Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Torek,
19. 10. 2021,
13.25

Osveženo pred

2 meseca, 1 teden

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

pravila in pogoji sodelovanja trajnostna mobilnost Trajnost

Torek, 19. 10. 2021, 13.25

2 meseca, 1 teden

PRAVILA IN POGOJI

Pravila in pogoji pridobitve e-nasvetov, kako do bolj trajnostnega življenjskega sloga

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 0

Pravila in pogoji pridobitve e-nasvetov, kako do bolj trajnostnega življenjskega sloga ter oddaja soglasja za prejem dnevnih elektronskih novic Siol.net.

1. Organizator in izvajalec

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). S temi pravili organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za pridobitev e- nasvetov, kako do bolj trajnostnega življenjskega sloga (v nadaljevanju nasveti za bolj trajnostni življenjski slog), pri čemer uporabnik poda soglasje za prejem dnevnih elektronskih novic Siol.net.

2. Namen

Nasvete za bolj trajnostni življenjski slog lahko pridobite na spletni strani Siol.net/Ekomost od 26.11.2021 dalje. Nasvete za bolj trajnostni življenjski slog uporabnik pridobi tako, da najprej odgovori na vsa vprašanja, vezana na življenjske navade posameznika, povezane z njegovim odnosom do hrane, energije, vode, odpadkov in mobilnosti. Ko uporabnik odgovori na vprašanja, odda še svoj elektronski naslov ter s tem poda soglasje za pošiljanje dnevnih elektronskih novic Siol.net.

Ob prevzemu nasvetov se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pravilih sodelovanja.

Nasvete za trajnostni življenjski slog lahko pridobi vsak uporabnik spletne strani Siol.net. Z oddajo svojih podatkov se uporabnik strinja s tem, da organizator njegove podatke obdeluje v skladu s temi pravili in pogoji sodelovanja.

3. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni https://siol.net/.

4. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S prenosom nasvetov za trajnostni življenjski slog sodelujoči potrjuje ta Pravila in se strinja, da TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Udeleženec s podajo soglasja ob prijavi soglaša s tem, da bo družba TSmedia oddane podatke do preklica s strani uporabnika, uporabljala za namen pošiljanja dnevnih elektronskih novic Siol.net.

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bodo posredoval neupravičeni tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

Informacije o upravljavcu/organizatorju

Organizator in upravljavec osebnih podatkov je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali organizator).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

  • Obdelava na podlagi soglasja – za namen pošiljanja e-nasvetov za trajnostni življenjski slog na e-mail uporabnika.
  • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja in sicer organizator pošilja dnevne elektronske novice Siol.net na e-mail uporabnika. 

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

  • e-mail sodelujočega za namen pošiljanja nasvetov za trajnostni življenjski slog,
  • e-mail sodelujočega za namene pošiljanja dnevnih elektronskih novic Siol.net.

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabni osebnih podatkov je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavci o uporabniku obdelujejo,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujejo upravljavci, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavci prenehajo uporabljati oziroma omejijo obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči:

- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcem.

Sodelujoči pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d.o.o posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

  • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
  • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,
  • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči upravljavcu sporoči pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. Sodelujoči pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ali e–naslov info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si.

Sodelujoči lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o. pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje ni mogoče.

5. Preklic soglasja

Sodelujoči lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje, tako da pošlje sporočilo organizatorja na e-poštni naslov info@tsmedia.si ali se odjavi v nogi vsakega elektronskega sporočila. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi iz svoje baze.

6. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega

Organizator lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo pridobitve nasvetov za trajnostni življenjski slog, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 25.11.2021

Organizator: TSmedia, d. o. o.

 

Ne spreglejte