SiolNET. Novice Slovenija
Oglasno sporočilo
 • Messenger
 • Messenger

Izognite se nadležnim klicem anketarjev

Oglasno sporočilo

Telefonski imenik Slovenije ponuja najbolj ažurno evidenco telefonskih številk in drugih podatkov. Med drugimi lahko v TIS označite tudi prepoved klicev v komercialne in raziskovalne namene. V tem primeru vas ne smejo več nadlegovati razni anketarji in prodajalci različnih izdelkov, če jim zato niste dali dovoljenja.

 | Foto:

"TIS je še naprej edina referenca za objavo in prikaz vseh kontaktnih osebnih podatkov vseh naročnikov vseh operaterjev v Republiki Sloveniji in je popolnoma varen." zatrjuje Jure Krajnc, produktni skrbnih za Telefonski imenik Slovenije.

TSmedia, d.o.o. je, skladno z Odločbo AKOS št. 38243-6/2014/28 z dne 24.11.2014, za dobo 5 let, do 2. 12. 2019 določen za izvajalca univerzalne storitve zagotavljanja in dostopa do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih

Ključni zakonodaja na tem področju je Zakon o elektronskih komunikacijah ­ v nadaljevanju ZEKom-1, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012. Ta ureja celotno področje izdajanja in dostopa do univerzalnega imenika in imeniške službe, vpisa v imenik in tudi glede prepovedi uporabe osebnih kontaktnih podatkov za klice, ki imajo komercialni in/ali raziskovalni namen  ZEKom v svojem 148. členu definira, kateri podatki o naročnikih so (najmanj tisti, ki so) lahko vpisani v imenik, pri čemer velja, da ti lahko obsegajo:

 1. osebno ime oziroma firmo naročnika in njeno organizacijsko obliko,

 2. naslov naročnika,

 3. naročniško številko in druge elemente oštevilčenja, ki se uporabljajo za vzpostavitev zveze do naročnika,

 4. na željo naročnika akademski, znanstveni ali strokovni naziv, naslov njegove spletne strani in druge vrste njegovih osebnih stikov (npr. IM-naslov) ali njegov e-naslov.

Kako se lahko vpišem v Telefonski imenik Slovenije in označim prepoved klicev?

Vpis v TIS lahko posameznik izvede na več različnih načinov - za to se lahko odloči že ob sklenitvi ali spremembi naročniškega razmerja pri svojem operaterju, vpis v imenik je mogoč tudi prek spletnega Obrazca za vpis ali spremembo podatkov v TIS, dosegljivega prek naslednjega obrazca.

V imenik se naročniki lahko vpišejo tudi tako, da nam to sporočijo prek e-pošte na naslov imenik@tsmedia.si ali pa nas pokličejo na brezplačno številko 080 30 00.

Označitev prepovedi uporabe kontaktnih podatkov v komercialni in/ali raziskovalni namen je mogoča ob vseh zgoraj navedenih načinih, torej ob vpisu, ali tudi kadarkoli pozneje, ko je naročnik v imeniku že objavljen.

 | Foto:
 
Kako lahko označim prepoved klicev? Kakšen je postopek?

Naročnik lahko prepoved uporabe svojih osebnih kontaktnih podatkov za oba ali samo za enega od več namenov; torej za komercialni ali raziskovalni namen sporoči ob vpisu v imenik ali kadarkoli pozneje.

To lahko sporoči operaterju, ta pa ta podatek posreduje nam na TSmedia, označitev prepovedi uporabe podatkov za oba ali samo za enega od navedenih namenov pa lahko izvede tudi ob izpolnjevanju že omenjenega spletnega obrazca za vpis ali spremembo podatkov v TIS, prek e-pošte ali s klicem na brezplačno številko 080 30 00.

Izdajatelj imenika mora prepoved uporabe naročnikovih osebnih podatkov za določen namen nedvoumno označiti v imeniku.

Če je naročnik prepoved uporabe posredoval po vpisu v imenik ali jo je vsebinsko spremenil, mora izdajatelj imenika spremembo v imeniku označiti takoj ob prvi naslednji izdaji.

Te prepovedi so označene s posebno ikono pri vsaki telefonski številki posamezne fizične ali pravne osebe, ki je tovrstno željo sporočila.

V tiskani in spletni izdaji TIS ter na DVD so tako, na željo naročnika, objavljene prepovedi uporabe osebnih podatkov za klice, ki imajo komercialni ali raziskovalni namen.

Kaj lahko storimo, če nas kljub označeni prepovedi v TIS še vedno nadlegujejo različni anketarji?

Svetujemo, da se, ob vsakršnem sumu zlorabe vaših osebnih podatkov, objavljenih v univerzalnem imeniku ali univerzalni imeniški službi - torej tudi v primeru, ko nas, kljub objavi prepovedi uporabe podatkov za klice komercialne in/ali raziskovalne narave nadlegujejo različni anketarji, obrnemo na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Državna agencija AKOS ima namreč pristojnosti tudi na tem področju in bo lahko domnevne kršitve raziskala ter zoper kršitelje ustrezno ukrepala.

Kakšne so kazni za tovrstne kršitve?

Kazni za morebitne kršitelje določa že omenjeni ZEKom-1, ki v svojem 234. členu definira, da se

 • (1) Z globo od 20.000 do 50.000 evrov za prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:

 • (2) kljub naročnikovi prepovedi uporabe njegovih osebnih podatkov za klice, ki imajo komercialni ali raziskovalni namen, te podatke za ta namen uporablja (tretji odstavek 150. člena),

 • (3) Z globo od 500 do 15.000 evrov se kaznuje pravna oseba, ki se ne šteje za pravno osebo iz prvega odstavka tega člena, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

 • (4) Z globo od 200 do 2.000 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena

Kakšen je uradni postopek prijave tovrstne kršitve, moramo biti na kaj še posebej pozorni?

Uradni postopek prijave v neki, vnaprej določeni obliki kot tak ne obstoji - vsekakor pa svetujemo, da si v primeru suma tovrstne kršitve zabeležimo čim več podatkov. Pomembno je predvsem, da si zabeležimo vsaj telefonsko številko, iz katere smo prejeli domnevni sporni klic, čas klica bo gotovo dodaten koristen podatek, svetujemo tudi, da vprašamo, kdo nas kliče in v zvezi s čim. Kot eden izmed ključnih podatkov, ki bo AKOS-u gotovo v pomoč, bo gotovo tudi podatek - kje so dobili našo telefonsko številko in od kod jim dovoljenje za klic na to številko.

ZEKom-1 v svojem 150. členu, ki govori o imenikih definira tudi (tretji odstavek 150. člena), da:

 • (3) Naročniki morajo imeti možnost, da prepovedo uporabo svojih osebnih podatkov za klice, ki imajo komercialni ali raziskovalni namen. Naročnik lahko prepove uporabo svojih osebnih podatkov za oba ali samo za enega od navedenih namenov ob vpisu v imenik ali kadarkoli pozneje. Izdajatelj imenika mora prepoved uporabe naročnikovih osebnih podatkov za določen namen nedvoumno označiti v imeniku. Če je naročnik prepoved uporabe posredoval po vpisu v imenik ali jo je vsebinsko spremenil, mora izdajatelj imenika spremembo v imeniku označiti takoj ob prvi naslednji izdaji.

Torej je vpis v TIS popolnoma varen?

Telefonski imenik Slovenije je bil, je in bo ostal še naprej najbolj varen za objavo vseh vrst kontaktnih podatkov telefonskih naročnikov vseh operaterjev v Republiki Sloveniji! Zato - vabljeni k vpisu!

Prepoved uporabe osebnih kontaktnih podatkov za klice, ki imajo raziskovalni in/ali komercialni namen, je na spletnem TIS-u ažurirana dnevno! Zato vabimo vse raziskovalce javnega mnenja, javne agencije, raziskovalne inštitucije, podjetja s klicnimi centri, vse, ki ste v poslu kontaktiranja telefonskih naročnikov kateregakoli izmed operaterjev v Republiki Sloveniji, da za najbolj ažurno podatkovno bazo uporabite TIS na spletu.

Objava prepovedi uporabe osebnih kontaktnih podatkov za klice, ki imajo raziskovalni in/ali komercialni namen je objavljena v vseh oblikah TIS-a. Na TIS-u na spletu se dnevno osvežuje, v tiskani izdaji in na DVD pa ob vsaki novi izdaji.

Še več informacij o pravilnostih vpisa v Telefonski imenik Slovenije lahko preberete tukaj.

Ste že vpisani v TIS? Preverite svoje podatke ali pa se vpišite v TIS prek spletnega obrazca.
Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin