ženske

Gasilka Anuška Mandeljc

"Prenehala sem razmišljati, da tega dela ne bi zmogla, ker sem ženska." Anuška Mandeljc, poklicna gasilka