bo morala izpolnjeni izjavi svojega sina ter izpolniti obrazec priloga 1, ki jo bo lahko prejela tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi babičinega osebnega dokumenta in omenjenih obrazcev na svojem računalniku prek informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Opomba:

  • Bon se lahko prenaša le med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Ne prenaša pa se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji in podobno.
Če vas zanima še kaj o turističnih bonih, pokličite na klicni center za turistične bone

08 200 1005


Delovni čas klicnega centra:
Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Petek: od 8. do 13. ure
portorož Novice Turistične bone bo mogoče od 19. junija unovčiti v več delih #video

 

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

delitve: 32
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin