SiolNET. Novice Slovenija
Oglasno sporočilo
  • Messenger
  • Messenger
Prednosti UNP

Odgovor na številne izzive trajnostnega razvoja

Oglasno sporočilo

Utekočinjen naftni plin ali UNP odlikujejo številne lastnosti, zaradi česar je, kljub alternativam, še vedno edina in najboljša rešitev. Gospodarsko interesno združenje za utekočinjeni naftni plin (GIZ UNP) več desetletij združuje najpomembnejše distributerje UNP na slovenskih tleh. Glavno poslanstvo združenja je povezovanje članov, ki delujejo na področju UNP in s svojim delovanjem težijo k razvoju, varnosti, zdravju ter enotnosti standardov med ponudniki UNP.

GIZ_UNP_1

Predsednik združenja GIZ UNP, gospod Tomaž Grm, nam je odgovoril na nekaj ključnih vprašanj o tem, kaj nam omogoča UNP in zakaj je odločitev zanj res prava.

Kaj pravzaprav je UNP in kakšne so njegove prednosti?

UNP sodi med najčistejša fosilna goriva in zaradi manjših obremenitev okolja predstavlja odgovor na številne izzive trajnostnega razvoja. Gre za gorivo z nizko vsebnostjo ogljika ter nastane kot stranski proizvod pri črpanju zemeljskega plina in surove nafte (približno 60 odstotkov svetovne ponudbe pridobimo tako) ter pri rafiniriranju nafte. V okviru pridobivanja torej izkoriščamo "naravni" proces – ali ga izkoristimo ali izgubimo. V redkih primerih ga črpamo neposredno iz zemlje, ter predstavlja mešanico ogljikovodikovega propana in butana. Za pravilno, ekonomično in varno delo z UNP moramo poznati njegove glavne lastnosti, tako tekoče kot tudi plinaste faze. Pri prevozu in skladiščenju je UNP v tekočem stanju, za izgorevanje pa je uporaben samo v plinastem stanju.

Široka uporabnost, preprosta mobilnost in zanesljiva dobava so pomembne lastnosti, zaradi katerih je ta energent nepogrešljiv v sodobnih energetskih sistemih. Poleg tega, da je alternativa kurilnemu olju in trdim gorivom za ogrevanje, prav tako velja za čistejšo rešitev za cestna vozila.

Obstajajo tudi pomanjkljivosti?

Gre za alternativno gorivo, zato sta izjemnega pomena njegovi zanesljiva dobava in oskrba v trenutku, ko ju potrebujemo. Slednje številni drugi energenti ne morejo zagotoviti. Gre za udoben vir ogrevanja, ki pa zaradi cene morda ni vedno najugodnejša izbira. To je v primeru ogrevanja treba razumeti širše in ne kot zgolj primerjavo stroška na enoto (litri/kWh ipd.). Uporabnik nima večjih dodatnih stroškov investicije, saj pridobi posodo za hrambo energenta v najem ipd., prav tako pa ni odvisen od izgradnje dragega plinskega omrežja, druge infrastrukture ipd.

GIZ_UNP_2

Zakaj priporočate ta vir energije? Kako učinkovit je in kaj vse nam omogoča?

UNP je odličen premični vir energije − za distribucijo torej ne potrebujemo izgradnje nobenega omrežja. Izjemno je priljubljena uporaba plinskih jeklenk in so priročen premični vir energije za kuhanje ter v industriji (viličarji ipd.). Njegova uporabnost je razširjena tudi v sistemih ogrevanja − v individualnih gospodinjstvih/hišah ali večstanovanjskih objektih, kmetijstvu in industriji ter v celotnem ruralnem področju. Prav tako je združljiv s sistemi z obnovljivimi viri energije in s sodobnimi energetskimi rešitvami.

Več kot 15 milijonov avtomobilov v Evropi uporablja avtoplin.  V kakšni meri temu zaupamo Slovenci?

V Sloveniji lahko avtoplin napolnimo na več kot 144 črpalkah. Tudi ponudba serijsko vgrajenih modelov je razširjena, zato z vidika dostopnosti ni več omejitev, kot so bile v preteklosti. Ne nazadnje je UNP priljubljen tudi v športni industriji, denimo tudi v formuli 1, nekateri tekmovalci uporabljajo celo vozila s souporabo plinskega pogona ipd. Trenutna cena, ki je praktično razpolovljena glede na ceno bencina ali dizla, je zelo konkurenčna za uporabnike. Naj omenim, da je bilo v Sloveniji v letu 2019 registriranih več kot šest tisoč vozil na avtoplin, kar tudi govori o priljubljenosti tega vira.

GIZ_UNP_3

Zakaj je UNP skoraj nujno orodje tudi za sodobnega slovenskega kmetovalca?

UNP predstavlja zanesljivo oskrbo z energijo, sistemi dogrevanja ali ogrevanja se enostavno regulirajo, zato je energent primeren za različne postopke v procesu predelave, sušenja ipd. Prav tako se pogosto uporablja za določene potrebe vzreje živali (predvsem v perutninarstvu). Kot najčistejše fosilno gorivo ima minimalen vpliv na naravno okolje, kar je izjemnega pomena v tovrstnih panogah.

Kateri so sicer specifični primeri uporabe UNP?

V Sloveniji denimo imamo veliko planinskih postojank in zelo radi vidimo, če nas tam pričaka topel obrok. Za to poskrbi prav plin v jeklenkah. UNP dostavljajo tudi na Kredarico in v druge koče v visokogorju oziroma hribih. Kot že omenjeno, je v uporabi v športni industriji (formula1), nepogrešljiv je tudi v turizmu in pri preživljanju kakovostnega prostega časa na prostem, kot je kampiranje, v avtodomih ipd.

GIZ_UNP_4

Kaj pa je osnovno poslanstvo vašega združenja?

Glavno poslanstvo Gospodarskega interesnega združenja za UNP je povezovanje članov, ki delujejo na področju tovrstne ponudbe v Sloveniji in s svojim delovanjem težijo k razvoju, varnosti, zdravju ter enotnosti standardov med ponudniki UNP. Združenje aktivno zastopa interese članov ob sprejemanju zakonodaje s področja varnosti in dajatev, obenem pa predstavlja Slovenijo s članstvom v evropskih in svetovnih združenjih.

Čemu namenjate največji poudarek oziroma kako spodbujate svoje aktivnosti pri varovanju okolja?

Zaveza vseh članov združenja je oskrba uporabnikov z energijo, ki ima čim manjši negativni vpliv na naravno okolje. UNP kot eno najčistejših fosilnih goriv je tako v danih razmerah in ob razpoložljivih drugih zanesljivih alternativah še vedno pomemben vir oziroma rešitev. V okviru posameznih članov nastajajo iniciative in programi, ki ozaveščajo tako zaposlene kot uporabnike na širšem področju varovanja okolja – preventivne pobude – s katerimi lahko vsak posameznik v svojem vsakdanjem življenju veliko prispeva k varovanju okolja (tajnostna mobilnost, ravnanje z odpadki, varčevanje energije ipd.).

GIZ_UNP_5

S članstvom v Evropskem združenju za utekočinjen naftni plin in Evropskem združenju za tehnične pline pri GIZ UNP spremljate dogajanje na svetovnem in evropskem trgu energetike ter se zavzemate za raziskave, ki omogočajo nadaljnji razvoj na področju UNP. Kaj pa je trenutno novega tudi na področju zakonodaje in cen UNP?

Res je, z združenjem aktivno spremljamo dogajanje tako na nacionalnem kot širšem področju − evropskem in svetovnem. V okviru plinastih goriv se pojavljajo tudi sodobne alternative, kjer je proizvodnja vezana izključno na odpadne surovine oziroma določene procese proizvodnje še čistejšega vira. V Evropi so že na voljo bio alternative UNP, ki se proizvaja iz 100 odstotno obnovljivih virov. Bioplin je mogoče pridobiti iz skoraj vseh organskih materialov, ki vsebujejo zadosten delež ogljika, glede same uporabe pa je povsem kompatibilen z opremo, ki se uporablja za shranjevanje in uporabo UNP.

Na oblikovanje cene UNP vpliva več dejavnikov − poleg politike dobavitelja vplivata še sprememba nabavnih cen naftnih derivatov na trgu in veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji. V Sloveniji smo odvisni od uvoza energenta, zato aktivno spremljamo gibanje cen na svetovnem trgu. Letos beležimo že številne podražitve naftnih derivatov, kar občutimo tudi potrošniki. Ponudniki se trudimo zagotavljati optimalne nabavne pogoje, vendar na končno ceno v največji meri vplivajo razmere na trgu, ki pa so letos izjemno nepredvidljive.

Prednosti UNP:

− mobilna in čista energija,

− dostopna in trajna energija,

− tehnološke inovacije,

− energijska učinkovitost,

− prijazno avtomobilsko gorivo,

− varovanje okolja.

  GIZ_UNP_6

Priporočila za pravilno uporabo plinske jeklenke

Jeklenka z utekočinjenim naftnim plinom (UNP), kupljena pri pooblaščenem prodajalcu, je ustrezno napolnjena, preizkušena, čista in varna za uporabo. Jeklenka, namenjena uporabi v gospodinjstvu, mora biti opremljena:

  • s predpisano nalepko, ki opredeljuje naziv distributerja, količino in vrsto plina ter   navodili za varno uporabo,
  • z ustreznim ventilom za odjem plinaste faze,
  • z varovalno matico.

Jeklenke za uporabo tekoče faze, ki so označene s črkama TF (tekoča faza), za uporabo v gospodinjstvu niso dovoljene.

Več: https://www.giz-unp.si/pravilna-uporaba-plinske-jeklenke/

 

 

GIZ_UNP_7

Več o prednostih UNP: https://www.giz-unp.si/

GIZ UNP - Gospodarsko interesno združenje za utekočinjen naftni plin

Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper - Slovenija

Info: info@giz-unp.si

FB: https://www.facebook.com/GIZUNP

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/giz-unp/

 

Naročnik oglasnega sporočila je GIZ UNP  Gospodarsko združenje za utekočinjeni plin

 

 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin